F16K 31/44

Systém ovládania ventilu pre nasávací ventil plynového kompresora pre chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13482

Dátum: 26.11.2009

Autori: Vollrath Ingwald, Berwanger Egídio, Ferreira Da Cámara Humberto, Baars Edmar

MPK: F04B 53/10, F04B 39/10, F04B 39/08...

Značky: ovládania, nasávací, systém, plynového, chladiace, zariadenie, ventilu, ventil, kompresora

Text:

...kompresora chladiaceho zariadenia za účelom predídenia alebo uvoľnenia stlačenia a rozpínania plynu, aby sa bolo možné vyhnúť potrebe predimenzovávania jeho motora (kompresor môže byť navrhnutý tak, aby sa sústreďoval na oblasť krivky ER po treťom ohybe).0015 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť systém, ktorý je schopný predchádzať tomu, aby sa kompresor počas cyklu intenzívneho chladenia pretočil.0016 Ďalším cieľom vynálezu je tiež...

Jednotka hydraulického ovládania dnového a zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4727

Dátum: 05.04.2007

Autori: Szabo Marek, Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 24/00, F16K 31/44, F16K 27/00...

Značky: dnového, hydraulického, ventilu, ovládania, jednotka, zavzdušňovacieho

Text:

...hriadeli 21 s ukazovateľmi 22 polohy ventilov. Pohyb opernej hlavy 12 a signalizačnej páky 14 je vymedzený pozdĺžne drážkou 23 V nosnom telese l, cez ktorú prechádza stredový čap 13. Dvojramenná páka 24 s blokovacím ramenom 25 a nárazníkovým ramenom 26 je uložená otočne v blokovácom držiaku 27, kde je uložená vratná pružina 28 opretá o koniec nárazníkového ramena 26. Blokovací držiak 27 je uchytený na nosnom telese l tak, že V uzavretej...

Poistný ventil na plynové zásobovacie potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285404

Dátum: 11.12.2006

Autor: Spieß Engelbert

MPK: F16K 17/04, F16K 31/08, F16K 17/20...

Značky: zásobovacie, ventil, plynové, potrubie, poistný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa poistný ventil (S) na plynové zásobovacie potrubie (2), s puzdrom (1), ktoré je vložiteľné do plynového potrubia (2), má ventilové sedlo (4) a je v ňom axiálne posuvne uložené zdvihadlo (5) ventilu s tanierom (4) ventilu, ovládaným otváracou pružinou (6) proti smeru (v) prúdenia. Pričom zdvihado (5) ventilu je magneticky prestaviteľné nastavovacím mechanizmom (11) upraveným zvonku plynového zásobovacieho potrubia (2).

Uloženie vretena posúvača na vedenie tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1963

Dátum: 08.07.2004

Autor: Katzenschwanz Martin

MPK: F16K 3/02, F16K 41/00, F16K 31/44...

Značky: tekutin, posúvača, vřetena, uloženie, vedenie

Text:

...jediného priloženéhovýkresu, ktorý ukazuje pozdĺžny rez uložením vretena podľa vynálezu, 0013 Na výkrese je horný diel posúvača označený vztahovou značkou 10 vreteno má vzťahovú značku 20 a ložiskové puzdro vcelku má vzťahovú značku 30. vreteno 20 je otočne uložené vo vnútri horného dielu posúvača 10, ato pomocou dvojdielneho Iožiskového puzdra 30, ktoré zahŕňa spodný diel 31 puzdra, ako aj horný diel 32 puzdra, ktorý je zachytený v...

Vzdušník pro impaktní zhutnění slévárenské formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263942

Dátum: 12.05.1989

Autor: Kalocsányi Ján

MPK: F16K 31/44

Značky: formovací, zhutnění, impaktní, směsi, vzdušník, slévárenské

Text:

...záklopek v uzavřeném stavu na mi,nimum při vhodné volhě poměru velikostizáklopek na jednom ramenl, možnosti změny rychlosti otevíräní záklopek změnou otevíraci síly danou rozdílem ploch zaklopek a v malém objemu prázdného, pasivního prostoru nad íormovací směsí.Příkladné provedení vzdušníku je znázorněno na pripojených vyobrazeních, kde na obr. 1 je celkový podélný řez vzdušníkem se záklopným uzávěrem, na obr. 2 a 3 detailní pohled na...

Otočný pružný ovládač na ovládanie nastaviteľných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244979

Dátum: 15.11.1987

Autor: Novikov Boris Grigorjevie

MPK: F16K 31/44

Značky: otočný, nastaviteľných, ovladač, ovládanie, pružný, prvkov

Text:

...jeho vzdialenosti od rukoväti ovládača. Otočný pružný ovládač je lacnejší a výrobne jednoduchší a pri správnej voľbe počtu vinutí pružiny účinne zabŕäñüjepöškoděniu nastavitelných prvkov pri výskyte veľkých bočných síl.Otočný pružný ovládač podľa vynálezuje znázornený na výkrese, kde na obr. 1 je otočný pružný ovladač v osovom reze, na obr. 2 v reze A a A podľa obr. l.Otočný pružný ovládač na ovládanie nastavitelných prvlkov sa skladá zo...

Mechanicky ovládaný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 250015

Dátum: 15.04.1987

Autor: Surovčík Dušan

MPK: F16K 31/44

Značky: ventil, mechanicky, ovládaný

Text:

...,pri talkýoh zariadeniach, kde sú ventily podľa vyvnálezu použité vo väčšom počte. Tiež je výhodné, keď je hlavica dorazového pie-stika na svojom obvode opatrená avalcovou cl-onou. V tomto .prípade je hlavica dorazového piestika lepšie chránená proti vniknutiu nečietôt.Príklad vyhotovenia mechanicky ovládaného ventilu podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde je nakreslený v čiastočnom bok-orysnom reze v mieste nadstavca.Mechanický...

Vypouštěcí uzávěr zahuštěných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235139

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kornas Jaroslav

MPK: F16K 31/44

Značky: zahuštěných, kapalin, uzáver, vypouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vypouštěcí uzávěr je určen pro vypouštění zahuštěných kapalin z nádrží, zejména v provozech úpraven uhlí a rud. Vypouštěcí uzávěr je uspořádán tak, že ve výtokovém hrdle je uložen jeho horní díl, opatřený rozpěrou, na které je uchycen dolní díl, uchycený třmenem pomocí čepu na páce, která je zavěšena na rameni čepu uchyceného v nábojích držáku, přičemž spodní díl uzávěru je opatřen držáky závaží.