F16F 7/12

Zariadenie na absorpciu energie s vláknami vnorenými v plastovom materiáli a súvisiaca predná časť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17592

Dátum: 21.11.2011

Autori: Steinmetz Abla, Gonin Vincent, Buron Marie-pierre, Compagnon Philippe

MPK: B60R 19/34, F16F 7/12

Značky: energie, vláknami, plastovom, absorpciu, predná, súvisiaca, zariadenie, vnorenými, materiáli, část

Text:

...pri vysokej teplote.0026 Ako bolo uvedené vyššie, materiál obsahuje 2 až 10 hmotn. vlákien, pričom zvyšok je tvorený matricou z plastového materiálu a prípadne z dalších prísad. Výhodne materiál obsahuje 5 až 9 hmotn. vlákien.0027 Každá zo zón 11 až 13 má typickú dutinkovú štruktúru, ktorá obsahuje množstvo dutých buniek 15 položených vedla seba. Bunky 15 sú tvorené stenami 17, ktoré možu byť prípadne spoločné pre viaceré bunky. Steny...

Prvok na absorbciu energie pre systémy vedenia čelného nárazu na automobiloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14351

Dátum: 08.06.2010

Autori: Ortner Florian, Kunze Manfred, Sautner Anton, Eckert Rolf, Diaz Sanchez Francisco Javier

MPK: B60R 19/03, B60R 19/34, B60R 19/26...

Značky: automobiloch, nárazů, prvok, vedenia, čelného, energie, systémy, absorbciu

Text:

...vodiaca rúrka a zadná vodiaca rúrka do seba zaklapnuté. K tomu prednostne vybrania v zadnej vodiacej rúrke zaskakujú do upevňovacej klipsy na prednej vodiacej rúrke.0011 V ďalšej podobe uskutočnenia sú konce vodiacich rúrok navzájom spojené cez0012 Tlmiaci prvok je výhodne umiestnený medzi predným dosadacím dielom azadným dosadacím dielom a pozostáva z elastoméru.0013 Výhodne má tlmlaci prvok na svojej vonkajšej ploche radiálne obiehajúce...

Zariadenie na absorpciu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9449

Dátum: 29.11.2007

Autori: Blümel Michael, Akgün Toros

MPK: F16F 7/12, B60R 19/34

Značky: energie, absorpciu, zariadenie

Text:

...je axiálny smerpokračujúceho úseku orientovaný rovnobežne s axiálnym smerom dutého pozdĺžneho úseku.Axiálny smer dutého pozdĺžneho úseku alebo pokračujúceho úseku môže sa s výhodou orientovať šikmo na pozdĺžny smer vozidla a axiálny smer vždy druhého úseku môže prebiehať V podstate rovnobežne s pozdĺžnym smerom vozidla. Pritom sa dá dobre zachytávať šikme sily pri nehode a je možno ich zavádzať ešte pomerne rovno do karosérie,napríklad...

Predné čelo automobilového vozidla obsahujúce absorbér energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8817

Dátum: 16.10.2007

Autori: Lambert Anne-laure, Guinehut Sébastien

MPK: F16F 7/12, B62D 25/08, B60R 21/34...

Značky: absorbér, energie, predné, vozidla, obsahujúce, automobilového, čelo

Text:

...je znázornené na obrázku 1, vynález sa týka predného čela 10 automobilového vozidla. Predné čelo 10 je vo forme kostry obsahujúcej napríklad dve v podstate vertikálne rebrá 12, uložené na pravej respektive ľavej strane vozidla. Tieto dve rebrá 12, tiež nazývané stĺpiky alebo štvrtiny, sú vzájomne spojené, v danom príklade v podstate vodorovnou spojovacou tyčou14, usporiadanou medzi ich homými koncami.0013 Podľa znázorneného prikladu vybieha z...

Jednotka absorbujúca zmeny energie, najmä na použitie v kombinácii s tlmičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6853

Dátum: 11.09.2007

Autor: Gansweidt Michael

MPK: B61G 11/00, F16F 7/12

Značky: energie, kombinácii, použitie, najmä, změny, jednotka, absorbujúca, tlmičom

Text:

...implantovaným krúžkom, ktorý mení tvar predného povrchu rohovky.0007 Variant intrastromálneho krúžku je nazývaný GelInjection Adjustable Keratoplasty (GIAK) a je opísaný v USPatente Č. 5 090 955 (Simon), 5 372 580 (Simon, a kol.) a WIPO číslo zverejnenia WO 96/06584. Miesto pevného zariadenia opisuje táto publikácia vstrekovací krúžok biokompatibilného gélu okolo optickej zóny podporneho väzivoveho tkaniva, aby ovplyvnil refrakčne zmeny...

Spôsob a zariadenie na pohlcovanie nárazovej energie, najmä v samočinných spriahadlách koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285696

Dátum: 28.05.2007

Autori: Michajlow Wladimir Maksymowicz, Poplawski Wojciech, Skuratow Aleksander Jewgieniewicz, Dimitrow Walentin Wiktorowicz, Milczarski Kazimierz, Kubicki Antoni, Ulianow Oleg Aleksandrowicz, Curienko Wladimir Nikolajewicz, Strzyź Eugeniusz, Chmielewski Andrzej, Filipow Wiktor Nikolajewicz, Kedzior Józef

MPK: B61G 11/00, F16F 1/44, B60R 19/18...

Značky: vozidiel, samočinných, pohlcovanie, energie, spriahadlách, zariadenie, najmä, nárazovej, koľajových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pohlcovania nárazovej energie pomocou zariadenia obsahujúceho elastomérny tlmič nárazov, ktorý má v spoločnom pracovnom valci usporiadané dve piestne tyče s rôznymi priemermi, najmä v samočinných spriahadlách koľajových vozidiel. Týmto spôsobom sa pohlcuje nárazová energia prekonaním prietokového odporu v tekutom stlačiteľnom a vopred stlačenom elastoméri, čiže v niekoľkých krokoch. Spôsob prináša novú charakteristiku zariadenia na...

Makro-bunkové štruktúry vstrebávajúce energiu a spôsob výroby takýchto štruktúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4476

Dátum: 21.11.2005

Autor: Sener Jean-yves

MPK: F16F 7/12

Značky: struktur, spôsob, energiu, struktury, výroby, takýchto, vstrebávajúce, makro-bunkové

Text:

...aby úsek, ktorý je viac vpredu,sa stláčal pri náraze skôr ako úseky, ktoré sú rozmiestnené viac vzadu. Naviac obsahuje tentosystém axiálne výstužné prvky privarené na valec umiestnený najviac na vonkajšej strane. Prináraze si zachovávajú listy z mrežového plechu v podstate dvojrozmernú štruktúru, pričom sa však určite dvojrozrnerné oká zmrežového plechu môžu uzatvoriť samotné nad sebou.Hlavným problémom štruktúry tohto typu je neistá...

Zariadenie na absorbovanie energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4946

Dátum: 13.11.2002

Autor: Fromentin Bernard

MPK: F16F 7/12, B60R 19/18

Značky: absorbovanie, zariadenie, energie

Text:

...absorbéra v prvej zóne krytu, prvé a druhé zakrytia nosníka môžu byt vzájomne značne paralelné.Absorbér a škrupina môžu byt urobené z polyméru, ako je polypropylén, a tvarované vstrekovaním.Podľa možnosti absorbér predstavuje Youngov modul obsiahnutý medzi 750 a 1250 MPa, zakrytia absorbéra majú napríklad hrúbku v rozmedzí 2 až 5 mílimetrov.Inak absorbér je podľa možností tvarovaný do oblúka, to znamená že predstavuje maximálnu hrúbku...

Tlmič vibrácií rámu agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1885

Dátum: 08.07.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Štrbka Peter, Kováčik Stanislav, Bednár Miroslav, Cetl Marian, Pavlásek Pavel

MPK: F16F 7/12

Značky: rámu, tlmič, lokomotívy, vibrácií, agregátov

Text:

...Obr.2 zobrazuje rez vrstvou tvrdenej gumy a jejnárys. Obr.3 zobrazuje umiestnenie tlmiča vibrácií medzizákladným rámom lokomotivy a rámom agregátov. Obr.4 zobrazuje detail tohoto umiestnenia.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je opisovaný tlmič vibrácií rámu agregátov lokomotivy zobrazený na obr.l. Pozostáva z troch vrstiev l z tvrdenej gumy. Medzi prvou a druhou vrstvou z tvrdenej gumy sa nachádza prvá plechová doska g. Medzi...

Gumokovový silenblok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 650

Dátum: 09.11.1994

Autori: Lukáč Vladimír, Václavík Vladimír, Šipoš Zdenek

MPK: F16F 7/12

Značky: gumokovový, silenblok

Text:

...Vonkajší kovový krúžok a jeho tvarom o vyhrdlenim zabezpečuje dokonalú tuhosť zvernúho spoja a presnej montáže v statickom dtelo. Velkosť vyhrdlenio zabezpečuje velkosť sily zvarného apoja,ktorá je potrebná pre danú sústavu.Prehľad obrázkov na výkrooePríklad uskutočnenia gumokovovćho silonbloku podľa úžitkového vzoru je znázornený v roze na priloženom výkrese.Gumokovový silenblok pozostáva z vnútorného krúžku 1opatreného navulkanizovanou...

Zařízení pro tlumení pohybu těles, zejména těles válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262364

Dátum: 14.03.1989

Autori: Truhlík Jiří, Slezák Ladislav

MPK: F16F 7/12

Značky: zejména, válcového, tvaru, těles, tlumení, pohybu, zařízení

Text:

...dokonalou funkci s mlnimem poruch. zamezuje možnosti příčení dutlnek ve zúžené epodní časti skluzového žlabu a odskakovéní dutínek, nekontrolovatelně narážejících na ekluzovou etěnu.Schéma zařízení pro tlumení pohybu täles. je uvedene na přiloženém výkrese. zařízení sestávâ ze zásobníku dutlnek ł, dopravního pásu s vynášecími lopatkami 3, nésypky 3, shore otevřeného skluzového žlabu 1 se stranovým otevienín na konci a s płlpojenou...

Pružné pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 242045

Dátum: 15.09.1987

Autor: Marek Štipán

MPK: F16F 7/12

Značky: pružné, pouzdro

Text:

...jedno pružné, z této plochy vystupující prstencové žebro, které může mít ke zvětšení pružnosti na vnějším povrchu obvodovou drážku a proti vnikání nečlstot může být opatřeno na vnějších hranách vnitřní funkční plochy těsnicími břl ýty.Výhodou pružného pouzdra podle před mětu vynálezu je schopnost samočinného vvmezováni vůle v uložení, zlepšeného mazâní zásobou tuku V prostorách vytvořených mezi prstencovými žebry, nebo mezi prstencovým...

Pryžový tlumicí blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242044

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kralinský Ján

MPK: F16F 7/12

Značky: pryžový, tlumící

Text:

...otvorem.Výhodou uvedeného pryžového tlumicího bloku je malá počáteční deformační sila,jejíž velikost vychází z velikosti síly nutné pro trvalý přítlak vypínacího ložiska spoj lky a omezený krok vypínacího mechanlsmu,který je dan velikosti spáry oddělujíci lempryžového bloku od jedné z kovových misek a prostorem ve stavěci misce, vyplňovaným stlačeným materiálem pryžového bloku.Přiklad provedení pryžového tlumicího bloku podle předmětu je...

Zařízení k odstranění mechanických rezonancí elektrické hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250138

Dátum: 15.04.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: F16F 7/12

Značky: mechanických, rezonancí, elektrické, odstranění, hřídele, zařízení

Text:

...je pokles otáček elektrické hříxdele, např. -klesnou otáčky z 10 D 00 na 3800 min. Kromě poklesu otáček do chází i ke ztrátě synchronismu obou krokových motoru, což při aplikací u elektronických opřádaček strun pro hudební ná» stroje vede ke zmeťkovitosti, tj. k .prasskání ocelového jadra strun.Uvedené nevýhody v podstatě řeší zařízení k odstranění mechanických rezonancí elektrické hřídele podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že...