F16K 39/02

Bezpečnostná priemyselná poistka a spôsob jej činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6759

Dátum: 06.05.2014

Autor: Nezverejniť Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F16K 17/04, F16K 39/02

Značky: priemyselná, spôsob, činnosti, bezpečnostná, poistka

Text:

...strana pružiny, a druhá strana pružiny je uložená na uzatváracom čapovom sedle.Je výhodné, že prítlačný tanier s gumenou membránou je prítlačne uložený na maticovú dosadaciu plochu poistkovej matice.Ďalej je výhodné, že na druhej strane poistkovej matice je rozoberateľne pripevnená výstupná médiová prípojka, na ktorú je cez otvárací jazýček prítlačne pripevnený sedlový držiak, na ktorý je pripevnený prítlačný tanier s gumenou...

Prvok regulačného ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13464

Dátum: 08.03.2010

Autor: Schuster-ofner-abschlag Hannes

MPK: F16K 1/36, F16K 39/02, F16K 1/06...

Značky: regulačného, prvok, ventilu

Text:

...ventilu so znakmi význakovej časti nároku 7 ponúka mimoriadne jednoduchú konštrukciu periférneho priechodného otvoru. Radiálna vzdialenosť sa volí v závislosti od3 očakávaných hnacích parametrov prietoku vody, prípadne od požadovanej regulačnej charakteristiky.0016 Prvok ventilu so znakmi význakovej časti nároku 8 vykazuje pri mimoriadne priestorovo úspomej konštrukcii presnú konštantnú regulačnú charakteristiku pre širokú oblasť.0017 U prvku...

Ventil minimálneho tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17400

Dátum: 19.03.2009

Autor: Martens Kristof Adrien Laura

MPK: F16K 15/02, F16K 39/02

Značky: minimálneho, tlaku, ventil

Text:

...a druhý vzdialený koniec je otvorený, a v ktorej je ventilové teleso cez otvorený vzdialený koniec uložené klzným spôsobom s časťou v tvare piestu. Vyššie uvedený piest je výhodne vyrobený v tvare v podstate valcového puzdra v ktorom sa aspoň čiastočne nachádza vyššie uvedená pružina a pričom toto puzdro je na jednej strane tesne uzatvorené prostredníctvom dolnej steny, cezktorú prechádza vyššie opísaný kanál. Tento kanál však tiež môže byť...

Zariadenie na blokovanie a uvoľnenie prúdenia tekutiny, ako aj príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8061

Dátum: 11.12.2007

Autori: Wallmeyer August, Temme Guido

MPK: F16K 1/44, F16K 39/02, F16K 1/54...

Značky: prúdenia, spôsob, zariadenie, uvolnenie, tekutiny, príslušný, blokovanie

Text:

...a zatvárať pomocou ovládacieho zariadenia.0013 Hlavný blokovací prostriedok je pomocou ovládacieho zariadenia pohyblivý z otváracej polohy do uzatváracej polohy. Z uzatváracej polohy je hlavný blokovací prostriedok uvoľniteľný pomocou ovládacieho zariadenia. Uvoľniť znamená v tomto zmysle, že hlavnému blokovaciemu prostriedku je umožnený (uvoľnený) pohyb z uzatváracej polohy preč, avšak aktívne sa z nej nepremiestni. Hlavný blokovací...

Vřetenová matice s pojistnou spojkou armatur s netočivým stoupajícím vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247242

Dátum: 01.08.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: F16K 39/02

Značky: matice, netočivým, pojistnou, armatur, vřetenová, vřetenem, spojkou, stoupajícím

Text:

...je alternativní provedení vřetenové matice s použitím pojiatné spojky kolíkového typu, s axiálním střižným kolíkem, na obr. 5 je alternativní provedení vřetenové matice s pojistnouV částečně znázorněném vřetenovodu l armatury obr. 1, je uložena otočně na valivých ložiskách g vřetenová matice 2, kterou prochází vřeteno 1 opatřené závitem il. Vřetenová matice 1 je dělená a sestává z ovládací části 2 ukončené nátrubkem jlł a z vřetenové části gg...

Spoj vřetena a pohonu armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 244232

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueková Jitka, Holler Milan, Nimeeek Petr

MPK: F16K 39/02

Značky: armatury, vřetena, pohonů

Text:

...účinku v tom, že zachycuje diistace vřetena při .zajiátění trvalé tisnosti uzáväru i při seismických podmínkách. N -Konkrátní príklad provedení spoje podle vynálezu je schematicĺky znásorněn-ns pŕipojenám výkrese, zobrszujícím vertikální že horní částí armatury s převodovou skříní -s kuželovými koly. « . Podle vynálezu je k horní části amatury tvořené slonpky 11, hlavou 12 a víkem ułremenu l upevnäna pomocí horní přiruby 2 | převodová...

Zařízení k ochraně armatur s netočivým stoupajícím vřetenem proti neplánovanému přetížení od motorického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243286

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sikora Petr

MPK: F16K 39/02

Značky: neplánovanému, ochraně, pohonů, zařízení, armatur, proti, vřetenem, netočivým, motorického, přetížení, stoupajícím

Text:

...přičemž je jedno z valivých ložisek dotaženo závitovým přítužnfým kroužkem a jeho podstata spočíva V tom, že závitový přĺtužný kroužek je zašroubován do prstence, opatřeného vnitřním závitení a minimálně dvěma radiálními otvory, upevněného Ve vřetenovodu, opatřeném minimálně dvěma průchozími radiálními otvory, prostřednictvím minimálně dvou střižných kolíkü zasunutých současně jak V průchozích radiálních otvorech Vřetenovodu, tak v...