F16J 15/12

Plošné hrebeňové obojstranne obložené tesnenie na utesňovanie rozoberateľných prírubových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19879

Dátum: 03.06.2009

Autor: Krejčí Miroslav

MPK: F16J 15/12, F16L 23/20, F16L 23/18...

Značky: obojstranné, plošné, rozoberateľných, prírubových, utesňovanie, spojov, obložené, hřebenové, tesnenie

Text:

...možné povrchové deformácie a nerovnosti, zvyšujú náročnosť montážnych prác a negatívne ovplyvňujú parametre tesniaceho účinku, najmä v prípade, ked je na utesnenie spoja použité prstencové hrebeňové obojstranne obložené tesnenie.0011 Cieľom predloženého technického riešenia podľa vynálezu je dosiahnuť zlepšenie doterajšieho stavu techniky a optimalizovať podmienky na výrobu prevádzkovo najspoľahlivejšieho tesniaceho účinku pri prírubových...

Tesniace usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11901

Dátum: 16.01.2007

Autor: Jung Alfred

MPK: F16L 23/18, F16J 15/06, F16J 15/12...

Značky: tesniace, usporiadanie

Text:

...jedenobiehajúci prstencový zub, ktorý v namontovanom stave umožňuje lineámy kovový kontakt.0009 Podľa vynálezu je úloha pri obzvlášť výhodnej fonne uskutočnenia riešená tým, že oblast základného telesa, ktorá je pokrytá podložkou zmäkkého materiálu, má minimálne jeden0010 Pri výhodnej fonne uskutočnenia prstencový zub plánovaný v oblasti podložky zmäkkého materiálu je aspoň čiastočne plasticky deformovateľný, pričom deformácia sa...

Tesniaci spoj okien alebo dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1068

Dátum: 10.01.1996

Autor: Kutáš Michal

MPK: E06B 7/23, E06B 7/22, E06B 7/098...

Značky: dvier, okien, tesniaci

Text:

...ohnutej lišty a nasunutého tesnenia a na obr. 5, obr.6 a obr. 7 sú znázornené prípadné možné tvary gumových tesneniTesniaci spoj okien alebo dvier pozostáva z gumového profilu3 alebo 9 a z hliníkového alebo plastického profilu 3 tvaruveľkého písmena C, alebo ohnutého hliníkového alebo plastickéhopásu 8, pričom obidva sú vo forme líšt. Profily 3 alebo 8 súosadené mimo rovinu zovretia okenného krídla 7 a okenného rámuQ s výhodou na okenný rám...

Tesnenie parných a teplovodných rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 643

Dátum: 09.11.1994

Autor: Macura Ján

MPK: F16J 15/12

Značky: tesnenie, rozvodov, teplovodných, parných

Text:

...vlákna sa môžu použit priamo ako vlákna, vznikajúce pri výrobe hliníkových výrobkov ako odpad, alebo sa môžu upraviť spletením do vrkoča a použit ako šnúra. Hrúbka tejto šnúry, podobne ako hrúbka azbestovej šnúry, napustenej tukom, môže byt diferencovaná podľa typu ventilov, do ktorých sa má použiť. Ako tuky s bodom skvapaĺnenlnnad 200 °C sa môžu použit vápenaté komplexné tuky alebo hlinité komplexné tuky.Tesnenie podľa tohoto technického...