F16F 9/04

Panel s pneumatickými pružinami pro vibroizolační ukládání rozměrných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269733

Dátum: 14.05.1990

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pružinami, pneumatickými, vibroizolační, panel, rozměrných, objektu, ukládání

Text:

...objektů podle vynálezu, u kterého je propojení pneumaticłgých pružin provedeno na bob. opěrného plechu, na obr. 3 je znázorněn schematicky v bočním pohledu panel s pneumatickými pruäinemi pro vibroizoleční ukládání rozměrmích objektů podle vynálezu s opěrnými plechy s boöním vyhnutím, ktorý je použit pro vibroizoleční uložení zákledového bloku a na obr. -.4 je panel s pneumatickými pružinemi pro vibroizolační ukládání rozměrmłch objektů podle...

Zařízení pro regulaci statické polohy skupiny objektů uložených na pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269430

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pešík Lubomír, Krejčí Oldřich

MPK: F16F 15/04, F16F 9/04

Značky: pružinách, skupiny, pneumatických, regulaci, zařízení, uložených, objektu, polohy, statické

Text:

...uložen na dvou pryžových pružinàch § na podloži 5. Na straně přirazu je tkaci stroj 3 uprostřed uložen na podloži 5 na pneumatické pružinê 5. Na tkacim stroji 2 je upevněn automatický polohový regulátor Q, jehož kyvnà ovlàdaci páka Z je tàhlan § spojene s podložim 5.Přivodem 2 je připojen ke zdroji 19 stlačeného vzduchu. Vývodem 11 je připojen k pneumatickým pružinám § skupiny tkacich strojů g.Všechny tři tkaci stroje 2 jsou stejnú a jsou...

Zábrana samobuzených kmitů těles uložených na pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267840

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/04, F16F 9/44

Značky: uložených, těles, pneumatických, samobuzených, kmitů, pružinách, zábrana

Text:

...tkmcí stroj. Je uloženo na podloží g na jedné straně na dvou pryžových pružiních 1 a na druhé straně na jedne pneumatické pružinč 5. Součástí spojení 2 pneumatické pružiny 5 se zdrojem stlnčeného vzduchu É n s atnosfěrickým okolím je hadice 1 z plastu, potrubí §, jejich prípojky 2 a polohový regulátor gg. Zibrnna ll samobuzených kmitů je vytvořena seäkrcením lg spojení 2.Může mít podobu deformace ll průřezu hadice 1 nebo potrubí §....

Zařízení pro automatickou regulaci stálé statické výšky pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267839

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/04, F16F 9/43

Značky: automatickou, zařízení, pneumatických, pružin, regulaci, výšky, statické, stálé

Text:

...Ze zdroje Q proudí stlačený vzduch do pneumatické pružiny 1 eeškrcený spojení Ž přes polohový regulátor 1 a současně neseškrcený paralelní spojení ll přes redukční ventil lg a zpětnýventil ll. V pneumatické pružině 3 je doraz lg. Za výstupe ze zdroje 6 stlačeného vzduchu je uzavírací kohout g. Pokud pneumatické pružina g neohaahuje tlačený vzduch,epočívó tkací stroj l na pryžových pružinäch g a na dorazu li. Při uvádäní do provozu e otevře...

Vibroizolační uložení objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265087

Dátum: 12.09.1989

Autori: Krejčír Oldřich, Ševčík Ladislav, Pešík Lubomír

MPK: F16F 9/04

Značky: objektu, uložení, vibroizolační

Text:

...tkací stroj 2, se reguluje seřízením redukčního ventilu g, kterým se nastaví tlak vzduchu dodávaného ze zdroje 5 V pneumatické pru žině l a tím i její statická výška.Na obr. 2 je schéma uspořádání vibroizolačního uloženízde neznázorněného objektu Q, které je Vytvořeno celkem čtyřmi pneumatickými pružinami l a třemi redukčními ventily g. Dvěma pneumatickým pružinám l je předřazen společný redukční ventil g, zatímco každá ze zbývajících...

Pneumatické rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 264952

Dátum: 12.09.1989

Autori: Servátka Ladislav, Vojtko Imrich, Hanzély Tibor, Talian Miroslav

MPK: F16F 9/04

Značky: rameno, pneumatické

Text:

...ktoré má tyče spojené lankami Š tyčami križových ramien prirub pneumatických pružín.Výhodou pneumatického ramena podľa vynálezu je vysoká nosnost, ktorá sa dá plynule menič v závislosti od hmotnosti technologických hlavic a tuhosti jednotlivých ramien. Pneumatické rameno je konštrukčné a výrobne nenáročné, pričom jeho priestorový pohyb sa umožňuje jednoduchým ovládanim iba dvoch osi.Na pripojených výkresoch sú znázornená dva príklady...

Zapojení rozvodu tlakového média u pružných uložení s pneumatickými pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262043

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koros Bedřich, Špalek Vladimír, Stefan Libor

MPK: F16F 9/04

Značky: rozvodu, media, pneumatickými, tlakového, uložení, zapojení, pružinami, pružných

Text:

...že výstupní vetve vedoucí tlakové nídiun z regulátorů statické výšky do pneunetických pružin přielušneho uzlu pružnáho uložení jeou vzájemné propojeny epojovacíni větveni, v nichž dochází k průtoku tlakováho nědie mezi jednotlivými regulátury utatické vyàky, ktoré příslši k jednotlivým uzlům pružného uložení, přičemž do epojovacích větví jsou případně vřezeny prvky kladouci odpor průchodu tlekového media.Mira ovlivnění tlaku media v...

Koncový uzávěr elastického měchu hadicové pneumatické pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262016

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatické, elastického, hadicové, koncový, měchu, uzáver, pružiny

Text:

...bříty Ž . Do čelní dutiny 3 je zasunut konec měchu Ž hadicové pneuma tické pružiny. Přítužný prstenec 2 umístěný na vnitřníŠ 262 016 straně stěny É konce měchu Í je zalisován s předpétim. Koncový uzávěr podle obr. 2 má pist 1 s čelni duti nou Š , do niž je zasunut konec měchu É pružiny. Fřitužný prstenec 2 umistěný na vnitřni straně stěny É konce měchu 2 je rovněž zalisovan s předpětim.Koncový uzávěr podle obr. 3 má přirubu 1 s čelni duti...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 262005

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pružina, pneumatická

Text:

...provedení pneumatické pružiny podle vynálezu.- Ž/ - 252 uns Na obr. 1 je čàstečný řez pneumatíckou pružínou s elastíckým měchem přibližně stále tlouštky stěny, který má na koncích pro obvodové sevření vnitřní zátky s nákružky s vàlcovým obvodem vnější přírubu a vnější píst. Na obr. 2 a 3 detaily konců pneumatické pružiny s jiným možným provedenim nákružku s válcovým obvodem. Na obr. 4 a S jsou detaily konců pneuma tické pružiny s...

Způsob uzavírání závěrného víka dutého tělesa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261140

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lachman Pavel, Přikryl Václav

MPK: F16F 9/04

Značky: způsob, uzavírání, dutého, způsobu, zařízení, tohoto, tělesa, víka, provádění, záverného

Text:

...pomocné pracovní válečky ti na obr. 3 vyznaěují křížky osy jejich umístění .pro.ovládání převlečněho prstence 7. Mezi převlečnými ,prstenci 7 a zakládacími .příprauvky Z jsou. uloženy delené tvářecí kroužky E,které mají vnltřnírválcovou vod-icí plochu 18 plynule přecházevjící do tvauroveho. vybrání 19..odpovídá průměru závěrneho víka 15. Z vnějšku jsou tvářecí kroužky 8 částečně opatřené kuželovou plochou 20, která zaručuje jejich přesné...

Zařízení na stlačování a roztahování měchových pneumatických pružin s písty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261279

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: písty, stlačování, měchových, pružin, pneumatických, zařízení, roztahování

Text:

...lg a přes vstupní dvojcestný uzavírací ventil lg pneumatický válec Q. Pneumatické ovládací zařízení ll má uzavírací ventil lg, který je předřazen pneumatické pružině Q.Všechny uzavírací ventily lg, li, lg zde jsou solenoidové a ovládají se elektrickou cestou. Každý zavřený dvojcestný uzavírací ventil lg, lg má zavřený přívod, zatímco vývod má spojený s volným ovzduším. Každý otevřený dvojcestný uzavírací ventil ll, lg má přívodJsou-li...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261265

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pružina, pneumatická

Text:

...Ve všech případech má měch pryžovou stěnu armovanou zde neznázorněnými dvěma vrstvami křížem položených kordů a je znázorněn ve výrobnim tvaru.Pneumatické pružina podle obr. 1 má elastický měch l, na koncích 3 zesílení 3. Na horním konci g má zesílení 3 tří obvodové vrstvy kordů A a vytváří pro měch l opěrnou přírubu §. Na dolním konci g má zesílení Ä dvě obvodové vrstvy kordů A a vytváří píst 5 pro odvalování měchu l. Na obou koncích...

Pneumatická pružina pro nesouosé zatěžování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259981

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pešík Lubomír

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, nesouosé, zatěžování, pružina

Text:

...příčné silovó účinky vyvolané zntěžovncí silou, působící mimo osu kloubového nebo čopového spojení a popřĺpadě také mimo osu pneumatické pružiny, Jsou v tomto případě kloubovým nebo čepovým spojením zachycovány.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení pneumatické pružiny pro nesouosé zatěžování podle vynálezu.neumatícká pružina je tvořcna elastickým pryžovym měcheml. In obou stranách elasticxćhcwpryžového měchu 1...

Pneumatická tlumená pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258852

Dátum: 16.09.1988

Autor: Mastník Květoslav

MPK: F16F 9/04

Značky: tlumená, pružina, pneumatická

Text:

...vynálezu, tedy stejně jako vynález A 0 č. 232 208 jvycházínze dvou objemů plynu, z nichž jeden expandujevolně a přepouštění druhého je řízené. U této pružiny je však pomocí řídícího přepouštěoího prvku 1 účelněji nakládáno sobjemem vzduchu který je uzavřen v pevné nádobě łł. oba objemy jsou propojeny jedním velikým přepouštěcím otvorem 1 nebo radou menších přepouš-L těcích otvorů.1, jejichž celkový průřez je daleko většíàneže u...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254505

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina

Text:

...uzávěry s čelními žlábky kuželovitého tvaru. Na obr. 3 je vaková pneumatická pružina, která má rozebiratelné uzávěry s čelnimi žlábky kuželovitého tvaru. Ve všech případech má pneumatická pružina pryžový měch armovaný kordem, který byl vyroben ve válcovém tvaru. Předepsaný znázornený tvar nabývá účinkem vnitřního pretlaku vzduchu v pneumatické pružině.Pneumatická pružina podle obr. 1 má měch l jeho konci sevřen v čelních žlábcích l...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 253196

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina

Text:

...obr. 2, která má elastický měch l se zátkovými uzávěry 2 se liší tim, že na vnějšim povrchu 3 obou konců je obvodové sevření 3 přirubami §, kterémaji osazení łł pro opřeni zátkového uzávěru 3.Pneumatické pružina podle obr. 3 má elastický měch l se dvěma zátkovými uzávěry 3,které mají válcovitý tvar 1 a obvodovou prohlubeň lg. Tvarovaná příruba 5 i tvarovaný pist Q maji v obvodovém sevřeni 5 konce měchu l obvodový výstupek §. V obvodovém...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 252937

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pružina, pneumatická

Text:

...způsobem tvarován již při výrobě.Na přiložených výkresech jsou v podélných řezech znázorněny příklady provedení pneumatické pružiny podle vynálezu. Na obr. 1 je pneumatické pružina s přirubou a s válcovým pístem,na obr. 2 se dvěma přirubami, na obr. 3 s přirubou a tvarovanýmpístem a na obr. 4 se dvěma tvarovanými písty.íPneumatická pružina podle obr. 1 má kovové koncové uzávěry 1 v podobě příruby g a pistu §. Oba mají na vnitřním...

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246688

Dátum: 15.10.1987

Autori: Požár Vojmír, Modrijan František, Bartoníeek Miroslav, Gryc Václav

MPK: F16F 9/04

Značky: pružina, vzduchová

Text:

...celkové koncepce pružiny při vypuštění kovových dílů a snížení hmotnosti a pracnosti tohoto výrobku.Další výhodou je, že na vnější části opěrného čela je zároveň vytvořen aretační čep a vnitřní část opěrného čela má směrem ke středu zesílené dno, které ve středové části přechází ve výstupek, jenž má funkci dorazu pružiny.Tímto je rovněž podstatné zjednodušen technologicko-výrobní postup oproti známým vzduchovým pružinám. využívaných zvláště...

Pružné pneumatické uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238344

Dátum: 01.10.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pružné, uložení, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Pružné pneumatické uložení, které je tvořeno pneumatickou pružinou a kyvným vodicím ramenem, má v kyvném vodicím ramenu otvor pro zúžení měchu pneumatické pružiny. Je použitelné pro pružné pneumatické uložení stabilních i mobilních hmot.

Způsob výroby vzduchotlakové vlnovcové pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240735

Dátum: 15.08.1987

Autori: Milde 1ubomír, Karaba Gabriel, Engelhardt Pavol, Skladaný František

MPK: F16F 9/04

Značky: vzduchotlakové, způsob, pružiny, vlnovcové, výroby

Text:

...vytvořených bajonetových prolisů pevně svírá víko se zesílenou obrubou pryžového vlnovce. Tento způsob výroby popsaného typu vzduchotlakových vlnovcových pružin nevyžaduje již další spojovací prvky a umožňuje již určité mechanizační možnosti výrobního procesu. Nevýhodou je vyšší ná 4ročnost na provedení přesných částí, jakopovrch a rozměry zesílené příruby pryžovêho tělesa, výška prolisü v prstenci a další tolerančni vlivy. Další nevýhodou...

Pneumatická pružina s regulací nosnosti a tuhosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 239089

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pavlů Miloš

MPK: F16F 9/04

Značky: nosnosti, pružina, regulaci, tuhostí, pneumatická

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické pružiny s regulací nosnosti a tuhosti, sestávající z elastického měchu (2) oboustranně ukončeného uzávěrem, tvořeným přírubou (3) s víkem, a s přívodu (32) tlakového média. Nad horním víkem (4) je pohyblivě uloženo nejméně jedno těleso (6). V tělese (6) nebo k tělesu (6) je pružně a posuvně uchyceno nejméně jedno rameno (12) s koncovou částí (16), v níž je vytvořen otvor (17) pro čep nebo pouzdro (18) čepu. Druhé víko (5) je...

Pneumatická pružina tlmená elastickým prídavným objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250872

Dátum: 14.05.1987

Autori: Palan Ernest, Chromek Ivan

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, elastickým, pružina, objemom, přídavným, tlmená

Text:

...-volibou materiáiu, tvaru, rozmerov častí pneumatickej tlmenej pružiny,druhu a tlaku pracovnej náplne sa dosahuje požadovaných pružiacich a tlmialcich üčink-ov.Na obr. je nalznerčený v reze ,príklaicľ vyhotovenia pneumatiokej tlmeunej pružiny. Pneumatickú tlmenú pruži.nu tvorí telesopneumatiokej pružiny 1, pevná deliaca prepážka 2 vs kataraktom 3, teleso prídavného objemu 4 a. plni-aci ventil 5.Celý priestor pružiny .a...

Pneumatická pružina s vlastním tlumením

Načítavanie...

Číslo patentu: 232208

Dátum: 01.03.1987

Autor: Mastník Květoslav

MPK: F16F 9/04

Značky: pružina, tlumením, pneumatická, vlastním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kmitajících soustav odpružených pneumatickými pružinami. Účinný prostor pneumatické pružiny s vlastním tlumením je rozdělen na proměnlivý prostor a na konstantní prostor. Prvý z nich může měnit svoji velikost, může se zvětšovat i zmenšovat, plyn v něm se může stlačovat i volně expandovat. Druhý prostor je uzavřen v pevné nádobě, která zajišťuje jeho konstantnost. Je pouze odpouštěn do poddajného prostoru, pokud ten vlivem...

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234343

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kučera Stanislav, Jón Vlastimil, Bidlas Václav

MPK: B60G 13/10, F16F 9/04

Značky: pružina, vzduchová

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchová pružina pro motorová vozidla, která je na otevřeném konci uzavřená závěrným víkem a prstencem. Závěrné víko je přidržováno ve své poloze pomocí výstupků na prstenci, které jsou při montáži ohnuty o 90 stupňů. Prstenec má mezi výstupky odtokové kanálky. Je určena pro odpružení podvozků motorových vozidel, sedaček apod.

Víko pneumatické pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234645

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pavlů Miloš, Janoušek Jiří

MPK: F16F 9/32, F16F 9/04

Značky: pružiny, pneumatické, víko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká víka pneumatické pružiny, v němž jsou vytvořeny otvory pro uchycení k přírubě pneumatické pružiny (4) a případně otvor pro přívod tlakového média do pneumatické pružiny (4). Je vytvořeno z jednoho materiálu (l), například z desky, ploché tyče, ohnuté desky, otevřeného či uzavřeného profilu nebo z kotouče. V materiálu (l) je vytvořen nejméně jeden otvor (4) pro čep (6) a osa otvoru (4) neprotíná osu pneumatické pružiny. Vynález...

Regulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234644

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pavlů Miloš

MPK: F16F 9/04

Značky: tlaku, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátoru tlaku s přívodem tlakového média od zdroje, vývodem tlakového média do pneumatického či hydraulického prvku odvodem tlakového média z těchto prvků, například do okolního ovzduší, určený zejména pro automatickou regulaci stálé statické polohy strojů a zařízení uložených na pneumatických či hydraulických prvcích nebo pro regulaci tlaku média v nádobách. Ve vrtání tělesa regulátoru je uloženo rozváděcí těleso s těsnicí...

Pneumatická opora s regulovatelnou tuhostí pro pružné uložení hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 236600

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04, F16F 15/04

Značky: pružné, tuhostí, opora, regulovatelnou, pneumatická, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická opora s regulovatelnou tuhostí pro pružné uložení hmot je tvořena nejméně dvěma pneumatickými pružinami. Jsou proti sobě na úchytech mezi vzájemně pružně uloženými hmotami. Alespoň jedna pneumatická pružina je připojena k automatickému regulátoru zvolené statické výšky a alespoň jedna protilehlá pneumatická pružina je připojena k zařízení pro nezávislou regulaci tlaku vzduchu. Pneumatické pružiny mohou mít také vertikální nebo...

Diferenční pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234091

Dátum: 01.10.1986

Autor: Pavlů Miloš

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina, diferenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diferenční pneumatické pružiny (11), sestávající buď z jedné nejméně dvouvlnové pneumatické pružiny, nebo z více pneumatických pružin stejných či rozdílných nosností, ukončená navzájem pevně spojenými uzávěry (2). Mezi vlnami diferenční pneumatické pružiny (11) nebo mezi pneumatickými pružinami, tvořícími diferenční pneumatickou pružinu (11) je uchyceno rameno (6), které má mimo osu diferenční pneumatické pružiny (11) vytvořen...

Zařízení pro upevnění, utěsnění, montáž a demontáž pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228628

Dátum: 01.01.1986

Autori: Krejčír Oldřich, Silber Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: demontáž, montáž, utěsnění, pneumatických, zařízení, upevnění, pružin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upevnění, montáž a demontáž pneumatických pružin uchycených mezi rámy pružného pneumatického uložení strojů, zejména s rázovými účinky je vytvořeno uzávěrem, který má otvory proti závitovým otvorům pro montážní šrouby na čele příruby a závitové otvory pro demontážní šrouby proti čelu příruby, která je na měchu jehož vnitřní konec je na laclovité nebo kuželovité části uzávěru, přičemž měch má na čele patky alespoň jeden čelní břit...