F16C 33/10

Samočinné čerpacie ložisko s olejovým filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19105

Dátum: 07.04.2011

Autori: Osgood Peter, Wojtkowski Thomas

MPK: F16C 13/02, F16C 33/10, B21B 31/07...

Značky: filmom, čerpacie, ložisko, samočinně, olejovým

Text:

...vypudzovaný, môžu byť využívané menšie odvádzacie potrubia pre manipuláciu s výstupným prúdenim oleja, bez toho aby bolo nutné udržovať roztečie potrubia, nezvyšné pre zaistenie0006 Tieto a ďalšie znaky a ivýhody tohto vynálezu budú teraz opísané podrobne s odkazom na priložené výkresy, kdePrehľad obrázkov na výkresochobr. 1 znázorňuje pohľad V reze na ložisko s olejovým filmom pre valcovaciu stolicu, stelesňujúcu systémyobr. 2 znázorňuje...

Tribosystém pre mechanický napínací systém v olejovom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14723

Dátum: 11.08.2009

Autori: Graf Herbert, Pflug Rainer

MPK: F16C 33/04, F16C 33/02, F16C 33/10...

Značky: prostředí, mechanicky, systém, tribosystém, olejovom, napínací

Text:

...vrámcikonštrukčného priestoru doterajších suchých, nemazaných klzných uložení excentrických napínacích systémov. Výhoda riešenia podľa vynálezu spočíva predovšetkým vtom, že sa vytvorí konštantné trenie počas celej doby používania napínacieho systému ako aj že sa nastaví správanie bez efektov Stick-Slip (zadrhávanie apreklzávanie), ktore je významné pre funkčnosť napínacieho systému. Konštrukcia podľa vynálezu ako aj kombinácia materiálov...

Trecia časť v mazacom prostredí pracujúca pri dotykových tlakoch vyšších ako 200 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13378

Dátum: 19.10.2007

Autori: Audouard Eric, Mourier Louis, Mazuyer Denis, Maurin-perrier Philippe, Donnet Christophe, Ledrappier Florent

MPK: B23K 26/06, B23K 26/00, C23C 14/06...

Značky: část, prostředí, mazacom, dotykových, trecia, vyšších, pracujúca, tlakoch

Text:

...správanie. Mazivo teda mení stav a správa sa spôsobom blízkym správaniu sa tuhej hmoty než média. K úplnému oddeleniu kontaktných povrchov potom dochádza pružnou deformáciou protiľahlých povrchov účinkom maziva, ktoré sa stáva extrémne viskózne. Tým sa dostávame k elastohydrodynamickému režimu. Fyzikálne správanie sa maziva a protiľahlých povrchov je V elastohydrodynamickom režimepovrchu pre kontakt sa upravuje značne odlišne od iných...

Vodiaca samomazacia súčiastka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10613

Dátum: 20.02.2006

Autori: Barlerin Jean-claude, Chaduiron Eric

MPK: F16C 33/10, F16C 11/06

Značky: vodiaca, samomazacia, súčiastka

Text:

...výhodne vymedzujú zónu predstavujúcu približne 30 až 70 trecej plochy.0018 Je tak isto výhodné, že žliabky sú rozmiestnené 1 až 6 mm od každého konca vyvŕtaného otvoru. Širka žliabkov je približne 0,5 až 5 mm.0019 Nasleduje opis vynálezu odkazujúci na obrázky- obrázok 1 je perspektivny pohľad s ćiastočným prierezom na jedno vyhotovenie puzdra podľa vynálezu pre kĺby alebo ložiská- obrázok 2 je pozdĺžny prierez puzdra V prednostnom...

Vodiaca súčasť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10343

Dátum: 20.02.2006

Autori: Barlerin Jean-claude, Chaduiron Eric

MPK: F16C 33/12, F16C 33/10, F16C 27/06...

Značky: súčasť, vodiaca

Text:

...ktorej nasleduje konečná úprava a opracovaniesmerujúce k obmedzeniu tendencie na odieranie a na obmedzeniesúčiniteľa trenia. Povrchové tvrdnutie difúziou je napriklad zvolené medzi technikami nitridácie, karbonizácie,nitrocementácie, cementácie, cementácie chrómom. Povrchovýmtvrdnutím Štrukturálnou premenou môze byť vysokofrekvenčné povrchové kalenie. Konećnou úpravou je napriklad povrchová oxidačná alebo fosfátová reakcia, po ktorej...

Zásobník oleja na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278344

Dátum: 12.04.1995

Autori: Bukový Lubomír, Pavlík Jiří, Konečný Jaroslav, Kříž František

MPK: F16C 33/10, F16N 3/04

Značky: oleja, ložiska, zásobník, domazávanie, vysokootáčkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje nádobku (1), v ktorej je prestaviteľne osadený piest (9) s prstencovým tesnením (10) spriahnutý s vodiacou maticou (13), ktorá je osadená na vonkajšom závite (8) a obvode nádobky (1), pričom na dne (16) nádobky (1) je vytvorený otvor, na ktorý nadväzuje uzatvárací ventil ústiaci do prívodnej rúrky (6). Nádobka (1) je pevne osadená na telese (19) ložiska, pričom prívodná rúrka (6) je ukončená vo vnútornom priestore (18)...

Samočinné zariadenie na mazanie ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278089

Dátum: 19.02.1992

Autor: Zeller Werner

MPK: F16C 33/10, F16N 13/20, F16N 13/18...

Značky: mazanie, samočinně, ložiska, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z obtokového čerpadla (5) s rovinnými lopatkami (20) s pripojeným prívodným otvorom (10) oleja a odtokovým otvorom (11) oleja, pričom obtokové čerpadlo (5) je na tom istom hriadeli (1) ako ložisko (4) a každej lopatke (20) obtokového čerpadla (5) zodpovedá polkruhové vybranie (21) v obtokovom kanáli (7). Zariadenie je pripojiteľné k filtračno-chladiacemu zariadeniu oleja.

Dvoudílné radiální kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258593

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mráz Václav, Horálek Jaroslav, Krajčovič Zdeněk

MPK: F16C 33/10

Značky: ložisko, radiální, kluzné, dvoudílné

Text:

...mazáním.Řešení je výhodné i ekonomicky a výrobnä a přitom je použitelná jak pro ložiska s tenkostěnnou výstelkou a pouzdrem, tak i pro ložiska s tlustostěnnou výstelkou bez pouzdra.vynález je dalším podrobněji vysvětlen na příkladech provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je v částečněm podélném řezu schematicky znázorněno dvoudílné radiální kluzné ložiska podle vynálezu s pouzdrem a se dvěma mazacími kroužky. uspořádanými...

Radiální kluzné ložisko s regulací spotřeby mazacího oleje podle zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244527

Dátum: 16.02.1987

Autor: Mazáe Jaroslav

MPK: F16C 33/10

Značky: oleje, spotřeby, zatížení, mazacího, podle, regulaci, radiální, kluzné, ložisko

Text:

...Macnnamñ Kapman pacnpocrpansemcs OT nasa ao nasa nasu cnyxaw nna ymannmaanma meresoro macna n nonsona menenoro Macxa E Bpa~ mammeňcs meůxe nana, T.v. meñxa nana neñoTByeT B anna Hacoca BHBKOCTH M nonBonMT Macao K cnenymmemyMacnaHomyĺKapmaxy. Homomy T 0 nasu BĽGCB KoHqamTcH, nonsonnmoe menesoe Macxo na yóerammeň Kpomxe Macnanoro Kapmana Bpamammeňca meüxx sama CHKMaercn, Macno pacnpenenzewoa L Macnssom Kapmase Ľ BHOBB BBOIHTca B cMaàoqHym menb....