F16F 9/19

Hydraulický tlmič energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265344

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hudák Milan, Staško Jozef, Kuzan Ján

MPK: F16F 9/19

Značky: tlmič, energie, hydraulický

Text:

...príklad hydrauliokého tlmiče energie. V telese l tlmiča sa nachádza pracovný priestor lg, v ktorom je posúvne uložený piest l a v ňom je vytvorená dutina l piesta. V dutine 3 piesta sa nachádza jednosmerný ventil 3 s pružinou § jednosmerného Ventilu. V jednosmernom ventile l je posúvne uložená škrtiaca rúrka Q, na ktorej je vytvorená drážka 1 nábehu. Na škrtiacej rúrke É je posúvne uložená kužeľka 5 prepúštacieho ventilu, opierajúca sa...

Tlmič energie s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261693

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janoško Milan, Šoltys Vincent

MPK: F16F 9/19

Značky: tlmič, ovládáním, energie, diaľkovým

Text:

...do ktorého sa privádza ovládacie tlakové médium (vzduch, kvapalina, plyn ovládacie tlakové médium spôsobuje zvýšenie tlaku tlmiaceho média v akumulačnom priestore, čo zabezpečí vysunutie piestu s piestnicou do základnej vysunutej pol-ohy.Zmenou tlaku ovládacieh-o- média m-ožno dosiahnut požadovanú rýchlosť v-ysúvania piestnice d-o základnej polohy.Na pripojenom výkrese je znázornený mechanizmus diaľkového ovládania vysúvanlapiestnice...

Hydraulický tlmič energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261690

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janoško Milan, Šoltys Vincent, Čop Vladimír

MPK: F16F 9/19, F16F 9/346

Značky: energie, hydraulický, tlmič

Text:

...12 alebo zámku 22 s poisťovacim elementom 21 obr 5 spojujúcim ho s piestnicou 3 posuvne uloženou v ložisku 13 medzikusa 15. Krúžok 4 (obr. 4, 6 je .posuvne vedený kolíkomlà vo vedení 11 telesa 1 alebo vonkajším nePiestnica 3 je vedená vodiacim členom,ktorý je vytvorený bud vedením 29 a vodiacím elementom 30 (obr. 12, 13, 14, prípadne ipružnými členmi (obr. 9, 10, 11, napríklad jednou pružinrou 25 alebo dvomi pružinami bud v paralelnom...

Do délky nastavitelná plynová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 255109

Dátum: 15.02.1988

Autor: Gajdoš Lubomír

MPK: F16F 9/02, F16F 9/19

Značky: plynová, nastaviteľná, pružina, délky

Text:

...rozebiratelně závitovým spojem spojena s tělesem gg uzavíracího ventilu, umístěném v osovém vybrání Al pístu lg, čímž se vytvoří tákzvaný přepouštěcí ventil s prstencovým otvorom ŠÉ osového vybrání il. Osové vybráníAłje na jednom konci utěsněně kuželovým těsnicím elementem gl uzavíracího ventilu a na opačném konci těsnicí manžetou lg první ovládací tyče łłL Z prstencového otvoru gg ústí přes stěnu zúžené části lg pístu lg do pracovního...

Dvoustupňový tlumič s automatickým regulátorem stálé statické polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254266

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holub Vladimír, Manďák Josef

MPK: F16F 9/19

Značky: automatickým, regulátorem, statické, stálé, dvoustupňový, polohy, tlumič

Text:

...lg, příp. při vyšroubování šroubení na táhlu gg šoupátka dojde k propojení potrubí gg akumulátoru s potrubím 5 a do komory gł automatického regulát 0 ru.stá 1 é statické polohy Vtéká tlakovémédium ze zdroje ll tlakového média konstantního objemu, nastává plnění komory gl automatickéhoregulátoru stálé statické polohy.Opačně, jestliže je poloha kmitající hmoty lä zvýšena v důsledku odebrání hmot lg,příp. z jiných příčin, dojde k propojení...

Do délky nastavitelná plynová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243341

Dátum: 15.05.1987

Autori: Drahorád Radovan, Medek Jioí, Lufinka Jindoich, Kirchner Miloš

MPK: F16F 9/19

Značky: pružina, plynová, délky, nastaviteľná

Text:

...pouzdru 32 avedena ovládací tyč 31, která je utěsněná těsnicí manžetou łg a je z venku plynové pružiny rozebíratelně závitovým spojem spojená s tělesem 33 uzavíracího ventilu 3 §, umístěným v tělese pístu 16, čímž se vytvoří tzv. přepouštěcí ventil s prstencovým otvorení 36 osového vyhrání g. Osové vybrání 31 je na jednom konci utěsněné kuželovým těsnicím elementem § 7 uzavírajícího ventilu 38 a na opačném konci těsnicí manžetou 32...

Koncový hydraulický tlmič

Načítavanie...

Číslo patentu: 235595

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hudec Rudolf, Hudeček Juraj, Kalvoda Vladimír

MPK: F16F 9/19

Značky: koncový, tlmič, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový hydraulický tlmič vratného pohybu hydraulického valca osadeného na nepohyblivej piestnici s piestom zabezpečujúci spomalenie posuvovej rýchlosti hydraulického valca pri vratnom pohybe v oblasti koncovej polohy pomocou dvojstupňového tlmenia škrtením výtoku oleja, je určený predovšetkým pre plniace rampy kvapalných produktov v chemickej výrobe a pre hydraulicky ovládané strojné skupiny, u ktorých je vyššia prestavovacia rýchlosť a...