F16C 33/58

Veľkorozmerové valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19094

Dátum: 21.05.2012

Autor: Jepsen Torsten

MPK: F16C 19/18, F16C 33/58

Značky: valivé, velkorozměrové, ložisko

Text:

...zaťažení veľkorozmerového valívého ložiska zaťažované silnejšie. Nezávisle od toho, či pri záťaži ide o voľne uložené bremeno alebo zdvíhané bremeno, má byť ložísko podľa vynálezu vytvarované tak, aby plochy úsekov obežnej dráhy zaťažené silnejšie zakaždým v preferenčnom smere boli0008 Pretože každý úsek obežnej dráhy v ložísku je konečný, pri dosiahnutí kritickej axíálnej záťaže je dosiahnutý bod, na ktorom kontaktná oblasť medzi...

Valivé ložisko pre hriadeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20303

Dátum: 29.09.2011

Autori: Ullrich Thomas, Schwarzbich Jörg

MPK: F16C 27/04, F16C 33/58, F16C 19/16...

Značky: ložisko, valivé, hriadel

Text:

...kontaktu medzi krúžkom a obvodovou plochou hriadeľa bude výrazne menšia u ložiska podľa tohto vynálezu, než u bežne známeho ložiska, u ktorého má krúžok kruhový vnútorný prierez. To však nezníži lisované uloženie medzi krúžkmn a hriadeľom pretože radiálne sily, ktoré pôsobia medzi hriadeľom a krúžkom sú koncentrované na pomerne malej oblasti v blízkosti stredu každej strany mnohouholníka, takže prítlačné sily sú odpovedajúcim spôsobom...

Bezvôľové valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16477

Dátum: 13.12.2006

Autor: Hofmann Georg

MPK: F16C 25/08, F16C 19/18, F16C 33/58...

Značky: ložisko, bezvôľové, valivé

Text:

...použijú sa pre každý rad valivých prvkov dve klzné dráhy takže každý z valivých prvkov potrebuje na každom krúžku lenjeden dotykový bod, ktorý môže byť posunutý voči stredu valivého prvku v axiálnom smere osiotáčania valivého ložiska. Ďalej sú obidve klzné dráhy navzájom odsadené v axiálnom smere osi otáčania valivého ložiska. Takéto odsadenie zvyšuje stabilitu ložiska voči klopivým momentom. Tým, že je vždy jeden úsek obidvoch klzných dráh...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6830

Dátum: 16.08.2006

Autori: Solfrank Peter, Tisch Siegfried

MPK: F16C 19/22, F16C 33/66, F16C 33/58...

Značky: radiálně, uloženie

Text:

...hriadeľa výhodne ešte zväčšiť.V druhom prípade zaťaženia má byť vonkajšia súčasť vytvorená ako skriňa, vnútorná súčasť ako V skrini uložený hriadeľ a uloženie ložiska s premenlívou šírkou V skrini, pričom radiálne zaťaženie sa vzhľadom na skriňu vpodstate nepohybuje. Vtomto prípade môže uloženie ložiska s premenlívou šírkou viesť k redukcii hmotnosti skrine, pričom rozdelenie hmotnosti uloženia ložiska, po obvode nerovnomemé, nevyžaduje...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6829

Dátum: 16.08.2006

Autori: Tisch Siegfried, Solfrank Peter

MPK: F16C 33/66, F16C 33/58, F16C 19/22...

Značky: uloženie, radiálně

Text:

...pod ktorej hodnotou by už nebola zaručená vyhovujúca životnosť radiálneho uloženia. Rozhodujúcim kritériom, preto môže byt vprípade radiálneho uloženia vytvoreného ako hydrodynamické klzné ložisko,mazací film, ktorý už nie je nosný, alebo vprípade valivého ložiska neprípustne vysokézaťaženie uloženia ložiska mimo zónu zaťaženia.Takto vytvoreným nevyváženým hriadeľom je možné zvlášť výhodne vyriešiť bežne sa vyskytujúci cieľový konflikt čo...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6826

Dátum: 16.08.2006

Autori: Solfrank Peter, Tisch Siegfried

MPK: F16C 33/58, F16C 19/22, F16C 33/66...

Značky: radiálně, uloženie

Text:

...hmotnosti hriadeľa výhodne ešte zväčšiť.V druhom prípade zaťaženia má byť vonkajšia súčasť vytvorená ako skriňa, vnútomá súčasť ako v skrini uložený hriadeľ a uloženie ložiska s premenlivou šírkou v skrini, pričom radiálne zaťaženie sa vzhľadom na skriňu vpodstate nepohybuje. Vtomto prípade môže uloženie ložiska s premenlivou šírkou viesť k redukcii hmotnosti skrine, pričom rozdelenie hmotnosti uloženia ložiska, po obvode nerovnomemé,...

Planétový reduktor s integrovaným veľkopriemerovým ložiskom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2658

Dátum: 12.09.2000

Autor: Dratva Bystrík

MPK: F16C 33/58, F16H 1/28

Značky: veľkopriemerovým, planetový, integrovaným, reduktor, ložiskom

Text:

...prevodu je s vonkajším krúžkom ložiska spojený pomocou zverného spoja.Výhodou zariadenia podľa tohoto technického riešenia je jednoduchá a kompaktné konštrukcia, ktorá, nevyžaduje v porovnaní s doterajším riešením planétových reduktorov vymedzovanie vôle ložísk pri montáži. i i iPrehľad obrázkov na jkresochPríklad uskutočnenia technického riešenia planétového reduktora s integrovaným veľkopriemerovým ložiskom ako koncového prevodu náprav...

Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278863

Dátum: 14.10.1992

Autori: Smatana Jozef, Kříž František, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16C 33/38, F16C 33/40, F16C 33/46...

Značky: jednostranná, ložiska, vysokootáčkového, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jednostrannej klietky vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2) i hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami, a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1), kde na vnútornej vodiacej ploche (4) puzdra (2) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (3) klietky (1) je vytvorený od valivých teliesok (6) kužeľový sklon pod uhlom (alfa) väčším ako 0 a menším, najviac sa rovnajúcim 5 uhlovým stupňom, pričom vnútorný...

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 238444

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: F16C 33/58

Značky: rozoberateľné, klzné, ložisko, kĺbové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko podľa vynálezu patrí do oboru klzných kĺbových ložísk, kde klzná dvojica je tvorená vnútorným oceľovým krúžkom s vonkajšou guľovou stykovou plochou a vonkajším krúžkom s klznou plochou z klzných materiálov s polytetrafluoretylénu plneným olovom, alebo polyacetátu kopolyméru. Na rozdiel od súčasných známych konštrukcií kĺbové ložisko podľa vynálezu má rozoberateľný vonkajší krúžok s klznými polosférickými...

Pružné kuličkové ložisko jednořadé pro generátory vln vlnových reduktorů otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229983

Dátum: 01.02.1986

Autori: Doubal Karel, Hněvsa Josef

MPK: F16C 19/04, F16C 33/58

Značky: ložisko, kuličkové, vlnových, reduktorů, pružné, otáček, generátory, jednořadé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného jednořadého kuličkového ložiska určeného k uložení generátoru vln vlnových reduktorů otáček. Ložisko sestává z vnějšího kroužku, vnitřního kroužku a jedné řady kuliček, vzájemně oddělených klecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že podélný profil vnějšího kroužku ložiska je tvořen střední obdélníkovou částí, na kterou v osovém směru ložiska navazuje z každé strany aspoň jedna lichoběžníková část, přičemž běžná dráha pro...