F16K 31/02

Jedno- a dvojcestný hermetizovaný posúvač so servopohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4102

Dátum: 01.04.2005

Autor: Považan Marián

MPK: F16K 31/02, F16K 31/06

Značky: servopohonom, jedno, dvojcestný, posúvač, hermetizovaný

Text:

...v zóneevaporačnej. Prietokové otvory cez puzdro valca sa vyvŕtajú počas jeho zovretia v prípravku s kalenými čeľusťami,vrtákmi prechádzajúcimi cez kalené vŕtacie puzdra.Teleso a valec posúvača ako aj viečka puzdra sú odliatky z jemnozmnej sivej liatiny Fe, Si, C. Puzdro valca je z bezošvej rúrky 5/4 aje zaspájkovane v peci s neutrálnou atmosférou v predliatom a opracovanom otvore telesa posúvača s použitím dvoch prerušených tesne...

Dvojcestný solenoidový hermetizovaný posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3851

Dátum: 07.07.2004

Autor: Považan Marián

MPK: F16K 31/06, F16K 31/02

Značky: posúvač, solenoidový, dvojcestný, hermetizovaný

Text:

...sivej liatiny Fe, Si, C puzdro posúvača je zo zliatiny Cu, Ni, (Zn) ako do kokil odlievané valcovć pelety, ktore sa zo zásobníka lisujú protismemým vytlačovaním na dvoj činnom kľukovom rýchlolise zvlášť u menších veľkostí 3/8 l/2 3/4. Ostatné podľa výberu produkčných možnosti. Kostra cievok je z termosetu, bakelit. Teleso puzdra posúvača je za spájkované v peci s neutráinou atmosférou spájkou CuAgPrehľad obrázkov na výkreseDvojcestný...

Regulační ventil s proměnnou vodivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260513

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Karel, Panoch Václav

MPK: F16K 31/02

Značky: ventil, proměnnou, regulační, vodivosti

Text:

...otvory pro průohod vodiclch kolíkñ lg R proti každé ůzké-straně táhln 3 jevytvofen podélný válcový otvor pro průohod tyčinky 33. Tyčinky lg jsou pevně spojeny s hornim jádrem 1. V dolním jádru Q a v pouzdru gg je kolmo k jejich podélné ose a rovnoběžně se širokou stranou táhla 3 vytvořen válcový otvor 5. V cele délce tohoto válcového otvoru g je do něj na každá široké straně táhla 3 tąk vložen jeden váleček A odpružený přitlačovací pružinou...

Systém mechanickej časti elektromagnetického ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 462

Dátum: 11.05.1994

Autori: Botek Zdeněk, Bičan Jaroslav, Hanák Karel

MPK: F16K 31/02

Značky: částí, ventilu, systém, elektromagnetického, mechanickej

Text:

...odteká ďalej cez odtokové drážky (otvory) na valci g do odtoku. Tlak V priestore nad piestom poklesne a následkom rozdielu tlaku nad a pod piestom otvára prietok sedlom ventilu §. Po vypnutí prúduV cievke jadro 7 uzavrie odtok cez labyrint. Tlak V priestore nadpiestom 3 sa vyrovná s tlakom pod piestom a piest tlakom pružiny5 je pritlaćený na sedlo 5 a tým uzatvára prietok ventilom.Piest Q môže byt vyhotovený 2 nehrdzavejúcej ocele, aleboz...

Komorové rozdeľovanie vzduchu pomocou elektromagnetických ventilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 187

Dátum: 11.08.1993

Autori: Veselý František, Jirkovský Jaromír, Moudřich Ivan, Kopsa Karel, Kukla Vladimír

MPK: F16K 31/02

Značky: vzduchu, rozdeľovanie, komorové, ventilov, elektromagnetických, pomocou

Text:

...ktere se nastavují přepinadem, ImPríklad provedení technickeho ŕesení V provedení podle obr.1 zařízení obsahuje sestnáctsamostatných komor L 5 elektromagnetickými ventily 2. Zdrojem vzduchu je vzduchovací motorek §. K regulaci tlaku vzduchu je pripojen regulacní ventil 1 a pro vizualní kontrolu tlaku vzduchu je pripojen manometr §. Výstupní otvory Q jednotlivých komor jsou pripojený na ctrnáctisekcový rukav Z urcený k lecbe...

Regulační dvojventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 276488

Dátum: 17.06.1992

Autor: Němec Bohumil

MPK: F16K 31/02

Značky: dvojventil, regulační

Zařízení pro ovlivňování proudu nebo tlaku média v hydraulických obvodech, zejména u listových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265651

Dátum: 14.11.1989

Autori: Malý Jaromír, Čáp Rudolf, Novotný Vojtěch

MPK: F16K 31/02

Značky: hydraulických, proudu, listových, obvodech, media, zejména, ovlivňování, zařízení, tlaku, strojů

Text:

...teploty zařízení, což má pozitivní vliv jak no funkční spolehlivost, tak i na životnost zařízení.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu vyplývají z následujícího popisu příkladného provedení, které je schematicky znázorněno na pňíloženém výkresu v řezu.Zařízení pro ovlivňováni proudu nebo tlaku média v hydrau~ lických obrodech zahrnuje těleso l, ve kterém je vytvořen otvor pro sedlo g a 3, ve kterém je umíatěn.hradĺcí člen A na obou...

Elektromagnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 259373

Dátum: 17.10.1988

Autori: Resutík Ján, Idrný Miroslav

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetický, ventil

Text:

...sedlo 2 s upraveným tesnením 3. Na sedlo 2 dosadá dutý piest 4 s teflónovým tesnením 5, ktoré je v dutom pieste 4 upevnené dutou skrutkou G cez podložku 7. V stene dutého piestu 4 je v mieste prívodu oleja upravený šikmý kanál 14, ktorého pozdĺžna osa je približne rovnobežná s osou prívodu oleja. Dutá skrutka 6 má na vnútornom konci upravené sedlo, 4na ktoré dosadá kužeľka 8 s teflónovým tesnením 9, ktoré je upevnené v jej zúženej časti....

Elektromagnetický regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257323

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skřivánková Marie, Slezák Stanislav, Bálek Bohumír, Slezák Jiří

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetický, regulační, ventil

Text:

...prvek l je proveden V kuželovém tvaru, použitá progresivně pružioí podložka g je provedena ve válcovémHlavním činitelem správneho chodu ventilu je vhodné zvolený tvar, případně počet a rozmístě ní progresivně pružicích podložek g v kombinaci s vhodně zvoleným tvarem, případně počtema rozmístěním nepružných prvků l. Jimi lze pro určitý zdvih jádra g optimalizovat přítlačnousílu v závislosti na síle tahu jádra 5, neboč odpor progresivně...

Elektromagnetický regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 241941

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kožuch Jioí, Flander Zoltán, Fiala Booivoj, Pešek Milan

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetický, regulační, ventil

Text:

...a stažena maticí 12. V jádře 2 jsou uloženy střídavě tři kuličky 1 a tři pružné podložky g.správnou funkci ventilu za různých pracovníoh režimů umožňuje přesné vystředění jádra 2 ve vodícím pouzdra 3 pomocí pružného prvku g a kuličky 1, přilehlé k hornímu čelu jádra g, zapadající do zahloubení ve vodícím pouzdru 1. To zabraňuje náhodněmu přilepení jádra 2 ke etěně vodíeího pouzdra g,a tím 1 změně pasivních odporů. Hlavnímčinitelem správneho...

Elektromagnetický kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 243227

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pokorný Jan

MPK: G01N 35/00, F16K 31/02

Značky: elektromagnetický, kohout

Text:

...kohoutů. Svými vlastnostmi se elektromagnetický kohout podle vynálezu hodi především pro kompletaci automatických analyzátorů.Na priložených výkresech je znázorněn jeden příklad provedení elektromagnetického kohoutu podle vynálezu, v němž vratným členem je vratný prstencový elektromagnet. Na obr. 1 je elektromagnetický kohout znázorněn v půdorysu, přičemž pohonná část je v řezu, na obr. 2 je kohout znázorněn v nárysu, na obr. 3 a...

Elektromagnetický regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 239147

Dátum: 01.11.1987

Autor: Zmrhal Vladimír

MPK: F16K 31/02

Značky: regulační, elektromagnetický, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektromagnetického regulačního ventilu, pracujícího ve spojitosti s regulačním členem a sestávajícího z prvního elektromagnetu (17), druhého elektromagnetu (18) a tělesa (l) ventilu. V tělese (l) ventilu je vytvořena vstupní komora (2), napojená pomocí kanálku (3) do pracovního prostoru (4) mezi první píst (5) a druhý píst (6). Do Vstupní komory (2) je napojeno výstupní potrubí (7) s první kuželkou (8) a s třetím pístem (9) a...

Zařízení k regulaci tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236109

Dátum: 01.08.1987

Autori: Leiter Augustin, Pfléger Petr

MPK: F16K 31/02

Značky: tlaku, zařízení, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k regulaci tlaku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení k regulaci tlaku (tlakový ventil) je tvořeno tyčkou jádra proporcionálního elektromagnetu, která se přímo dotýká těsnicí plochy sedla zařízení. Tyčka jádra proporcionálního elektromagnetu nahrazuje kuželku, která zvyšovala celkovou hmotnost i zastavovací rozměry zařízení. Zařízení je možno použít pro dálkové řízení dvou a vícestupňových přepouštěcích a...

Elektropneumatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245294

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bednáoová Vira, Husa Václav, Bednáo Arnošt

MPK: F16K 31/02

Značky: ventil, elektropneumatický

Text:

...5 K Bepxaemy cenny 3 nanneane opens coanaer nononaumensuoe ycnnne nonxamma ynnomanmensaoro enemeara 5 K cenny 3. Ycwaaonxa npymmuu 8 noasonsem noónwscn repmewnqnocrn no Bepxuemy cenny 3 upn MBHHX naanennax. Hpn nonaqe cpenu K Bepxnemy cenný 3, ecnn anopb-sanopnuü opran 4 nepememaewca R Bepxaemy cenny 3,ynnoramreubauñ anemeaw 5 non Bosneücwsnem npyxnuu 8 nepememaewca K Bepxnemy cenny B H nepenpunaem npoxon cpenu, coennnaa Bxonaoñ H Buxonnoñ...

Elektromagnetický plynový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 232786

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bařina Milan, Neužil Libor

MPK: F16K 31/02

Značky: plynový, elektromagnetický, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický plynový ventil podle vynálezu řeší průtok plynu u plynových spotřebičů tak, že využívá elektromagnetického pole vyvozeného elektromagnetickou cívkou, nabuzeného stejnosměrným proudem, přičemž plyn se vede jádrem. dutou podložkou a ventilovým talířem do výstupu ve ventilovém tělese. Při axiálním pohybu kotvy k ventilovému plášti se vytlačuje všechen plyn z oblasti membrány, tím se pohyb zpomaluje a činnost ventilu je bezhlučná...

Elektromagnetický ventil s přímým průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232747

Dátum: 15.01.1987

Autori: Stehlík Albín, Stehlík Zdeněk

MPK: F16K 31/02

Značky: přímým, elektromagnetický, ventil, průtokem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení spadá do oblasti regulace průtoku plynných a kapalných látek. Elektroventil řeší spolehlivou a bezhlučnou regulaci průtoku látek, přičemž odpor proudění je velmi malý. Uvedených vlastností se dosáhne použitím zvoncového elektromagnetu napájeného stejnosměrným proudem, jehož střední částí protéká regulovatelná látka. Na pólové nástavce zvoncového elektromagnetu dosedá kruhová plochá kotva s dírou uprostřed, středěná membránou uchycenou...

Zařízení k ovládání elektromagnetického ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237782

Dátum: 15.09.1986

Autori: Fadějev Alexandr Sergejevič, Školnik Georgij Moisejevič, Golub Alexandr Semjonovič, Polšin Viktor Alexandrovič, Amol Jurij Dmitrijevič

MPK: F16K 31/02

Značky: zařízení, elektromagnetického, ventilu, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení na ovládání elektromagnetických ventilů a může být použito v soustavách automatického ovládání fontán, v zemědělství a v ASŘ chemických výrob. Cílem řešení je zvýšení rychlosti činnosti a spolehlivosti zařízení. Zařízení tvoří dva paralelní obvody, vytvořenými členy NE a zapojenými do série s prahovým členem, impulsním měničem, členem I a fázovým měničem, který je výstupem připojen na odpovídající vstup přepínače,...

Kontaktní rozdělovač pro řízení elektricky ovládaných spouštěcích a pojišťovacích ventilů lodních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229591

Dátum: 15.09.1986

Autor: Macek Jan

MPK: F16K 31/02

Značky: řízení, lodních, ventilu, spouštěcích, elektricky, rozdělovač, ovládaných, kontaktní, pojišťovacích, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Proti čelní stěně rozvodového kotouče, upevněného na jednom konci rozvodového hřídele, do níž je vsazena výseč z vodivého materiálu, oddělená od rozvodového kotouče izolační vrstvou, je umístěna deska rozdělovače. Ve středu desky je kontakt spojený se zdrojem elektrického proudu a po jejím obvodu jsou kontakty spojené s ovládacími elektromagnety spouštěcích ventilů. Deska rozdělovače je upevněna na hřídeli, na jehož druhém konci je píst,...

Elektromagnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 232537

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Miloš, Jan Jiři

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetický, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický ventil podle vynálezu se od dosavadních ventilů podobného typu liší výhodným přesunem okamžiku odtržení ventilové desky až do závěrečná fáze otevírání, čehož se dosahuje zejména vzájemným suvným spojením ventilové desky s kotvou elektromagnetu. Vynálezu lze převážně využít ve strojírenství u elektromagneticky ovládaných ventilů, kde rozdíl tlaků média nad a pod ventilovou deskou má citelný vliv na sílu potřebnou k otevření...

Elektromagnetický ventil pre tekutinové média

Načítavanie...

Číslo patentu: 230135

Dátum: 01.05.1986

Autori: Skalík Vladimír, Jelínek Michal

MPK: F16K 31/02

Značky: tekutinové, ventil, elektromagnetický, media

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický ventil pre tekutinové media pozostávajúci z telesa ventilu, v ktorom je vytvorený vtokový a výtokový kanál vyznačujúci sa tým, že medzi vtokovým kanálom /2l/ s výtokovým kanálom /22/ je v telese ventilu/2/ a v prírube /5/ vytvorený preplňovací priestor /23/, pričom v preplňovacom priestore /23/ je otočne uložený plávajúci prepojovací člen /6/ tvorený ventilovým prvkom /3/ a permanentným magnetom /4/ zatiaľ čo vo ventilovom...