F16D 25/04

Pneumatická spojka osová s tlmiacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278273

Dátum: 03.07.1996

Autori: Lacko Pavol, Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04, F16D 25/02

Značky: tlmiacou, spojka, pneumatická, komorou, osová

Zhrnutie / Anotácia:

Kompresný priestor pneumatickej spojky je rozdelený na dve polovice tlmiacou komorou. Tlmiaca komora pozostáva z horného pevného obalu (9), dolného pevného obalu (10), pohyblivého škrtiaceho piestu (11) a magnetickej kvapaliny ako jej náplne. Pretekaním magnetickej kvapaliny škrtiacimi otvormi pri pohybe piestu (11) v tlmiacej komore sa zabezpečí tlmiaca práca danej spojky. Plynulou zmenou magnetického poľa vybudeného budiacim vinutím (14)...

Pneumatická spojka s prídavným regulátorom konštantného uhla skrútenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278272

Dátum: 03.07.1996

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/02, F16D 25/04

Značky: pneumatická, přídavným, regulátorom, spojka, skrútenia, konštantného

Zhrnutie / Anotácia:

Skrútenie spojky je charakterizované posunutím jej hnacej časti (1) voči poháňanej časti (2), v dôsledku čoho dochádza k deformácii pružných dutých telies (3) naplnených plynným médiom. Posunutím hnacej voči poháňanej časti (1, 2) spôsobíme ovládanie regulátora (4) konštantného uhla skrútenia, zabudovaného priamo v pružnom dutom telese (3) danej spojky. Ovládaním regulátora (4) zabezpečíme prívod plynného média zo zásobníka (5) do pružných...

Pneumatická pružná hriadeľová spojka so stlačovanými elementami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278271

Dátum: 03.07.1996

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04, F16D 25/02

Značky: hriadeľová, pružná, stlačovanými, pneumatická, spojka, elementami

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka je určená na zabezpečenie stáleho pružného prenosu záťažného krútiaceho momentu s tlmením torzných kmitov a torzných nárazov v ľubovoľnej torzne kmitajúcej mechanickej sústave. Záťažný krútiaci moment sa prenáša z hnacieho telesa (1) na poháňané teleso (2) pomocou vymeniteľných pák (3), hybných spojení realizovaných čapmi (9, 10) a kompresným priestorom, ktorý je tvorený stlačovanými elementmi (5) plnenými plynným médiom.

Pneumatická spojka so zväčšeným kompresným priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278152

Dátum: 07.02.1996

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04, F16D 25/02

Značky: zväčšeným, priestorom, kompresným, pneumatická, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická spojka pozostáva z hnacieho telesa, poháňaného telesa, pneumatických elementov a prídavnej pneumatickej komory a má najmenej dva proti sebe zaradené pneumatické elementy (5), ktoré sú vzájomne pevne prepojené prídavnou pneumatickou komorou (6). Vzájomné pevné prepojenie prídavnej pneumatickej komory (6) s pneumatickými elementmi (5) je vytvorené medzi ich spodnými časťami (7).

Pneumatická pružná hriadeľová spojka so schopnosťou autoregulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278025

Dátum: 11.10.1995

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: autoregulácie, schopnosťou, pneumatická, spojka, pružná, hriadeľová

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická spojka je určená na zabezpečenie pružného prenosu mechanickej energie v torzne kmitajúcich mechanických sústavách. Autoregulátor (5) je spojený s hnacou časťou (1) a poháňanou časťou (2) danej spojky cez gumový prstenec (10) a zároveň je pneumaticky prepojený s kompresným priestorom pneumatickej spojky, tvoreným pružnými dutými telesami (3).

Hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278024

Dátum: 11.10.1995

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/02, F16D 25/04

Značky: hriadeľová, jednotkami, pneumaticko-pružnými, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými jednotkami je určená na zabezpečenie stáleho pružného prenosu záťažného krútiaceho momentu v torzne kmitajúcich mechanických sústavách. Záťažný krútiaci moment z hnacieho telesa (1) na poháňané teleso (2) spojky je prenášaný pneumaticko-pružnými jednotkami (3) naplnenými plynným médiom. Vzájomné prepojenie pneumaticko-pružných jednotiek (3) je zabezpečené prepojením (4), ktoré je zároveň vytvorené medzi...

Pneumatická pružná hriadeľová spojka zubová s nepružným uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277805

Dátum: 08.03.1995

Autor: Lacko Pavol

MPK: F16D 25/04, F16D 3/12, F16D 3/80...

Značky: uzáverom, hriadeľová, pružná, pneumatická, nepružným, spojka, zubová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spojky na pružný prenos mechanickej energie s nepružným uzáverom s plynule meniteľnou nelineárnou charakteristikou s tlmením torzných kmitov a nárazov. Spojka sa skladá z hnacej a poháňanej časti. Hnacia časť má osovo posuvný piest (4) vybavený ozubmi zodpovedajúcimi ozubom na prírube (3). Kompresný priestor spojky je delený najmenej jednou škrtiacou membránou (9) a je napojený na regulátor tlaku plynného média. Na osovo posuvný...

Pneumatická pružná hriadeľová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277804

Dátum: 08.03.1995

Autor: Lacko Pavol

MPK: F16D 25/02, F16D 25/04

Značky: pneumatická, spojka, pružná, hriadeľová

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická pružná hriadeľová spojka zabezpečuje pružný prenos mechanickej energie z hnacieho na poháňaný stroj s pružnými a tlmiacimi účinkami. Na náboj (4) spojky je skrutkovým zverným spojením prichytený pružný element (1) pomocou delenej objímky (5) zoskrutkovanej príchytnými skrutkami (6) s poistnými podložkami (7). Pevná škrtiaca membrána (2) je zvieraná medzi polovicami pružného elementu (1) prírubami (8) zoskrutkovanými upevňovacími...

Pneumatická hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278151

Dátum: 02.02.1994

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: spojka, pneumatická, hriadeľová, komorami, osová, hydraulickými

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami plní funkciu stáleho ladiča ľubovoľnej torzne kmitajúcej mechanickej sústavy. Záťažný krútiaci moment z hnacieho telesa (1) na poháňané teleso (2) spojky sa prenáša jej kompresným priestorom (6) naplneným plynným médiom. Pružný gumový element (5) je obalom kompresného priestoru spojky (6) a zároveň je vybavený minimálne jednou hydraulickou komorou (7) naplnenou magnetickou kvapalinou,...

Regulačný systém pre zabezpečenie plynulej zmeny charakteristiky pneumatických spojok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259225

Dátum: 17.10.1988

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: plynulej, zabezpečenie, změny, pneumatických, spojok, regulačný, charakteristiky, systém

Text:

...prevedenie regulácie pneumatických pružných hriadelových spojok, kde konkrétne obr. 1 predstavuje reguláciu pneumatiokej pružnej hriadeľovej spojky s párovým rozmiestnenim gumových pružin, obr. 2 reguláciu pneumatickej pružnej hriadelovej spojky s tanqenciálne rozmiestnenými gumovými pružinami a obr. 3 reguláciu pneuatickej pružnej hriadelovej spojky s axiálne uloženou qumovou.pružinou.Regulačný systém ł pre zabezpečenie plynulej zmeny...

Pneumatická pružná hriadelová spojka s reguláciou tlmenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259224

Dátum: 17.10.1988

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: tlmenia, pružná, spojka, hriadeľová, pneumatická, reguláciou

Text:

...znázornená v dvoch pohladoch s vyznačeným rezom pneumatické pružná hriadeľová spojka s tangenciálne rozmieatnenými pružnýmí dutými telesami po obvode s možnosťou regulácie tlmenia a navyše s pridavným regulačným systémom pre zabezpečenie plynulej zmeny krivkovej charakteristiky spojky, ktorá z dynamického hladiska práce agregátu je najoptimálnejšia.Pneumatická pružná hriadelová spojka pozostávajúca z hnacej časti l a hnanej časti g, medzi...

Pneumatická pružná hriadelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254180

Dátum: 15.01.1988

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: spojka, pneumatická, hriadeľová, pružná

Text:

...spojky zabezpečíme jej axiálne, radiáine a uhlové výchvlky, ktorými sú práve všetky pružné hriadeľově spojky charakteristické. Vzhľadom na to, že plávajúce tel.eso je nútene v prevádzke vykonavat axiálne, radiálne a uhlové v-ýchylky a je pevne spojené s kompresným priestorom spojky plneným plynným médiom, dosiahneme pri prenose momentu krútiaceho spojkou kompresiu tohoto média úmernú zataženiu, čim sa práve za 4bezpečí stály pružný...

Pneumatická pružná hriadelová spojka s tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252034

Dátum: 13.08.1987

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: hriadeľová, tlmením, spojka, pneumatická, pružná

Text:

...Skrtiaca práca, vznikajúca pri tomto prúdení, je úmerná tlmiacej práci spojky, ktorá je pre pneumatickú pružnú hriadeľovú spojku s tlmením stála počas celej jej životnosti na rozdiel napr. od spojky s gumovými pružnými elementuami a je vyjadrená veľkosťou plochy hysteréznej slučky v charakteristika spojky.Na priloženom obrázku je v polovičnom pozdĺžnom reze znázornená pneumatlcká pružná hriadeľová spojka s tlmením torzných rázov a...