F16C 32/04

Radiálne magnetické ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7078

Dátum: 01.04.2015

Autori: Magdolen Luboš, Masaryk Michal

MPK: F16C 32/04

Značky: radiálně, magnetické, ložisko

Text:

...uvedeného riešenia je jednoduché dosiahnutie dvojitého uloženia v jednom konštrukčnom prvku, pričom riešenie nielen znižuje počet potrebných súčiastok, ale poskytuje aj synergický efekt, kedy môžeme vytvárať vzájomnú dynamickú väzbu medzi dvoma rotujúcimi strojnými časťami.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l a 2. Zvolená mierka vyobrazenia jednotlivých prvkov, ako aj rozmerové...

Rotačný elektrodynamický stroj, najmä zotrvačníkový motorgenerátor na akumuláciu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7077

Dátum: 01.04.2015

Autori: Magdolen Luboš, Masaryk Michal

MPK: F16C 39/06, F16F 15/30, F16C 32/04...

Značky: elektrodynamický, rotačný, energie, zotrvačníkový, najmä, motorgenerátor, elektrickej, akumuláciu, stroj

Text:

...vonkajšej a vnútomej strany ložiskového statora môže byť prepojené. Napríklad, ak sa v rámci vôle hriadeľa proti ložískovému statoru nepodarí vyvážiť vnútomý rotor, môže sa zámeme meniť os otáčania prstenca tak, aby sa kmitanie eliminovalo protikmitmi prstenca.Ložiskový stator má výčnelky, na ktorých sú navinuté elektromagnetické cievky. Tie vytvárajú riadené magnetické pole udržujúce hriadeľ aj prstenec v deñnovanej vzdialenosti od...

Otočné uloženie bez trecích síl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4055

Dátum: 04.02.2005

Autor: Lukovič Miloš

MPK: F16C 32/04

Značky: otočné, uloženie, třecích

Text:

...povrchu magnetických plôch budú veľmi nízke aj odporové sily, vznikajúce vplyvom trenia vzduchu.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok č. 1 znázorňuje v reze časť osi rotora s nasunutým prstencovým magnetom orientovaným S - sevemým pólom k protiľahlému prstencovému magnetu, ktorý je smerom k rotoru orientovaný takisto S - sevemým pólom. Medzi sevemými pólmi magnetických plôch obidvoch prstencových magnetov je vzduchové medzera, vzniknutá...

Uložení zejména elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 263114

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlík Jiří, Kříž František, Sichler Jan, Lapčík Josef

MPK: F16C 32/04

Značky: uložení, zejména, elektrovřetena

Text:

...tom, že otočný člen jeOproti dosavadním uložením umožňuje provedení podle vynálezu spolehlivý chod při vysokých otáčkách otočného člena,eniž by vznikely pozorovatelné vibrace nosného členu. Použití tohoto uložení je zejména výhodné v případě, kdy otočný člen během otáčok obsahuje materiál, jehož poloha a velikost jsou proměnlivé. Uložení je samočinně vyvažàváno otočným členem « nastavujícím rovnoväžnou polohu a je zvlášt výhodné pro nejnovější...