F16C 33/46

Guľový závitový prevod s axiálnym ložiskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11302

Dátum: 30.06.2010

Autori: Miko Josef, Bärthlein Stefanie, Osterlänger Jürgen

MPK: F16C 35/06, F16C 19/30, F16C 33/46...

Značky: axiálnym, převod, guĺový, ložiskom, závitový

Text:

...vreteno tieto jazýčky pružením zaberú do tohto uchytenia.Tieto západky možno vyhotoviť ako obrubu klietky usporiadanú na vnútornom obvode klietky axiálneho ložiska. Výhodne sa táto obruba klietky potom vytvorí ako tenkostennátakým spôsobom, že má pružne vlastnosti, aby radiálne pružíla dovnútra do tejto úchytky.Obruba klietky môže byť pri pohľade pozdĺž osi vretena vyhotovená približne mnohouholníkovo amôže svojimi elasticky...

Valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 285310

Dátum: 27.09.2006

Autori: Fecko Tibor, Janek Bartolomej

MPK: F16C 19/22, F16C 33/46

Značky: valivé, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Valivé ložisko s vnútorným krúžkom (10), vonkajším krúžkom (30), súpravou valčekov (12) obiehajúcich medzi vnútorným krúžkom (10) a vonkajším krúžkom (30) a s klietkou (100) s dvoma klietkovými krúžkami (101, 102), medzi ktorými sú usporiadané valčeky (12), ktorých vzájomná vzdialenosť je udržiavaná mostíkmi (104), pri ktorom má vnútorný krúžok (10, 10.1, 10.2, 10.3) a/alebo vonkajší krúžok (30, 30.1, 30.2, 30.3) najmenej jednu kruhovú prírubu...

Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278863

Dátum: 14.10.1992

Autori: Rajsigl Zdeněk, Smatana Jozef, Kříž František

MPK: F16C 33/38, F16C 33/46, F16C 33/40...

Značky: ložiska, vysokootáčkového, jednostranná, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jednostrannej klietky vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2) i hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami, a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1), kde na vnútornej vodiacej ploche (4) puzdra (2) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (3) klietky (1) je vytvorený od valivých teliesok (6) kužeľový sklon pod uhlom (alfa) väčším ako 0 a menším, najviac sa rovnajúcim 5 uhlovým stupňom, pričom vnútorný...

Klec z plastické hmoty pro valivé, zejména válečkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 268390

Dátum: 14.03.1990

Autori: Koudela Vojtěch, Král Václav, Stárek František

MPK: F16C 33/46

Značky: hmoty, plastické, ložisko, zejména, válečkové, valivé

Text:

...podstata vynélezu je v tom, že příruba zasahujg do obvodo vé dréžky provedené na vnitřním kroužku ložiska.Provedení klece spolu s úpravou některého ložiskového kroužku je poměrně jednoduché, zajištuje dokonalé vedení této khece jak v radiélnía, tak zejaéna v axiélnía sněru. Přítom je počet částí ložiska nezvýäen a vylučuje se nebezpečí poškození klece při montáži klece do ložiska. Dále je zaručena dostačující torzní tuhost a nároky na potřebné...

Klec valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 263778

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stárek František, Koudela Vojtěch

MPK: F16C 33/46

Značky: valivého, ložiska

Text:

...produktivní způsob její výroby lisostřikem do formy s axiálně vyjímatelnými jádry.Příkledně provedení klece podle vynálezu je schemuticky znázorněno na přiloäeněm výkrese. kde obr. 1 představuje celkové provedení klece, obr. 2 ~průřez přepěžkou klece a na obr.3 je znázorněn detailné styk valivého telesa s kepsou klece podle vynálezu.Klec vnliváho ložiska podle vynálezu je vytvořena 2 plastické hmoty s sestává ze dvou axiálně posunutých...

Zariadenie na nitovanie klietky valčekového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 228984

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šmalo Jaroslav

MPK: F16C 33/46

Značky: klietky, zariadenie, ložiska, nitovanie, valčekového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nitovanie klietky valčekového ložiska pozostávajúce z telesa, zváracieho prípravku a otočného stola vyznačené tým, že k telesu (1) je pripevnený stojan (2), na ktorom je upravená zvyšovacia doska (3) s pneumatickým otočným stolom (4), opatreným zváracím prípravkom (5), umiestneným v nádrži (6) chladiacej kvapaliny, pod ktorou je umiestnená spodná elektróda (9), pričom na spodnej časti pneumatickej hlavy (8) telesa (1) je upevnený...