F16C 11/06

Kĺbový čap s kĺbovou hlavou z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19630

Dátum: 07.05.2014

Autori: Gonzalez Carlos, Ecker Rainer

MPK: F16C 11/06

Značky: kĺbovou, kĺbový, plastů, hlavou

Text:

...spracovávať mnohými spôsobmi. U dané ocele sa pritom môže jednať tak o oceľ, ktorá kalením a popúšťanlm spracovateľná je, ako i o oceľ, ktorá kalením a popúšťaním spracovateľná nie je. Ďalej sa môže kĺbové teleso skladať z ľubovoľného kovu - napr. z hliníka alebo niromateriálu, a to ak dané materiály vydržia špecifickú záťaž. Pokiaľ ide o tzv. niromateriály, je možné využiť napr. x 8 CrNiS 18-9, x 5 CrNi 18-10 alebo x 5 CrNiMo 17-12-2.0014 Aby...

Guľový čap a spôsob výroby guľového čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14199

Dátum: 08.09.2010

Autori: Müller Kurt, Dorow Reiner, Bongartz Robert

MPK: F16C 11/06, C21D 9/50, B23P 15/00...

Značky: guĺový, spôsob, gulového, výroby, čapu

Text:

...okrajovej vrstvy.0010 Predložený vynález sa týka výroby guľových čapov, ktoré pozostávajú z gule a drieku, ktoré sú spojené prostredníctvom rotačne symetrického zváraného švu. Také guľové čapy nepodliehajú zvyčajne žiadnemu zaťaženiu v ťahu, u ktorého by mohlo byť vytvrdenie okrajovej vrstvy nevýhodné, ale ich životnosť je obmedzená výlučne prostredníctvom medze únavy pri striedavom napätí v ohybe. Ďalej dovoľuje spôsob výroby podľa vynálezu...

Zariadenie s guľovým kĺbom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17682

Dátum: 28.01.2009

Autori: Mrowka Peter, Theisen Ralf

MPK: F16C 11/06

Značky: kĺbom, guľovým, zariadenie

Text:

...a zabezpečí tak guľovú hlavu proti opusteniu oblasti uloženia. Aby bolo zabránené náhodnému ohnutiu poistného rozpemého krúžku, je plánovaný prídavný zaisťovací dielec, ktorý jezasunutý zvonka do guľového uloženia aobsahuje dve ramená vytvorené zdrôtu, ktorérozpemý poistný krúžok tangenciálne obklopía azaistia proti ohnutiu. Nevýhodné tu je, že zaisťovaci prvok sa skladá z dvoch oddelených dielcov, z ktorých vonkajší zaisťovaci dielec môže...

Pripojovacie-odpojovacie zariadenie pre prenášací prostriedok obzvlášť sedadla vozidla s opierkou hlavy, aktívnou pri čelnom náraze a sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12958

Dátum: 12.06.2008

Autor: Schmitz Andreas

MPK: B60N 2/48, F16C 1/12, F16C 11/06...

Značky: zariadenie, náraze, opierkou, sedadlo, čelnom, pripojovacie-odpojovacie, obzvlášť, prostriedok, aktívnou, prenášací, sedadla, vozidla, hlavy

Text:

...do otvoru zasahuje prostriedok, ktorým je možné meniť jeho prierez. Pri prostriedku môže ísť napríklad o výčnelok. Obzvlášť výhodne je tento prostriedok v smere otvoru predpätý, jednak na zníženie hluku, spôsobeného klepaním, a jednak na dosiahnutie zaskakovacieho spojenia, teda samočinného uvedenia prostriedku pre zmenšenie prierezu späť. Celkom obzvlášť výhodne pôsobí koncový upevňovací prvok s prostriedkom, aby tým zväčšil prierez...

Kĺbové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11695

Dátum: 27.03.2008

Autor: Angenheister Markus

MPK: F16C 11/06, C09J 127/12

Značky: kĺbové, ložisko

Text:

...prvého uskutočnenia vynálezu je elastická vrstva v panve klzného ložiska predpätá V podstate kolmo na smer rozprestretia vrstvy. Týmto predpätím elastickej vrstvy sa dosahujeto, že sa môže postupné ubúdanie materiálu v klznej vrstve v priebehu životnosti kĺbovéholožiska kompenzovať zodpovedajúcim rozťahovanim predpätej elastickej vrstvy, takže je v priebehu celej doby životnosti kĺbového ložiska zabezpečené vedenie časti ložiska v panve...

Guľový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: 285634

Dátum: 18.04.2007

Autor: Willemsen Reinhard

MPK: F16C 11/06

Značky: guĺový

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka guľového kĺbu vyhotoveného ako zaskakovací spoj a pozostávajúceho z prvej časti (1) tvoriacej kĺbové puzdro (3), v ktorom je klzne uložená guľová plocha (4) druhej časti (2) guľového kĺbu, pričom na jednej z častí (1, 2) guľového kĺbu je na krčku (6) vystupujúcom zo stredu kĺbového puzdra (3) vcelku s týmto kĺbovým puzdrom (3) umiestnená guľa, ktorá prechádza otvorom, ktorého svetlá šírka (W) je menšia než priemer (D) gule....

Zariadenie na guľové spojenie dvoch prvkov mechanického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5637

Dátum: 14.12.2006

Autor: Farges Thomas

MPK: F16C 11/06

Značky: mechanického, spojenie, dvoch, zariadenie, převodů, guľové, prvkov

Text:

...ktorý má na jednom konci vonkajší veniec priložený k vonkajšiemu Vencu puzdra, a ktorý je na jeho druhom konci uzavretý priečnou stenou, ktorej stredová časť je vsunutá do lôžka, aby tvorila uvedenú pružinu, a ktorej kruhovitá časť je držaná krytom- puzdrom je valcovitá a na každom konci otvorená trubica, pričom jeden z koncov tejto trubice má vonkajší veniec- krytom je valcovitý kotúč, na ktorého okraji je veniec- bočná stena puzdra je...

Vodiaca samomazacia súčiastka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10613

Dátum: 20.02.2006

Autori: Chaduiron Eric, Barlerin Jean-claude

MPK: F16C 33/10, F16C 11/06

Značky: súčiastka, samomazacia, vodiaca

Text:

...výhodne vymedzujú zónu predstavujúcu približne 30 až 70 trecej plochy.0018 Je tak isto výhodné, že žliabky sú rozmiestnené 1 až 6 mm od každého konca vyvŕtaného otvoru. Širka žliabkov je približne 0,5 až 5 mm.0019 Nasleduje opis vynálezu odkazujúci na obrázky- obrázok 1 je perspektivny pohľad s ćiastočným prierezom na jedno vyhotovenie puzdra podľa vynálezu pre kĺby alebo ložiská- obrázok 2 je pozdĺžny prierez puzdra V prednostnom...

Guľový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7995

Dátum: 20.05.2005

Autor: Cescon Stefano

MPK: F16C 11/06, G02C 5/00, F16C 11/10...

Značky: guĺový

Text:

...však neumožňuje zablokovanie drieku v akejkoľvek vopred definovanej polohe, takže prináša celý rad praktických nevýhod.0010 V patentovej prihláške DE 196 29 491 je opísaný guľový záves na zaistenie bezpečného spojenia ramena a rámu. Rameno má guľovú hlavicu, ktorá je uložená v príslušnom úložnom priestore V ráme, pričonn je opatrená lineárnou drážkou, V ktorej sa môže posúvať čapovitý profilový člen,usporiadaný V úložnom priestore. Pri...

Zariadenie guľového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3352

Dátum: 25.11.2004

Autor: Morales Arnaez Agustin

MPK: F16C 11/06

Značky: zariadenie, kĺbu, gulového

Text:

...ochranné klenuté časti so zvyšnými súćasťmi0008 Ďalší prídavný znak, ktorý musi mať zariadenie guľového kĺbu je modularita, tým sa rozumie schopnosť vytvoriť modul,integrovaný do systému, ktorého je zariadenie guľoveho kĺbu súčasťou. Zariadenia známe zo stavu techniky majú dizajn a konštrukciu, ktorá neuľahčuje túto schopnosť začlenenia do systému spôsobom ľahko prispôsobiteľným rôznym systémom, alena ich začlenenie je nevyhnutné upraviť...

Utesnený guľový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14

Dátum: 09.12.2002

Autori: Wackes Ulrich, Strauch Jürgen

MPK: F16C 11/06

Značky: guĺový, utěsněný

Text:

...tvarom S ~ spojila s driekom guľového čapu.Týmto vytvorením sa môže vlnovcové tesnenie pri uhlovom pohybe guľového čapu najednej strane roztiahnut bez toho, aby došlo k poškodeniu. Naproti tomu jena druhej strane úsek tvaru S, poskladaný jeden na druhom, tlačený na guľový čap.Tým sa dá na tomto mieste očakávať rýchle opotrebovanie vlnovcového tesnenia,vznikajúceho pri dotykoch a treniach pri pohybe stláčanítn.VDE 198 50 378 Cl sa popisuje...

Poháňacie prepojenie na systém stierača automobilového čelného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3499

Dátum: 09.12.2002

Autori: Princet Joel, Edele Reinhard, Egner-walter Bruno

MPK: F16C 11/06, B60S 1/06, F16C 23/00...

Značky: systém, prepojenie, poháňacie, čelného, stierača, automobilového

Text:

...guľovej časti. Druhý z dvojice guľových kĺbov obsahuje druhý guľový čap s guľovou časťou a objímkovou časťou, pričom objímková časť má valcový spojovací otvor axiálne proti guľovej časti. Kľuka má upevňovací otvor, a drieková časť prvého guľového čapu je pripevnená zalisovaním do spojovacieho otvoru v objímkovej časti druhého guľového čapu, zatiaľ čo objímková časť druhého guľového čapu je pripevnená zalisovaním do upevňovacieho otvoru...

Kotevní soustava pro nápravy vozidel se svisle pohyblivými závěsy opatřenými rotačními translačními klouby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256394

Dátum: 15.04.1988

Autor: Perlini Roberto

MPK: F16C 11/06

Značky: opatřenými, svisle, rotačními, translačními, závěsy, kotevní, nápravy, vozidel, klouby, soustava, pohyblivými

Text:

...kloub umožňuje příčný pohyb nápravy Q vzhledem k vnitřnímu válcovému plášti 2 svisle pohyblivého závěsu lg a otáčení nápravy § vzhledem k přičné ose a vzhledem k podélné ose navíc umožňuje pohlcování podélného tlaku, zejména tlaku způsobeného brzdicím momentem. soustavu tyčí a táhel dosud používanou pro tento účel, je možno zjednodušit, jak bude dáleObr. 3, 4 a 5 znázorňují druhé provedení rotačního translančního kloubu podle...

Kulový kloub a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232729

Dátum: 15.01.1987

Autori: Müller Reinhardt, Münnich Herbert

MPK: B29D 31/00, F16C 11/06

Značky: výroby, kulový, způsob, kloub

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kulového kloubu, sestávajícího z kloubového čepu, vytvořeného vcelku s kulovou hlavou, z kloubového pouzdra a z kluzné vrstvy, umístěné mezi kulovou hlavou a pouzdrem a tvořeného vrstvou maziva a formou, obklopující vrstvu maziva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na pólové ploše kulové hlavy je pod ztracenou formou umístěn polštářek maziva pro vyrovnání chybějícího kulového vrchlíku. Při způsobu výroby kulového kloubu se...