F16K 3/14

Uzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 268661

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gladisch Manfred, Winklmann Ervin

MPK: F16K 3/14

Značky: uzavírací, šoupátko

Text:

...desky v jiných provedeních podle vynélezu.znázornená uzaviraci šoupátko je tvořeno tělesem eeatávejícim se zékl-adny 1 a z nástavec g. Nástaveo g je uzemi-en zévěrem 3. V rovine základna 1 je vložen v nástavci g sedlový prstence ž, uzavireciho ěoupátka, opatřený na vnitřní straně těsnicimi plochemi ž.Další části uzavirecího šoupétka jsou dvě klinové deslq 6 zavěšeni na vŕetenu g. Na svých vněj ších plochách jsou klinové desky § opatřeny...

Šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258437

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kulikov Michail, Kolosov Vladimir, Iljušin Alexej, Ekber Boris, Bragin Boris, Markuntoviš Felix, Rjabenko Boris

MPK: F16K 3/14

Značky: šoupátko

Text:

...OTHOCHTBHBHO ocu 3 npu npunoxeKun uenwpanbnoä Harpysxu 5 saxpuwou nonoxeHun«(®nr. 2). 5ĺücecnwerpuquuň nncx 28 uenecooőpasuo BHHOHHHTB rnöxmu, Tax Kax nonumenne ero xeçrxocrn caasano c yaennqennàn ronmnnu, HTO Hexenawenbno, norony qro npnnonur K ynenuueam Macau n raöapàwon mnüepuoň sanumxu. Kecwxocrb ocecnnMewpnqnoro nucxa 28 ocwawoqna, ecnn ero npornů 5 ueurpe He npenmaew 0,001 Dy, rue Dy - nnauewp xanana 2.B ueurpanbupñ...

Dělený klín uzavíracích šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255800

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dohnal Václav, Čadek Jiří

MPK: F16K 3/14

Značky: delený, uzavíracích, klín, šoupátek

Text:

...konkrétního provedení klínu podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde obr. 1 představuje nárysný řez klínem a obr. 2 bokorysný pohled na vložku desek klínu z obr.l s vloženým evorníkem v příčném řezu.Podle vynálezu je klín tvořen dvěma deskami l, g, opatřenými na vnitřních čelech neprůchozími závitovými otvory 2. V závitových otvorech 2 jsou uložena šroubení 5, Ž s průřezem ve tvaru mezikruží, která jsou vyrobena z materiálu o vysokých...

Šoupátková zástrčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251672

Dátum: 16.07.1987

Autori: Olofiuskij Jevgenij, Markuntovič Felix, Korotkich Jurij, Bragin Boris, Kolomiec Alexandr

MPK: F16K 3/14

Značky: šoupátková, zástrčka

Text:

...yrnon w K ykasanuoü aepruxanbnoñ nnocKocrunnocKuMn nonepxnocrnnn q ycrynon crexneň 3. Hbun 3 auMoneüćTnuHtKocoa muőépa 4 c nnoçxHMn nonepxxocrnnn ycTy~ noa cwepxueň 3 pañoqan nonepxuocwb mnőepa 4 npnxnnaercà K paöoueň nonepxHoc~ rucenna 2, oőecneuaan repuewuunoe nepeKpurue.xaHana.Cana -g- nanneunn ckqca muôepa 4 Ha nnocwym noaebxuocrb u ycryna Kaxoroącrepxnn 3 npnnoxeua na pacçronnuu, pąáuom sxcuenrpncuwerý E ow npoonbnoň qqçn Hapyxuóň...

Uzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 229950

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gladisch Manfred, Traeger Klaus

MPK: F16K 3/14

Značky: uzavírací, šoupátko

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací šoupátko je opatřeno dvěma klínovitými šoupátkovými deskami, zavěšenými na společném vřeteně. Šoupátkové desky jsou na vzájemně protilehlých čelních stěnách opatřeny alespoň jedním vybráním. Do tohoto vybrání je vloženo několik pružících, axiálně vzájemně posuvných kroužků, opatřených vzájemně se stýkajícími kuželovitými, přednostně kulovitými čelními plochami.

Rozpínací mechanismus paralelního klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229395

Dátum: 01.04.1986

Autor: Filippov Petr

MPK: F16K 3/14

Značky: klínu, paralelního, rozpínací, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozpínacího mechanismu paralelního klínu, určeného zejména pro šoupátka, sestávající z vřetene, na jehož osazení je uložen prstenec opatřený dvěma bočními vodícími paralelními plochami a obvodovým vybráním, kde v centrálním otvoru prstence je uložena svými válcovými výstupky dvojice protilehlých desek, jejichž zadní zkosená čela jsou opatřena návary a vodícími paralelními plochami, mezi nimiž je sevřený rozpěrný váleček,...