F16D 1/00

Hriadeľová rýchlospojka dvoch hriadeľov, schopná prenášať krútiaci moment a zároveň aj axiálne sily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5713

Dátum: 05.04.2011

Autor: Dobrodenka Peter

MPK: F16D 1/00

Značky: moment, zároveň, krútiaci, hriadeľová, dvoch, hriadeľov, rýchlospojka, schopná, axiálně, prenášať

Text:

...rozpojiť stlačením listových pružín a posunutim posuvnej objímky smerom naspäť (pozri priložený obr. 1 - smer O - Z).Hriadeľová rýchlospojka je využiteľná pre spojenie tak pevných hriadeľov, ako i kĺbových hriadeľov či bowdenových systémov (pružných hriadeľov). Akýkoľvek typ takýchto hriadeľov môže byt pevne pripojený na mnou navrhnutý vstupný a Výstupný hriadeľ, tvoriaci súčasť rýchlospojky.Riešenie podľa tohto úžitkového vzoru ponúka oproti...

Hnacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2597

Dátum: 09.11.2004

Autori: Traudt Thomas, Mause Elmar

MPK: F04D 29/08, F16H 55/17, F16D 1/00...

Značky: hnacie, zariadenie

Text:

...zaradené konštrukčnékonštrukčnými dielmi veľkých rozmerov je potrebný konštrukčný priestor pre zariadenie na pohon agregátu obsahujúce opomé ložisko podľa vynálezu takmer nezrnenený. Unášací kotúč spojky ako aj »elastický unášací profil je ďalej výhodnejšie trvale odolný voči olejom ako aj proti vysokým. teplotách, takže hnacie zariadenie podľa vynálezu je použiteľné pre široké aplikačné spektrum.Ďalšie výhodné uskutočnenia sú predmetom...

Zariadenie na prenos krútiaceho momentu s dvojitým tlmiacim zotrvačníkom, hlavne pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1017

Dátum: 16.02.2004

Autor: Thery Pascal

MPK: F16D 1/00

Značky: krútiaceho, prenos, vozidlo, tlmiacim, zotrvačníkom, dvojitým, hlavne, momentu, zariadenie, motorové

Text:

...belleville) apôsobína tlačné prvky na aktivovanie, a radiálne výčnelky, ktoré sú nasmerované k osi otáčania zariadenia a spolupracujú vysúvacou zarážkou s uvedeným akčným členom.0022 S výhodou ovládacie prostriedky druhej spojky zahŕňajú druhý hydraulický valec, ktorý je namontovaný vnútri uvedeného prvého akčného člena.0023 Podľa ďalších znakov vynálezu- primárnym zotrvačníkom je tiexibilný zotrvačník,- torzný tlmič sa nachádza radiálne...

Spojka na zostavy držiakov nástrojov modulárnej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4488

Dátum: 13.02.2003

Autor: Kleiner Gilbert

MPK: F16D 1/00

Značky: modulárnej, konštrukcie, spojka, nástrojov, držiakov, zostavy

Text:

...sily,v ktorej sa uskutočňuje prenos prídavnej sily. Týmto spôsobom sa dá zvyšovať celková sila, ktorú je spojka schopná prenášať.0009 Prenos sily v uvedených oblastiach prenosu má však ako následok vznik polí napätia v materiáli oboch úsekov spojky, ktoré majú - v závislosti od druhu a veľkosti oblasti prenosu síl - rozdielne smery, intenzitu, polohu a spôsobujú tak rozdielne pomemé preťaženie, prípadne stlačenia, V dôsledku čoho potom môžu...

Spojka, zejména vrtací hlavy pro vrtání otvorů malých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262457

Dátum: 14.03.1989

Autor: Heger Antonín

MPK: F16D 1/00

Značky: vrtání, malých, vrtací, spojka, průměru, zejména, otvorů, hlavy

Text:

...umožňuje přenášet velmi vysoké otáčky, zejména od 5 000 do 20 000 ot/min, a to jednak 2 důvodu nízké hmotnosti rotující části a jednak,že krouticí moment se přenáší bez přĺmého.mechanickáho styku součástí, čímž je zajištěna její vysoká životnost a spolehlivost. U této spojky, která pracuje bez nároku na elektrickou energií, je výhodou i to, že nedoohází k přenášení mechanických vibrací a chvění z hnacího na hnaný hřídél a naopak.Na...

Spojka, zejména vrtací hlavy s regulovatelným krouticím momentem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261939

Dátum: 10.02.1989

Autor: Heger Antonín

MPK: F16D 1/00

Značky: krouticím, momentem, spojka, vrtací, zejména, regulovatelným, hlavy

Text:

...je, že při jednoduché konstrukcí umožňuje jednak plynulovu regulaci přenášeného krouticího momentu,a to v rozsahu od nuly až po moment jmenovitý a jednak vzájomný261 939 axiální posuv spojených hřídelů a jejich malé vyoseni. Další výhodou je, že tato spojka umožňuje přenášet velmi vysoké otáčky,a to jednak z důvodu nízke hmotnosti rotujících části- a jednak, že krouticí moment se přenáší bez přimého mecha nického styku součástí, čímž je...

Spojka omezující kroutící moment při jednom směru otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242683

Dátum: 01.04.1988

Autor: Slanina 1udovat

MPK: F16D 1/00

Značky: otáčení, spojka, jednom, moment, směru, omezující, krouticí

Text:

...přes lemelovou spojku zeohováno. .Kroutíoí moment potřebný k proklouznutí lamelové spojky je v této poloze vlivem stlačení pružin poněkud vyšší, což je výhodné z hlediska rozjezdu.Na přiloženém výkrese je znézorněna spojka podle vynálezu spojené s rotačním motorem e pohybovým šroubem s matioí. Na čepu ljspojeném s pohybovým šroubem gďje neotočně uložen pevný kotouč zubové spojky 13Pohyblivý kotouč zubové spojky je opstřen vnitřním drážkováním...

Zariadenie na kompenzáciu chýb radiálneho posuvu a vychýlenia osí spojovaných hriadeľov tuhou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246031

Dátum: 15.12.1987

Autor: Horváth Ladislav

MPK: F16D 1/00

Značky: vychýlenia, tuhou, spojkou, radiálneho, hriadeľov, posuvu, chýb, spojovaných, zariadenie, kompenzáciu

Text:

...v tom, že sa skladá z dvoch krúžkov, ktoré sú ziahrúsené ,pod uhlom a a sú vložené medzi skriňu hnacieho stroja a spojovaciu skriňu hnaného stroja, pričom rotor hnaného stroja je uložený v naklápacom ložisku. Natáčanim dvoch krúžkov dochádza k plynulej zmene vzájomnej polohy osi krúžkov.spoločným natáčanim krúžkov sa určí smer kompenzácie a natáčaním jedného krúžku sa určí velkost kompenzácie. C-hy 4ba nastavenia hritadelov pri spojení...

Spojovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 241764

Dátum: 10.08.1987

Autor: Koláo Karel

MPK: F16D 1/00

Značky: těleso, spojovací

Text:

...ěrouby.Vyšší účinek vynálezu se projeví jednak snedným dooílením souososti všech atředicích průměrů a kolmoeti dosedacíoh plech,které jsou podle vynálezu uspořádány tak, aby je bylo možno opracovat při jednom unutí odliťku spojovacího tělesa, jednak pak snížením hmotnosti s úsporami na materiálu, které jsou výsledkom nové konstrukce, kdy vlasťní spojovací těleso je tvořeno jednoduchým rotačním odlitkem a patka je vytvořena...

Zariadenie pre spojenie točivého agregátu s prevodníkom k dosiahnutiu prenosu čistého krutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239877

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Götz Jioí Drsc, Hayer Miloš

MPK: F16D 1/00

Značky: točivého, zariadenie, dosiahnutiu, čistého, přenosu, prevodníkom, agregátu, spojenie, krutu

Text:

...g. Pre zlepšenie funkcie u väčších krútiaoioh momentov môže byť guľový čap Q s výhodou uložený v guľovom vybra-I ni klzných kameňov §, ktoré sú potom posuvne uložené v drážkovom vabraní 1. Pri vertikálnom usporiadani točivého agregátu l môže byflľtento podopretý V svojej pozdĺžnej osi pružinou 3, ktora prostrednictvom guľového prvku lg dosadá na spodné čelo toöivého agregátu 1.Pri horizontálnom usporiadani točivého agregátu l môže byť...

Jednosměrná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249021

Dátum: 12.03.1987

Autor: Mazáč Jaroslav

MPK: F16D 1/00

Značky: jednosměrná, spojka

Text:

...ramenem s posuvným závažim. AZákladom jednosměrné spojky je epirálová pružina. hevinutá na válci neklinovaném na hnané hřideli. Válec má z obou stran osazeni. z jedné strany válce je na osazeni otočně uložen nákružek, spojený se zdrojem pohybu prostřednictvím ojnice s čepem,zasahujicim do výřezu kulisy. Z opečně strany válce je na osazeni otočné uloženo pouzdro e remenem, ne němž je nasunuto posuvnén 249 021 závaží. spirálová pružina je...

Vložka pro upínání součástí na hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234697

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pytlák Dušan

MPK: F16D 1/00

Značky: upínání, hřídel, součástí, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Vložka pro upínání součástí na hřídel podle vynálezu je tvořena tenkostěnnou tlakovou nádobou vloženou mezi hřídel a upínanou součást. Tlakem kapaliny přiváděné do této nádoby a vlivem její pružné deformace nastává pevné spojení s hřídelem. Výhodou je snadná montáž a demontáž, následkem toho jednoduché měnění polohy upínaných součástí vzhledem k hřídeli.