F16B

Strana 8

Plombovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1705

Dátum: 14.01.1998

Autor: Ács Daniel

MPK: G09F 3/16, F16B 41/00

Značky: plombovací, prostriedok

Text:

...štádiu montážnej činnosti,že rozhodujúcu časť procesu súvisiaceho s plombovaním je možno presunúť z montážneho priestoru do dielenských podmienok a použitím vhodného materiálu, techno logického a organizačného postupu minimalizovať podiel ručnejPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie tvoriace úžitkový vzor je schematicky znázornené na výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené V čiastočnom nárysnom reze a pohľade a na obr. 2 je znázornené v...

Upevňovací prvok na dynamické zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280481

Dátum: 14.01.1998

Autori: Mauz Joachim, Frischmann Albert

MPK: F16B 13/14

Značky: zaťaženia, dynamické, upevňovací, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je upevňovací prvok na dynamické zaťaženia, ktorý je prostredníctvom vytvrditeľnej maltovej hmoty usadzovaný vo vývrte. Upevňovací prvok sa skladá zo svorníka (1) a akumulátora (3) energie, ktorý je upravený na prednom, vo vývrte sa nachádzajúcom konci svorníka (1) a opiera sa na kotvovej oblasti. Axiálna možnosť pohybu svorníka (1) vnútri kotvovej oblasti je dosiahnutá prostriedkom (2) zamedzujúcim spojeniu, ktorým je...

Prstencová príchytka a spôsob upevňovania rúrky na stenu pomocou príchytky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280363

Dátum: 08.10.1997

Autori: Dubrac Claude, Delamarre Martial

MPK: F16L 3/133, E04D 13/08, F16B 2/08...

Značky: stěnu, pomocou, príchytka, príchytky, rúrky, upevňovania, spôsob, prstencová

Zhrnutie / Anotácia:

Prstencová príchytka rúrky na stenu obsahuje valcovú objímku (1) vybavenú pozdĺžnou štrbinou a prehybmi (4, 5) pozdĺž tejto štrbiny a svorku (2) určenú na upevnenie na stenu a vybavenú na svojich rôznobežných stranách prehybmi (9, 8) určenými na spolupôsobenie s prehybmi objímky (1). Štrbina (3) a/alebo svorka (2) majú lichobežníkový tvar, takže keď je objímka uložená okolo rúrky, zasúvanie objímky (1) zhora do svorky (2) pri súčasnom...

Obkladová doska s osadenými kotevnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1601

Dátum: 10.09.1997

Autor: Ležatka Aleš

MPK: F16B 13/04, E04F 13/00

Značky: prvkami, osadenými, obkladová, kotevnými, doska

Text:

...obsiahnuté v EP 621382 vylučuje problematiku výskytu ohybových momentov dvojicou kotevných drážok usporiadaných blízko rohov obkladovej dosky, v polohe danej osami strmeňových svoriek, umiestnených rovnobežne s hranami obkladovej dosky vo vzdialenosti polovice rozstupu smerom do vnútra obkladovej dosky. Drážky sú vyhlbené symetricky k osi zárezu a to bud obe pod ostrým uhlom, alebo obe pod tupým uhlom. Každá z dvojice však má uhol opačného...

Tvrditeľná maltová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 281506

Dátum: 10.09.1997

Autori: Lind Stefan, Arnold Norbert, Haug Willi

MPK: F16B 13/14, C04B 40/06

Značky: hmota, maltová, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota obsahuje spojivovú zložku, ktorá je tvorená hydraulickým spojivom a kvapalným rozpúšťadlom inertným proti spojivu ako suspenzným prostriedkom a ďalej obsahuje vodnú zložku uchovávanú oddelene od prvej, ktorá obsahuje vodu a hydrofóbny adsorpčný alebo absorpčný prostriedok. Adsorpčným alebo absorpčným prostriedkom je hydrofobizovaná látka na báze silikátu.

Kolíkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1562

Dátum: 06.08.1997

Autori: Mateáš Pavol, Smorádek Peter, Tkáčik Jozef

MPK: F16B 12/10

Značky: kolíkový

Text:

...oveľa viac týchto skríň. Ďalšia podstatná výhoda kolíkového spoja spočíva v tom, že umožňujezostaviť rýchlo a jednoduchým spôsobom skrine aj pre veľmi náročné požiadavky na prachotesnosť.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých jeobr.l rozložená kompletná súprava kolikového spoja, obr.2 prvý variant vlastného telesa kolika s dvoma manipulačnými plochami, obr.3 druhý variant vlastného...

Prvok v podobe pásu, spôsob jeho výroby a spojenie dvoch prvkov v podobe pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280645

Dátum: 07.05.1997

Autori: Fröhlich Wolfgang, Fröhlich-rössler Ursula

MPK: B31F 1/28, B65D 5/00, B31D 5/00...

Značky: výroby, prvok, spôsob, podobě, pásu, prvkov, spojenie, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Prvok v podobe pásu pozostáva z hornej vrstvy (5, 7) a spodnej vrstvy (6, 8) alebo medzivrstvy (133 až 135), ktoré sú navzájom prichytené pomocou pozdĺžnych rebier (37). Aspoň horná vrstva (5, 7) je tvorená viac ako jednou stojkou (16 až 19, 20 až 24, 36) s pravouhlým prierezom, ktoré sú umiestnené navzájom rovnobežne na pozdĺžnych rebrách (37) a ležia svojou plochou stranou v jednej rovine. Stojky (16 až 19, 20 až 24) sú umiestnené v rovnakom...

Platničkový vŕtací diel na samorezné pripevňovacie prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280394

Dátum: 09.04.1997

Autor: Palm Erich

MPK: F16B 25/10, F16B 19/10

Značky: pripevňovacie, samorezné, prvky, platničkový, vrtací

Zhrnutie / Anotácia:

Platničkový vŕtací diel (4) na samorezný pripevňovací prvok (1) má na prednej strane vytvorené rezné hrany (5, 6), na ktoré nadväzujú žliabkové vybrania (7, 8). V oblasti oboch predných rezných hrán (5, 6) sú vytvorené zárezy (9, 10) s dozadu oddelenou reznou hranou (11, 12), takže sa vytvorí určitý druh stupňovitého vrtáka. Zárezy (9, 10) sú vytvorené v oblasti axiálneho rozloženia žliabkových vybraní (7, 8).

Držiak na stredové upínanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1389

Dátum: 05.02.1997

Autori: Jetmar Petr, Šindelář František

MPK: F16B 5/12

Značky: držiak, upínanie, středové

Text:

...sa väčšinou vyrábajú ako tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny, majú tiež zozadu nastrelené rovnaké skrutky na upnutie. Držiak na stredové upínanie sa len maticami uchyti na tieto nastrelené skrutky, potom sa do nos nej lišty nasunú upínacie telesá a celok sa pripevni upínacou páskou k nosnému stipu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorýchobr. 1 znázorňuje pozdĺžny prierez a bokorys...

Kolmý spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1351

Dátum: 08.01.1997

Autor: Filgas Josef

MPK: E04C 2/08, E04F 13/06, F16B 5/12...

Značky: kolmý

Text:

...zo zvislého profilu 1 a kovového roztvoreného pozdĺžne-ho profilu g. Zvislý profil 1 je vytvorený základným obdĺžnlkovým profilom z oceľového plechu hrúbky 6 mm, v tvare štvorca o rozmeroch 120 x 120 mm s kolmo von roztvorenými dvomi bočnými krídlami zvislého profilu g. Bočné krídla zvislého profilu g súroztvorené do šírky 100 mm. Pozdĺžný profil g je tvorený základnýmobdĺžnikovým profilom tvaru U o rozmeroch 80 x 120 mm z oceľového plechu...

Pneumomechanický lis s nastaviteľným priebehom dovolenej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1326

Dátum: 08.01.1997

Autor: Slavkovský Ján

MPK: F16B 2/14, B30B 1/02

Značky: dovolenej, priebehom, pneumomechanický, nastavitelným

Text:

...nastaviteľnejuobjímky na hnacej zalomenej páke pneumomechanického lisu podľa predloženého úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že objímka má priečny proñl v podstate tvaru H, s dvoma drážkami obdlžnikového prierezu, z ktorých aspoň jedna je úkosovite zúžená, takže medzi pákou a objímkou je vytvorená medzera s úkosom pre vloženie klina s nosom. Objímka aj klin sú opatrené prostriedkami na pohyb klina, a tým na fixovanie vzájomnej...

Spojka na spájanie profilovaných konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1148

Dátum: 08.05.1996

Autor: Freitag Jan

MPK: F16B 12/20

Značky: prvkov, profilovaných, konštrukčných, spojka, spájanie

Text:

...prierezu, v hornej polovici blokovacieho prvku 3 a v dolnej polovici § má otvor o priemere zodpovedajúcom valcovému drieku Q blokovacieho prvku 3. Blokovaci prvok A má situovanú excentrickú objimku 1 a v hlave Q má otvorteleso l polohovač Vo vnútri telesa l je uložený záves lg a zo§. strany polohovačov § sú v hornej polovici g a v dolnej polovici Q striedavo oproti sebe situované nárazníky 2. Záves lg má zo strany polohovačov § dva...

Závrtný fixačný element

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1144

Dátum: 08.05.1996

Autor: Král Jozef

MPK: F16B 13/13

Značky: fixačný, závrtný, element

Text:

...rôzneho druhu. Vytvorením rozrušovacej odvádzacej medzery na stúpajúcej častí špirály a následne stúpajúci rezný element proces zavrtávania podstatne uľahčujú.Prehľad obrázkov na yýkresochNa priloženom vyobrazení obr.1 znázorňuje bočny pohľad na závrtný fixačný element V čiastočnom reze. Obr.2 znázorňuje pohľad zpredu na závrtný fixačný element a obr.3 znázorňuje čelný pohľad.Závrtný fixačný element l pozostáva z vonkajšej kužeľovitej časti...

Ukotvovací čap na ukotvenie prostredníctvom spojovacej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280863

Dátum: 08.05.1996

Autori: Hein Bernd, Haug Willi

MPK: E04B 1/38, F16B 13/14

Značky: ukotvenie, hmoty, ukotvovací, prostredníctvom, spojovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ukotvovacieho čapu (1b) s blokovacími prvkami usporiadanými na časti jeho plášťovej plochy, ktorá má na prednom konci miešaciu hlavu (3b) vybavenú špičkou (6). Plášťová plocha miešacej hlavy (3b) má prstencovito usporiadané a radiálne odstávajúce výstupky (7), ktoré sú proti sebe usporiadané v odstupoch po obvode i v smere osi. Pri zavádzaní ukotvovacieho čapu (1b) zarážaním umožňuje miešacia hlava (3b) premiešanie spojovacej...

Pripevňovací prvok s rozperným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280430

Dátum: 08.05.1996

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/08

Značky: prvok, prvkom, připevňovací, rozpěrným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pripevňovacieho prvku (1) s rozpernou oblasťou, ktorá je tvorená pozdĺžnou drážkou (5) v tvare U so vsadeným klinom (6). Klin (6) prilieha na základnú plochu (18) pozdĺžnej drážky (5) stúpajúcu k prednému čelu (13) a prebiehajúcu na vonkajšom obvode drieku (2) v odstupe od predného čela (13), pričom vonkajšia plocha klinu (6), opatrená strieškovito vytvorenými zubami (8), prečnieva driek (2) pripevňovacieho prvku (1) aspoň...

Rozperná príchytka z umelej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280384

Dátum: 06.03.1996

Autori: Fischer Artur, Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/14

Značky: rozpěrná, príchytka, hmoty, umelej

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná príchytka so štrbinou (2), ktorá vychádza od predného konca (9) a prebieha cez časť jej dĺžky, má na zavedenie upevňovacej skrutky (6) od jej zadného konca vychádzajúci pozdĺžny kanál (3), ktorý po valcovitom, približne vonkajšiemu priemeru skrutky (6) zodpovedajúcom úseku (3a), prechádza do zúženia (3b).

Upevňovací prvok na kotvenie v slepej diere v doske z krehkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278726

Dátum: 10.01.1996

Autor: Lind Stefan

MPK: F16B 13/06, E04F 13/14, F16B 13/10...

Značky: kotvenie, materiálů, doske, prvok, upevňovací, křehkého, slepej, diere

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací prvok je určený na kotvenie v slepej vyvŕtanej diere (13), opatrenej pri dne zárezom (12), v doske (6) z krehkého materiálu, predovšetkým zo skla. Má kovový rozpierací čap (2) a rozperný diel (50), pričom rozperný diel je rozpieraný vťahovaním rozpieracej hlavy čapu (2) a je prispôsobený na zakotvenie v záreze (12) vyvŕtanej slepej diery (13) v doske. Medzi rozperným dielom (5) a stenou vyvŕtanej slepej diery (13), opatrenej zárezom,...

Stavebnicový spojovací prvok rúrkových skeletov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1064

Dátum: 10.01.1996

Autor: Nový Zdeněk

MPK: F16B 7/00, A47B 7/00

Značky: stavebnicový, prvok, skeletov, spojovací, rúrkových

Text:

...2 Na obr. 12. je spojovací prvok v plošnom vyhotovení, tvo rený zostavou 120 zo štyroch mechanicky spojených jednoduchých pravouhlých prvkov łg. Prvok umožňuje spojenie dvoch štvorícrúrok vo zvislom smere a dvoch dvojíc rúrok na ne kolmých.Príklad 3 Obr. 13 uvádza zostavu vnútorného spoja rürkového skele tu pri používaní spojovacieho prvku z ôsmych mechanicky spojených jednoduchých pravouhlých prvkov lg, V kubickej zostave igg....

Stojan s najmenej dvomi priečne k sebe prebiehajúcimi tyčami s uzatvoreným profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280402

Dátum: 10.01.1996

Autor: Riehm Thomas

MPK: F16B 7/04

Značky: priečne, uzatvoreným, dvomi, profilom, stojan, tyčami, prebiehajúcimi, najmenej

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan má aspoň dve priečne k sebe prebiehajúce tyče (2a, 2b) s uzatvoreným profilom a aspoň jednu spojku (3), ktorá obidve tyče (2a, 2b) v odstupe od seba spája. Spojka (3) má teleso západky (7), ako aj rozpínacie zariadenie (C), pričom teleso západky (7) zaberá hlavovým koncom (B) do podrezanej drážky (5) jednej tyče (2b) a pätným koncom (A) v dutine (17) na čelnej strane druhej tyče (2a). Teleso západky (7) je vyhotovené v tvare U....

Mechanická fixačná a prítlačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1030

Dátum: 03.12.1995

Autori: Kozák Juraj, Čop Dušan, Šoltys Vincent

MPK: F16B 21/08, F16B 21/02

Značky: jednotka, mechanická, fixačná, přítlačná

Text:

...vedenie. IVýhodou technického riešenia je že poskytuje možnosti samoči» nej kompenzácie lineárnych a objemových zmien pri ohrábaní eružných materiálov v technológiech lisovanie, dýhovania, lepenie, ako aj pri výrobe leminátov a sendvičových konštrukčných prvkov.Prehľgy obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornená mechanická fixačná e ritlečné jednotke v pozdĺžncm reze. übr. 2 znázorňuje priečny rez z obr. 1.Príklady uskutočnenia...

Samopoisťovacia matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 278054

Dátum: 08.11.1995

Autor: Tramezzani Giancarlo

MPK: F16B 39/284

Značky: matica, samopoisťovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Samopoisťovacia matica (1) má závitový horný nákružok (3) rozdelený pozdĺžnymi radiálnymi zárezmi (7) v tvare (U) na niekoľko segmentov (9) s priečnym prierezom v tvare medzikruhových výsečí, ktoré sú stlačované vonkajšou skrutkovou pružinou (5), ktorá je pred nasadením na nákružok (3) matice (1) pozinkovaná v tavenine a je zhotovená z antikoróznej pružinovej ocele. Teleso matice (1) môže byť elektrolyticky pomedené a zhotovené prípadne z...

Spoj s posuvným tŕňom na zaliatie do betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 936

Dátum: 14.09.1995

Autor: Erb Anton

MPK: E04B 1/41, F16B 17/00, E04B 1/38...

Značky: zaliatie, tŕňom, betonů, posuvným

Text:

...v betóne, ale naopak spôsobuje - podobne ako konvenčná armovacia štruktúra zosilnenie. Vo všetkých prípadoch dostatočné rozdelenie zaťaženia sa dosahuje pri faktore minimálne 3,5 (namiesto iba 2.5). Tento určuje okrem iného dobrý pomer povrchu rozdeľovačaVýhodné je, ak rúrkovitý rozdeľovač zaťaženia má v stenách odvzdušňovacie otvory na vylievanie súčastí. Tieto zabraňujú, aby pri betónovanĺ vznikli vo vnútornom priestore akékoľvek vzduchové...

Ukotvovací svorník na ukotvenie prostredníctvom spojovacej hmoty a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281208

Dátum: 09.08.1995

Autori: Seibold Günter, Hein Bernd, Weber Wilfried, Haage Manfred, Plocher Bernd

MPK: F16B 13/02, B05D 5/08, F16B 35/04...

Značky: hmoty, ukotvovací, prostredníctvom, svorník, spojovacej, spôsob, výroby, ukotvenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ukotvovacieho svorníka (1), ktorý má cez časť svojej plášťovej plochy uložené upevňovacie prvky, pričom tieto upevňovacie prvky sú vytvorené ako radiálne odstávajúce výstupky (5), ktoré sú na plášťovej ploche ukotvovacieho svorníka (1) uložené po obvode a v osovom smere vzájomne v odstupoch a ktoré sú v osovom smere ukotvovacieho svorníka (1) usporiadané vzájomne posunuto. Tým je dosiahnuté dobré premiešanie spojovacej hmoty a...

Zariadenie na pripevnenie tabuľky na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 881

Dátum: 11.07.1995

Autor: Marksteiner Heinz

MPK: F16B 2/02

Značky: pripevnenie, podklad, tabuľky, zariadenie

Text:

...zariadenie na pripevnenie tabuľky na podklad, najmä3 na pripevnenie tabuľky s poznávacou značkou na motorové vozidio, u ktorého po uskutočnenom pripevneni podiožky,naprikiad na motorovom vozidle, možno tabuTku nasadiť a opäť odstrániť, pričom uzamykacie zariadenie medzi rámom a podiožkou je vytvorené tak, že je nestratiteTne pripevnené v ráme, zodpovedajúcim nástrojom ho možno jednoduchým spôsobom uvoTnit, aie napriek tomu je reaiizované...

Príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 839

Dátum: 07.06.1995

Autor: Mozolák Vladimír

MPK: F16B 13/02

Značky: príchytka

Text:

...strane čapom, pričom medzi çrírubcu a Eapom je na povrchu valccvitého telesa vytvorený závit.Prichytka podľa tohoto technického riešenia je pomôcka veľmi praktická, ktoré vďaka svojej konštrukcii má širokú možnosť využitia ako pevného upevhovacieho prvku, najmä na tenké steny zhotovené z mäkkých, pčrových, prípadne lísovaných materiálov ako sú napr. SOLOLIT, LAMINO, DUPLEX, drevotriesková dosky a pod., kde sa doterajšie druhy prichytiek...

Spojovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 828

Dátum: 07.06.1995

Autor: Urblík Milan

MPK: F16B 5/12

Značky: spojovací, prostriedok

Text:

...časť telesa spojovacieho prostriedku poskytuje možnosť na jeho tesné utiahnutie a kolmé zafixovanie voči inému telesu a zabraňuje tiež pootočeniu spojovacieho prostriedku v uzavretom stave v drážke spájaného profilu. Takýmto spôsobom vyriešená fixácía spojovacieho prostriedku V spájanom profile a zabezpečenie proti jeho možnému pootočeniu umožňuje veľké zjednodušenie celého systému spájania najmä hliníkových prvkov, čo prináša široké možnosti...

Cievka na kordovité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 280992

Dátum: 07.06.1995

Autor: Stocchi Vasco

MPK: F16B 2/24, B65H 75/28

Značky: kordovité, materiály, cievka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná cievka na kordy a podobné materiály obsahuje v podstate valcovité jadro (3) a dvojicu kotúčovitých prírub (4) na vymedzovanie návinu na jadre. Jedna z nich je vybavená vybraním (6), ležiacim v blízkosti jej obvodového okraja (4a) na vsunutie konca kordového materiálu a príchytkou (8) na pridržiavanie konca kordového materiálu v návine na cievke k vonkajšiemu povrchu (4b) príruby (4). Z vonkajšieho povrchu (4b) príruby (4) vybieha v...

Samovrtný upevňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 279515

Dátum: 12.04.1995

Autor: Köppel Norbert

MPK: F16B 25/10

Značky: upevňovač, samovrtný

Zhrnutie / Anotácia:

Samovrtný upevňovač (1) obsahuje teleso (2) upevňovača a platničkovo tvarovaný hrot (3). Bočné okrajové plochy (7) hrotu (3) majú priehlbiny (8), ktoré sú zahĺbené cez celú hrúbku hrotu (3). Do týchto priehlbín (8) sa pôsobením tlaku na obe čeľuste (5, 6) obklopujúce drážku (4), do ktorej je hrot (3) vložený, zatlačia kotviace výstupky (9) vytvorené plastickou deformáciou. Takto upevnený hrot (3) sa ani v prípade väčšej dĺžky nebude pri...

Dvojitá doska, predovšetkým na spájanie dvoch dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279162

Dátum: 08.03.1995

Autor: Lind Stefan

MPK: F16B 13/08, E04F 13/08

Značky: dvojitá, spájanie, predovšetkým, dosiek, dvoch, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitá spojka, predovšetkým na spájanie dvoch dosiek z kameňa, mramoru a pod., pozostáva z puzdrovitého spojovacieho dielu (1) s ľavou a pravou čapovou časťou (2, 3), ležiacimi proti sebe a zasahujúcimi do vyvŕtanej diery (13) v prvej a druhej doske (14, 18), ktoré sa majú spájať, ktoré sú spojiteľné vždy so zodpovedajúcim dolným a horným kotevným prvkom (4, 5), upevniteľným v doske. Aby sa prídavne k jednoduchej montáži umožnilo aj účinné...

Univerzálny spojovací diel pre rúrkový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 721

Dátum: 08.02.1995

Autori: Bucek Josef, Tomeš Oldřich, Šebrle Stanislav, Petrů Petr, Falta Jiří, Kuliha Miroslav

MPK: F16B 12/10

Značky: spojovací, regál, rúrkový, univerzálny

Text:

...materiálu s dostatočnou pevnosťou, voľbu materiálu však do istej miery určuje typ použitého skrutko vého spojenia / t.j. závrtka, skrutka alebo samorezná skrutkal.Prehľad obrazkov na ýkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázkov na výkrese, kde na obr. č. 1 je znázornená kocka, na obr. č. 2 nadstavec pre nasadenie a ñxáciu rúrok re gálu a špeciálny nadstavec so skrutkou s guľovou hlavou - obr. č. 3.Príklady uskutočnenia...

Klinec so vzpieracím úsekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279819

Dátum: 12.01.1995

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 15/04

Značky: klinec, úsekom, vzpieracím

Zhrnutie / Anotácia:

Klinec so vzpieracím úsekom (3) má vrubovaním smerom von vyklenuté vzpieracie ramená (9, 10), medzi ktorými sa nachádza pozdĺžny zárez (8), ktorý vychádza z priameho driekového úseku (7) ležiaceho pred vzpieracím úsekom (3) a prebieha až k prednej čelnej strane (5) klinca.

Rozoberateľné upevnenie nosných montážnych, kovových i nekovových dosiek v plechových puzdrách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 697

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šutek Peter

MPK: F16B 5/01

Značky: puzdrách, dosiek, plechových, nekovových, upevnenie, rozoberateľné, montážnych, nosných, kovových

Text:

...a demontáži nosných dosiek nie sú potrebné žiadne nástroje 2 naviac opakovaná montáž 2 demontáž noohrozuju funkčnosť konštrukčných prvkov upevne nia a fixácio ich opotrobovanín.OBR. 1 znázorňuje kenštrukčnó prvky, princip tschnickéhe riešenia, postup pri upevňovaní a fixovani nosnej montážnoj dmaky. OBH. 2 znázorňuje upcvnenú 2 zafixovnnú nosnú mentážnu dosku v plochavompúzdro a postup pri joj dcmontáží.Dvojdiclnc pleónvé púzdro...

Rozoberateľné spojenie dielov plechových puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 696

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šutek Peter

MPK: F16B 5/01

Značky: púzdier, dielov, plechových, rozoberateľné, spojenie

Text:

...je jednoduché u rýchle. Prodnosťnu jn i to, že cpukovnné ukladania a rozobñrabíc dioluv púzdra ncohrozujc funkčnosť kon štrukčných spejovucich prvkov, napríklad opotrcbovaním alebo zlomením jn ZýČkDV oDER. l znázorňuje konštrukčné prvky, princip technického riešeniu, postup pri npcjovaní dielov plechnvéhe púzdra.OSR. 2. xnáznrňuje pemtup pri razobormni spojených díelcv plnchovéha púz Priklad uskutučnenigDvojdiclnu plechové púzdro...

Spojovacie teleso najmä pre variabilné montovateľné prútové konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 645

Dátum: 09.11.1994

Autor: Badánik Jozef

MPK: F16B 12/40, F16B 7/00

Značky: prútové, těleso, spojovacie, montovatelné, variabilné, najmä, konštrukcie

Text:

...na jednej kružnici je štyri alebo celý násobok štyroch. Výhodné je usporiadanie ôsmich funkčných plôch po obvode každej kružnice, čim vznikne priestorový útvar majúci tvar oktaedrického hranola v každej z troch základných rovin, pričom spojovacie teleso bude mať až 18 funčných nosných plôch. Každá funkčná plocha, v kombinácii s koncom nosného prúta, môže byť vybavená niektorým zo známych upinacích systémov, napr. závitovým spojom,...

Spojenie v tvare T medzi dvoma profilmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280120

Dátum: 07.09.1994

Autori: Tönsmann Armin, Habicht Siegfried

MPK: E06B 3/96, F16B 11/00, F16B 7/04...

Značky: tvare, medzi, dvoma, profilmi, spojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Škára medzi profilom (1) rámu a profilom (2) priečle je utesnená aspoň jednou tesniacou podložkou (13), vytvorenou ako výlisok z elastického materiálu a upevnenou na profile (1) rámu v mieste styku s profilom (2) priečle. Pritom táto tesniaca podložka (13) má väčšiu hrúbku ako je výška utesňovanej škáry a spodné hrany profilu (2) priečle sú zatlačené do tesniacej podložky (13). Elastickým materiálom môže byť penový materiál s uzavretými bunkami.

Spojenie tvaru T medzi dvoma profilmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280065

Dátum: 07.09.1994

Autori: Girnus Manfred, Habicht Siegfried

MPK: F16B 11/00, F16B 7/04

Značky: profilmi, tvaru, spojenie, medzi, dvoma

Zhrnutie / Anotácia:

Na profile (1) rámu sú upevnené dve spojky (3, 4) v tvare T, ktoré zasahujú do dutých komôr v profile (2) priečle. Spojky (3, 4) sú v oblastiach svojich horných koncov vybavené kanálmi (7, 8), do ktorých zasahujú upevňovacie čapy (9, 10) prechádzajúce profilom (2) priečle. Týmito upevňovacími čapmi (9, 10) sa vytvorí mechanické spojenie medzi spojkami (3, 4) a profilom (2) priečle. Spojky (3, 4) sú v pozdĺžnom smere profilu (1) rámu vybavené...

Pásik hadicovej spony

Načítavanie...

Číslo patentu: U 527

Dátum: 10.08.1994

Autor: Slávik Pavol

MPK: F16B 2/06

Značky: spony, pásik, hadicovej

Text:

...do strany, prenos malého utah. momentu do 2,5 Nm.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje ine tvarové riešenie pásika, ktoré spočíva v tom, že v pásiku sú vytvorené dve pozdlžne drážky s rovnakým rozstupom ako má spona. /obr. Č. 1/Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkou, kde na obr. č. 1 je znázornený nový tvar pásika a na obr. č. 2 je znázornená celková zostava hadicovej spony.Hadicová...

Nastreľovací klinec na zarážanie do tvrdých materiálov, odolný proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 278511

Dátum: 06.07.1994

Autori: Gröschel Friedrich, Sartor Dietmar

MPK: F16B 19/14

Značky: proti, klinec, korózii, tvrdých, zarážanie, nastřelovací, odolný, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Nastreľovací klinec je tvorený driekom (1, 4, 7) s hlavou (1a, 4a, 7a), ktorý axiálne prechádza dorazovou podložkou (2, 6, 8), ktorá priemerovo presahuje driek (1, 4, 7). Materiál drieku (1, 4, 7) je tvrdší ako materiál dorazovej podložky (2, 6, 8). Driek (1, 4, 7) je z austenitickej ocele legovanej dusíkom s obsahom 2 až 22 % hmotn. Mn, 1 až 3 % hmotn. Mo, 0,2 až 1,2 % hmotn. N, 15 až 26 % hmotn. Cr a 0 až 17 % hmotn. Ni. Na drieku (1, 4, 7)...

Upínacie zariadenie na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278525

Dátum: 08.06.1994

Autor: Züllig Kurt

MPK: F16B 7/04, F16B 7/22

Značky: profilových, upínacie, rozoberateľné, spojenie, zariadenie, dielov, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie obsahuje vložené prizmatické jadro (2) s možnosťou zasunutia a upnutia do prvého profilového dielu (1). V pozdĺžnej osi vloženého jadra (2) je axiálne suvne uložený kotvový svorník (7), ktorého vystupujúci koniec je usporiadaný na záber do pozdĺžnej drážky druhého profilového dielu (19). V boku kotvového svorníka (7) je vytvorené priečne kužeľové vybratie (14), do ktorého zasahuje kužeľový hrot (15) nastaviteľnej skrutky,...

Združený základový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278366

Dátum: 08.06.1994

Autori: Fischer Artur, Haug Willi

MPK: F16B 13/14, E02D 5/74, E02D 5/80...

Značky: základový, združený, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Združený základový prvok na upevnenie kotevnej tyče (7) vo vŕtanom otvore (1) obsahuje patrónu (3), ktorá je naplnená minerálnou maltou (6), tvoriacou jednu zložku, a vodnou zložkou (5), tvoriacou druhú zložku, a je umiestnená vo vnútornom zásobníku (4). Aby sa dosiahlo rovnomerné a homogénne zmiešanie minerálnej malty (6) s vodnou zložkou (5), obsahuje vodná zložka (5) tixotropný prostriedok a má pastovitú konzistenciu.