F16C 33/04

Tribosystém pre mechanický napínací systém v olejovom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14723

Dátum: 11.08.2009

Autori: Pflug Rainer, Graf Herbert

MPK: F16C 33/02, F16C 33/10, F16C 33/04...

Značky: prostředí, napínací, systém, olejovom, tribosystém, mechanicky

Text:

...vrámcikonštrukčného priestoru doterajších suchých, nemazaných klzných uložení excentrických napínacích systémov. Výhoda riešenia podľa vynálezu spočíva predovšetkým vtom, že sa vytvorí konštantné trenie počas celej doby používania napínacieho systému ako aj že sa nastaví správanie bez efektov Stick-Slip (zadrhávanie apreklzávanie), ktore je významné pre funkčnosť napínacieho systému. Konštrukcia podľa vynálezu ako aj kombinácia materiálov...

Spôsob výroby ložiskového materiálu a ložiskový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 286913

Dátum: 24.06.2009

Autori: Mcmeekin Kenneth Macleod, Johnston Janette

MPK: C08K 3/00, B32B 15/08, C08L 27/00...

Značky: materiál, spôsob, výroby, ložiskový, ložiskového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa ložiskový materiál a spôsob jeho výroby. Ložiskový materiál pozostáva z matrice polytetrafluóretylénu, v ktorej sú dispergované nasledujúce zložky v objemových %: fluórovaný polymér spracovateľný v tavenine v rozsahu od 2 do 10
anorganický prachový plnivový materiál v rozsahu od 10 do 30 a do 5 keramického prachového materiálu.

Prírubové puzdro, spôsob jeho výroby a tvárniace zariadenie na výrobu prírub na puzdre

Načítavanie...

Číslo patentu: 286633

Dátum: 21.01.2009

Autori: Kirchhof Klaus, Valasiadis Konstantinos

MPK: B21D 53/10, F16C 33/04

Značky: puzdre, výrobu, puzdro, přírubové, tvárniace, výroby, přírub, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané prírubové puzdro (10) s najmenej jednou tvarovanou prírubou (13), ktoré nemá žiadnu stykovú medzeru, prípadne má kontrolovane nastavenú šírku stykovej medzery. Príruba (13) má na najmenej dvoch miestach rozdelených v obvodovom smere cez prírubu aspoň v kovovej vrstve (17) prehĺbeniny zatláčajúce materiál (16, 16', 16'', 16''') na natiahnutie príruby v obvodovom smere. Pri spôsobe výroby takých prírubových puzdier (10) je okraj puzdra...

Kompozitný vrstvený materiál na klzné súčasti a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286396

Dátum: 18.08.2008

Autori: Gruenthaler Karl-heinz, Staschko Klaus

MPK: C25D 7/10, F16C 33/04

Značky: spôsob, súčastí, klzné, výroby, vrstvený, materiál, kompozitný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kompozitných vrstvených materiálov, ktoré majú počas svojej celkovej životnosti optimálne vlastnosti. Kompozitný vrstvený materiál má nosnú vrstvu, vrstvu ložiskového kovu, medzivrstvu a galvanicky nanesenú klznú vrstvu, ktorá má od svojho povrchu v smere k ložiskovému kovu plynule narastajúcu tvrdosť. Spôsob predpokladá, že ako klzná vrstva sa vylučuje zliatina neobsahujúca olovo aspoň s jednou tvrdou a jednou mäkkou...

Kompozitný vrstvený materiál na klzné ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 286001

Dátum: 17.12.2007

Autori: Spahn Peter, Wiebach Dietmar, Huhn Hans-ulrich, Adam Achim, Niegel Fritz

MPK: C23C 28/02, C22C 9/02, C22C 13/00...

Značky: vrstvený, materiál, klzné, ložiska, kompozitný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kompozitný vrstvený materiál, ktorý má vyššiu špecifickú zaťažiteľnosť a menšie opotrebenie. Kompozitný vrstvený materiál na klzné ložiská má nosnú vrstvu, vrstvu (1) ložiskového kovu, prvú medzivrstvu (2) z niklu, druhú medzivrstvu (3) z cínu a niklu, takisto aj z medi a cínu pozostávajúcu klznú vrstvu (4). Klzná vrstva (4) má cínovú základnú fázu (5), do ktorej sú vložené častice (6) cínu s meďou, ktoré pozostávajú z 39 až 55...

Klzné ložisko a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285646

Dátum: 20.04.2007

Autori: Goedicke Klaus, Andler Gerd, Heinss Jens-peter, Metzner Christoph

MPK: F16C 33/04

Značky: spôsob, klzné, výroby, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je klzné ložisko, ktorého klzná vrstva (3), čo sa týka stálosti proti oteru, má zreteľne zlepšené vlastnosti oproti galvanicky nanášaným klzným vrstvám, rovnako ako oproti klzným vrstvám, ktoré sú nanášané obvyklými postupmi naparovania elektrónovým lúčom. Povrch klznej vrstvy (3) má guľaté vyvýšeniny (4) a prehĺbeniny (6), pričom vyvýšeniny (4) vztiahnuté na horizontálnu rovinu rezu (7) zaujímajú podiel od 30 % do 50 %...

Viacvrstvový sendvičový materiál s nosnou a klznou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285475

Dátum: 15.01.2007

Autor: Adam Achim

MPK: B32B 27/28, B32B 15/08, C08L 27/00...

Značky: vrstvou, nosnou, materiál, sendvičový, viacvrstvový, klznou

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa viacvrstvový sendvičový materiál s najmenej jednou nosnou vrstvou a jednou klznou vrstvou, kde základný materiál klznej vrstvy rozširuje výhody materiálov obsahujúcich PTFE tak, že majú vyššiu zaťažiteľnosť, bez toho, aby sa museli opäť použiť olovo alebo zlúčeniny olova. Materiál klznej vrstvy, ktorý môže obsahovať ako základný materiál PTFE alebo PTFE v kombinácii s inými fluórtermoplastmi, prípadne materiál neobsahujúci PTFE,...

Spôsob výroby ložiskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285414

Dátum: 18.12.2006

Autori: Latkowski Anthony, Wheatley John, Hall David, Mcdonald Julie

MPK: F16C 33/04, D21H 17/00, C08J 5/04...

Značky: výroby, materiálů, ložiskového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby ložiskového materiálu, ktorý zahŕňa kroky vytvorenia vodnej suspenzie s obsahom tuhých látok pozostávajúcich z 30 až 80 % objemových fluorovaného polyméru, 5 až 30 % objemových textíliu tvoriacich fibrilovaných vlákien a 5 až 40 % objemových aspoň jedného plnivového materiálu vybraného zo skupiny obsahujúcej anorganické vlákna, anorganický časticový materiál, kovové vlákna kovové prášky organické vlákna organický...

Ložiskové puzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6873

Dátum: 13.12.2006

Autor: Schöneich Guido

MPK: F16C 33/04, F16C 17/02, F16C 35/00...

Značky: puzdro, ložiskové

Text:

...oblasť,pričom obmedzenie okraja najmenej v jednej vrcholovej oblasti tvorí spozdĺžnym smerom puzdra ložiskového puzdra uhol a á 90 ° predpokladá, žesa z pásového materiálu oddelia dosky, ° že pri oddelení dosiek sa vylisuje razením strán dosiek tvoriacich strany dosky vždy najmenej jedno vybranie, ktoré na najmenej V jednom koncovom úseku so stranouže potom sa dosky zvinú do púzdier, pričom vybrania na stranách dosiek tvoria prirazení...

Vodiaci prostriedok pre mechanické diely

Načítavanie...

Číslo patentu: 285067

Dátum: 27.04.2006

Autori: Tourneux Daniel, Georges Etienne

MPK: F16C 33/04

Značky: diely, vodiaci, prostriedok, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaci prostriedok pre mechanické diely pozostáva z dvoch častí určených na vzájomné klzné uloženie. Jedna z oboch častí je klznou časťou (11) s hladkým funkčným, t. j. trecím povrchom a druhá časť, dierovaná časť (8) s aspoň jedným funkčným, t. j. trecím povrchom (7) obsahuje vystupujúce dutiny (9) určené na prijatie mazacieho tuku (4) pastového typu obsahujúceho zložku mydlového typu, zložku olejového typu a aditívum pre extrémne tlaky,...

Kompozitné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1652

Dátum: 22.04.2004

Autori: Kim Michael, Horchuck Michael, Peng Yuan

MPK: F16C 33/04

Značky: ložisko, kompozitné

Text:

...môžu byť použité, pokiaľ tieto častice majú celkovú povrchovú plochu dostatočne veľkú, aby bola zmáčaná amohli byť rovnomerne rozptýlené vživicovom materiáli. V uskutočnení tohto vynálezu, veľkosť častíc 95 PTFE častíc je menej ako 13 m (500 mikropalcov) (ASTMD 4895). V ďalšom uskutočnení vynálezu, veľkosť častíc 95 PTFE častíc je väčšia ako 5 m (200 mikropalcov) (ASTM D 4895). Príklady komerčne dostupných PTFE častíc potenciálne...

Riaditeľná jednokolesová jednotka pre prívesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6867

Dátum: 28.01.2004

Autor: Davey Garth

MPK: B62D 5/10, B60G 3/18, B62D 13/00...

Značky: riaditeľna, jednotka, jednokolesová, přívěsy

Text:

...koniec. Zadný koniec rámu je nesený aspoň dvoma kolesami, pripojenými k tejto časti rámu. Voz má tiež prednú podperu, pripojenú k rámu V blizkosti predného konca. Voz má aspoň prvý a druhý podperný modul, pripojené k prednej podpere. Prvý a druhý podperný modul majú každý nezávislý mechanizmus riadenia a aspoň jedno koleso a zostavu pneumatiky. Každý prvý a druhý podperný modul môže tiež mať jeden alebo viac motorov na poháňanie príslušného...

Kombinované kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254606

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bula Lumír, 0, Kupka František

MPK: F16C 33/04

Značky: kombinované, ložisko, kluzné

Text:

...mechanickýoh hodnot. Další jejich výhodou je to. že vlivem vícesložkových materiálů, nanesených nástřikem, je možno nahradit drahé ložiskové kovy nejlevnějšími materiály e možností jejich renovace.Kombinované kluzné ložisko podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje příčný řez ložiskovým pouzdrem obr. 2 podélný řez, obr. 3 až 6 znázorňují příčné řezy podélnými plochými vedeními,...

Pouzdro pro uložení zkoušeného ložiska ve zkušebním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229238

Dátum: 01.03.1986

Autori: Handl Zdeněk, Sáblík Radoslav

MPK: F16C 33/04

Značky: uložení, ložiska, pouzdro, zkoušeného, zařízení, zkušebním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pouzdra pro uložení zkoušeného ložiska ve zkušebním zařízení. Pouzdro podle vynálezu má nekruhový vnější tvar a vyznačuje se tím, že na jeho jedné straně je vytvořena rovinná plocha, ke které je pro kompenzaci podélné a obvodové deformace pouzdra připojena stykovými plochami deformační deska. která je prostřednictvím tlačného členu v doteku se zatěžovacím ústrojím pro vyvozování radiální zátěžné síly na pouzdro v oblasti jeho...

Součástka s kluznou styčnou plochou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229602

Dátum: 01.11.1984

Autori: Biaunier Alain, Néron Alain José, Blaiberg Alain, Meyer Jean-claude, Hein Daniel, Boudet Georges, De Lacroix De Lavalette, Charpentier Jacques Georges, Nouveau Jean-louis, Jacquot Alain, Société Dite: Skf Compagnie D´applications Mécaniques

MPK: F16C 33/04

Značky: způsob, kluznou, plochou, styčnou, výroby, součástka, její

Zhrnutie / Anotácia:

Součástka, zejména strojní, například pro kluzná ložiska, vodicí válečky nebo zarážky, je opatřena nosnou vrstvou, na níž je upravena dvoulícní tkanina obsahující kovové nitě a nitě z termoplastické fluorokarbonové pryskyřice, přičemž rub tkaniny obsahuje převážně kovové nitě a líc tkaniny převážně nitě z termoplastické fluorokarbonové pryskyřice. Tkanina je svým rubem spojena s nosnou kovovou vrstvou (5) prostřednictvím vrstvy (40) kovové...