F16B

Strana 9

Kovová rozperná kotva a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278204

Dátum: 08.06.1994

Autori: Hengesbach Wolfgang, Striebich Jürgen, Köff Ralf, Mayer Burkhard, Mäder Eberhard, Porlein Gerhard

MPK: F16B 13/06

Značky: kotva, kovová, výroby, spôsob, rozpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná kotva pozostáva z drieku (1), ktorý je na svojom zadnom konci vybavený závitovým úsekom (2), určeným na pevné uchytenie predmetu. V prednej oblasti drieku (1) sa nachádza osadený úsek (3), na ktorý je smerom k prednému koncu napojený rozperný kužeľ (4). V oblasti osadeného úseku (3) je nasadené rozperné puzdro (5). Rozperná kotva je ukotvená vo vŕtanom otvore v betónovom dieli. Axiálnym presunutím drieku (1) rozpernej kotvy sa rozperný...

Upevňovací člen na spojovanie prútových prvkov najmä tyčí, rúrok a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 485

Dátum: 08.06.1994

Autori: Čupera Pavel, Janda Jiří, Hellebrandt Jaroslav

MPK: E04B 1/58, F16B 7/08

Značky: podobně, rúrok, tyčí, prútových, upevňovací, spojovanie, člen, prvkov, najmä

Text:

...prútovej sústavy pozostáva z dvoch rozoberateľne spojených častí, z ktorých jednu tvorí púzdro l a druhú časť veko 2. V prikladnom uskutočnení, ako jezrejme z obr. 1 a 3, sú v pôdorysnom pohľade púzdro l a veko g štvorcového tvaru. Púzdro g je pre uloženie jedného až štyroch kolikov A opatrené štyrmi vybraniami lg, ktoré sú v rovnakomzmysle vyosené vzhľadom k osiam symetrie. Po stranách každéhovybrania lg sú upravené uchytenia 7 pre čapy §...

Niekoľkovretenová vyvrtávačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 481

Dátum: 08.06.1994

Autor: Dragančík Jindřich

MPK: B23B 39/16, F16B 12/10

Značky: niekoľkovretenová, vyvrtávačka

Text:

...dorazové kolíky ll na prstencoch. Každý z nich sa dá na tyći otáčať, posúvať a v polohe zaistiť proti posunutiu a otoćeniu na tyči. Na otáčanie tyče otočného dorazu lg s dorazovými kolikmi lg sa používa rukoväť ll. Proti samovoľnému otáčaniu otočného dorazu lg je zaistený frikciou. Počet a poloha dorazových kolíkov lg na tyći sa voli podľa potreby pri nastaveni stroja. Vedľa otočného dorazu lg je na nastaviteľnom stole g umiestnený excentrický...

Upínací klin

Načítavanie...

Číslo patentu: U 476

Dátum: 08.06.1994

Autor: Rojek Petr

MPK: F16B 3/00, F16B 7/18, B23C 5/26...

Značky: upínací

Text:

...valćeka je zrezaná podľa úkosu upinacieho klina a v ose valčeka jevyvŕtaný priechodný otvor s vyrezaným závitom.Výhodou technického riešenia je najmä zníženie hlučnosti nástroja , menšie nároky na presnosť výroby nástroja, zmenšenie úberu materiálu z valca a zlepšenie odvodu triesky. Ďalšou výhodou je to, že do nožovćho valca je možné umiestniť aspoň štyri hobľovacie nože, čo sa prejaví zlepšením kvality opracúvaného povrchu a zvýšením...

Upínací klin

Načítavanie...

Číslo patentu: U 475

Dátum: 08.06.1994

Autor: Rojek Petr

MPK: B23C 5/26, F16B 3/00, F16B 7/18...

Značky: upínací

Text:

...do ktoreho zapadá hlava nastavo~Výhodou technického riešenia je najmä zníženie hlućnosti nástroja, menšie nároky na presnosť výroby nástroja, zmenšenie úberu materiálu 2 valca a zlepšenie odvodu triesky. Ďalšou výhodou je to, že do nožovćho valca je možné umiestniť aspoň štyri hobľovacienože, čo sa prejaví zlepšením kvality opracúvaného povrchu a zvýšením výkonu stroja. Zmenší sa tiež veľkost nárazov od nožového valca pôsobiacich na...

Manžetový spoj priečnikov súosových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 442

Dátum: 11.05.1994

Autori: Šurhaňák Jozef, Šurhaňák Ján

MPK: F16L 23/12, F16B 12/28

Značky: rúrok, priečnikov, súosových, manžetový

Text:

...s manzetou v otvore válcovým výstupkom s rediálnym vybráním vo vnútri manžety, ktoréHo podmaLłete je posuvne upevnenà dvojice pozdľpriečnikmi vo vybrâriech ťezxoun súos 0 Wührrł. Priečnił rítom vore priečnej rür.y.o äanžetový spoj podľ ohto technického riešenie umožnuje 1spojenie priečníkov so suosmqmřrúrkami pri xerobných nákladoch.Prehľad obrázkov na výkresochManže ečnikov súomnñhrúrok v priereze s dvo tov hlv1 ma protiľe mi pr nihii...

Puzdrový spoj priečnikov súosových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 441

Dátum: 11.05.1994

Autori: Šurhaňák Jozef, Šurhaňák Ján

MPK: F16B 12/28, F16L 23/12

Značky: priečnikov, rúrok, puzdrový, súosových

Text:

...rúrky. Púzdrový spoj podľa tohto technického riešenia umožňujepevné spojenie priečnikov so súoemýnĺrćrkami pri malých výrobných nákladoch.Prehľad obrázkov na výkresochPúzdrový spoj priečnikov súosovfth rúrok V priereze s dvoma protiľehlými priečnikmi je znázornený na pripojenom obr.l., ez j Ľ obr.l sa skladá z dvojice pozdľžnych vzájomne súosowłhrúrok 1, vložky 2, a TJverov Ž so stredovým závitovým otvorom, ťažnej skrutky Q a dvojice...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281521

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kenwright Eric

MPK: F16L 33/02, F16B 2/08

Značky: svorka, otvoreného

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka má vzájomne sa presahujúcu vnútornú pásikovú časť (11a) a vonkajšiu pásikovú časť (11b), ktoré sú prispôsobené na mechanické vzájomné spojenie použitím najmenej jedného hákovitého člena (13, 12) a zodpovedajúceho zasúvacieho otvoru (15, 26). Obsahuje záberové členy (24, 25) nástroja, z ktorých jeden je upevnený na vonkajšej pásikovej časti (11b) a druhý na vnútornej pásikovej časti (11a). Záberový člen (24) vo forme žliabkovitého prelisu...

Príchytka do podvalov z predpätého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280759

Dátum: 11.05.1994

Autor: Horn Peter

MPK: F16B 13/02, F16B 13/00, E01B 9/18...

Značky: betonů, podvalov, príchytka, predpätého

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka do podvalov z predpätého betónu je na spodnom konci vnútorného závitu (3) vytvoreného vo valcovitom telese (6) vybavená čiapočkou (4), ktorej vonkajší povrch je tvorený zrezaným kužeľom, pričom jej širšia základňa nadväzuje na valcovité teleso (6) a jej užšia základňa je uzavretá dnom (5).

Uloženie kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278923

Dátum: 06.04.1994

Autor: Leidig Hans-josef

MPK: F16B 39/02

Značky: kolesa, uloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Uloženie kolesa, najmä na nápravy prívesu, má na čape (2) nápravy prostredníctvom ložísk (5, 6) otočne uložený náboj (7) kolesa, ktorý je držaný prostredníctvom matice (10) nápravy naskrutkovanej na voľný koniec čapu (2) nápravy, pričom vo voľnom konci čapu (2) nápravy sú usporiadané kolmo sa križujúce vývrty (13) a v korunke (14) matice (10) nápravy sú usporiadané axiálne upravené drážky (15) na zavedenie blokovacieho čapu (16). Rozpätie...

Narážacia rozpínacia hmoždinka na ukotvenie vo valcovej vyvŕtanej diere

Načítavanie...

Číslo patentu: 278472

Dátum: 06.04.1994

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/12, E04B 1/48

Značky: diere, rozpínacia, hmoždinka, narážacia, ukotvenie, vyvŕtanej, valcovej

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka je tvorená rozťahovacím tŕňom (4) a driekom (12) s dutým rozperným puzdrom (1), ktorého jeden koniec je vybavený dutou valcovitou upevňovacou časťou (2) s vnútorným závitom a druhý koniec prstencovitým nákružkom (10) s obvodovým ostrím (11). Rozťahovací tŕň (4) je tvorený valcovitou časťou a kužeľovitým nadstavcom (5). Vnútorný i vonkajší povrch rozperného puzdra (1) i kužeľový nadstavec (5) sa smerom k čelnej strane (13) príchytky...

Spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 418

Dátum: 06.04.1994

Autor: Dvořák Luboš

MPK: F16B 12/14

Značky: kovanie, spojovacie

Text:

...pohybu. Skrutka s hiavou prechádza predvŕtaným axiáinym otvorom cez bok a koimo sa zaskrutkuje doHiavnou výhodou spojovacieho kovania podľa technického riešenia je jednoduchá montáž, pričom sa zároveň docieii veTmi pevné spojenie s možnosťou rozobratia. Matica uiožená v osi umeiohmotového vaićeka umožňuje jednoduchšiu orientáciu primontáži, ako je to pri známom podobnom kovani.PrehTad obrázkov na výkreseNa obr.1 je v reze unázornený...

Skrutka a nástroj s ovládacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280303

Dátum: 08.12.1993

Autor: Schuster Armin

MPK: B25B 15/00, B25B 13/06, F16B 23/00...

Značky: nástroj, ovládacím, skrutka, prvkom

Zhrnutie / Anotácia:

Koniec (1) skrutky s hlavou má na uloženie nástroja na vykonávanie otáčavého pohybu skrutky ovládací prvok vo forme zahĺbenia (2), ktorého vonkajší obrys je v náryse odlišný od kruhového tvaru a je tvorený bočnými stenami (3) s vzájomne na seba nadväzujúcimi väčšími, dovnútra vyhnutými kruhovými oblúkmi (5) a menšími, navonok vyhnutými kruhovými oblúkmi (4). Tieto väčšie, dovnútra vyhnuté kruhové oblúky (5), ktoré hore zakončujú bočné steny...

Skrutkový spoj holých plochých vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 305

Dátum: 10.11.1993

Autori: Kovářová Eva, Kovář Otakar

MPK: F16B 39/00, F16B 43/00

Značky: skrutkový, plochých, holých, vodičov

Text:

...dajú uťahovať bežnými kľúcmi. nie je nutná používať kľúče momentové. Normovane časové termíny revízie a opráv spojov sa výrazne predľžia a ceľkom sa odstráninutnosť doťahovať matice na skrutkových spojoch.Pri uťahovaní skrutiek sa kompenzačné podložky podľa technického riesenia odpružia tak,že dosadnú celou medzikružnou plochou na vodiče.Tak sa vytvorí na premietnutýchstykových plochách vodičov medzikružná elektrovodná plocha.na ktorej...

Upevňovací prvok pre ukotvenie ťažných konštrukcií a strojov k betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 226

Dátum: 09.09.1993

Autor: Eliáš Ondrej

MPK: F16B 13/06

Značky: prvok, ukotvenie, konštrukcií, tažných, upevňovací, betonů, strojov

Text:

...púzdra V mieste korunkových výstupkov je o 5 až 10 väčší ako priemer vyvŕtaného otvoru. Pri zasúvani upevňovacieho prvku do vyvŕtaného otvoru sa korunkové výstupky, ktoré majú určitú pružnosttrocha stiahnu avšak v betónových stenách vyvŕtanéhootvoru vytvoria ryhy, ktoré v prvých fázach zatahovania matice na svorniku alebo skrutky zabraňujú otáčaniu celého prvku vo vyvŕtanom otvore. Rozperné púzdro, hoci pozostáva z jedného kusu, je...

Univerzálna svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 206

Dátum: 09.09.1993

Autori: Miko Jaromír, Mikan Josef

MPK: F16B 2/06

Značky: svorka, univerzálna

Text:

...při různých úkonech a obr. 3 znázorňuje připůsobení wam středové destičky pro potřebu připojení k ocelovým konstrukcím.Příklady provedení technického řešeníZařízení, podle obr. 1, sestává ze dvou svomých částí l a 3 s prolisem ve tvaru kruhovćho oblouku a středové destičky z s prolisem pro vedení vodiče ĺ,šroubu se čtyřhranem pod hlavou i, matice 5 a podložky Q, přičemž svomá část 3 má provedeno vyhnutí a. Na obr. 2 je znázoměno zařízení...

Spojka rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 188

Dátum: 11.08.1993

Autori: Špaček Jan, Kočandrle Jiří, Husák Václav

MPK: F16B 7/00

Značky: rúrok, spojka

Text:

...a obr.2 v bokoryse a ćiastoćnom reze rozloženú zostavu spojky trubiek z guľového elementa, spojovacieho štvorbokého hranola a koncovky.Príklady vyhotovenia technického riešeniaspojka určená ku spojovaniu trubiek pozostáva z guľového elementa l, ako hlavnej časti, ktorý je stredovým prepojovacim prvkom, ku ktorému je možné mechanickypripojit jednu až šest koncoviek g s trubkami 3. Guľový element l je na oboch protiľahlých stranách všetkých...

Viacúčelová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 140

Dátum: 11.08.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Šafek Miroslav, Šafková Ludmila

MPK: F16B 2/00

Značky: viacúčelová, svorka

Text:

...čeliut 3 upntřonu dráäkou li n~přiönými otvory l 1.Pod 1 o obr. U je vo čtyřhrnnné truhoo l znnunutn tyčová opňrku lg npntřnuú kotvioími otvory lg zo která je šroubem 12 kotvena čtyřhrnnő trubcc l.Víceňčelovou avärku podle technického řečnní lzw využít nejen ke avírňní, vla 1 při rozt°hování, uajmőnn při ocêloplechová výrobě, nvnřovúní, formování rámñ n fixnci nntrin, při výrobě modulů, tvnrování a plmutů n aknlnýnh vláken.1. Vĺceúčelovd...

Zariadenie na rýchle opravy vodovodných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 122

Dátum: 11.08.1993

Autor: Chomoucký Oldřich

MPK: F16B 2/02

Značky: rúrok, opravy, zariadenie, rychle, vodovodných

Text:

...který nahradí v havarijních situacích nouzově vyráběné žlaby z trubek a podstatně zjednoduší instalaci. Přípravek má vnitřní tvar ž 1 abu.o poloměru,blížícímu se vnějšímu poloměru opravované trubky. Tělo přípravku je na podélných stranách opatřeno nálitky s otvorypro spojovací šrouby. Ze dvou přípravků umístěných proti sobě, se pomocí spojovacích šroubů vytvoří požadovaný spoj.Poškozené misto trubky se překryje pryžovou hadicí, na jedné...

Hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 96

Dátum: 07.07.1993

Autori: Hrubý Zdeněk, Babický Josef

MPK: F16B 13/02

Značky: hmoždinka

Text:

...Váleová část kuželíku je současně hlavní rozpínací částí cele hmoždinky a je tvořena plochou a nikoli. jako tomu bylo dosud. hranou. Tím dochází k podstatnému zvýšenítření rozpínané casti hmoždinky proti stěně otvoru. Tentovnější průměr válcoué části kuželíkn odpovídá unějšímu průměru rozpěrného válcovćho pláště. což po ieiím zasunuti do pláště při aplikaci hmoždinky umožní větší rozepnutí pláště a tím zajistj větší únosnost hnoždinky...

Strmeň na axiálne a radiálne zaisťovanie hriadeľov, čapov a podobných strojných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 57

Dátum: 07.07.1993

Autor: Toušek František

MPK: F16B 7/04, F16B 7/22

Značky: axiálně, radiálně, čapov, strojných, podobných, hriadeľov, strmeň, zaisťovanie, súčastí

Text:

...pružnost třmenu a tím i jeho snadné nasazováni nebo vyjí mánío Jeho pružnost dále umožňuje jeho použití pro vván tak, aby byla vytvořena řada několika průměrů třaenu, kte xrá b obsáhla všechny oěžně se vyskytující průěry hřdelů veTechnické řešení bude podroon ai objesněno na přlkledu konve středu raâiáli osy třmenu l, přičemž V axilní směa ru je če rcvěž umlsäěn V ose třmenu, viz 0 7 élka čepu Eobr.3 je pak v řezu znázorněno zasunutí třmenu...

Zariadenie na uchytenie stropných doskových telies, zvlášť sálavých panelov, plošných svietidiel a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 33

Dátum: 07.07.1993

Autori: Koutek Libor, Koutek Jiří

MPK: F16B 5/01, F16L 3/18

Značky: zvlášť, panelov, doskových, sálavých, zariadenie, plošných, stropných, podobně, telies, uchytenie, svietidiel

Text:

...eventuálně při jejich snímání. Rozhodně takový způsob zavěšování neřeší zásadně otázku podstatněho nesnížení světlé výšky stropu V prosto rách. v níž jsou sálavé panely instalovány a kde se takováíckého řešení je vytvoření takovéhoCílem nového tec nzařízení k uchycení stropních deskových těles. ktere by eliminovalo dosavadní nevýhody dosud známých obdobných zařízení. zvláště aby bylo bráněno nežádoucímu přestupu tepla a byla zjednodušena...

Hydraulický podstaviteľný zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 278464

Dátum: 17.06.1992

Autori: Mikulčík Ludvík, Petula Oldřich

MPK: F16B 7/00, B66F 1/08

Značky: podstaviteľný, hydraulický, zdvihák

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický zdvihák pozostáva z telesa hlavného valca (2), ktoré je pevne spojené so základovou doskou (1). Teleso piesta (3) je zaistené proti vysunutiu z telesa hlavného valca (2) pomocou pružného zaisťovacieho krúžka (4), ktorého uvoľnenie sa robí cez priechodný montážny otvor (7) v telese hlavného valca (2).

Zvierací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279165

Dátum: 15.01.1992

Autori: Calmettes Lionel, Andre Michel

MPK: F16B 2/06, F16L 33/02

Značky: krúžok, zvierací

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierací krúžok tvorený stočeným kovovým pásikom (1), ktorého konce sú opatrené zodpovedajúcimi vzájomne doplnkovými zachytávacími prostriedkami obsahujúcimi háčik (5), uspôsobený prejsť za prehyb (2) pri zvieraní krúžku, pričom vnútorný koniec pásika je v uzatvorenej polohe krúžku predĺžený aspoň za háčik a pričom kovový pásik je opatrený najmenej jedným zvlnením, vytvoreným pri päte radiálneho ohybu (4) nesúceho háčik (5). Maximálna...

Zariadenie na tesné spojenie dvoch hladkých rúrok, uložených koncami proti sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 278630

Dátum: 17.12.1991

Autori: Detable Pascal, Calmettes Lionel

MPK: F16B 2/08, F16L 21/06

Značky: koncami, těsné, hladkých, zariadenie, proti, uložených, rúrok, dvoch, spojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tesné spájanie dvoch hladkých rúrok, ktoré majú rovnaký priemer a sú usporiadané koncami k sebe, predovšetkým na spojenie dvoch prvkov výfukového potrubia motora, ako napríklad motorov automobilových vozidiel, je tvorené jednodielnou objímkou (1) vybavenou pozdĺžnou štrbinou pozdĺž ktorej objímka vystupuje do dvoch sťahovacích radiálnych lemov (3), pričom táto objímka obklopuje konce rúrok obrátené k sebe a je na nich zovretá...

Zariadenie na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu v prítlačnej doske lisu na ovocie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279428

Dátum: 15.09.1991

Autor: Chara Alexandr

MPK: F16L 37/08, F16B 21/18

Značky: prítlačnej, zariadenie, rozoberateľné, zaistenie, elementů, upevnenie, drenážneho, doske, ovocie

Zhrnutie / Anotácia:

Na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu (3) na prítlačnej doske (1) lisu na ovocie je koniec drenážneho elementu (3) opatrený zástrčným dielcom (4) zastrčeným do puzdra (5) prítlačnej dosky (1). Na puzdre (5) je usporiadaný poistný krúžok (7) vytvorený ako krúžok z plochej pružiny, ktorý na svojom vnútornom obvode nesie niekoľko výstupkov (9, 10). V stene (12) puzdra (5) sú otvory (11), do ktorých výstupky (9, 10) zapadajú....

Spojovací prvok tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 278573

Dátum: 15.09.1991

Autor: Strässle Marcel

MPK: E04B 1/19, F16B 7/18

Značky: prvok, spojovací, tyče

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok tyče priestorovej priehradovej konštrukcie je tvorený svorníkom (5, 5') s objímkou (3), ktorá má hlavu (1), rúrkovú časť (2) a priechodný vývrt, ktorým je vedený svorník (5, 5'), ktorého hlava (6) sa opiera o čelnú stenu rúrkovej časti (2), a vodiacim puzdrom (16, 16', 26) s predným dielom, ktorý je spojený axiálne klzne so svorníkom (5, 5') tak, že otočný pohyb vodiaceho puzdra (16, 16', 26) sa prenáša na svorník (5, 5'),...

Závitorezná skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278403

Dátum: 15.09.1991

Autor: Dicke Robert

MPK: F16B 25/00

Značky: skrutka, závitořezná

Zhrnutie / Anotácia:

Závitorezná skrutka má vrcholovú hranu (5) závitu (4) vyhotovenú v radiálne vlnitom tvare a na bočných plochách (10) závitov (4) sú pri vlnitej vrcholovej hrane (5) vyhotovené priehlbne (6) s parabolickým prienikom svojej prehĺbenej plochy s bočnou plochou (10) závitu (4), ktorých osi sú sklonené šikmo k vrcholovej hrane (5) závitu (4) a predná bočná plocha (7) priehlbní (6), uvažované v smere (Y) otáčania skrutky pri zaskrutkovaní, je strmšia...

Rozpěrný mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 270857

Dátum: 14.08.1990

Autor: Pomahač Jaroslav

MPK: F16B 2/16

Značky: mechanismus, rozpěrný

Svorník pro kotvení konstrukcí ke zdivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270723

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hadrava Josef, Klein Bedřich, Pluta Jaroslav, Sobol Zdeněk

MPK: F16B 35/04

Značky: kotvení, konstrukcí, svorník, zdivu

Text:

...matice prostřednictvím trubkové vložky a na obr. 5 je upnutý svorník s upevněnou kovovou konstrukcí.Svorníková tyć l kruhového průřezu, má na jednom konci klínovitě rozšírenou hlavici 2, jejíž největší příčný rozměr 5 je menší než světlý průměr l§ vrtu lg va zdivu lg. Klínovitě rozšírená hlavice 2 je vytvořena zasunutím klínu l 1 do rozštěpu v koncové části svorníkové tyče A a jeho zavařením. Na protilehlé straně svorníkové tyče l je závit 2...

Příchytka vnitřního panelu dveří motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270059

Dátum: 13.06.1990

Autor: Praženka Vlastislav

MPK: F16B 5/12

Značky: vozidla, príchytka, motorového, dveří, panelu, vnitřního

Text:

...tvarové čistoty povrchu a-současnů jsou vytvořeny podmínky pro snadnou a rychlou montáž, případně demontáž panelu.Príklad provedení příchytky vnltřnĺho panelu dveří motorového vozidla podle vynálezu je znázomän na výkresu. kde obr) 1 značí příchytku s částečným řezem. vedeným dvima proti. eobä orientovanýml rameny a obr. 2 znázorňuje příchytku v montážní poloze na vnitřním plochu dveří a upevnánou koncovou částí vnitřního panelu...

Způsob lepení dvou dílů s rotačními stykovými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268315

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rameš Bohdan, Kousal Josef, Rychtrmoc Josef, Stehno Václav

MPK: F16B 11/00, C09J 5/02

Značky: dílů, plochami, lepení, způsob, rotačními, stykovými

Text:

...díly s vélcovými stykovými plochami a na obr. 2 je pohled ve směru P naznačeném na obr. 1 na jeden spojovaný díl opatřený drałkamí. oba apojované díly ł, 3 jsou opatřeny rotačníml stykovýml plochaml Q, §. V příklodu provedení je první díl Ä opatřen vnější rotační stykovou plochou Ž,přičemž první díl 3 je čep a vnější rotační stykové plocha § je vnější válcové plocha. Druhý díl g je opatřen vnitřní rotační stykovou plochou Q, přičemž...

Rozpěrná hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268199

Dátum: 14.03.1990

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/00

Značky: hmoždinka, rozpěrná

Text:

...znrážka, na které je kluzné pouzdro drženo před rozpínscím kuželem, slouží výhodné mezikruží osazení, ohrsničující rozpínací kužel. Na tomto osszeni dosedá kluzné pouzdro svou čelní stranou, odvrácenou od dříku hmoždinky.Rozpínací pouzdro má konickou vnitřní plochu, kterámůže být prizpůsobena stoupání rozpínscího kužele. Rovněž konická vnitřní plocha rozpínacího pouzdra podporuje požadovaný efekt tím, že část materiálu kluzného...

Styčníková spojovací deska s prostřiženou množinou trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267806

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dušek Josef, Kubát Oldřich, Opočenský Miloš, Kremlička Vladimír, Balínek Pavel

MPK: F16B 15/00

Značky: deska, prostřiženou, množinou, styčníková, spojovací, trnů

Text:

...vyloučit třeba jen u čÁsti svitků dadatečné vytvrzení stárnutím, které ovlivnuje plastické vlastnosti. Při použití žárově pokoveného plechu je s výhodou volen materiál s poměrem meze kluzu RP k mezi pevnosti v tabu Rm v rozmezí 0,62 už 0,88. Rozšířenépatní část trnu zpravidla činí 115 až 180 šíře střední části trnu.Na připojených výkresech je uveden jeden z možných příkladů provedení spojovací desky 5 prostřiženými trny podle vynálezu, kde...

Zařízení k udržování stavitelné konstantní přítlačné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267608

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lidařík Miloslav, Kudrna Milan, Šíma Milan

MPK: F16B 7/00

Značky: konstantní, síly, udržování, zařízení, přítlačné, stavitelné

Text:

...ukazatclem tlaku na pruzinu umistěnou v pouzdřc opatřenem stupnicí tlaku a opírající se přes dno pouzdra o přítlañnou desku.Hlavní předností zařízení podle tohoto vynalezu je spolehlivá udržování přítlaćnć sily na nastavené hodnotě pri relativně malých rozmćrech přípravku. Zatímco dosud so pro lepení při konstantním zatížení slepo používala páková zařízení vyžadujíci značné velký prostor. zařízení podle vynálczu je nepoměrně menší. Tato...