F16H 57/00

Zariadenie, predovšetkým cykloidná prevodovka, so základným telesom prstencového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6192

Dátum: 16.12.2005

Autor: Janek Bartolomej

MPK: F16H 57/00, F16H 1/32, F16H 57/02...

Značky: prstencového, telesom, cykloidná, tvaru, základným, převodovka, zariadenie, predovšetkým

Text:

...prevodovke vykonáva otáčavý a excentrický pohyb, ktoré sa navzájom prekrývajú, pričom os kolesa s vnútorným ozubením pretína koleso s vonkajším ozubením. Pomocou cykloídných prevodoviek je možné na minimálnom stavebnom priestore primaximálnych špecifických výkonových parametroch dosiahnuť najvyššie prevodovépomery, ako napr. generovateľný a prenosný krútiaci moment V existujúcom stavebnomNajmenej jedno koleso s vonkajším ozubením je umiestnené...

Omezovač krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270609

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lano Bedřich, Pokorný Jan, Mlíkovský Jiří Csc

MPK: F16H 57/00

Značky: krouticího, omezovač, momentu

Text:

...kolměm k ose hřídelelvytvořena dvě boční vedení§ł, mezi nimiž je posuvně uložen přítlačný segment 4 gopatřený na straně hřídelel čepem 1 l. Na čepu 3 je uloženo lozisko 533, například valivá, pro záběr s obvodem tvarovébo kotoučeg Na zadní straně přítlačného segmentujje Vytvořeno vybrání 11, v něnž je uložena pružina§,která je svým druhým koncem opřena o stavitelnou opěrku§ł upevnšnou na páce 3 Tvarový kotoučgmá tvar kruhu, z jehož plochy je...

Zařízení k ovládání plavnosti řazení automatických vozidlových převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267632

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beneš Josef, Jiřičný Josef, Dostál Jan

MPK: F16H 57/00, F16H 39/50

Značky: automatických, řazení, převodovek, ovládání, vozidlových, zařízení, plavnosti

Text:

...v ř-adíoím členu po zapnutí.0 d pohybu mechanizmu ovládání dodávky paliva 1 je prostřednictvím táhla 2 odvozen pohyb páky g elektronického snímača polohy E, jehož výstupní signál je sběrnicí i přiveden do elektronické řídící jednotky 6. Tato elektronická řídící jednotka 6 ovládá elektromagnotický ventil 7, do jehož signálního vstupu i je přívodním kanálem g přiváděn hlavní tlak zo systému. hydrauliokého ovládání g. Plnící výstup 2 §...

Koncový planétový prevod, hlavne pre poľnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267160

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zimny Mikolaj, Okrasa Marian

MPK: F16H 57/00

Značky: planetový, poľnohospodárske, traktory, převod, hlavne, koncový

Text:

...v strednom puzdre je zaslepený vložkou 5 tesniacim krúžkom.koncový planétový prevod predstavuje konštrukčno-montážny modul umožhujúci použit základné brzdy mokré alebo suché po primontovani do neho iba niekoľkých rôznych časti.vynález je zobrazený na výkresoch, kde na obr. 1 je koncový planétový prevod v osovom reze, na obr. 2 je detail alternatívy koncového planétového prevodu v osovom reze, na obr. 3 je stredné puzdro z obr. 2 v bokoryse v...

Zařízení pro změnu vyvedení výstupního hřídele, zejména u kuželočelní převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267998

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lejček Miloslav, Stránský Oldřich, Mareš Martin

MPK: F16H 57/00, F16H 1/20

Značky: výstupního, zejména, vyvedení, kuželočelní, zařízení, změnu, hřídele, převodovky

Text:

...vyvedení výetupního hřídele,zejména u kuželočelních převodovek podle vynálezu, kde výstupní ozubenó kolo čelního soukolí je v trvalám záběru e ozubeným pantorkem, pevně npojeným s předřazeným předlohovým hřídalem.Podstatou zařízení podle vynálezu je to, že aeetává z dělenáho rozpěracího kroužku, který je uepořádán na výetupním hřídeli na straně protilehlá k uloženíčelního eoukolí a je v trvalěm dotyku Jednak a boční stěnou náboje výatupního...

Zařízení pro modulaci tlaku oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265164

Dátum: 13.10.1989

Autor: Suchý Ján

MPK: F16H 57/00, F16H 5/14

Značky: zařízení, modulací, tlaku, oleje

Text:

...tlačná pružina gł rovněž s určitým předpětím.V tělese lg je dále na jeho spodní straně zhotoven vstupní kanál ll. na pravé straně tělesa pak výstupní otvor ll a levé straně odpadni otvor gg. Uvnitř tělesa lg je vytvořen vodorovný kanál li v levé Spodní komoře ââ a svislý kanál gg spojující vnitřní prostory válcových komor gg, 35 a gl.Na vstupní kanál ll ve spodní části tělesa lg je napojen přívod tlakového oleje od čerpadla l, jehož...

Zapojení regulátoru pro omezení rázů v převodové skříni regulované soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264635

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jedlička Jiří, Kyslík Václav, Studnický Miroslav

MPK: F16H 57/00

Značky: rázů, regulátoru, zapojení, převodové, omezení, regulované, skříní, soustavy

Text:

...stejnosměrného motoru V regulované soustavě A ustálený kotevní proud. Napěłový signál odpovídající ustálenému kotevnímu proudu (obr. 3 a obr. 5) má konstantní hodnotu až do okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček, kdy přichází na vstup ll žádané hodnoty otáčkového regulátoru l požadavek na změnu otáček regulované soustavy 3. od okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček se mají otáčky regulované soustavy A postupně snižovat až do okamžiku T 7...

Vodicí kulisa řazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246526

Dátum: 15.12.1987

Autor: Adamka Jozef

MPK: F16H 57/00

Značky: vodiči, kulisa, řazení

Text:

...omezenými z vnější strany pásy, vytvořenými ze základní desky, přičemž přepážky mají ve střední části své délky Výřezy.Vytvořením vodicí kulisy podle předmětuvynálezu jsou přepážky oddělující dráhy řadicího palce vyztuženy a tím je zvuýšena odolnost vůči detormacím a pracovní spolehlivost.Příklad provedení kulisy řazení podle předmětu vynálezu je zobrazen na výkresu.Vodicí kulisa je tvořena základní deskou 1 s podelným můstkem 6 průřezu U,...

Třípolohový válec pro dálkové ovládání převodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245051

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hladík Ludik

MPK: F16H 57/00

Značky: převodů, ovládání, dálkově, třípolohový, válec

Text:

...pIst a těleso válce je opatřeno dorazem pro lvluzný píst. Klum-ý píst zlaujišťuje svou větší črnlnou plotttrou střední polohu. pnevIlléhlů píetu »a tvoří součexeně doraz. pro pevný plot, talklže ve všech třech polohách pev» neho piatu působí -rna, pístnilci potřebné síle.Vvnález bude vvsvěutlen v souvislosti s příklady provedení znázlonněanými na výkretse, kde značí obr. 1 v řezu tříploulothlový V-ázlec s kluzným pístem na prodloužení...

Kroková převodová skříň s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253179

Dátum: 15.10.1987

Autor: Polášek Josef

MPK: F16H 57/00, F16H 5/00

Značky: skříň, převodová, kroková, pneumatickým, pohonem

Text:

...ve vodicím kolíku gg. Vodicí kolík 33 je uloženv kulíčkovém vedení do vedení kolíku 33. Na táhle lg vačky lg je také připevněna clonkagg, která ovládá indukční snímač g, který je upevněn v držáku 1. Držák 1 je přišroubovánna horním víku 3. Dále je zde celkově osazena vačka lg a její usazení do ložiska gg.Rovněž je patrné usazení maltézskěho kříže lg do ložiska 31. Kryt gg je přišroubován z boku převodovky a slouží jenom jako zakrytování...

Zařízení pro zachycení reakce točivých momentů dvojice převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232371

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hřívna Ludvík, Rottenberg Augustin

MPK: F16H 57/00

Značky: točivých, zachycení, reakce, převodovek, zařízení, dvojice, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení zachycení reakcí točivých momentů dvojice převodových skříní stejných výstupních točivých momentů, zabírající do společného ozubení, kde reakce od točivých momentů převodovek uložených v centrážích rámu vedle sebe, je dosud zachycována u každé převodovky samostatně, což zvyšuje pracnost a zabírá stavební prostor na rámu. Vynález řeší tento úkol tím, že převodovky jsou svými přilehlými boky vzájemně mechanicky...

Regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 228779

Dátum: 15.04.1986

Autor: Dostál Jan

MPK: F16H 57/00

Značky: ventil, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší regulační ventil pro regulaci brzdného účinku kapalinového retardéru hydromechanické převodovky pro motorová vozidla a stavební stroje s jeho dálkovým ovládáním. Podstatou vynálezu je, že změnou tlaku řídicího média v řídicím prostoru se pohybuje píst. Pružina je více nebo méně předepnuta a pohybuje regulačním šoupátkem. Pružinový nákružek zakryje nebo odkryje mazací kanál, takže tlak ve vstupní,m kanálu stoupá nebo klesá. Protože...

Přerušovací ventil kapalinového retarderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228956

Dátum: 01.02.1986

Autor: Dostál Jan

MPK: F16H 57/00

Značky: ventil, retarderu, kapalinového, přerušovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přerušovací ventil pro krátkodobé vypínání kapalinového retarderu hydromechanické převodovky pro motorová vozidla a stavební stroje, při řešení převodových stupňů. Podstatou vanálezu je, že změnou tlaku v kanálu řídícího tlaku se přestavuje přerušovací šoupátko do krajních poloh. V jedné krajní poloze je propojen odpadní kanál s kanálem zapínacího tlaku retarderu a retarder je vypnut. V druhé krajní poloze je odpadní kanál uzavřen...