F16H 1/44

Lamelový závěr kuželového diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262981

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pospíšil Jiří, Patera Josef

MPK: F16H 1/44

Značky: kuželového, diferenciálu, závěr, lamelový

Text:

...servoválce, prochází pouze součástmi nepohyblivými. Rovněž hydraulický servoválec je nepohyblivý, pouze jeho dutý píst je axiálně posuvný, avšak neotáčí se. Spojení mezi tímto neotáčejícím se dutým pístem a otáčejíci se přítlačnou doskou lamel je provedeno prostřednictvím va~282 981 livého ložiska. Timto provedením lamelového závěru se zvy šuje jeho provozní spolehlivost a v důsledku toho také spolehlivost celé hnací nápravy, nebo se řádově...

Diferenciál, zejména pro hnací nápravy vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259874

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dzida Jan, Romaniszyn Kazimierz

MPK: F16H 1/44

Značky: hnací, zejména, diferenciál, nápravy, vozidel

Text:

...části, kdežto čelní vačka,která je vůči skříni hnací nápravy pevná,zůstává v klidu. Unášeně části spolu s tlačnym kotoučem se pohybují v axiälním směru, což má za näsledek spojení klece s vnější hlavou třecí spojky.Když se vozidlo pohybuje po křlvce, liší se otáčky vnější hlavy třecí spojky spojené se skříní diterenciálu od otáček hnací nápravy, na níž je uloženo polygonälní pouzdro. V době, kdy je mezi klecí a vnější hlavou třecí styk,...

Trecia lamelová uzávierka diferenciálu radená pod zaťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244996

Dátum: 15.11.1987

Autor: Weiss Siegfried

MPK: F16H 1/44

Značky: uzávierka, trecia, radená, lamelová, diferenciálu, zaťažením

Text:

...cez piestne krúžky a odvádza sa potrubím na odpadový systém stroja.Nevýhodou takéhoto riešenia je technicky náročné a nespoľahlivé utesnenie prívodu tlakového o-leja, čo zapríčiňuje zníženie účinnosti uzávierky a vyžaduje si napojenie priestoru presakovania na odpadový systém stroja.Podstata riešenia trecej lamelovej uzá 4vierky podľa vynálezu spočíva v~tomy~že piest uzávierky je súčasťou pevného telesa nápravy a je delený na rotačná...

Kužeľový diferenciál

Načítavanie...

Číslo patentu: 243913

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eapek František, Smíšek Václav

MPK: F16H 1/44

Značky: kuželový, diferenciál

Text:

...vyhotovenia kuželového diferenciálu s umele zavedeným vnútorným trenim podľa vynálezu, je znázornený na výkresoch, kde obr 1 predstavuje nárys kuželového diferenciálu so zavedeným. vnútorným trením, obr. 2 detail kameňa čapu satelitov a obr. 3 detail ozubeného taniere..Skriňa kužellového svorného» difereznciáltt znázoruenéiho llílĺrl obr. El je zložená z dvoch častí 1, z, ktoré sú pomocou »ložísk uložené v telesa hnacej ~nápravy. V...

Uzávěrka diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251356

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pospíšil Jiří, Patera Josef

MPK: F16H 1/44

Značky: uzávěrka, diferenciálu

Text:

...popřipedi keildd se dvou hnacích náprav zemního etroJe zabezpečená před nndmlrným nnmúháním v důsledku velkáho přenâdeneho hneciho momentu.Na připoJen-nyoh výkresech Je schematicky zndzornlnu se přikladu Jednoho provedení uzúvlrka dirersnciálu. kde ne obr. I Je podőluý řez uzdvlrkou a tllesem dirersmciňlu e mi obr. 2 Je čístečný zvltielł řez spoluznbirejicím ozubením uzúvärky.Uzňvörka diterenciülu podle obr. | ee skládá se dvou taliřovýoh...

Převodová skříň malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243024

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jíša Pavel, Werner Jioí, Slavík Milan, Sáblík Radko

MPK: F16H 1/44

Značky: malotraktoru, skříň, převodová

Text:

..., které je pevně spojené seskříní 35 a současně je ve stálém záberu s čelním pastorkem á.Skříň A 6 diferenciálu, je prostřednictvím náboje gg evvnitŕního ložiska 32 uložens v protilehlé stene Q a současně náboj 39, čelního kola 31 je prostřednictvím vnitřního ložiska ,u víka uložen ve víku g uzávěrlq. Neboj 32 je opstřen čelními ozuby L.Jedna poloosa j) je uložena jednak prostřednictvím vnějšího ložiska skříně gv protílehlé stěně jâ, jednak...