F16D 65/10

Brzdový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 278222

Dátum: 08.06.1994

Autori: Laudszun Heinz, Ebbinghaus Wilfried

MPK: F16D 65/10, F16D 66/02

Značky: brzdový, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdový bubon (2) má valcovú dosadaciu plochu (7) na brzdové obloženie (4) a kruhový otvor (14). Aby bolo možné merať hĺbku opotrebenia brzdového bubna (2) a súčasne odstrániť nutnosť dodatočného opracovania brzdového bubna (2) pri výmene brzdového obloženia (4), navrhuje sa upraviť na otvore (14) do dosadacej plochy (7) zapustenú obvodovú drážku (15), ktorá je usporiadaná v axiálnom smere najmenej k brzdovému obloženiu (4).

Bubnová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 269224

Dátum: 11.04.1990

Autor: Galia Milan

MPK: F16D 65/10

Značky: bubnova, brzda

Text:

...Dráž ka je rovnoběžná 5 osou rotace brzdového bubnu nebo je k této ose šíkmá.Otvorem nebo otvory, vytvořenými přímo přes třecí plochu brzdového bubnu, se dosáhne vyššího účinku v ochlazovánl bubnové brzdy, než otvory vytvoŕenými v čelnl stěně brzdovéhc bubnu. Vytvořenlm drážky V třeci ploše brzdového bubnu se mezi tracl plochou a povrchem obložení brzdových čelistí vytvorí kanál, který při jízdě vozidla rotuje kolem povrchu brzdového...

Brzdový buben pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 256925

Dátum: 15.04.1988

Autor: Streicher Rolf

MPK: F16D 65/10

Značky: buben, brzdový, automobily

Text:

...nçnepxnocwu ropuosuöro öàpaőa-V ua. B aanncuuocru om uarpysxu na ropuosnoň öapa 6 aHBMecTo nyru oxpymnocrn Momer ÓMTB Buőpaną Kpnnan HHOPO pąna. Oąnaxo ona gonna Kax Mnnuuyn úmera Koueunmmu woqxaum Tpuxu A H B. Hpn svou Tqqxa A Ha HapymHoMĺKoHTypeMoxerpacnonarawbcn Memny něpexonom ór naHua K paôoqeä nonepxnocwn no nonósunm mmpuuu paóoueň nosepxnocwu CŕD. Toqxa B őoxoaoň uosepxocrn ropubsuoro ôapaöaua npecraanner coöoä Bepmuuy...