F16K 31/06

Systém ovládania ventilu pre nasávací ventil plynového kompresora pre chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13482

Dátum: 26.11.2009

Autori: Baars Edmar, Berwanger Egídio, Ferreira Da Cámara Humberto, Vollrath Ingwald

MPK: F04B 39/10, F04B 39/08, F04B 53/10...

Značky: ventil, kompresora, zariadenie, ventilu, chladiace, ovládania, nasávací, systém, plynového

Text:

...kompresora chladiaceho zariadenia za účelom predídenia alebo uvoľnenia stlačenia a rozpínania plynu, aby sa bolo možné vyhnúť potrebe predimenzovávania jeho motora (kompresor môže byť navrhnutý tak, aby sa sústreďoval na oblasť krivky ER po treťom ohybe).0015 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť systém, ktorý je schopný predchádzať tomu, aby sa kompresor počas cyklu intenzívneho chladenia pretočil.0016 Ďalším cieľom vynálezu je tiež...

Vyvážený solenoidový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17148

Dátum: 22.05.2009

Autori: Janssen Eric, Neff Robert, Simmonds Jeffrey

MPK: F16K 27/02, F16K 31/06

Značky: ventil, solenoidový, vyvážený

Text:

...ventilu. Prvá povrchová plocha ventilového člena/kotvy je cez vstupný port prepojená so stlačenou tekutinou. Druhá povrchová plocha ventilového člena/kotvy je prepojená so stlačenou tekutinou v uzatvorenej polohe ventilu. Veľkost prvej povrchovej plochy je v podstate zhodná s veľkosťou druhej povrchovej plochy. pričom stlačcná tekutina pôsobí rovnako na prvú povrchovú plochu i druhú povrchovú plochu u tletinuje tlakovo0009 Podľa ďalších...

Zapojenie na ovládanie dvojcestného solenoidového hermetizovaného posúvača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4360

Dátum: 05.01.2006

Autor: Považan Marián

MPK: F24D 19/00, F16K 31/06, G05D 23/00...

Značky: posúvača, dvojcestného, hermetizovaného, zapojenie, solenoidového, ovládanie

Text:

...pracovnej polohy podstatne menším zabezpečovacím prúdom. Technické riešenie pozostáva z dvoj cestného solenoidového hermetizovaného posúvača ako aj ovládacích a zaisťovacích cievok magnetického jarma, pozostávajúceho z krytov a nákružkov ďalej sú tam magnetické spinacie prúdové relé so stykačovými spínačmi, ktorými ovládajú funkcie ovládacích a zaisťovacích cievok posúvača nakoniec je tam ovládač.Činnost technickej zostavy je nasledujúca V...

Spôsob riadenia elektromagnetického ventilu, zariadenie na riadenie elektromagnetického ventilu a zariadenie na farbenie elektrického kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11909

Dátum: 02.06.2005

Autori: Sugimura Keigo, Saito Sei, Kamata Takeshi, Yagi Kiyoshi

MPK: F16K 31/06, H01B 13/00

Značky: spôsob, kábla, ventilu, zariadenie, riadenie, elektrického, riadenia, elektromagnetického, farbenie

Text:

...vodiča navrhol prihlasovateľ tejto prihlášky spôsob, pri ktorom je vyrábaný jednofarebnývodič, potom je vonkajší povrch vodiča zafarbený podľa potreby požadovanou farbou, čím je zostavený zväzok káblov (pozri patentový spis 4). Alternatívne navrhol prihlasovateľ tejto prihlášky zariadenie na farbenie vodičov, ktorým je po zafarbení jednofarebného vodiča na vonkajší povrch vodiča stiiekaný kvapalný farbiaci materiál v určitom množstve v...

Jedno- a dvojcestný hermetizovaný posúvač so servopohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4102

Dátum: 01.04.2005

Autor: Považan Marián

MPK: F16K 31/06, F16K 31/02

Značky: servopohonom, jedno, hermetizovaný, dvojcestný, posúvač

Text:

...v zóneevaporačnej. Prietokové otvory cez puzdro valca sa vyvŕtajú počas jeho zovretia v prípravku s kalenými čeľusťami,vrtákmi prechádzajúcimi cez kalené vŕtacie puzdra.Teleso a valec posúvača ako aj viečka puzdra sú odliatky z jemnozmnej sivej liatiny Fe, Si, C. Puzdro valca je z bezošvej rúrky 5/4 aje zaspájkovane v peci s neutrálnou atmosférou v predliatom a opracovanom otvore telesa posúvača s použitím dvoch prerušených tesne...

Dvojcestný solenoidový hermetizovaný posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3851

Dátum: 07.07.2004

Autor: Považan Marián

MPK: F16K 31/06, F16K 31/02

Značky: posúvač, dvojcestný, hermetizovaný, solenoidový

Text:

...sivej liatiny Fe, Si, C puzdro posúvača je zo zliatiny Cu, Ni, (Zn) ako do kokil odlievané valcovć pelety, ktore sa zo zásobníka lisujú protismemým vytlačovaním na dvoj činnom kľukovom rýchlolise zvlášť u menších veľkostí 3/8 l/2 3/4. Ostatné podľa výberu produkčných možnosti. Kostra cievok je z termosetu, bakelit. Teleso puzdra posúvača je za spájkované v peci s neutráinou atmosférou spájkou CuAgPrehľad obrázkov na výkreseDvojcestný...

Nastavovacie zariadenie magnetického odporu magnetického obvodu v magnetickom ventile

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1731

Dátum: 04.02.1998

Autor: Capel Denis

MPK: F16K 31/06, G05D 16/20

Značky: odporu, magnetického, zariadenie, nastavovacie, ventile, magnetickom, obvodů

Text:

...konštrukcia tam znázorneného modulujúceho regulátora tlaku sa v zväčša zhoduje s konštrukciou staršieho prihláseného patentu DE195 15 286 A 1, takže tu môžeme vynechať podrobný opis činnosti. Regulátortlaku, podľa tohoto technického riešenia, na vytvorenie ovládacieho tlaku plynového ventilu, ktorý je ovládaný pomocou membrány, je východiskový tlak ovládacieho regulátora tlaku vyvolaný prostrednictvom elektromagnetického linéárneho...

Elektromagnet, zejména pro elektromagnetické pneumatické ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 264693

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F16K 31/06

Značky: ventily, zejména, pneumatické, elektromagnetické, elektromagnet

Text:

...a dále i prostorové uspořádání uložení nevýhodné.Výše uvedené nevýhody odstraňuje elektromagnet, jehož podstata spočívá v tom. žev horním jádru jsou upevněny dva dorazy na .svých čelech opatřené tlumicími plochami pro záběr s kotvou, přičemž ložiska jsou uložena V kostřc.Výhodou elektromagnetu podle vynálezu je,h Cluul Icolvy je V krnjiííclí mlolíĺíclí llumclt pružnými pouzdry s tlumicíltíi plochami.Další výhodou je dlouhá životnost...

Řídicí kapalinový solenoidový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262436

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bayliss John

MPK: F16K 31/06

Značky: kapalinový, solenoidový, ventil, řídící

Text:

...který je V záberu. s. nema-gnetickou deskou 9. Kolem středního sloupku 17 je navinuta civka 15. Druhá část jadra 14 sestává z válcového členu 18 obklopujicího civku 15 a vybíhajícího v prstencovou přírubu 19, která je ve styku s nemagnetickou deskou 9. Ke kruhové desce 16 je připojen kolíky 21 prviní izolační blok 20 se vzhüru vybíhajicím výčnělkem 22 opatřeným dvojici koncových koliků 23. Elektrické vedení 24 k solenoiduG prochází otvory v...

Elektromagnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 256770

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zamarski Antonín, Čech Otakar

MPK: F16K 31/06

Značky: ventil, elektromagnetický

Text:

...přemístí do vyoee 256770 « A inun-III 1 III-IIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIného prostoru ve vnitřní pracovní dutině těleea, takže svým obrysem nezesehuje a nezužuje světlost průtočného kanálu tělese a tím nevytváří v pracovní dutině místa, kde by se mohly zaohytit procházející vzduchové bubliny, které mají tak možnost stoupat na hladinu a jsou tak vizuálně pozorovány obsluhou, což je pro zkou~ šení armatur výhodné. Výhodou takto...

Jednostupňový průtokový servoventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 246744

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kováeik Vladimír, Holakovský Štefan

MPK: F16K 31/06

Značky: jednostupňový, průtokový, servoventil

Text:

...o stěny pölového nástavce, přičemž nůž je svými čepy otočně uložen v tělese hydraulického zesilovače, ve kterém je proti noži zasunuta tryska,zatímco na dříku je v ose »otáčení nože nasazen těsnicí O-kroužek.Výhodou navrženeho servoventilu je možnost jeho využití za vysokých vibrací a jeho odolnost proti nečistotám pracovního média.Příklad provedení je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde představuje obr. 1 řez servoventilem ~...

Regulační a zabezpečovací armatura pro plynově spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246990

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Drábek Milan, Beránek Jaroslav, Mikulcová Dagmar

MPK: F16K 31/06

Značky: armatura, spotřebiče, regulační, zabezpečovací, plynové

Text:

...dutinou u uzavřenou v čele horní zátkou g, v níž je posuvně uložsno vodítko 1 § s tlačítkem 11 s tlačnou pružinou Q.í v dutině ll je na vodítku lg upevněn pojistný kroužek li. volně vložens pružina l 0 a umístěn posuvný permsnentní magnet 1 s těsněním §, případně může být k posuvnému permanentnímu magnetu 1 upevněn kužel 2. lezi dolní vstupní částí 2 a horní výstupní částí 1 je uloženo duté jádro i z magnetického materiálu s rozšířením s...

Elektrohydraulický redukčný tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 244471

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pitroš Jaroslav, Drápala Miloš, Grau Petr

MPK: F16K 31/06

Značky: elektrohydraulický, ventil, tlakový, redukčný

Text:

...valcová zahĺbenie do puzdra zo atrarw, ktorou sa puzdro vkladá do dutiny v pláłti telesa ako čiary prieniku valcovej plocłw dutiny a steny valcového zehlbenia.V puzdre sú vytvorené aj nutné pripojovacie otvory napájacej tlakovej vetvy, odtokovej vetvy a vetvy redukovaneho tlaku. Na teleso puzdra je vytvorení draka, spojená odto-à kovým kanálem e odtokovou vetvou. umožňujúca jednoduché vytvorenie prepojenia priestoru mechanickej vazby...