F16K 31/05

Ventilová hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2449

Dátum: 16.05.2000

Autor: Čepeľ Ján

MPK: F16K 31/05

Značky: hlavica, ventilová

Text:

...ako snímaný prvok.V prípade zlyhania pohonu je možné do otvoru, ktorý je vytvorený na závitovke zasunúť kľúč a manuálne pootáčat ventilmi.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje zariadenie podľa technického riešenia v náryse s čiastočným rezom v oblasti uloženia snímača a závitovkového kolesa, obr. 2 ukazuje usporiadanie pohonu závitovky à závitovkového kolesa a obr....

Hnacia jednotka pre ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 279341

Dátum: 07.10.1998

Autor: Riester Werner

MPK: F16K 31/05, G05D 3/00

Značky: reguláciu, zariadení, armatur, hnacia, podobných, ovládanie, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hnacia jednotka s motorom a prevodovkou (2), ktorá slúži na ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení, napríklad ventilov, posúvačov a klapiek. Pozostáva z prevodovky (2), ktorá je umiestnená medzi motorom a armatúrou a obsahuje pre požadovaný prevod minimálne jeden planétový veniec (4) s vnútorným ozubením (5). Tento planétový veniec (4) má okrem toho ozubenie (7) na svojej vonkajšej strane, ktoré je uskutočnené tak, že...

Spojkový mechanizmus pre dva pracovné režimy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278913

Dátum: 06.08.1997

Autor: Thoma Peter

MPK: F16K 31/05, F16K 1/12, F16K 31/04...

Značky: pracovné, režimy, mechanizmus, spojkový

Zhrnutie / Anotácia:

Spojkový mechanizmus na dva pracovné režimy, vhodný najmä na servopohon vodného ventilu s alternatívnym ručným ovládaním v ľubovoľnom časovom úseku, pozostáva zo základného spojkového telesa (4), z čapu (5) alternatívneho ovládania a z hnacieho telesa (17). Riešeným problémom je zjednodušenie obslužných úkonov pri ručnom ovládaní. To sa dosahuje tým, že priečne unášacie rameno (22) čapu (5) je opreté o dno (21) tvaru plochého "V" čelného zárezu...

Zariadenie pre ručné ovládanie elektrického pákového a otočného servomotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242538

Dátum: 15.11.1987

Autor: Orlický Jozef

MPK: F16K 31/05, H02P 1/04

Značky: pákového, otočného, ručné, servomotora, ovládanie, zariadenie, elektrického

Text:

...a spája ich na pevno. Názorné usporiadanie ručného ovládania podľa vynálezu je nakreslená na prlpojenom výkrese. Na hriadeli 7 na jeho vrchnej časti je u 4ložený otočne pastorok 4, ktorý s hriadelom 7 sa pevne spojí s unášačom B, ktorý je posuvne uložený V pozdlžnom valcovom otvore V drážkach hriadela 7. Prečnievajúce. krížové ramená unášača B cez hriadeľ 7 zapadajú do zárezov pastorka 4. Polohu unášača pre záber zaisťuje pružina B,...

Zariadenie pre núdzové ovládanie rýchlouzáveru so servoovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 242492

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bobrik Michail Jakovlevie

MPK: F16K 31/05

Značky: rychlouzávěru, servoovládaním, núdzové, ovládanie, zariadenie

Text:

...po odpojeni piestnice, resp. tiahla ovládacieho elementu od ovládacej páky rýchlouzáveru,alebo po odstránení príslušnej poruchy v ovládacom obvode či v samotnom ovládačom elemente.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie pre núdzové ovládanie rýchlouzáveru podla vynálezu, ktorého podstatou je,že vreteno rýchlouzáveru so servoovládaním je predĺžené dutým hriadelom s pozdĺžnym zárezom, V ktorom je posuvne uložený čap s unášačom a hlavicou...

Zařízení k ručnímu ovládání dvoustupňového elektromagnetického ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247948

Dátum: 15.01.1987

Autori: Horák Zdeněk, Fabiánek Josef

MPK: F16K 31/05

Značky: ovládání, ručnímu, zařízení, ventilu, elektromagnetického, dvoustupňového

Text:

...Q, který je menší než průchozí otvor 2, prvního sedla 1. První sedlo A je ovládáno prostřednictvím záklopky łł dotlačované pružinou lg. Záklopka ll je ovládána prostřednictvím jádra § elektrmagnetu.Jádro g elektromagnetu je uloženo ve vodicí trubce ga elektromagnetické cívky g a jespojeno s vodicí trubkou 33 prostřednictvím šroubu 33. V uzavřeném stavu je membrána 3 dotlačována prostřednictvím prvního sedla 3, záklopky ll a přužiny lg na...