F16D 41/00

Prídavný prevod na prídavné ovládanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2422

Dátum: 12.05.2006

Autori: Glaesser Thomas, Kruttschnitt Andreas, Rupp Arthur, Hörsch Jürgen, Schust Achim

MPK: F16D 41/00, B62D 5/00

Značky: ovládanie, přídavné, přídavný, převod

Text:

...sú tlačnými čapmi pomocou pružinových prvkov pritláčané na vonkajší prstence. Ak sa otáča vonkaj ší prstenec oproti vnútomému prstencu, zablokujú sa Zvieracie valčeky v zvieracích medzerách a prenášajú obvodovú silu silovým spojením medzi vonkajším prstencom a vnútorným prstencom. Silové prostriedky môžu mať elektromagnetický,elektrohydraulický, elektromechanický alebo pneumatický pracovný princíp.0013 Ako prídavný prevod je možné použiť...

Valčekovo-zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3640

Dátum: 07.10.2003

Autor: Bohačík Roman

MPK: F16D 41/00, F16D 3/22, F16D 41/24...

Značky: valčekovo-zubová, spojka

Text:

...ktorými je rádius, obr. 3 vyobrazujc konštrukčné riešenie spojky v zábere, obr. 4 vyobrazuje konštrukčne riešenie spojky pri voľnobehu, obr. 5 vyobrazuje spojku v mŕtvom chode, na obr. 6 je znázomený rez A-A, na obr. 7 je znázomený rez B-B a obr. 8 zobrazuje detail variantného tvaru zubov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaValčekovo-zubová spojka je zložená z vonkajšieho venca 1 na ktorom sú zuby 6, z vnútomého venca 2 na ktorom sú...

Zostava odpojovača na prenos krútiaceho momentu medzi motorom poháňaným kľukovým hriadeľom a hnacím remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4270

Dátum: 25.07.2003

Autori: Antchak John, Jansen Christian

MPK: F16D 41/00

Značky: remeňom, zostava, prenos, poháňaným, medzi, momentu, hriadeľom, krútiaceho, motorom, klukovým, odpojovača, hnacím

Text:

...je celkovo označený ako pozícia lO na obrázku l. Motor 10 zahrňuje kľukový hriadeľ 12 poháňajúcí nekonečný serpentínový remeň 14, všeobecne známy osobám majúcim bežné skúsenosti v tomto odvetví. Motor 10 zahrňuje aj remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 poháňané remeňom 14. Ďalej podrobnejšie opísaná zostava odpojovača 20 je funkčne namontovaná medzi remeň 14 a remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 tak, aby automaticky odpojovala...

Preháňaná remenica oddeľovača alternátora s neobalenou drôtenou pružinou a mastením mazivom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3071

Dátum: 25.07.2003

Autori: Jansen Christian, Antchak John

MPK: F16D 41/00

Značky: preháňaná, mazivom, mastením, pružinou, oddelovača, neobalenou, alternátora, drôtenou, remenica

Text:

...tela 28 hraníčiac s druhým zakončením 26. Prvá obruba 41 obsahuje vonkajšiu plochu obruby 42 majúcu širší vonkajší priemer než telo 28. Kruhová plocha 44 sa rozprestiera radiálne medzi telom 28 a vonkajšou plochou obruby 42 protiľahlo k druhému zakončeníu 28. Vo všeobecnosti je v kruhovej ploche 44 vytvorený špirálovitý prvý žliabok 46 deñnujúci tam prvú polohu plochy 48.0012 Vo všeobecnosti je Valcová remenica 50 rotačne uložená v...

Volnobežná ložisková spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270502

Dátum: 12.07.1990

Autori: Chromek Ivan, Potoček Karol

MPK: F16D 41/00

Značky: voľnobežná, spojka, ložisková

Text:

...časti spojky sú konce blokovacieho telieska trecimi silami voči valivým silám vytláčané proti smeru predpruženia a pohyb spojky vo volnobežnom smere nie je obmedzovaný.Vyhotovenim mechanickej volnobežnej spojky podľa vynâlezu sa dosiahne odstránenie nevýhod u doterajších riešení volnobežiek. odpadá najmä vyhotovovanie vačkových plôch. spojka je schopná prenášač okrem krútiacich momentov aj radiálne zaťaženia a pri vhodnom napr. kuželovom...