F16C 39/06

Rotačný elektrodynamický stroj, najmä zotrvačníkový motorgenerátor na akumuláciu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7077

Dátum: 01.04.2015

Autori: Masaryk Michal, Magdolen Luboš

MPK: F16C 39/06, F16C 32/04, F16F 15/30...

Značky: energie, elektrickej, najmä, zotrvačníkový, stroj, akumuláciu, motorgenerátor, elektrodynamický, rotačný

Text:

...vonkajšej a vnútomej strany ložiskového statora môže byť prepojené. Napríklad, ak sa v rámci vôle hriadeľa proti ložískovému statoru nepodarí vyvážiť vnútomý rotor, môže sa zámeme meniť os otáčania prstenca tak, aby sa kmitanie eliminovalo protikmitmi prstenca.Ložiskový stator má výčnelky, na ktorých sú navinuté elektromagnetické cievky. Tie vytvárajú riadené magnetické pole udržujúce hriadeľ aj prstenec v deñnovanej vzdialenosti od...

Axiálne magnetické ložisko kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 288110

Dátum: 29.07.2013

Autor: Štolc Ondrej

MPK: F16C 39/06

Značky: magnetické, axiálně, kompresora, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ložiska na zachytenie axiálnej sily od tiaže hriadeľa (1) a rotora (16) magnetickým odporom pólov magnetov (3, 6, 10) tej istej polarity orientovaných oproti sebe.

Magnetické úložné zariadenie hriadeľa rotora voči statoru s do seba navzájom zasahujúcimi kotúčovými elementmi rotora a kotúčovými elementmi statora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11991

Dátum: 12.06.2006

Autor: Ries Günter

MPK: F16C 39/06

Značky: voči, zasahujúcimi, kotúčovými, rotora, hriadeľa, magnetické, elementmi, zariadenie, statoru, navzájom, úložné, statora

Text:

...úložnej medzere príťažlivé sily zväčšujú, sú odpovedajúce zariadenia už vopred nestacionárne. Poloha hriadeľa 37 rotora sa teda musí stabilizovať prostredníctvom regulačných obvodov pozostávajúcich z merania vzdialenostia ďalej zaradeným zosilňovačom, ktorý napája budiace magnety 33 a 34. Odpovedajúce úložné zariadenia sú teda nákladné. Proti náhlemu výpadku regulačného obvodu musí byť pridavne upravenéĎalej sú napríklad zo spisu DE 44 36...

Parná turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 279561

Dátum: 11.01.1999

Autori: Thiele Rudolf, Sparmann Rolf, Paul Bernt-joachim

MPK: F01D 17/12, F01D 17/14, F01D 17/00...

Značky: parná, turbina

Zhrnutie / Anotácia:

Parná turbína je vybavená bezolejovým uložením hriadeľa (3) prostredníctvom vnútri skrine (4) na vysokotlakovej strane (10) a na strane (12) výfukovej pary usporiadaných magnetických ložísk (6, 8, 14) a bezolejovou prevádzkou nastavovacieho ventilu (30) prostredníctvom elektromagnetického servopohonu (28). Na vysokotlakovej strane (10) skrine (4) je upevnené utesnenie (22), pričom magnetické ložiská (6, 14) sú pri pohľade zo strany (12)...