F16K 3/12

Uzatváracia armatúra pre systém potrubného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13077

Dátum: 06.11.2009

Autor: Kradepohl Paul

MPK: F16K 3/12

Značky: potrubného, uzatváracia, armatura, systém, vedenia

Text:

...nerovnomerným pohybom a ich následkom možná k miestnym prevýšením merného tlaku v sedle a spravidla kpoškodeniam na takto zaťažených oblastiach sedíel, čo je konieckoncov sprevádzané stratou tesnosti sediel.Klzným axiálnym pohybom ovládacieho členu alebo jeho tesniacichna klzných plochách a spätne k priečnym silám, pôsobiacim na pohon vretena, ktoré sa obzvlášť prejavujú u bežných vretien slichobežníkovým závitom vo faktoroch, závislých na...

Uzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: 284355

Dátum: 05.01.2005

Autori: Berger Christian, Pohn Franz, Fellner Alois

MPK: F16K 3/28, F16K 3/316, F16K 3/12...

Značky: uzatvárací, posúvač

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací posúvač (1) obsahuje posúvačové puzdro (2) a uzatvárací klin (5), pričom uzatvárací klin (5) je svojimi bočne odstávajúcimi vodiacimi lamelami (7) vedený posuvne pozdĺž vodiacich drážok (8) posúvačového puzdra (2) prebiehajúcich priečne na smer (S) prúdenia a má tesniace gumové elastické opláštenie (9), ktoré tvorí uzavretý poťah uzatváracieho klina (5). Vodiace lamely (7) sú umiestnené na uzatváracom kline (5) vzhľadom na smer (R)...

Tlumicí soustava vibrací klínu šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268992

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rybák Martin, Matal Oldřich, Barák Miroslav

MPK: F16K 3/12

Značky: soustava, klínu, tlumící, šoupátka, vibrací

Text:

...Pak lze poměrně jednoduchým konstrukčňímopatrením podle vynálezu podatetnü utlumit vibrece klinu šoupátka zmenšit opotřebení vodicich drážek. vodicích tyčí, vřetena e těenici armetury e podetatně zlepšit podmínky pro činnost diagnostických systémů detekce volných části ne bezpečnost provozu jederné elektrárny. uložení tlumicí pružiny do uzavřeného prostoru vylučuje transport úlomků pružiny při jejim přípedném praeknutí za provozu...

Klínový uzávěr šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262749

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čadek Jiří, Dohnal Václav

MPK: F16K 3/12

Značky: šoupátka, klinový, uzáver

Text:

...řešení je, že tvarová drážka obou desek je kruhová a na ní navazuje radiální drážka zhotovená na vnějším obvodu vnitřních čelních ploch obou desek.Dále je podstatou vynálezu, že radiální drážka první desky klínového uzávěru je vůči radiální drážoe druhé deskyklínového uzávěru úhlově posunuta.3 znz 749 Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v možnosti naklápět desky stejnoměrně na všechny strany, čímž se zvyšuje provozní spolehlivost...

Dvoudeskový uzávěr šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260938

Dátum: 12.01.1989

Autori: Řeha Karel, Kerlín Kurt, Král Jan, Gala Alexandr, Harazim Alfons

MPK: F16K 3/12

Značky: uzáver, šoupátek, dvoudeskový

Text:

...1 hmotnost celého šoupâtka.Příklad konkrétního provedení řešení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je nárysný pohled na sestava dvoudeskového uzávěru šoupátka vedeného vodicími lištami. na obr. 2 je podélný řez dvoudeskovým uzávěrem z obr. 1, na obr. 3 je příčný řeą dvoudeskovým uzávěrem 2 obr. 1.Dvoudeskový uzávěr, obr. l a 2, je sestaven ze dvou těsnicích desek l a g. obě těsnicí desky l, 3 jšbu v horní části...

Vřeteno děleného klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246750

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bejda Ján

MPK: F16K 3/12

Značky: vřeteno, klínu, deleného

Text:

...prstence 2, odpovídajícího příčného průřezu podle tvaru zvolené rozpínací částí 12 a osazení 11 vřetena 1 a pootočeno o 90 °. Přitom jsou rozpľnací plochy 121 vřetena 1 v uzavřenê poloze děleného klínu opřeny o opěrné plochy 31 těsnicích desek 3. Těsnicí desky 3 jsou zasunuty z obou stran prstence 2 do v-álcových vybraní 23 prstence 2, ve kterých je jejich poloha zajištěna pomocí kolíků 4, uložených ve Vodojsou v záběru s o-bvodovými drážkami...

Pružný klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 241788

Dátum: 10.08.1987

Autor: Vašíeek Robert

MPK: F16K 3/12

Značky: klín, pružný

Text:

...i nepříznivý vliv vznikajícího tepla na těsnící plochy desek klínu, usnadníse.značně montáž a demontáž. Jednotlivé dílce jsou výrobně jednoduché,nenáročné na opracování, je možné použít normalizovanýoh dílů,takže celkově se podstatně sníží výrobní náklady. ą V Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je částečný nárysný řez šoupátkem s pružným klínem řešeným dle vynálezu a...

Klínový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 250634

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dohnal Václav

MPK: F16K 3/12

Značky: uzáver, klinový

Text:

...kanálů v klinovém uzávěru.vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v tom, že nosnou část klinu, zajišřující vzájemné spojení obou desek, tvoří pera klinu, která jsou umistěna mimo oblast největšího namáhàni desky klinu, což umožňuje využívat této konstrukce í pro nejvyšší provozní tlaky bez požadavku na zvyšovaní tlouštky desek klínu a tímPřiklad konkrétního provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, představujícím nárysný...