F16C 19/22

Uloženie výstupného hriadeľa na pohon veľkoobjemových otáčavých nádrží s naklonenou osou rotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5138

Dátum: 05.03.2009

Autori: Svozil Jiří, Sichler Jan

MPK: B60P 3/16, F16C 19/22, F16C 33/00...

Značky: výstupného, veľkoobjemových, rotácie, hriadeľa, nádrží, uloženie, naklonenou, pohon, otáčavých

Text:

...slúži ako východisková plocha pri brúsení obežných dráh 8. Vypuklý povrch 9 je opatrený vrstvou PTFE, t. j. vrstvou na báze teflonu, tvoriaci vlastný vonkajší guľovito vypuklý klzný povrch alebo inými vrstvami ako napr. manganofosfát alebo DLC. Označenie PTFE sa používa všeobecne v odbornej aj patentovej literatúre. Vrstva PTFE má značnú samomazaciu schopnost a môže pozostávat aj z niekoľkých na sebe nanesených čiastočných vrstiev PTFE...

Hlavné ložisko prevodovky domiešavača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4823

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kupčok Ivan

MPK: F16C 19/22, F16C 33/30, B60P 3/16...

Značky: ložisko, převodovky, domiešavača, hlavne

Text:

...ložiska V tejto špeciálnej aplikácii bez potreby dodatočnej povrchovej úpravy teliesok o viac ako 90 . A to z dôvodu, že aj naďalej budú prenášať radiálnu záťaž dva rady valivých telies a bude využitá celá pracovná plocha ložiska.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je znázomené ložisko a jeho aplikácia V guľovej hlave, ktorá zabezpečuje naklápanie ložiska a zaistenie axiálnych síl.Obr. l zobrazuje rez hlavným ložiskom...

Radiálne valivé ložisko, predovšetkým jednoradové ložisko s guľovými diskami a spôsob jeho montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7469

Dátum: 17.04.2007

Autori: Döppling Horst, Goppelt Georg, Hofmann Heinrich, Eidloth Rainer

MPK: F16C 19/22, F16C 33/30, F16C 43/00...

Značky: montáže, spôsob, ložisko, valivé, jednořadové, guľovými, radiálně, predovšetkým, diskami

Text:

...únosnost takéhoto ložiska s guľovými diskami je veľmi nízkaa takéto ložiská s guľovými diskami sú nevhodné na vysoké axíálne zaťaženie.Na zamedzenie týchto nevýhod bolo v nemeckej patentovej prihláške so spisovouznačkou 10 2005 014 556.6, ktorá v čase prihlásenia predloženej patentovej prihlášky ešte nebola zverejnená, navrhnuté zväčšiť šírku guľových diskov medzi ich bočnými plochami na minimálne 70 priemeru základného guľového tvaru a...

Valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 285310

Dátum: 27.09.2006

Autori: Janek Bartolomej, Fecko Tibor

MPK: F16C 33/46, F16C 19/22

Značky: valivé, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Valivé ložisko s vnútorným krúžkom (10), vonkajším krúžkom (30), súpravou valčekov (12) obiehajúcich medzi vnútorným krúžkom (10) a vonkajším krúžkom (30) a s klietkou (100) s dvoma klietkovými krúžkami (101, 102), medzi ktorými sú usporiadané valčeky (12), ktorých vzájomná vzdialenosť je udržiavaná mostíkmi (104), pri ktorom má vnútorný krúžok (10, 10.1, 10.2, 10.3) a/alebo vonkajší krúžok (30, 30.1, 30.2, 30.3) najmenej jednu kruhovú prírubu...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6830

Dátum: 16.08.2006

Autori: Solfrank Peter, Tisch Siegfried

MPK: F16C 19/22, F16C 33/58, F16C 33/66...

Značky: uloženie, radiálně

Text:

...hriadeľa výhodne ešte zväčšiť.V druhom prípade zaťaženia má byť vonkajšia súčasť vytvorená ako skriňa, vnútorná súčasť ako V skrini uložený hriadeľ a uloženie ložiska s premenlívou šírkou V skrini, pričom radiálne zaťaženie sa vzhľadom na skriňu vpodstate nepohybuje. Vtomto prípade môže uloženie ložiska s premenlívou šírkou viesť k redukcii hmotnosti skrine, pričom rozdelenie hmotnosti uloženia ložiska, po obvode nerovnomemé, nevyžaduje...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6829

Dátum: 16.08.2006

Autori: Tisch Siegfried, Solfrank Peter

MPK: F16C 33/66, F16C 33/58, F16C 19/22...

Značky: uloženie, radiálně

Text:

...pod ktorej hodnotou by už nebola zaručená vyhovujúca životnosť radiálneho uloženia. Rozhodujúcim kritériom, preto môže byt vprípade radiálneho uloženia vytvoreného ako hydrodynamické klzné ložisko,mazací film, ktorý už nie je nosný, alebo vprípade valivého ložiska neprípustne vysokézaťaženie uloženia ložiska mimo zónu zaťaženia.Takto vytvoreným nevyváženým hriadeľom je možné zvlášť výhodne vyriešiť bežne sa vyskytujúci cieľový konflikt čo...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6826

Dátum: 16.08.2006

Autori: Solfrank Peter, Tisch Siegfried

MPK: F16C 33/66, F16C 19/22, F16C 33/58...

Značky: radiálně, uloženie

Text:

...hmotnosti hriadeľa výhodne ešte zväčšiť.V druhom prípade zaťaženia má byť vonkajšia súčasť vytvorená ako skriňa, vnútomá súčasť ako v skrini uložený hriadeľ a uloženie ložiska s premenlivou šírkou v skrini, pričom radiálne zaťaženie sa vzhľadom na skriňu vpodstate nepohybuje. Vtomto prípade môže uloženie ložiska s premenlivou šírkou viesť k redukcii hmotnosti skrine, pričom rozdelenie hmotnosti uloženia ložiska, po obvode nerovnomemé,...

Válečkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 262037

Dátum: 10.02.1989

Autori: Brandejs Jan, Kadula Jan

MPK: F16C 19/22

Značky: válečkové, ložisko

Text:

...což umožnuje zvýšení rychloběžnosti ložiska při zachování jeho životnosti.Příkladné provedení válečkováho ložiska podle vynálezu je znázorněno na přiloženóm výkrese, kde obr. 1 představuje exiální pohled na toto ložisko, obr. 2 řez tímto ložiakem plochou určenou roztečnou kružnioí válečků a obr. 3 jeho rediální řez.Válečkové ložisko podle vynálezu sostúvi z vnitřního kroužku g s vodicími nákružky a vnějšího kroužku 2, mezi nimiž jsou...

Valivé, zejména válečkové nebo jehlové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258835

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šír Dušan, Král Václav, Koudela Vojtěch, Stárek František

MPK: F16C 19/22

Značky: zejména, ložisko, válečkové, jehlové, valivé

Text:

...obvodě kroužků je zamezena deformace klece při sestavování ložiska.Konstrukční provedení ložiska podle vynálezu je znázorňěno na přiloženém výkrese. Na obr. l je částečný nárysný průřez jedním možným provedením, na obr. 2 je částečný bokorysný pohled na klec ložiska, na obr. 3 je rovněž částečný nárysný průŕez druhým možným provedením,na obr. 4 je částeöný boční pohled na jiné provedení klece ložiska.Valivé, V tomto případě válečkové ložisko...