F16D 66/02

Brzdový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 278222

Dátum: 08.06.1994

Autori: Laudszun Heinz, Ebbinghaus Wilfried

MPK: F16D 65/10, F16D 66/02

Značky: brzdový, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdový bubon (2) má valcovú dosadaciu plochu (7) na brzdové obloženie (4) a kruhový otvor (14). Aby bolo možné merať hĺbku opotrebenia brzdového bubna (2) a súčasne odstrániť nutnosť dodatočného opracovania brzdového bubna (2) pri výmene brzdového obloženia (4), navrhuje sa upraviť na otvore (14) do dosadacej plochy (7) zapustenú obvodovú drážku (15), ktorá je usporiadaná v axiálnom smere najmenej k brzdovému obloženiu (4).

Pneumatické zařízení pro měření opotřebení, zvláště kolejových dopravních prostředků s diskovými brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269796

Dátum: 14.05.1990

MPK: F16D 66/02

Značky: opotřebení, prostředků, zařízení, pneumatické, zvláště, kolejových, měření, diskovými, brzdami, dopravních

Text:

...nocxocrn nua 10 aanouuü ayur 11. xoropuñ nuowuo 3 aKpuBaeT auemunn nnocxucru nna 10. npocrpaucrso nnn cmaroro aoayxa 12 uneer saab qepea ynpasnnnmuñ npoaon 14 u Apoccenn noraxa 13 c uc 1 ownHKon cmaroro soanyxa 19. Koropuü ue npencwasneu aouee nopoauo. Memny npuccenen noroxa 13 H npocrpaucraou nan cmaroro aoanyxa 12 B ynpauaanmnň Tpyoonpoaou 14 nxmnuen orxpusanmuňp oprau 15. ynpaamnnmuü TpyconpoaoA 14. nocronnno canaannun c...

Ukazatel mezního opotřebení brzdového obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260002

Dátum: 15.11.1988

Autor: Hille Wolfram

MPK: F16D 66/02

Značky: mezního, brzdového, opotřebení, obložení, ukazatel

Text:

...anenenr ynnorneuna 18 Hnopmens 10 5 caoeň okpyxuocrn uueew KOHTRKT c Kopnýcou 1 ronnxo qepes sne Menw ynnowneuun 20. ~Hopmuenoü prox 6 cnnsau c npyxnnoä 17, cuna Kowopoü neücmayew npoŕua cu nu uopmun 8 unu 10. nna npuneneuna B neňcmnne Heuaoöpaxennoro snexrpouexaunqecxoro unu pyro ro summqarenn HODMGHL 8 CÉHS 8 H c nonnnno pacnonoxennum 5 Kopnyce 1 H suHoxaàauu cnenymme paöouue nonoxeuun 1. Topuos ownymeu 3 T 0 paöoqee nonoménne...