F16B

Strana 7

Panel ako aj upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17026

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/04, F16B 5/00, E04F 15/02...

Značky: panely, panel, systém, upevňovací

Text:

...sa ukladajú prevažne ako plávajúce. Na redukciu kročajového zvuku sa zvyčajne medzi podklad alaminátové panely ukladá medzívrstva na tlmenie kročajového zvuku. Taktiež je známy spôsob, pri ktorom sa medzívrstva na tlmeniekročajového zvuku ñxne pripevni na spodnú stranu laminátových panelov orientovanú bližšieZvlášť problematické je zaklesnuté spojenie známeho upevňovacieho systému vtedy,ak je voblasti zaklesnutého spojenia zaťažený veľkým...

Panel a upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 514

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: F16B 5/00, E04F 15/04, E04F 15/02...

Značky: upevňovací, panel, panely, systém

Text:

...byt ako nedostačujúce na zaistenie dostatočnejpevnosti tohto typu upevňovacích prvkov.Z W 0 01/51732 A 1 je známy druhovo príbuzný upevňovací systém, ktorý obsahuje dodatočný blokovací prvok. Blokovací prvok musíbyt po uskutočnení aretácie háčikových prvkov dodatočne vsunutý na spojovacie miesto. Ďalej pripravuje montáž blokovacieho prvku problémy vtedy, keď leží rad panelov veľmi blízko steny. Pre blokovací prvok nie je dostatok miesta, abyho...

Upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14326

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/02, F16B 5/00

Značky: systém, upevňovací, panely

Text:

...zaťažením len ten panel, ktorého hákovitý prvok leží dole, teda je bližšie smerom k podkladu. S týmto zaklesnutý, hore ležiaci hákovitý prvok susedného panelu nie je zaťažený, preto v dôsledku zaťaženia dochádza lenupanelu sdole ležiacim hákovitým prvkom kzatlačeníu do zväčša mäkkej medzivrstvyna tlmenie kročajového zvuku. Pri tomto sa hore ležiaci hákovitý prvok nezaťaženého panelu uvoľní z dole ležiaceho hákovitého prvku susedného panelu....

Rozperná príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282454

Dátum: 31.12.2001

Autori: Haage Manfred, Heinzelmann Werner

MPK: F16B 13/08

Značky: príchytka, rozpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná príchytka má uzavretú driekovú časť vytvorenú ako driekové puzdro (2), s kanálom na skrutku a s rozperným driekom (3) rozdeleným v pozdĺžnom smere, pričom jedna drieková polovica je spojená s driekovým puzdrom jednodielne a obe driekové polovice (4, 5) majú hrebeňovitý a vzájomne doplnkový tvar z radu prestriedane uložených výbežkov (14, 15) a medzier a zapadajú do seba pri vytváraní uzavretého telesa so súvislým povrchom v rozpernom...

Lištový systém na spájanie podláh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3064

Dátum: 03.12.2001

Autor: Matuš Pavol

MPK: F16B 5/00, E06B 1/70, E04F 19/06...

Značky: spájanie, listový, systém, podláh

Text:

...skrutiek bez hláv na spojenie s podkladovou kotviacou lištou.Zistilo sa, že je výhodné ak podkladová kotviaca lišta má tvar obráteného písmena U s okrajmi, s vnútorným prierezom užším ako priemer spojovacej skrutky bez hlavy. Podkladovà kotviaca lišta môže mat výšku 6 až 14 mm. Ďalej je výhodné, keď otvory na spojovacie skrutky bez hláv majú oválny tvar a sú umiestnené medzi otvormi na kotviace skrutky a keď hrúbka prechodovej podlahovej lišty...

Rotor spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2987

Dátum: 08.10.2001

Autori: Procházka Miloš, Strejček Jaroslav, Sláma Jiří, Veselý Stanislav, Klusáček Jiří, Janištin Václav

MPK: F16B 4/00, F01D 5/00

Značky: rotor, turbiny, spaľovacej

Text:

...rotora 5 200 min. Prevádzka pri otáčkach 5 500 min by znamenala zníženie prevádzkovej bezpečnosti pomer uvoľňovacích otáčok k prevádzkovým by poklesol na hodnotu 1,1, čo je nevyhovujúce.Cieľom technického riešenia je teda predstavit vysokotlakový rotor spaľovacejturbíny, ktorý by umožnil zvýšiť jeho otáčky.-2 Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery rotor podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že rotor...

Rozperná kotva z kovu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282135

Dátum: 17.09.2001

Autori: Haage Manfred, Seibold Günter, Hein Bernd, Weber Wilfried, Plocher Bernd

MPK: F16B 13/06

Značky: výroby, kotva, rozpěrná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná kotva (1) z kovu na ukotvenie do vyvŕtanej diery v stavebnom diele má driekovú časť (2), ktorá na svojom prednom konci obsahuje rozpierací kónus, ktorého prierez vytvára mnohouholník. Na každej ploche (13) mnohouholníka je uložená vzperná škrupina (5) so štrbinou (7) vzhľadom na plochu (13) mnohouholníka, pričom štrbina (7) zodpovedá približne radiálnemu presahu (8) vzpernej škrupiny (5) vzhľadom na priemer drieku. Každá vzperná...

Bytový nábytok s kovovým uholníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2862

Dátum: 11.06.2001

Autor: Marejková Zuzana

MPK: F16B 12/44, A47B 3/08, A47B 3/06...

Značky: uholníkom, bytový, nábytok, kovovým

Text:

...trojuholnika, vytvoreného z troch profilov navzájom pevne spojených. Na preponách trojuholníka sú vytvorené otvory pre tixačné prvky 2 a na vzájomnú tixáciu korpusu alebo rámu nábytku a horizontálne časti kovania 1. Na preponu trojuholníka je pevne pripojený jeden koniec kovovej tyče g. K horizontálne časti kovania 1 je pevným spojom fixovaná Vertikálna časť kovania i. Tvar profilu vertikálne časti kovania i je kompatibilný stvarom nohy...

Samouťahovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281713

Dátum: 11.05.2001

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 2/24, F16L 33/02

Značky: samouťahovacia, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Samouťahovacia svorka obsahuje zvierací pásik (21) vyrobený z pružinovej ocele, majúci cez seba presahujúcu vnútornú a vonkajšiu pásikovú časť (21a, 21b), pričom vnútorná pásiková časť (21a) zvieracieho pásika je vybavená jazýčkovitým útvarom so šírkou menšou, ako je šírka zvieracieho pásika, a vonkajšia pásiková časť (21b) je vybavená pretiahnutou štrbinou (22) na zasúvanie jazýčkovitého útvaru vnútornej pásikovej časti (21a). Vnútorná...

Kompaktná príchytka plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2766

Dátum: 18.01.2001

Autor: Červenko Jozef

MPK: E05C 19/18, E05C 1/02, A47F 3/12...

Značky: príchytka, kompaktná, plošných, materiálov

Text:

...hranolového a pod. alebo iného a zjedného pružného dielu ľubovolného tvaru napr. oválneho, obdĺžnikového a pod. Každý z oboch pevných díelov je opatrený predozadným otvorom a drážkou umiestnenou po ich vonkajšom obvode. Pružný diel má dva symetrícké otvory, ktorých priemer je daný vnútomým priemerom drážky umiestnenej na vonkajšom obvode pevných dielov. Predozadný otvor pevných dielov má priemer, ktorého veľkost je daná veľkostou...

Kotva na sanáciu keramzitobetónových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2722

Dátum: 11.12.2000

Autor: Velko Miroslav

MPK: F16B 13/04, E04B 1/48

Značky: panelov, keramzitobetónových, sanáciu, kotva

Text:

...bližšie objasnené pomocou výkresov na ktorých je na obr. l znázornená kotva v bočnom pohľade a na obr. 2 je znázomený rez železobetónovou nosnoustenou a keramzitobetónovým obvodovým panelom a s umiestenou kotvou cez tieto panely.Kotva na sanáciu keramzitobetónových obvodových panelov Q, podľa obr. l pozostávazo skrutky 1 , na výrobu ktorej je výhodné použiť materiál napríklad 11 216, s priemerom 20mm, ktorá je na jednom konci opatrená...

Rozoberateľné upevnenie rukoväti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2662

Dátum: 12.09.2000

Autor: Regina Ivan

MPK: F16B 2/00

Značky: rozoberateľné, upevnenie, rukoväti

Text:

...na rozoberateľné upevnenie rukoväte k manipulovanému telesu tvaru tenkostenného valca, . obr. 2 pohľad s čiastočným pozdľžnym rezom na rukoväť s príchytkou, ukončenou závrtkou,obr. 3 pohľad s čiastočným pozdľžnym rezom na rukoväť s príchytkou, ukončenou vnútorným závitom.Rozoberateľné upevnenie rukoväte podľa obr. 1 pozostáva z rukoväte l a manipulovaného telesa g tvaru tenkostenného valca. Teleso rukoväte ll je otočnoěposuvne spojené s...

Istiaci spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2660

Dátum: 12.09.2000

Autori: Alman Branislav, Huska Eugen

MPK: F16B 7/00

Značky: istiaci

Text:

...rúrok sa spoj uvoľní. Dilatačný medzikus môže byť prispôsobený na spájanie rúrok rôznej svetlos ti. Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese je na obr znázornený rez istiacimspojom podľa technického riešenia. Príklad uskutočneniaIstiaci spoj bol vytvorený z dvoch kovových rúrok 1,2rovnakej svetlosti. Prvá z rúrok l bola na spájanom konciP vybavená centricky umiestneným dilatačným rúrkovým medzikusom lls menšou svetlosťou,...

Bezpečnostná matica a/alebo hlava skrutky proti rozobratiu spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2659

Dátum: 12.09.2000

Autor: Doležal František

MPK: F16B 41/00

Značky: spoja, bezpečnostná, hlava, rozobratiu, skrutky, proti, matica

Text:

...dosadacej časti g sa v osovom reze zmenšujesmerom od zvieraného profilu g pri zmontovanom stave celého spoja. Vtomto prípade má povrchová krivka dosadacej časti pri pohľade vpozdĺžnom reze tvar kružnice, ale môže byť elipsovitá, kužeľovitá a pod. Vtomto uskutočnení je medzi dosadacou časťou g a uťahovacou nadstavbou § uskutočnený Iomový zápich Z. Ten však nie je nevyhnutný.Pri montáži je celá bezpečnostná matica 1 otáčaná a uťahovaná...

Čapový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2616

Dátum: 14.08.2000

Autor: Straka Igor

MPK: F16B 5/10

Značky: čapový

Text:

...tenkostennom prvku l 0 je vytvorený tvarový otvor 1 l, vychádzajúci z horizontálnejštrbiny Q, ktorej šírka korešponduje s hrúbkou horizontálneho tenkostenného prvku 20 v tvare lišty. Horizontâlna štrbina 12 prechádza do dvoch otvorov Ě a Lä, každého v tvare jednej štvrtiny kruhovej výseče, lokalizovaných súmerne nad a pod osou horizontálnej štrbiny l 2. Horizontálny tenkostenný prvok gQ má pritom na obidvoch koncoch vytvorené dva oproti sebe...

Spojovací prvok na spájanie tyčí do priestorových tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2544

Dátum: 11.07.2000

Autor: Štulák Stanislav

MPK: F16B 7/18, E04B 1/19

Značky: prvok, spojovací, spájanie, priestorových, konštrukcií, tyčí, tyčových

Text:

...ako priemer svomého puzdra.Zjednodušenie montáže priestorových tyčových konštrukcií je umožnené zvýšenou pohyblivosťouzávitového svorníka odstránením jeho priamej spojitosti s nosným telesom.Prehľad obrázkov na yýkresoch - Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr.1 je znázomený spojovacíprvok podľa technického riešenia a na obr, 2. je znázomený spojovací prvok podľa technickéhoPríklady uskutočnenia Na obr.1. a...

Aretačný kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2525

Dátum: 12.06.2000

Autor: Zvrškovec Jozef

MPK: F16B 2/00

Značky: aretačný

Text:

...je v kmhovom otvore kolmo .na os čapu otočne uložená montážna plocha. Vťahovaním čapu do nosného telesa cez deliacu rovinu pomocou závitu dochádza k aretácii čapu ako aj aretácii montážnej plochy.Prehľad obrázkov na gýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu . Príklad uskutočneniaAretačný kĺb podľa technického riešenia je konštruovaný tak, že vnosnom telese 1 je otočne uložený čap l, V ktorom je zjednej strany závit i a...

Spoj veľkoplošných dosiek a zariadenie na jeho výrobu a na spájanie veľkoplošných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2490

Dátum: 12.06.2000

Autor: Žilík Marián

MPK: F16B 11/00, F16B 12/04

Značky: spájanie, velkoplošných, zariadenie, dosiek, výrobu

Text:

...riešenia a naobr. 3 je znázomené zariadenie na spájanie dosiek.Príklad uskutočnenia Príklad lSpôsobom podľa tohto technického riešenia bol vyrobený klinový spoj, ktorý pozostáva z drážky a klina. Použité boli preglejkové dosky hrúbky 25 mm. Drážka je ukončená na obidvoch povrchoch dosky plôškou hrúbky 1 mm, dno klinovej drážky má tvar W a na obidvoch povrchoch dosky na strane klina sú vytvorené rnikrodrážky v tvare V a ich hĺbka je 1...

Regál s výsuvnými policami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2436

Dátum: 16.05.2000

Autori: Hodas Rastislav, Jančík Jaroslav

MPK: F16B 12/00, F16B 2/16, A47B 57/04...

Značky: regál, výsuvnými, policami

Text:

...príslušného zadného vodiaceho kolieska.Dolné vodiace drážky sú v krajných polohách predného kolieska a zadného kolieska ukončené klesanlm drážky pod uhlom B voči vodorovnej časti, ktorý je v rozpätí 3 °až 8 °.Vodiace lišty majú v prednej časti zarážky.Ako predné vodiace kolieska a zadné vodiace kolieska môžu byť použité valivé ložiská.Hlavnou výhodou regálu svýsuvnými policami, podľa technického riešenia je,že umožňuje podstatne jednoduchšie...

Pás majúci danú šírku a vytvorený z materiálu v podstate nevykazujúceho pružnú rozťažnosť vo svojom pozdĺžnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 280637

Dátum: 16.05.2000

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: nevykazujúceho, vytvorený, majúci, pozdĺžnom, materiálů, podstatě, svojom, šírku, smere, danú, pružnú, rozťažnosť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pásu vytvoreného z materiálu v podstate nemajúceho pružnú rozťažnosť vo svojom pozdĺžnom smere, ako napríklad z plechu. Je určený na použite predovšetkým ako zvierací pás tvarovaný do svorky, ktorému je dodávaná pružná rozťažnosť v jeho pozdĺžnom smere vybraním časti vnútornej plochy a vonkajších okrajových častí pásu. Vybrania pásu sú vytvorené v najmenej jednej pásovej sekcii (20) telesa (10) pásu s bočnými vybraniami (22) v...

Svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280353

Dátum: 10.12.1999

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 2/08, F16L 33/00

Značky: svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka pozostáva zo zvieracieho pásika (11) s voľnými koncami preloženými cez seba a obsahujúceho mechanické spojovacie prostriedky na mechanické spojenie vzájomne sa presahujúcich koncov k sebe a prostriedky na vyvíjanie zvieracej sily na predmet, okolo ktorého je svorka upnutá. Zvierací pásik (11) je vytvorený z materiálu, ktorý v podstate nie je pružne preťahovateľný vo svojom pozdĺžnom smere a je vybavený v najmenej jednej pásikovej sekcii...

Ľahko rozoberateľné spojenie doskových častí s možnosťou otáčania do 360°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2263

Dátum: 10.09.1999

Autori: Krajčovičová Ingrid, Linhard Ľubomír

MPK: F16B 5/00

Značky: částí, spojenie, doskových, 360°, rozoberateľné, ľahko, otáčania, možnosťou

Text:

...zostáv-u závesu na jednej spájanej časti, obr.2 popisuje uloženie posuvného čapu, obr.3 montáž spojovacej platničky v jednej spájanej časti. Obr.4 objasňuje montáž čapu a zakrytie montážneho otvoru, obr.5 znázorňuje spojenie dvoch častí. Na obr.6 je možné uloženie montážneho otvoru a ovládacej drážky čapu. Rôznu kombináciu tvarov priečnej drážky, spojovacej platničky a tvarov hrán vo vzťahu ku vzájomnemu pohybu naznačuje obr.7.Otočné...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280091

Dátum: 06.08.1999

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: otvoreného, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka otvoreného typu na použitie na otáčavých častiach má zvieraciu pásku (11) majúcu páskové časti (11a, 11b), prekrývajúce sa v inštalovanom stave svorky okolo upínacieho predmetu, s mechanickým spojom na spojenie navzájom sa prekrývajúcich páskových častí, obsahujúcim aspoň jeden smerom von vybiehajúci hákovitý prvok (31', 32') uspôsobený na zasunutie do upevňovacieho otvoru vytvoreného v presahujúcej vonkajšej páskovej časti (11a) a s...

Spojovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2241

Dátum: 12.07.1999

Autori: Kysel Bohumil, Hromádka Igor

MPK: F16B 7/00

Značky: spojovací, prostriedok

Text:

...tvaru, má v prednej časti protiľahlé vzájomne opačne umiestnené vodiace výstupky pre ohybnć ramená plochćho upevňovacieho prvku, v zadnej časti zadný nasúvací otvor prechádzajúci na hornej strane polouzavretého púzdra do oblúkovitého vybrania, ktorým sa do polouzavretého púzdra nasúva plochý upevňovací prvok a ovládací prvok. Na spodnej strane polouzavretého púzdra, oproti oblúkovitému vybraniuje kotviaci otvor pre hriadeľ...

Upevňovací prvok s rozpínacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279754

Dátum: 12.03.1999

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/04, F16B 15/04

Značky: rozpínacím, prvkom, prvok, upevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Klinovitý upevňovací prvok (1) s rozpínacím úsekom, ktorý je tvorený ako pozdĺžny zárez (5) tvaru "U" s vloženým klinom (6). Klin (6) prilieha na vrubovú základňu (11), ktorá stúpa k prednému čelnému koncu (10), pričom zubami (8) opatrená vonkajšia plocha klinu (6) prečnieva driek (2) upevňovacieho prvku (1). Klin (6), ktorý s možnosťou presunutia dolieha na vrubovú základňu (11), umožňuje dodatočné rozopnutie ukotveného upevňovacieho prvku (1)...

Spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2068

Dátum: 11.02.1999

Autori: Zvarík Jozef, Chytil Břetislav, Stacho Ivan, Labanc Martin, Machaj Peter, Kuka Stanislav

MPK: F16B 5/06

Značky: spojka

Text:

...pri 180 stupňovom uhle uloženia panelov, príp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.2 je v reze uchytenia zobrazená spojka pri 135 stupňovom uhle uloženia panelov, príp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.3 je v reze uchytenia zobrazená spojka pri 90 stupňovom uhle uloženia panelov, prĺp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.4 je znázornený priečny rez vonkajšej a vnútornejčasti spojky spolu s navádzacími kolikmi a dutýni čapni...

Spojovací prvok tyčí priestorovej prútovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279620

Dátum: 11.01.1999

Autor: Strässle Marcel

MPK: E04B 1/21, F16B 7/18

Značky: priestorovej, spojovací, sústavy, prvok, prútovej, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok pozostáva z druhého vodiaceho puzdra (151) s prvým bočným pozdĺžnym výrezom (152), ktoré je na svojej čelnej ploche vybavené prvou vložkou (153), ktorou prechádza druhý závitový svorník (141), vybavený na jednom konci prvou hlavou (142) a na druhom konci závitovou časťou, zaskrutkovanou v osovom závitovom otvore (164), vytvorenom v prvej vodiacej vložke (161), tvorenej závitovou časťou (162) a časťou (163), ktorá je umiestnená v...

Spojovací prvok na spojovanie tyče so styčníkom priestorovej prútovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279568

Dátum: 11.01.1999

Autor: Strässle Marcel

MPK: F16B 7/18, E04B 1/21

Značky: prútovej, tyče, spojovanie, prvok, spojovací, styčníkom, sústavy, priestorovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok sa skladá zo spojovacieho puzdra (3), pripojeného na tyč, a zo svorníka (5), pripojeného na svorník (10). Svorník (5) prechádza priechodným otvorom spojovacieho puzdra (3) a priechodným otvorom vodiaceho puzdra (12), usporiadaného medzi spojovacím puzdrom (3) a styčníkom (10), kde prierez vnútornej časti vodiaceho puzdra (12) a prostrednej časti svorníka (5) je polygonálny na vytvorenie tvarového styku na prenos otočného pohybu...

Závěsný čep pro manipulaci s kovářským nářadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 260444

Dátum: 15.12.1998

Autor: Drápal Otakar

MPK: F16B 13/06, B21J 13/04

Značky: manipulaci, nářadím, kovářským, závěsný

Text:

...je vytvořen průchozí otvor, jímž je prostrčen šroub, jehož konec je našroubován v závitovém otvoru válcového nástavce. Podstatou vynálezu je, že přivrácená čela hlavy a nástavce mají jedinou společnou funkční šikmou plochu.Výhodou zavěsného čepu podle vynálezu je jeho poměrně jednoduchá výměna připoškození při vysoké bezpečnosti práce. Další výhodou je, že závěsný čep lze použít i do stávajících manipulačních otvorů v kovářském nářadí. jinou...

Úchyt plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2040

Dátum: 02.12.1998

Autor: Červenko Jozef

MPK: F16B 5/06

Značky: materiálov, plošných, úchyt

Text:

...plošnýeh materiálov bez nutnosti ich poškodenia alebo ich narušenia.Spôsob upevňovania plošného materiálu k nosnémtt základu bez nutnosti jeho narušenia alebo poškodeniaje veľmijednodttchý a pozostáva z vloženia plošného materiálu medzi stenu vložky úchytu a vonkajšiu stenu telesa ťichytu a jeho zovretím, napr. skrutkovaniiii prítlačných prvkov v otvoroch telesa úchytu.Ako už bolo Livedené teleso úchytu na vnútornej svojej strane, výhodne...

Upínacie zariadenie na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281253

Dátum: 02.12.1998

Autori: Züllig Kurt, Strässle Marcel

MPK: F16B 7/04

Značky: zariadenie, spojenie, upínacie, profilových, dvoch, rozoberateľné, dielov

Zhrnutie / Anotácia:

Do prvého profilového dielu (1) je vložené a súčasne zabezpečené vkladacie jadro (2), obsahujúce axiálne pohyblivé šmýkadlo (7) s koncovou časťou, ktorá má výstupok (17, 18), ktorý sa dá prinajmenšom čiastočne vložiť do otvoru v druhom profilovom diele (19), aby sa vyvíjal upínací tlak na časť druhého profilového dielu (19), ktorá čiastočne uzatvára otvor. Šmýkadlo (7) je ploché a vkladacie jadro (2) obsahuje dve vnútorné drážky na axiálne...

Kolík kolíkového spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 280900

Dátum: 09.09.1998

Autori: Smorádek Peter, Tkáčik Jozef, Mateáš Pavol

MPK: F16B 5/07, F16B 12/10

Značky: kolík, kolíkového, spoja

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojdielny kolík (1) sa skladá z vonkajšieho regulovateľného telesa (6) vybaveného súosovým otvorom (8) s vnútorným závitom (9), do ktorého sa zaskrutkováva vnútorný kotviaci strmeň (11) vybavený vonkajším závitom (12). Kotviaca strana (7) kolíka (1) je vybavená zápichom (10) a na opačnej strane sa nachádza čelná časť (4) s drážkou (5). Čelná časť (4) je v priečnom reze menšia ako vonkajšie regulovateľné teleso (6) kolíka (1) a zároveň je...

Spôsob vytvorenia lepeného spoja dielov spojených záhybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279254

Dátum: 05.08.1998

Autori: Mattsson Tommy, Eklund Karl-gunnar

MPK: F16B 11/00, C09J 5/10

Značky: dielov, spojených, záhybom, lepeného, spôsob, vytvorenia, spoja

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvorenia lepeného spoja dielov spojených záhybom, a to medzi prvým dielom (1) a druhým dielom (2), vyrobených najmä z plechu. Prvý diel (1) má plochú okrajovú časť (3) a druhý diel (2) má plochú okrajovú časť (4) s ohnutým lemom (5) na ohnutie okolo okrajovej časti (3) prvého dielu (1), pričom spôsob obsahuje nanášanie pásikov lepidla (8) pozdĺž povrchu okrajovej časti (3, 4) jedného z obidvoch dielov (1, 2), ktorý má byť priložený na...

Klinec určený na nerozoberateľné spájanie materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1901

Dátum: 05.08.1998

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: F16B 15/00

Značky: spájanie, klinec, materiálov, určený, nerozoberateľné

Text:

...opatrený najmenej jedným výstupkom v pozdĺžnom reze v tvare pravouhlého trojuholníka, ktorého jedna odvesna tvorí s osou drieku pravy uhol, pričom priečny rez drieku je v tvare kruhu, štvorca alebo trojuholníka.Výstupky po obvode drieku môžu byt usporiadané symetricl-zy, asymetricky pripadne výstupky môžu byt len na jednej strane drieku.Driek môže byt taktiež na svojom obvode opatrený najmenej jednou drážkou, ktorá slúži na lepšie...

Skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1859

Dátum: 03.06.1998

Autor: Gaži Ľudovít

MPK: F16B 39/28, F16B 39/282

Značky: skrutka

Text:

...konštruoxrarta tak, že hlava skrutky je zo strany záyitu opaüená tromi luotmi v tvare kužeľa umiestnenými po obvode hlavy v rozostupe 120 stupňov. iPrehľad obrázkov na WlcresochSkrutka podľa tohto riešenia je znazomena na výkrese v pohľade zhora , bol-u a ako detail jedného z hrotov.Skrutky podľa tohto riešenia sú zhotovené z kovov a používajú sa najmä pri montáži kovových výrobkov a súčiastok. Ich použitie je vhodné najmä od priemeru viac...

Závitorezná skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280391

Dátum: 06.05.1998

Autor: Schulte Helmut

MPK: F16B 25/04

Značky: skrutka, závitořezná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka závitoreznej skrutky s vrcholom na päte závitového drieku a so závitom skrutky do dreva. Technickým problémom je také uspôsobenie frézovacieho profilu, aby bol zhotovený čo najviac nosný protizávit. Pozdĺž axiálnej priamky sú z chodov závitov vyrezané frézovacie profily (7, 71, 72). Frézovacie profily sa s pribúdajúcou vzdialenosťou od päty zmenšujú a niektoré chody závitu na čelnom konci závitového drieku sú bez frézovacích...

Zariadenie na spájanie dvoch okrajov pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278933

Dátum: 08.04.1998

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 2/08, F16B 5/07, B65D 63/02...

Značky: zariadenie, okrajov, pásov, spájanie, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zariadenia spočíva v tom, že z prvého okraja (33) prvého pásu (31) vyčnievajúci aspoň jeden spojovací prvok (39) zapadá do vybrania (43) v druhom okraji (37) druhého pásu (35). Súčasne aspoň jeden výstupok (47, 49) vyčnievajúci z prvého okraja (33) prvého pásu (31) v smere časti spojovacieho prvku (39), ktorá zapadá do vybrania (43) v druhom okraji (37) druhého pásu (35), a je bočne oddelený od spojovacieho prvku (39), dosadá do výrezu...

Zarážacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280930

Dátum: 04.03.1998

Autori: Schedler Gerd, Mallée Rainer, Striebich Jürgen, Mäder Eberhard

MPK: F16B 13/10

Značky: kotva, zarážacia

Zhrnutie / Anotácia:

Zarážacia kotva (1) pozostáva z kovovej dutinky (2), s vnútorným závitom (4) na zaskrutkovanie skrutky, s priechodným k prednému koncu sa zužujúcim vývrtom (3) na zavedenie rozperného telesa (5) na rozopretie zarážacej kotvy. Z hľadiska zníženia výrobných nákladov sa kovová dutinka razí z plechovej doštičky a nadväzne sa zvinie do dutinky spojenej švom. Takto vyrobená kovová dutinka sa z hľadiska veľkosti vyťahovacích síl vyrovná kovovej...

Rozpínacia príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280223

Dátum: 04.03.1998

Autor: Schäffer Marc

MPK: F16B 13/06, F16B 13/04

Značky: rozpínacia, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínacia príchytka sa skladá z rozpínacieho puzdra (1) s väčším množstvom pozdĺžnych zárezov (4) a zo svorníka (5) so závitom, ktorý má na svojom prednom konci rozpínací kužeľ (6). Rozpínacie puzdro (1) je kvôli vylepšeniu ubíjacej zóny opatrené väčším množstvom kosákovitých vyhĺbenín (10 ,11), pričom konce (12) vyhĺbenín v smere osi ukazujú k sebe a v smere obvodu sa navzájom meandrovite presahujú na vytvorenie ohýbacích mostíkov (13). Tým...

Spôsob spájania doskovitých drevných materiálov chemickým nitovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278753

Dátum: 04.02.1998

Autori: Repka Peter, Mackuliak Vladimír, Šteller Štefan

MPK: E04B 1/26, E04B 1/38, E04B 1/58...

Značky: spájania, spôsob, nitovaním, drevných, materiálov, chemickým, doskovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Drevené lamely sa bodovo po celej ploche navŕtajú priečnymi otvormi s priemerom 5 až 30 mm, povrchovo sa upravia proti vlhkosti a/alebo horľavosti. Následne sa vysušia a zložia do súboru. Potom sa chemicky znitujú pomocou roztavených syntetických živíc pri teplote 150 až 250°C, lisovacím tlakom 20 až 60 MPa. Do priečnych otvorov je možné zanitovať drevené, hliníkové alebo syntetické spojky.