F16D 13/64

Trecí člen trecieho disku spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288361

Dátum: 29.04.2016

Autori: Duno Erick, Vatin Géraud, Drevet-cadet Jean-christophe, Delage Laurent

MPK: F16D 13/64

Značky: disků, člen, trecieho, třecí, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Trecí člen disku suchej spojky, ktorý obsahuje trecie obloženie (3) nalepené na vložku (6), kde sa otvory vytvárajú po zlepení uvedeného obloženia a uvedenej vložky, aby sa umožnilo upevnenie nitmi (7), a ktorý obsahuje prvú časť s hrúbkou e1 v obložení (3) a s konštantným priemerom d1 a druhú časť s hrúbkou e2 + e3 a s priemerom menším ako d1 tak, aby sa vytvorila plocha zahĺbenia (31) na opretie jedného konca nitu (7) po montáži, kde hrúbka...

Použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho krúžku pre trecí disk spojky a trecí krúžok pre trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288314

Dátum: 14.10.2015

Autori: Amilien Francis, Fleury Guy, Alix Isabelle, Pavallier Pierrick

MPK: C08L 29/04, C08L 61/06, C08J 5/14...

Značky: trecieho, krúžok, třecí, krúžku, výrobu, spojky, polyvinylalkoholů, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho materiálu, obzvlášť trecieho krúžku pre trecí disk spojky. Trecí krúžok obsahuje aspoň jeden prameň tvorený na báze vlákien, predovšetkým minerálnych, ako sú sklené vlákna, organické vlákna, vlákna polyakrylonitrilu alebo derivátov, pričom vodný tmel obsahuje plnidlá, fenolovú živicu a/alebo latex a polyvinylalkohol.

Trecí kotúč spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18504

Dátum: 04.08.2011

Autori: Denis Pascal, Juillard Eric, Brault Cyril, Victor Thierry, Boutaud Jean-pierre, Alix Isabelle

MPK: F16D 13/68, F16D 13/64

Značky: třecí, kotúč, spojky

Text:

...kotúča o príslušný držiak obloženia alebo prechod sústavy elektród,ktorá obsahuje dve sústredné elektródy, podľa zvoleného spôsobu výrobytrecleho kotúča. 0018 Kotúćje prednostne progresívnym kotúčom.0019 Jeden príklad progresívneho kotúčaje známy z dokumentu FR l 304 067.0020 Z druhého hľadiska sa tento vynález týka takisto spôsobu výroby trecieho kotúča spojky z prvého hľadiska tohto vynálezu, pričom tento spôsobobsahuje etapy...

Výrobný postup trecieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15056

Dátum: 14.02.2011

Autori: Boyer Gérard, Pineda Philippe, Minamont Thierry, Boutaud Jean-pierre, Alix Isabelle

MPK: F16D 13/64

Značky: výrobny, postup, mechanizmu, trecieho

Text:

...ako prvý0014 Tento vynález sa takisto týka nosného disku trecieho mechanizmu,ktorý obsahuje trecie mechanizmy vyššie oplsaného typu, upevnené na protiľahlé strany pomocou nitov namontovaných do otvorov disku a do príslušných druhých otvorov trecich mechanizmov, charakteristického tým, že prvé otvory trecich mechanizmov, upevnených na jednu stranu disku, sú zarovnané s druhými otvormi ďalších trecich mechanizmov, upevnených na druhej strane...

Upevnenie trecích obložení na disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15059

Dátum: 04.06.2009

Autori: Brault Cyril, Victor Thierry, Juillard Eric, Boutaud Jean-pierre

MPK: F16D 69/04, F16D 13/64

Značky: obložení, třecích, spojky, upevnenie

Text:

...prostredníctvom laserového lúča alebo lúča elektrónov, ktorý sa vysiela zo strany pásika a je nasmerovaný v podstatekolmo na pásik a disk, a ktorý prechádza cez materiál trecich obloženl a odparuje ho.0014 V prípade potreby sa zvar realizuje za prítomnosti ochranného plynu trecieho obloženia, ako je napriklad dusík, ktorý umožňuje zabrániť praženiu trecieho obloženia laserovým Iúčom a oxidácii tavnej oblasti.0015 Energia lasera...

Trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11751

Dátum: 30.10.2007

Autori: Duno Erick, Walter Philippe, Viola Paolo, Adamczak Loic

MPK: F16D 13/64

Značky: třecí, spojky

Text:

...vyššie menované nevýhody a navrhnúť trecí disk s ekonomickejšou výrobou. Tento ciel sa dosiahne trecím diskom suchej spojky podla patentového nároku 1.0016 Takýto trecí disk je výrazne menej nákladný na výrobu ako trecie disky opísané vyššie, v súčasnom stave techniky.0017 Vynálezcovia prekvapivo avrozpore so všeobecne prijimanou náukou konštatovali, že je takto možné priamo montovať obloženia, vložku aprstenec, bez ohrozenia kvality...

Trecie zariadenie pre spojku, najmä pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6274

Dátum: 11.12.2006

Autori: Vatin Géraud, Walter Philippe

MPK: F16D 13/64

Značky: motorové, spojku, najmä, zariadenie, trecie, vozidlo

Text:

...zariadenie v zhode0017 Spojovacie jazýčky umožňujú radiálne vonkajšej časti posúvat savzhľadom na druhý prvok s trecím obložením v podstate pomocou skrutkovéhopohybu podľa rotačnej osi prvkov s trecím obložením (pripomíname, že skrutkový pohyb podľa osi je simultánnou kombináciou rotácie podľa tejto osi0018 Takto, keď axiálna vzdialenosť medzi radiálne vonkajšou časťou adruhým prvkom strecím obložením narastá, uhlová odchýlka medzi...

Prvok plynulého zopnutia pre treciu spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11137

Dátum: 20.06.2006

Autori: Dumas Pierre, Pineda Philippe, Tessier Valérie, Vatin Géraud, Pantier Philippe

MPK: F16D 13/64

Značky: spojku, prvok, plynulého, zopnutia, treciu

Text:

...kontaktu s upevnením obložení na tomto disku.0014 EP 0 419 329 takisto opisuje treciu spojku, ktorá obsahuje disk podobný disku z druhého spôsobu realizácie EP 0 504 033. Plynulosť jezabezpečená prostredníctvom viacerých výstupkov z kaučuku na báze silikónu,ktoré sa rozprestierajú radiálne v obvodovej drážke.0015 EP 0 446 098 nakoniec opisuje treciu spojku, podobnú trecej spojke z EP 0 419 329, ktorej výstupky sú však vyrobené v tvare...

Kotúč spojky pre spojkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3175

Dátum: 12.04.2006

Autori: Buer Gerald, Bokisch Winfried

MPK: F16D 13/64

Značky: spojkové, zariadenie, kotúč, spojky

Text:

...spevňujúceho prvku je, odhliadnuc od najmenej jedného rozšírenia na najmenejčiastočné obopnutie najmenej jedného ñxačného prvku, malý v pomere k radiálnemu rozmeruPomocou tohto vyhotovenia je možné dosiahnuť veľmi pevné spojenie medzi nosičom obloženia a trecim obložením, ktoré nie je vystavené nebezpečenstvu, že sa na spojovacom mieste v priebehu prevádzky vytvoria pozdĺžne otvory. Toto zaisťuje spevňujúci prvok, ktorý sa rozprestiera...

Trecie zariadenie pre spojku, predovšetkým pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9997

Dátum: 09.06.2005

Autori: Pineda Philippe, Dumas Pierre, Vatin Géraud, Tessier Valérie

MPK: F16D 13/64

Značky: vozidlo, zariadenie, predovšetkým, spojku, motorové, trecie

Text:

...keď sú namáhané prítlačným a reakčným kotúčom.0016 Z tohto dôvodu je predmetom tohto vynálezu trecie zariadenie vyššie menovaného typu, kde má prvý mechanizmus s trecím obložením obvykle kruhový tvar, pričom spojovacie prostriedky obsahujú spojovacie jazýčky, kde je každý vybavený prvým koncom pevného spojenia s vnútorným obrysom prvého mechanizmu s trecím obložením a druhým koncom pevného spojenia s druhým mechanizmom s...

Trecí disk spojky a spojka s takýmto diskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3531

Dátum: 18.12.2003

Autori: Marchisseau Michel, Alas Jacques

MPK: F16D 13/64

Značky: třecí, takýmto, diskom, spojka, spojky

Text:

...spomenutýmivyššie navyše v tejto strednej zóne je veľký tlak. 0011 Tento vynález má za ciel vyhnúť sa týmto nevýhodám.trecieho disku, predovšetkým pre motorové vozidlo, typu, ktorý obsahuje centrálnu časť a okrajovú časť, ktorá je vhodná na to, aby prijala trecieobloženia a obsahuje aspoň jednu zónu záberu pre kontakt s aspoň jedným z trecích obložení a ich fixáciu, uvedená okrajová časť je pritom axiálne pružná a prispôsobená na...

Trecie obloženie alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 281167

Dátum: 09.09.1993

Autori: Schulz Norbert, Müller Ulrich

MPK: F16D 65/12, F16D 69/04, F16D 13/64...

Značky: podobně, trecie, obloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je trecie obloženie najmä na spojky a kotúčové brzdy, s prstencovitým telesom (2) tvaru kruhového kotúča z trecieho materiálu, ktorého plocha má treciu plochu a stredovú dieru a vo svojom prstencovitom telese (2) má diery (6, 7, 13, 19) rozdelené po jeho obvode na prestrčenie nitov. Diery (6, 7, 13, 19) určené na prestrčenie nitov sú umiestnené mimo trecej plochy v prstencovitom telese (2).

Třecí talíř spojky, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268802

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kovács István, Tőrőcsik László, Geiger Gyula

MPK: F16D 13/64

Značky: vozidla, motorová, třecí, spojky, talíř, zejména

Text:

...kotoućl É uzavřenám v operných kotoučích 1, Q jsou provedeny výřezy 33, v nichž jsou uloženy pružiny lg pro prenos kroutlcího momentu. Pružiny lg jsou tangencíálně predpjaté.CS 268802 B 2 3 U jedné pružiny iz je výřez 23 v nosnem kotoući É a v opěrných kotoučích 1, 8 del ší než v pouzdrech ł, 5. V tomto dalším výrezu lg je na konci pružiny łg uspofádán spojovací prvek, jímž je v tomto případě první rozpěrný klín ii, přičemž o opěrnou plochu...

Zařízení pro sestavování montážní podskupiny třecí spojky s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238356

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hyde Robert, Fairbrother Kenneth Philip, Crawford Peter Frederick, Hubbard Wiliam Ernest

MPK: F16D 13/64

Značky: zařízení, montážní, třecí, membránovou, sestavování, spojky, pružinou, podskupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, z něhož vynález vychází, zahrnují složky montážní podskupiny víko, membránovou pružinu, která má větší počet prstů směřujících radiálně dovnitř a je nesená víkem u radiálně vnějších konců těchto prstů větším počtem patek, které před sestavením vyčnívají z víka výřezy mezi sousedními prsty pružiny ve směru v podstatě rovnoběžném s osou membránové pružiny, přičemž zařízení obsahuje prostředky pro zploštění membránové pružiny, jakož i...

Mechanismus pro membránovou spojku, zejména pro automobilní vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232710

Dátum: 15.01.1987

Autor: Caray André

MPK: F16D 13/64

Značky: automobilní, zejména, membránovou, vozidla, spojku, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus pro membránovou spojku, zejména pro automobilní vozidla, obsahuje prstencovitý štít (10), prstencovitou membránu (11), mající obvodovou část ve tvaru kotoučové pružiny a středovou část prolamovanou do tvaru radiálních prstů, přičemž membrána je k prstencovitému štítu výkyvně připojena pomocí spojovacích prostředků. Dále obsahuje mechanismus přítlačný talíř, spojený pro společné otáčení s prstencovitým štítem, avšak uložená pohyblivě...

Kotoučová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232387

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pán Antonín, Bubník Vladimír

MPK: F16D 13/64

Značky: spojka, kotoučová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučové spojky určené pro montáž do dutiny setrvačníku spalovacího motoru, u které je řešeno vyztužení víka a přítlačného kotouče za současného zlepšení chlazení jejího vnítřního prostoru. Podstata úpravy spočívá ve vytvoření radiálních prolisů ve víku spojky, které tvoří ve spojení se setrvačníkem výdechové kanály pro odvádění vzduchu nasávaného rotací spojky a radiálními výztužnými žebry opatřeného přítlačného kotouče....