F16D 27/01

Fixace feritového magnetu na unášecím náboji nagnetické spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241878

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tuma Otakar

MPK: F16D 27/01

Značky: feritového, unášecím, fixace, magnetů, náboji, nagnetické, spojky

Text:

...řešení však rovněž nevyhovuje do agresivního prostředí seVýše uvedené nedostatky jsou odetreněny fixeei feritovóho magnetu neunášec 1 m náboj magnetické epojky podle vynálezu,jehož podstatou je to. že vnitřní magnet má na jednou čele provedenu mělkou drážku náboje, který je do vnitřniho eegnetu uložen euvně. Dále je podstatou takú to. že vnitřní magnet je na náboji fixován zelisovánim unáäeciho opêrného čepu do náboje přee přiložku....

Magnetická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240574

Dátum: 15.08.1987

Autori: Biberin Viadimir Sergejevie, Hoppe Klaus

MPK: F16D 27/01

Značky: spojka, magnetická

Text:

...spojky 4, vnější feromagnetický rotor 3, vnější -permanentní magnet 6, stěna válcového pláště 7.Vnitřní část 1 magnetické spojky je oddě 4lena od vnější části magnetické spojky 4 hermetizující stěnou válcového plášte 7, ktera musí být z nemagnetického materiálu,například nemagnetlckýoh kovů, plastů nebo skla. Vnitřní část 1 magnetické spojky je tvořena vnitřním feromagnetickým roto reřtľ 2. V připadě,žěz konstrukčních důvo dů je jeho těleso z...

Bezucpávková hermetická magnetická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251889

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kos Miloslav, Přikryl Petr

MPK: F16D 27/01

Značky: průchodka, bezucpávková, magnetická, hermetická

Text:

...magnetů.Výužitím sčítäní magnetických toků sousedních permaanentních mognetů v jedinom póllovêm nástavci, přídržné síly nesouhlasiných pólů pólových IlĚlSÍJHIVCů vrnějšího a vsnitřrníhlo routoru při malé vzdálenosti sousedních póllových Inástavců umožňuje zvy 4šepí při nąšen§lho« yýklonu a zmenšení objenzýą mgřyngtitjłgéhoĺąjmaíerůlu, spolehlivá upevoě tperrtilarxentních msag-netů s póllowými más-tavoi v jeden klonmąpraknní celek,...

Rozběhová a pojistná spojka s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 249842

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lečbych František

MPK: F16D 27/01

Značky: magnety, spojka, pojistná, rozbehová, permanentními

Text:

...unášecího pera 9 může být výhodné nahra/ženo atouče z mají po svém obvodu provedeny pőlovélvýsjtupky gä. Mezivnltřnĺypólové kotouče ô a boční pölové kotouče Z i 50 vloženyprstencové permanentnĺ magnety 8.a to lak. aby souhlasnývmĺ P 318 G 0lehly na čela vnltřníchpólovýćh koloučů g. V tomto sąestaverlí je vlo lnasunuty na hnací hřlde| ł. Spolu s oistaňčním kroužkem łg. ložislkjemłł jsou stahovacĺ maticĺ 13 sevřeny v pevný oeulek. Pőlová...

Hermetická bezucpávková magnetická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249388

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rybníček Zdeněk, Sklenář Jan

MPK: F16D 27/01

Značky: hermetická, bezucpávková, magnetická, spojka

Text:

...nevodivého materiálu.Uvedené nevýhody jsou odstraněny hermetíckou bezucpávkovou maqnetickou spojkou, sestávající z vnějšího a vnitřního rotoru se dvěma nebo více páry permanentních magnetů a hermetizační přepážky, jejíž podstata spočíva v tom, že povrch náboje a povrch permanentních magnetů vnítřního rotoru i vnější a vnitřní povrch trubky a permanentních magnetů vnějšího rotoru je opatřen nevodivou ochrannou vrstvou z chemicky a tepelně...

Hermetické uložení bezucpávkové magnetické spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249365

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sklenář Jan, Rybníček Zdeněk, Klohna Josef

MPK: F16D 27/01

Značky: bezucpávkové, spojky, magnetické, hermetické, uložení

Text:

...tok a vnější část z nerezového materiálu stoprooentní sterilitu, odolnost vůči vysokým teplotám nad 200 °C a chemicky agresívním prostředím v tlakových. beztlakových a podtlakových aparátech. Přenos rotačního pohybu může být prováděn i ve výbušném prostředí.Na přiložených výkresoch je schematicky znázorněno příkladné provedení hermetického uložení bezucpávkové magnetické spojky podle vynálezu, kde obr. 1 představuje osový řez v nárysu a obr....