F16H 21/00

Systém na spresnenie dynamického modelu aktuátora na báze pneumatických umelých svalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7423

Dátum: 02.05.2016

Autori: Hošovský Alexander, Piteľ Ján, Židek Kamil

MPK: F16H 21/00, B25J 13/00, B25J 7/00...

Značky: báze, systém, umělých, spresnenie, modelů, pneumatických, svalov, dynamického, aktuátora

Text:

...postupnosť riadiacich logických impulzov pre ventily aktuátora. Z tohto merania je potrebné získať väčší počet vzoriek,aby boli dáta obsiahnuté V meraniach dostatočne reprezentatívne vo vzťahu k dynamike sústavy. Naučená sieť by mala potom poskytovať výsmpný signál predstavujúci potrebnú mieru korekcie danej veličiny pri ľubovoľných kombináciách riadiacich logických impulzov (generalizačná schopnosť neurónovej siete - poskytovať presné...

Dynamický model aktuátora na báze pneumatických umelých svalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7421

Dátum: 02.05.2016

Autori: Mižáková Jana, Piteľ Ján, Hošovský Alexander

MPK: F16H 21/00, B25J 7/00, B25J 13/04...

Značky: dynamický, aktuátora, model, pneumatických, umělých, báze, svalov

Text:

...tlrniča, a potom celú sústavu ako spojenie dvoch paralelných párov týchto prvkov pôsobiacich proti sebe (antagonistické zapojenie). Uvedený model zachytáva význačné body dynamiky systému, ale jeho presnosť je znížená z dôvodu veľkého počtu zjednodušení opisov predmetných fyzikálnych javov, ako aj akumulácie chýb pri používaní aproximácií niektorých závislostí. Zvýšenie presnosti na úrovni analytického modelu by si vyžadovalo značné úsilie...

Modulárny robotický aktuátor s umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5689

Dátum: 04.03.2011

Autori: Paško Ján, Balara Alexander

MPK: F16H 21/00, B25J 17/00, B05B 12/00...

Značky: aktuátor, modulárny, svalmi, umelými, robotický

Text:

...technické riešenie, ktorého podstata spočíva vtom, že vychádza z koncepcie riešenia striekacieho robota s odlišnou filozofiou výberu pohonov a riešenia nosných častí robota. Vychádzajúc z požiadaviek na funkciu striekacieho robota a s prihliadnutím na ich doterajšie nedostatky je forrnulovaná koncepcia riešenia konštrukcie ramien a pohonov robota tak, že v porovnaní so súčasne riešenými robotrni bude koncepcia pohonov a konštrukcie ramien...

Spúšťač s pákovým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1107

Dátum: 06.03.1996

Autor: Hnilica Miroslav

MPK: F02N 15/06, F16H 21/00

Značky: zariadením, spúšťač, pákovým

Text:

...s osou pastorka a pohybujúci sa z pokojnej polohy smerom do pracovnej polohy zapnutím elektromagnetického vinutia spínača.Podstata technického riešenia spočíva v tom. že pákové za riadenie obsahuje rovnú časť zasunutú do tahadla jadra vYúvatak. že v osi prvého ohybu je vytvorený stred otáčania pákového zariadenia a druhý ohyb je vytvorený tak. aby styková plocha na jeho vonkajšom priemere pôsobila v osi na zadné čelo pastorka. Pod...

Zariadenie pre rozvod výkonu kľbový mi hriadeľmi na traktore s deleným rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244325

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kanderál František, Smiták Vincenc, Krump Jioí

MPK: F16H 21/00

Značky: traktore, zariadenie, kĺbový, hriadeľmi, rámom, děleným, rozvod, výkonu

Text:

...časti prevodovky vedie kĺbový hriadeľ k prednej náprave a další kĺbový hriadeľ,cez dolné ložisko k zadnej náprave.Rozvod výkonu kĺbovými hriadeľmi podľa vynálezu umožňuje súčasný pohon náprav, 4navijaka a vývodového hriadeľa. Pri použití zhodne riešenej prevodovky je možné na vývodovom hriadeli dosiahnut nezávislé a závislé otáčky na rýchlosti jazdy. Kĺbové hriadele sa môžu usporiadať tak, aby uhly zlomenia na oboch koncoch každého...

Mechanizmus na prenos krútiaceho momentu do izolovaného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248902

Dátum: 12.03.1987

Autor: Čalkovský Anton

MPK: F16H 21/00

Značky: izolovaného, krútiaceho, prenos, mechanizmus, priestoru, momentu

Text:

...ktorého os rotácie je súosová s osou rotácie hnacieho hriadeľa, pričom k rotujúcemu púzdru je mąticou pripevnená aspoň jedna pružná membrána, ktorá je prirubou ložiskového telesa spojená s vnútornou stenou izolovaného zariadenia lebo armatúry.Mechanizmom na prenos krútiaceho momentu do izolovaného priestoru cez pružnú membránu,napríklad z vulkanizovanej gumy alebo plastu sa docieľuje dokonalá tesnost. Pomocou kľbového spojenia so šikmým...