F16H 25/22

Guľový závitový prevod s axiálnym ložiskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11302

Dátum: 30.06.2010

Autori: Osterlänger Jürgen, Bärthlein Stefanie, Miko Josef

MPK: F16C 35/06, F16C 33/46, F16C 19/30...

Značky: axiálnym, guĺový, převod, závitový, ložiskom

Text:

...vreteno tieto jazýčky pružením zaberú do tohto uchytenia.Tieto západky možno vyhotoviť ako obrubu klietky usporiadanú na vnútornom obvode klietky axiálneho ložiska. Výhodne sa táto obruba klietky potom vytvorí ako tenkostennátakým spôsobom, že má pružne vlastnosti, aby radiálne pružíla dovnútra do tejto úchytky.Obruba klietky môže byť pri pohľade pozdĺž osi vretena vyhotovená približne mnohouholníkovo amôže svojimi elasticky...

Zariadenie na geometrické polohovanie nárazníka počas jeho montáže na konštrukciu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8810

Dátum: 19.05.2009

Autori: Lepine Arnaud, Remy Stéphane

MPK: F16H 25/24, F16H 25/22, B29C 45/83...

Značky: zariadenie, vozidla, polohovanie, nárazníka, počas, montáže, konštrukciu, geometrické

Text:

...je vybavená rebrom polohovania, ktoré smeruje ku kostre nárazníka. Rebro polohovania sa nastavuje vnastavovacom otvore. Upevňovacia skrutka sazasunie do štrbiny, nachádzajúcej sa na povrchovej ploche nárazníkaa priskrutkuje sa do závitového vŕtania kostry nárazníka tak, aby sa uskutočnila montáž povrchovej plochy nárazníka na kostru nárazníka.0007 Dokument DE 102005051473 rozširuje predvýznak podľa patentového nároku 1.0008 Cieľom tohto...

Guľôčková skrutka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281054

Dátum: 15.01.1991

Autor: Hauser Karl - Heinz

MPK: F16H 25/22

Značky: guľočková, skrutka, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri guľôčkovej skrutke (1) a matici (3), uloženej na nej prostredníctvom guľôčok (5), je v otvore (7) matice (3) usporiadaný vratný kus (6), ktorý ohraničuje vratný kanál na spätné vedenie guľôčok (5), pohybujúcich sa v skrutkovitých drážkach (2, 4). Otvor (7) matice (3) je vyliaty vytvrditeľným materiálom, pričom v otvore (7) je zhotovený vratný kus (6). Pri výrobe mechanizmu na recirkuláciu guľôčok (5) v matici (3) guľôčkovej skrutky (1), sa...

Spoj posuvových saní s maticou pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261077

Dátum: 12.01.1989

Autori: Duhar Jozef, Valentovič Ernest

MPK: F16H 25/22

Značky: maticou, pohybovej, skrutky, posuvových, sání

Text:

...a nevytvára na maticu klopný moment. Výhodou je tiež, že nedochádza k zadieraniu závitov skrutky a matice, pretože vy 4medzenie vôle v matici nie je realizované jej pozdĺžnym narezaním, ale pružinou vloženou medzi dve matice so súvislými závitmi. Ďalšou výhodou je zjednodušenie výroby a údržby tým, že pružina pre citlivé vymedzenie vôle medzi členmi vl-oženými medzi maticou a sane slúži zároveň pre vymedzenie vôle V závitovuom spojení...

Kuličkový šroubový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255943

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gubík Gabriel, Procházka Bohumil

MPK: F16H 25/22

Značky: převod, kuličkový, šroubový

Text:

...úpravách přechodovýchčáotl.qľřikladné provedení kuličkového äroobového převodu podle vyw nálezu je sohenaticky znázorněno na výkresu, kde obr. 1 představuje kuličkovou natici v částečném řezu, na obr. 2 je pře.jváděcí lůžko v náryoném pohledu ana oor. 3 totéž převáděci lůžkoKuličkový šroubový převod seotúvá ze závitového vřeteno 52 oz matice g, V jejimž plášti g.jaou provedeny závitové drâžky Q.Mezi-vnějäin záviten závitovéhovřetena lg a...

Thoroidní kuličkový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 252674

Dátum: 17.09.1987

Autor: Strejc Bohuslav

MPK: F16H 25/22

Značky: převod, thoroidní, kuličkový

Text:

...vynálezu jsou přechod na valivé tření se zvýšením účinnosti a současně s možností trvalého seřizování soukoli na požadovanou hodnotu vůlí v chodu soukolí.Na výkresu je na obr. 1 naznačen příklad provedení thoroidního kuličkového převodu podle tohoto vynálezu v částečném řezu a na obr. 2 je vyobrazen způsob seřizování radiálni vůle valivých elementů v příčném řezu.Thoroidní kuličkový šnek l o osové vzdálenosti 5 uložený ve valivých ložiskach...

Převodový mechanismus s pohybovým šroubem a maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251398

Dátum: 16.07.1987

Autori: Borecký Petr, Čelák František

MPK: F16H 25/22

Značky: matici, pohybovým, převodový, šroubem, mechanismus

Text:

...Jeou velivo.in Jo am Jeho celkovú vyeokd účinnost e nołnoet aplikace přovodovoho Iecbaniolu bud Jake rodukteru nebo Jako Iultiplikdtoru. Přitoe blino dosełitelnd hodnota převodu při ebvyklłcn -oealrových pollrach Ja aš o 50 i nuz, než u převodu Iuokovych přovodovok. přišel počet aouěasti Je einiadlçt vddi- okvivelentnie převodovkćs o ooubenyei koly.Přovodoví eochenienue Ja eeinő vyulít a dhoneovat pro pohon v linkou rooeahu vstupních...

Mechanický skrutkový prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 240349

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chvojka Ludovít, Friedrich Aleš

MPK: F16H 25/22

Značky: skrutkový, převod, mechanicky

Text:

...o závernú maticu vloženn v telese. Výhodou mechanického skrutkového pre vodu, podľa vynálezu je, že vzhladom na súosé usporiadanie plávajúceho prstenca a.spojky s telesom matice. je možné dosiah nuť kinematícky neprerušenú väzbu mati- ce, respektíve matíc so saňami pri menších rozmeroch, podstatne väčšej tuhosti axiálneho uloženiamatice, pričom nedochádza k strate presnosti mechanického skrutkové~ ho prevodu. - . ~ Mechanický skrutkový...

Kuličkový šroubový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 238367

Dátum: 15.04.1987

Autori: Korthaus Helmut, Wilke Richard

MPK: F16H 25/22

Značky: převod, šroubový, kuličkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kuličkový šroubový převod, složený z matice a vřetena, mezi kterými jsou v závitových chodech matice a vřetena se shodnými stoupáními uloženy kuličky, které jsou zpětně vedeny členy, vytvořenými ve vřetenu. Vynález řeší problém zlevnění výroby převodu a snížení tření. Problém je řešen tím, že členy pro zpětné vedení kuliček mezi dvěma sousedními vřetenovými závitovými chody vřetena jsou tvořeny jednak rovinnou plochou mezi...

Planetová redukční převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237990

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kozubskij Eduard Viktorovič, Vyskočil Soběslav

MPK: F16H 1/32, F16H 25/22

Značky: planetová, převodovka, redukční

Zhrnutie / Anotácia:

Planetová redukční převodovka pro přenášení pohybu do hermetického prostoru obsahuje sluneční kola s vnitřním ozubením, klikový hřídel s uloženým satelitem se dvěma věnci, jehož každý věnec zabírá s příslušným slunečním kolem a vlnovec navlečený na klikovém hřídeli, kde sluneční kola převodovky jsou spojena šroubovým mechanismem s převodovým poměrem 1:1.

Recirkulační obvod kuličkového šroubového převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231901

Dátum: 15.06.1986

Autori: Miovský Kostas, Trojánek Jaroslav, Šturza Miloš

MPK: F16H 25/22

Značky: převodů, recirkulační, kuličkového, šroubového, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přeměny otáčivého pohybu v translační a naopak. Recirkulační zařízení kuliček je tvořeno vstupním a výstupním tangenciálně orientovaným kanálkem, které vyúsťují v ose převáděcího kanálku, uspořádaného na zploštělé části matice rovnoběžně s její osou. Převáděcí kanálek je tvořen drážkou půlkruhového profilu, upraven v tělese matice a protilehlou drážkou, rovněž půlkruhového profilu upravenou na příložce, uchycené na...