F16H 25/20

Lištová štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19734

Dátum: 06.06.2014

Autori: De Muelenaere Rino Francky, Abeel Bart Pieter Jules

MPK: E06B 9/302, E04F 10/10, E06B 9/06...

Značky: listová, struktura

Text:

...stohovacou zónou a klznou zónou premiestniteľne v pozdĺžnom smere vretena.0006 Ked je matica pohybovaná v pozdĺžnom smere vretena (kĺže pozdĺž vretena), bude stále rotovať relatívne okolo vretena, avšak nie nevyhnutne absolútne. Kde pôsobí rotačný dorazový prvok na maticu, bráni sa absolútnej rotácii, avšak relatívna rotácia zostáva možná, pričom sa matica môže pohybovať v pozdĺžnom smere vretena (kĺzať pozdĺž vretena). Keď stohovací prvok...

Prevod pre motorizovaný koľajničkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14707

Dátum: 04.01.2008

Autori: Huffman William, Porinsky Lucas, Tighe William

MPK: B60N 2/06, F16H 25/20

Značky: převod, motorizovaný, systém, koľajničkový

Text:

...polohy podpieranéhoprvku podľa nároku 7. Koľajničkový systém zahŕňa základnú koľajničku a vodiacu skrutku,vybavenú vonkajším závítom. Vodiaca skrutka určuje pozdĺžny smer, pozdĺž ktorého sa pohybuje podpieraný prvok späť a dopredu za účelom zmeny svojej pozdĺžnej polohy. Poháňaná koľajnička spolupôsobí so základnou koľajničkou s cieľom pozdĺžneho klzného pohybu medzi nimi. S vodiacou skmtkou je vo funkčnom zábere pohonná matica. Skriňa je...

Lineárna jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12006

Dátum: 05.06.2007

Autor: Schunke Kurt

MPK: F16H 25/20

Značky: lineárna, jednotka

Text:

...bez problémov možné velmi presné vedenie napriklad vretenovej matice v pozdĺžne štrbine.0014 Voči opísanému nákladnému obrábaniu presnej oceľovej rúrky pre tento účel tak vynález predstavuje významné zlepšenie, ktoré prispieva k optimalizovanej výrobe celej lineárnej jednotky.0015 Podľa potreby môže byť ako plech, ktorý sa ohýba do vodiacej trubice, použitý vhodný materiál, napríklad oceľový pozinkovaný plech alebo plech z nehrdzavejúcej...

Hnacie zariadenie pre zváracie kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1042

Dátum: 05.02.2003

Autori: Schmitt-walter Stefan, Hartmann Robert

MPK: B23K 11/30, B23K 11/11, B23K 11/25...

Značky: hnacie, zváracie, zariadenie, kliešte

Text:

...prvkom a spodkom koncovej dosky.US-A-S 321 225 sa týka elektrického ovládacieho zariadenia pre rameno zváracích klieští. Elektrické ovládacie zariadenie zahrnuje stator a rotor. Rotor jespojený s rotačnou maticou závitového pohonu, pričom otáčaním rotačnej matice sadá zodpovedajúce vreteno prestavovat v pozdlžnom smere. Rotačná matica je pevne spojená s rotorom a cezen je Liložená otočne.Vynález má za úlohu zlepšiť hnacie zariadenie v úvode...

Zařízení pro vratný, přímočarý a rovnoměrný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 260522

Dátum: 15.12.1998

Autor: Burian František

MPK: F16H 25/20

Značky: vratný, přímočarý, zařízení, rovnoměrný, pohyb

Text:

...profilem vnitřní dráhy, v níž jsou uspořádány kuličky H zajištěná příšně uloženou plochou klecí. Kruhová drážka kroužku a kruhové držáka závitu šroubu jsou opatřeny zápichy, které slouží k vytvoření prostoru pro příčně uloženou plochou klec umožňují plné využití funkce kulíček jako valivých tělísek.Zařízení podle vynálezu sloužící k zajištění vratného, přímočarého u rovnoměrného pohybu částí strojů v obou směrech se projevuje zejména...

Mechanická lineárna jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279142

Dátum: 14.10.1992

Autor: Hauser Karl - Heinz

MPK: F16H 25/20, B23Q 5/00

Značky: jednotka, lineárna, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z vretenového pohonu s otočne uloženým závitovým vretenom (4) a maticou (5). Na podoprenie závitového vretena (4), po obidvoch stranách matice (5), slúžia prstencové oporné elementy (26), podoprené o vodiacu dráhu rovnobežnú so závitovým vretenom (4) a dĺžkovo posuvné. Každý oporný element (26) má pružne predpnutú západku (45), usporiadanú na zapadnutie do západkových priehlbín (48), upravených v napred stanovených...

Posúvací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 254160

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šoóš Ján

MPK: F16H 25/20

Značky: mechanizmus, posúvací

Text:

...mechanizmus podľa obr. 1 je vytvorený z ozubenej ťažnej tyče 4 a posuvnej ozubenej tyče 1.Na časti ozubenej tyče 1 je vytvorené ozubenie 2 s drážkami 3 s uhlom sklonu w. Ozubenie 2 je obojstranne ukončené po celej svojej šírke pod uhlom a mimoľahlým k uh 1 u sklonu zubov ae ozubenia B ťažnej ozubenej tyče 4 ta drážkou na istenie 7 s jednostranným rozšírením 9 v mieste a smere druhého boku posledného zubu ozubenia 2 pre zodpovedajúce...