F16K 1/32

Odvzdušňovací ventil pre natlakovanú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5969

Dátum: 26.01.2007

Autori: Lonardi, Hausemer, Franziskus

MPK: C21B 9/00, C21B 7/00, F16K 1/32...

Značky: odvzdušňovací, ventil, natlakovanú

Text:

...s ventilovým sedlom. Je potrebné poznamenať, že stredový uzatvárací povrch,ktorý môže byť zvyčajne alebo dokonca úplne konvexný, obsahuje konvexný povrch najmenej v blízkosti ktesniacemu povrchu. Poháňací mechanizmus je pripojený kuzatváraciemu členu na pohybovanie uzatváracím členom medzi uzatvorenou polohou na ventilovom sedle a otvorenou polohou vzdialenou od ventilového sedla. Podľa vynálezu uzatvárací člen obsahuje späť...

Klapkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1871

Dátum: 08.07.1998

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 1/52, F16K 1/32, F16K 1/46...

Značky: ventil, klapkový

Text:

...je uložené v držiaku g a tesncne tesniacim krúžkom 15 . Klapka Q je na hriadeli Q/ñksovaná pružným kolíkom 3 l . Plášt 1 je opatrený duplikátorovýní plášťom Q k.Na Obr.3 je tesniaca čast klapkového ventilu , kde tesniací element 10 je tvorený aktívnym elastickým O-krúžkom uloženým medzi šikmými plochami 17 operného disku § a dotláčacieho disku 9 . Operný disk § je pevne spojený s klapkou Q a dotláčací disk 2 je osove posuvne uložený v...

Priamočinný poistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 278056

Dátum: 08.03.1995

Autori: Maxa Václav, Parma Jaroslav, Kropáček Jaroslav, Roček Jaroslav

MPK: F16K 1/32, F16K 1/34, F16K 1/52...

Značky: poistný, ventil, priamočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Spodná plocha (233) vonkajšej časti (23) kuželíka je vybavená výstupkom (231) so stanovenou vzdialenosťou (a) od kuželíkového sedla (211), pričom táto vzdialenosť (a) od roviny kuželíkového sedla (211) nie je väčšia ako 2,5 % najmenšieho priemeru (d) prietočnej plochy dýzy (112).

Zariadenie na obmedzenie zdvihu armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 277694

Dátum: 15.09.1991

Autori: Illy Alois, Ruckert Heinz-jürgen

MPK: F16K 31/60, F16K 35/02, F16K 1/32...

Značky: obmedzenie, armatur, zariadenie, zdvihu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má stúpajúce vreteno (3), pričom kryt (9), usporiadaný svojim vonkajším priemerom vo vnútri ručného kolesa (6), dosadá svojim vnútorným priemerom na maticu (2) vretena (3).

Ventilový uzel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268250

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nepala Miloslav, Hrnčíř Pavel, Škop Karel

MPK: F16K 1/32

Značky: ventilový

Text:

...se spojení třmene a sedla neporuší, zůstává konstantní, kdy nedochází k vytvoření vůle mezi oběma prvky aniPříklad konkrétního provedení vynálezu je shcematlcky znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje osový řez ventilovým uzlem, kde vlevo od osy je znázorněno základní provedení, a vpravo od osy je alternativní provedení ventilového uzlu, a obr. 2 je půdorysný pohled na ventilový uzel v čâstečném řezu.Podle vynálezu...

Ventil pro číslicové řízení průtoku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261152

Dátum: 12.01.1989

Autori: Preisler Vlastimil, Adamec Josef, Kolník Ján, Nechyba Jan, Baláš Vratislav

MPK: F16K 1/32

Značky: řízení, kapaliny, průtoku, plynů, číslicové, ventil

Text:

...desky.Základní výhoda ventilu podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje přenášet časové průběhy z paměti programu do skutečného průtoku tekutiny s požadovanou přesností a řídit průtoky v širokém rozsahu podle počtu a velikostí provedených průtcčných otvorů ventilu. Dále umožňuje podstatné zjednodušení konstrukce ventilu dvoupolohovým ovládáním uzavíracího prvku, kterým se nahradí ucpávková konstrukce uzavíracího prvku úplným...