F16J 15/00

Spôsob pretesňovania prídavných prevodov vozidiel na rotačných výstupoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6052

Dátum: 02.03.2012

Autor: Veľas Martin

MPK: F16J 15/00, F16C 33/72

Značky: pretesňovania, přídavných, vozidiel, rotačných, spôsob, výstupoch, prevodov

Text:

...vytvoriť axiálne predpätie. Uvedené predpätie je definované prelisovanou vzdialenosťou, čím sa medzi tesneniami vytvorí technicky definovaný interakčný činiteľ významne vplývajúci na ich funkciu, resp. tesnosť.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr. 1 je schematicky znázomený konštrukčný uzol, ktorý je potrebné pretesňovať.Príklad uskutočnenia technického riešenial. Na narážací tŕň nasunieme rukou na doraz hriadeľové...

Zariadenie na reguláciu tlakovej diferencie olej – plyn na upchávke turbodúchadla poháňaného spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5692

Dátum: 04.03.2011

Autori: Frank Lumír, Sláma Jiří, Slavík Antonín, Crhounek Oldřich

MPK: F01C 19/00, F02C 7/00, F01D 11/00...

Značky: diferencie, upchávke, zariadenie, poháňaného, spaľovacou, turbínou, turbodúchadla, tlakovej, reguláciu

Text:

...spojením na ovládanie frekvenčného meniča, ktorý je opatrený vlastným programovým vybavením.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje bezpečné, spoľahlivé a presné udržiavanie tlakovej diferencie olej - plyn na upchávke dúchadla bez opísaných nedostatkov stávajúceho zariadenia.Pre správnu funkciu celého zariadenia je výhodné, že pri natlakovaní kompresora sa čerpadlá začnú roztáčat z nulových otáčok v okamžiku, kedy tlak v dúchadle...

Zariadenie na utesnenie pohonu pohyblivých schodov alebo pohonu pohyblivých chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4113

Dátum: 18.12.2004

Autor: Thiel Alfred

MPK: F16H 57/04, B66B 23/00, F16J 15/00...

Značky: utesnenie, pohonů, schodov, pohyblivých, chodníkov, zariadenie

Text:

...do priestoru pre mazací prostriedok. Ukázalo sa ako problematické používanie radiálnych tesniacich krúžkov hriadeľa na utesnenie syntetického mazacieho prostriedku, napríklad na báze polyglykolu, nakoľko polyglykoly ako mazacie prostriedky treba považovať ako nepriaznivé z hľadiskaspoľahlivého utesnenia. NBR platí síce ako vhodný, ale nie akodobrý alebo dokonca ako veľmi dobrý materiál pre tesniace účely. HNBR by tu mal byť o...

Splietané tesnenie na obmedzenie pretáčania tesniacich prstencov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284158

Dátum: 30.08.2004

Autor: Champlin George

MPK: F16J 15/22, D04C 1/06, F16J 15/00...

Značky: obmedzenie, tesniacich, splietané, prstencov, pretáčania, tesnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Splietané tesnenie (70) na obmedzenie pretáčania tesniacich prstencov a roztvárania ich spojov, ktoré má v podstate lichobežníkový priečny prierez, s dvojicou protiľahlých nerovnobežných strán (76), pozdĺžne prebiehajúcich medzi vonkajšou stranou (98) a s ňou rovnobežnou vnútornou stranou splietaného tesnenia (70), ktoré je vybavené pozdĺžne vedúcimi priadzovými osnovami (82, 86). Pri protiľahlých nerovnobežných stranách (76) sú usporiadané...

Profil na tesnenie, hlavne dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 470

Dátum: 08.06.1994

Autori: Koval Zdeněk, Drexler Jiří

MPK: E04B 1/684, E04B 1/66, E04B 1/686...

Značky: tesnenie, okien, profil, dveří, hlavne

Text:

...kotviacej časti. Výhodné prevedenie tesniaceho profilu potom predstavuje varianta s šírkou pracovnej časti 6 až 10 mm o hrúbke steny 0,45 až 0,85 mm, u ktorej je dolný ú sek pracovnej časti tvorený vzperami zvierajúcimi uhol 90 °až l 80 °.Príklad prevedenia úžitkového vzoru Príkladné konštrukčné riešenie tesniaceho profilu je zná zornené na priloženom výkrese. Zobrazený tesniaci profil mápracovnú časť l tvorenú v hornom úseku dutým profilom v...

Vakuový spoj mezi kompozitními a kovovými materiály a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263424

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozum Jaroslav, Slabý Zdeněk

MPK: F16J 15/00

Značky: výroby, kovovými, materiály, kompozitními, vakuový, způsob

Text:

...vytvořeným lepenim respektive tmelenim. nový technický účinek, zejména v tom, že jeho trvanlivost je dlouhodobá, protože na rozdíl od syntetických pryskyŕic, například na bázi epoxidů, které se při rozdilných teplotních roztažnostech spojovaných kovových a kompozitnich materiálů snadno odlupuji, je u vakuového spoje mezi kompozitními a kovovými materiály podle vynálezu těsnost spoje zajiščována stálým tlakem pružné deformované trubky z...

Rozebíratelný spoj součásti spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262017

Dátum: 10.02.1989

Autori: Michna Bohuslav, Tížek Jaroslav

MPK: F16J 15/00, F16B 7/02, F02F 11/00...

Značky: rozebíratelný, motorů, spalovacího, součástí

Text:

...je uložen a utěsněn v klikovâ skříni. Podstata vynálezu ByOčÍVá v tom, že otvor v hlavě válce je ukončen kuželovým sedlem a v něm uložený konec trubky je ukončen lemem, jehož těsnící plocha je ve styku s kuželovým aedlem a jeho tlačná plocha je ve stysku s tlačnou plochou šroubení trubky.2 I 2 o 17 Při montáži trubky do hlavy válce se lem trubky deformujepodle tvaru kuželového sedla, čímž se docílí zlepšení těanoeti spoje. Nedochází k...

Plnicí přípravek, zejména pro plnění ucpávkových prostorů tvarovaným těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253647

Dátum: 12.11.1987

Autori: Merašický Václav, Bříza Miloslav, Machek Přemysl

MPK: F16J 15/00

Značky: plnicí, ucpávkových, tesnením, zejména, plnění, prostoru, přípravek, tvarovaným

Text:

...válce Qlg s horizontální pístnicí 25 upevněnou ve vedení gli. Zásobník gg těsnění je upevněn na první vzpěru ll a je vytvořen jednak z těleea AQ a jednak z náboje jpg. Do tělesa lg je vsunut pomocný přípravek ggg. Na první vzpěře llljsou rovněž upevněny pomocí neznázorněných držáků třetí a čtvrtýmikrospínač 1 , li. K plnícímu prípravku rovněž patří neznázorněný tlakový spínač, spojený s hydraulíckým systémem, neznázorněnéhydraulické...