F16C 35/06

Guľový závitový prevod s axiálnym ložiskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11302

Dátum: 30.06.2010

Autori: Miko Josef, Bärthlein Stefanie, Osterlänger Jürgen

MPK: F16C 35/06, F16C 19/30, F16C 33/46...

Značky: guĺový, ložiskom, axiálnym, závitový, převod

Text:

...vreteno tieto jazýčky pružením zaberú do tohto uchytenia.Tieto západky možno vyhotoviť ako obrubu klietky usporiadanú na vnútornom obvode klietky axiálneho ložiska. Výhodne sa táto obruba klietky potom vytvorí ako tenkostennátakým spôsobom, že má pružne vlastnosti, aby radiálne pružíla dovnútra do tejto úchytky.Obruba klietky môže byť pri pohľade pozdĺž osi vretena vyhotovená približne mnohouholníkovo amôže svojimi elasticky...

Elektromotorický pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 283120

Dátum: 03.01.2003

Autor: Bormann Jürgen

MPK: F16C 35/06, F16D 1/06, F16B 21/20...

Značky: elektromotorický, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa pri snímači otáčok elektrického pohonu mohlo magnetické teleso (2), citlivé v tlaku a ťahu, pevne montovať na rotorový hriadeľ (1) aj pri väčších teplotných toleranciách, je magnetické teleso (2) nasunuté voľne, bez tlakových a ťahových pnutí, s vlastným centrovaním na rotorový hriadeľ (1), je pritláčané axiálne pred ním na rotorovom hriadeli (1) pripevneným prítlačným dielom, tvoreným prítlačným kotúčom (3), dosadajúcim čelnou stranou...

Zariadenie na osadenie čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 927

Dátum: 09.08.1995

Autori: Konečný Jiří, Lhotecký Jiří

MPK: F16C 35/06, F16C 35/07

Značky: zariadenie, osadenie, čapu

Text:

...tlaku.. . . 5 , M, , . zlešenle umoznude Jeunoąuche s 1 manLe 1 ba, vodiacej alebo vyravrto te hnické riešenie jenez nárokov na var 2 ad obrázkov na vjkrzsccaTechniclé riešenie bude podrobnegsle ozve mene pomocou pipcgs .ÚP-Ě Vrr 1-v~.~V nr- 54435 31 in fr .v 15 70 mr N r ~.-,.r ip UÍ...Í 1 t, . JJ , -.a b.- ą- uv 7- auąàdhcą ĺ. L 1 k. U -lr.kamenom Q je umlestnené čićlqjpnimača tlaku a nad kameňom 3 sú v telesa 1 zainštalované...

Valivé osadenie spriadacieho rotora so skráteným vyložením hriadeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277984

Dátum: 16.09.1992

Autori: Kovačík Norbert, Kříž František, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16C 35/07, F16C 13/00, F16C 35/06...

Značky: vyložením, osadenie, valivé, hriadeľa, spriadacieho, rotora, skráteným

Zhrnutie / Anotácia:

Pri skrátenom vyložení hriadeľa je v puzdre (1) ložiska (2) na strane spriadacieho rotora (3) vytvorená štrbina (4) prepojená s priestorom (5) medzi labyrintom (6) a čelom krytu (7) i s vetracím otvorom (8). Labyrint (6) je vytvorený na spriadacom rotore (3). Predĺžená časť (9) náboja spriadacieho rotora (3) je umiestnená pod krytom (7).

Vnútorný systém mazania vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 277979

Dátum: 16.09.1992

Autori: Smatana Jozef, Rajsigl Zdeněk, Kříž František

MPK: F16C 19/08, F16C 35/06, F16C 33/66...

Značky: vnútorný, vysokootáčkového, systém, mazania, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko pozostáva z puzdra (1), hriadeľa (9), dvoch radov valivých teliesok (7) vedených klietkami (11) a z krytov (15) na oboch koncoch ložiska. V puzdre (1) je vytvorený mazací otvor (10) a vybranie (4) pre mazivo. Vybranie (4) v puzdre (1) ložiska je aspoň čiastočne prekryté rúrkou (5) pevne uchytenou v puzdre (1) ložiska a umiestnenou tak, že medzi rúrkou (5) a vnútorným povrchom puzdra (1) ložiska je škára (6). V rúrke (5)...

Ložisko křížového čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259150

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čacký Jiří, Černík Karel, Dítě Josef

MPK: F16C 35/06

Značky: ložisko, křížového, čepu

Text:

...obr. 1 celkový pohled na sestavéłý křižový klo-ub a ložikovými mískamí a s vyznačením detailního pohledu obr. 2 a příčný řez utěonční ložiskového prostoru auobr. 3 tvar těsniciho kroužku vo volném stavu. oUtěsnění je tvořeno ložilskovým öepem 6, který ve stykuV s jehlovtýmí válečh g a ložiakovou mískou g tvoří ložískoö v 5 ćolek. Na válcovou ploäku gjložiakového čepu 6 .je s o mírným přesahem nasunut dorazový kroužek M a na...

Valivé uložení klikového hřídele a upevnění klik jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258564

Dátum: 16.08.1988

Autori: Erhart Jiří, Kukanová Julie, Babický Josef, Walter Karel, Uxa Ivo

MPK: F16C 35/06

Značky: hřídele, upevnění, uložení, valivé, jízdního, klikového

Text:

...zkosení alfa každého 2 obou klínků.Příklad praktického provedení valivého uložení klíkmdho hřídele a upevnění klik jízdníhokola podle tohoto vynálezu je na přiloženém výkrese, na němž je na obr. 1 pohled shorana vodorovný řez valivým uložením, které má skupinu valivých těles l a skupinu valivýchtěles g, která se za jízdy odvalují jednak po kroužku 1, na němž je vytvořena vnější oběžná dráha a současně po kroužku 1, na němž je rovněž...