F16B

Strana 2

Zariadenie na nútené aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16948

Dátum: 02.07.2010

Autor: Briosi Antonello

MPK: F16B 12/40, A47B 47/02

Značky: nútené, zariadenie, voči, prvkov, dvoch, kolmo, aretovanie, orientovaných

Text:

...aretačné zariadenie podľa tohto vynálezu dalej obsahuje tvarované kovové puzdro 32, ktoré, začínajúc z jedneho konca, dosadá na závitovú stopku skrutky 30 protiľahlý koniec puzdra 32 je určený na pripevnenie na nákružok 28. Rovnaké puzdro 32 je navyše vybavené pozdĺžne pokračujúcou štrbinou 34, ako aj dvomi odsadenými prstencovými depresiami 36. Štrbina 34 umožňuje, aby sa puzdro 32 mierne otvorilo počas núteného aretovania rúrkových prvkov...

Podlahový panel a podlahová krytina, pozostávajúca z množstva týchto podlahových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16966

Dátum: 14.06.2010

Autor: Perra Antonio Giuseppe

MPK: F16B 5/00, E04F 15/02

Značky: množstva, podlahových, podlahová, podlahový, pozostávajúca, týchto, panel, krytina, panelov

Text:

...druhej spojovacej časti s prvou spojovacou časťou susedného podlahovéhopanelu, pričom dolný lem je orientovaný podstatne vertikálne a je opatrený ústupkom, uspôsobeným pre aspoň čiastočné prijímanie vonkajšieho vydutia horného jazyka susedného podlahového panelu, pričom horná drážka je uspôsobená pre prijímanie aspoň časti dolného jazyka susedného panelu,pričom ďalej dolná drážka je uspôsobená pre prijatie aspoň časti horného jazyka...

Rozperka do obkladových plášťov bez nosnej schopnosti a spôsob upevnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287301

Dátum: 21.05.2010

Autor: Likosar Ferdinand

MPK: E04B 1/41, F16B 13/00

Značky: plastov, rozpěrka, schopnosti, upevnenia, obkladových, nosnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rieši upevňovanie rozperky v obkladovom plášti bez nosnej schopnosti, pred masívnou stenou (1), kde obkladový plášť zahŕňa izolačnú vrstvu (3) a vonkajšiu povrchovú vrstvu (4), pričom cez otvor (9) v obkladovom plášti sa zavádza montážny tŕň (13), ktorý svojím predným koncom zaberá do otvoru (10) v masívnej stene (1) a svojím zadným koncom vyčnieva z obkladového plášťa. Rozperka (12) sa nasadzuje na montážny tŕň (13). Používa sa vrták...

Spôsob odstraňovania pesticídov z extraktov ginkgo biloba a extrakty získateľné uvedeným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13525

Dátum: 31.03.2010

Autori: Acerbi Mario, Mombelli Giacomo, Arpini Sabrina, Giori Andrea

MPK: F16B 2/12

Značky: extrakty, pesticídov, biloba, ginkgo, extraktov, odstraňovania, spôsobom, uvedeným, získateľné, spôsob

Text:

...90 °C za súčasného miešania po dobu 30 minút. Vodný-3 roztok sa separuje a zvyšok sa 3-krát zmíeša s 1,9 l vody pri 90 °C, pričom sa zakaždým získa vodný roztok.12) Vodné roztoky sa zmiešajú a extrahujú v protiprúde so 14 I hexánu.13) Vodný roztok sa koncentruje na objem 0,3 I potom sa pridá 0,1 l 95 ° EtOH a roztok sa zahrieva na 50 °C za súčasného miešania, potom sa ochladí na teplotu miestnosti a nechá sa kryštalizovat po dobu 3 dnl.14)...

Závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15251

Dátum: 26.03.2010

Autor: Andersson Mats

MPK: G09F 7/18, F16B 2/10, G09F 15/00...

Značky: zariadenie, závesné

Text:

...strane druhou krycou- obidve tieto krycie dosky sú vzájomne spojené dvoma kolíkmi, ktore prechádzajú medzi krycími doskami a základňovou časťou, prvé úchytné rameno je upevnené otočne na prvom z týchto kolíkov a druhé úchytné rameno je otočne upevnené na druhom kolíku.Krycie dosky bránia prístupu k prevodovým mechanizmom z bočných strán závesného zariadenia a následne tak znižujú riziko poranenia spôsobené zovretím, pričom kolíky pôsobia...

Zásobníkový pás a upevňovacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21010

Dátum: 08.03.2010

Autor: Miescher Stefan

MPK: F16B 15/08, F16B 27/00

Značky: prvkami, zásobníkový, upevňovacími

Text:

...geometrie výstupkov. 0008 Výhodné je uskutočnenie elastických závesov na miestachnasadenia výstupkov na nosný pás, ktoré zaisťujú elastickú ohybnosť a ktoré je možné technicky jednoducho vyhotoviť0009 Výhodné je tiež to, keď radiálny presah výstupkov cez priemer vedenia odpovedá prinajmenšom 0,15- až 0,7-násobku priemeru vedenia, čím je po prvé umožnené bezpečné vedenie na vodiacich, plochách zásobníka a po druhé je umožnená...

Poistná skrutka, skrutkové spojenie a spôsob výroby poistnej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13248

Dátum: 03.03.2010

Autor: Holscher Winfried

MPK: F16B 39/30

Značky: poistná, spojenie, výroby, skrutky, spôsob, skrutkové, poistnej, skrutka

Text:

...aj po väčšompočte postupov skrutkovania. Ďalej spočíva úloha vtom, že sa má vytvoriť príslušne optimalizované poistné skrutkové spojenie, ako ajspôsob a zariadenie na výrobu optimalizovanej poistnej skrutky.Táto úloha je ohľadom poistnej skrutky vyriešená znakmi nároku 1. Ohľadom skrutkového spojenia je táto úloha vyriešená znakmi nároku 9. Ohľadom spôsobu je táto úloha pre vyrobenie poistnej skrutkyvytvorenej podľa koncepcie vynálezu...

Skrutkový spoj so zamedzením proti samovoľného uvoľneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5359

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cimpl Lukáč

MPK: F16B 39/00, F16B 27/00

Značky: skrutkový, uvoľneniu, samovolného, proti, zamedzením

Text:

...západkou je nalisovaný ochranný kovový alebo plastový prstenec.Z montážneho hľadiska je podstatné, že matica, ochranný prstenec alebo prelis sú opatrená axiálnyrn otvorom alebo len matica je opatrená axiálnym otvorom.Výhody skrutkového spoja so zamedzením voči samovoľnému uvoľneniu podľa tohto úžitkového vzoru spočívajú v tom, že v jednom prípade ak by mala snahu vnútomá matica sa uvoľniť, tak už u dotiahnutého spoja vnútorná západka v...

Západkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16658

Dátum: 19.01.2010

Autori: Koelling Fred, Subramanyam Venugopal

MPK: B63B 35/79, A63C 17/01, A43C 15/16...

Značky: západkový, systém

Text:

...ktoré zaberajú do rozrezanéhokrúžku, vkladaci uhol na zabratie do vkladacieho uhla rozrezaného krúžku avyberaci uhol na zabratie do vyberacieho uhla rozrezaného krúžku.0012 Podla piateho aspektu tu zverejnené uskutočnenia vynálezu zahrnujú západkový systém,zahrnujúci zdierku samicu a kolik samca. Zdierka môže mať pozdlžnu os a obsahuje prvú časť deñnujúcu povrch v stredovom otvore. Prvá časť môže tvoriť prvý ostrý uhol s pozdĺžnou osou...

Zložený prvok, viacvrstvová doska a prvok v tvare panela pre vytváranie tohto zloženého prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16344

Dátum: 17.12.2009

Autori: Vanhastel Luc, Deman Luc, Cappelle Mark, Maertens Luc, Van Hooydonck Guy

MPK: A47B 47/04, B27N 3/02, A47B 96/20...

Značky: prvků, viacvrstvová, vytváranie, zložený, prvok, zloženého, doska, panela, tohto, tvare

Text:

...prvok zahŕňajúci aspoň dva prvky v tvare panelov, zktorých každý má hranovú zónu, vktorej sú prítomné spájacie prostriedky vo forme profilovanej časti, ktorá vedie u každého v pozdĺžnom smere príslušnej hranovej zóny, a tiež každý z nich zahŕňa koncové čelo vedúce priečne kprislušnej hranovej zóne, pričom zmienené protilované časti umožňujú spájanie prvkov v tvare panelov k sebe tak, že sú vzájomne prepojené, s tou charakteristikou, že...

Dištančné zariadenie a upevňovací systém s dištančným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13231

Dátum: 01.12.2009

Autori: Binder Ottmar, Binder Hans

MPK: F16B 5/02

Značky: systém, zariadením, dištančné, dištančným, zariadenie, upevňovací

Text:

...otvor v smere k strešnému nosiču batožiny až po dosadnutie na ňom. Toto prechádzanie je realizované prostredníctvom opomého dielu alebo protioporného dielu dištančného zariadenia bezdotykovo s ohladom na priechodný otvor, takže na strešnú karosériu nepôsobia žiadne deformačné sily.0017 Obrázky vysvetľujú vynález na základe jedného prlkladu uskutočnenia, a sice zobrazujúobrázok 1 schematický pohľad v reze cez upevňovacie usporiadanie s...

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5280

Dátum: 05.11.2009

Autor: Poljak Silvester

MPK: F16B 39/00, F16B 25/00

Značky: odolnosťou, skrutkový, vibráciám, zvýšenou, proti

Text:

...stúpania závitov ale s rozdielnymi hodnotami stúpania závitov. Prvému závitu skrutky je priradená vnútorná matica a druhému závitu skrutky je priradená vonkaj šia matica.Pritom nezáleží či prvý závit a druhý závit skrutky je pravotočivý, jednoduchý alebo viacnásobný alebo či prvý závit a druhý závit skrutky je ľavotočivý, jednoduchý alebo viacnásobný.Avšak podstatným znakom technického riešenia je, aby prvý závit skrutky mal vyššiu hodnotu...

Zvariteľné upevňovacie mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13868

Dátum: 15.09.2009

Autori: Steinke Gregory, Myers Timothy, Lopez Carlos, Seibold Kurt

MPK: B21J 15/02, B23K 26/28, B21K 25/00...

Značky: zvariteľné, mechanizmy, upevňovacie

Text:

...stranu,ležiacu proti prvej strane. Prvá strana je upevnená ku koncu dištančnej časti, ležiacemu proti osadeniu, a druhá strana má zváraciu plochu, vytvorenú na spojenie s druhoukonštrukčnou súčasťou zvarením na jej strane, ležiacej proti dištančnej časti.0007 V inom vyhotovení sa predložený vynález týka nítovanej montážnej zostavy. Nitovaná montážna zostava zahŕňa nit, ktorý ma nitovaciu časť, dištančnú časť,vybavenú osadením, v podstate...

Skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14198

Dátum: 01.09.2009

Autori: Braun Werner, Mohr Fabian

MPK: F16B 25/00, F16B 33/02

Značky: skrutka

Text:

...je prítlačná sila, s ktorou musí byť špička skrutky tlačená proti obrobku, veľmi malá. To je možné odvodiť z toho, že sa ako hlavný, tak ajvedľajší závit rozkladajú až k prednému koncu špičky skrutky a nie je nutné vniknutie bezzávitovej špičky do materiálu, aby závitové boky prišli do kontaktu s obrobkom. Pretože hlavný závit má závitové boky, ktoré sú v podstate vyššie než závitové boky vedľajšieho závitu, neruši vedľajší závit...

Poistná podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20064

Dátum: 20.08.2009

Autor: Volborth Thomas

MPK: F16B 43/00, F16B 39/24

Značky: poistná, podložka

Text:

...je ostrý uhol medzi vnútomou plochou segmentu krúžku a podkladom v nespojenom stave medzi 3 stupňami a 15 stupňami, optimálne medzi 5 stupňami a 10 stupňami.0011 V rozšírení vynálezu sa horná strana podložky odvrátená od podkladu vyznačuje profilovaním. Tým sa dosiahne zlepšený poistný účinok. Toto profilovanie sa môže obmedziť na vnútornú oblasť a môže byt vytvorené napríklad vo forme ryhovania. Profilovanie môže byt vytvorené aj ako...

Priestorový konštrukčný systém zložený z modulových spojovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286964

Dátum: 27.07.2009

Autor: Čupka Peter

MPK: A47F 5/10, A47B 96/00, A47F 3/00...

Značky: priestorový, konštrukčný, zložený, modulových, systém, prvkov, spojovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Priestorový konštrukčný systém je zložený najmenej z jedného nosného profilu stĺpika (1), do ktorého sú upevnené výhodne a bezprostredne modulové kotviace prvky a/alebo spojovacie prvky (3), a/alebo (12), a/alebo (19), a/alebo (24), a/alebo (34), a/alebo (39), a/alebo (1), pričom na vonkajšej strane nosného profilu stĺpika (1) sa nachádza najmenej jedno kotviace hniezdo vo forme kotviacej drážky (2) ohraničenej drážkovými výstupmi (4), majúce v...

Poistná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16821

Dátum: 03.07.2009

Autor: Flaig Hartmut

MPK: F16B 39/34, F16B 39/38

Značky: matica, poistná

Text:

...na nastavenie elasticity a prídržnej sily poistného prstencového kotúča okreminého preto neprenosné na poistnú maticu daného druhu, pretožeplatový prstencový kotúč sa vzhľadom na elasticitu správa inak ako kovový prstencový kotúč a že pri tomto technickom riešení sa nepočíta s žiadnym axiálnym odsadením vnútorného závitu prstencového závitu a telesa matice. Prídržná sila tejto poistnej matice spočíva na inom princípe účinnosti. GB 2 287...

Radiálna rozperná skrutková zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16147

Dátum: 24.06.2009

Autori: Dolan Michael, Oehms Ulrich

MPK: F16B 13/06, F16B 5/02

Značky: rozpěrná, zostava, skrutková, radiálna

Text:

...šesťuholníkový povrch, alebo hviezdicovo tvarovaný povrch, alebo iné viacuholníkové usporiadania (5), zatiaľ čo protiľahlý axiálny koniec (4), ktorý je vytvorený ako radiálne vyčnievajúca príruba, má tiež záberové usporiadania, ktoré sa tiež môžu vytvorit ako napríklad axiálne sa tiahnuce drážky alebo šestuholníkový povrch, alebo hviezdicovo tvarovaný povrch, alebo iné viacuholníkové usporiadania (6), na účely, ktoré sa vysvetlia...

Nábytkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5170

Dátum: 07.05.2009

Autor: Karlík Bohumil

MPK: F16B 12/00

Značky: nábytkový

Text:

...telesom, ktoré je vlisovane a zaistené do kovového profilu a do ktorého je vložená rozperná pružinka. Do telesa sa vkladá piestik,ktorý je pružinkou vytláčaný. Piestik má vyfrézovanú drážku a skrutkou s valcovou hlavou a s vnútorným šesťhranom, ktorá sa vskrutkuje do telesa a dotiahne sa do drážky v piestiku, sa pri povoľovaní skrutky piestik vysúva a pri doťahovaní skrutky sa vsúva, čím uchytáva protíľahlú stranu konštrukcie a vzniká...

Upevňovacie zariadenie chrániace proti krádeži spojením napevno kolesá s nábojom kolesa automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10646

Dátum: 16.04.2009

Autori: Da Fonseca Richard, Froeliger Alain

MPK: F16B 41/00

Značky: spojením, zariadenie, krádeži, nábojom, proti, kolesa, upevňovacie, chrániace, napevno, automobilů

Text:

...špecifického vyhotovenia upexxňoveicieho zariadenia proti krádeži podľa vynálezu má valcovitý čap konštantný priemer a obsahuje na vonkajšej strane trecie prostriedky usporiadané v určitej vzdialenosti od jeho základne. zatiaľ čo vložka má na vnútornej strane dva stupne s rôznymi priemermi a síce prvý stupeň na strane otvoru na zavedenie do záberu s uvedeným čapom a druhý stupeň na druhej strane. pričom posledneuvedený stupeň má väčší...

Teleskopický diel s aretačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9349

Dátum: 15.04.2009

Autor: Salmon Dirk

MPK: B25G 1/04, F16B 7/14

Značky: zariadením, teleskopický, aretačným

Text:

...a bez vynaloženia väčšej sily. Okrem toho má byť toto aretačnézariadenie vyrobiteľné jednoducho a s nízkymi nákladmi.N 007 Táto úloha je vyriešená teleskopickou tyčou so znakmi nároku 1. Výhodné tvary uskutočnenia vyplývajú z ostatných nárokov.0008 Úloha je predloženým vynálezom tak vyriešená, že aretačné zariadenie má prvý a druhý komponent, ktoré sú pozdĺž pozdĺžneho smeru tyčových prvkov otočne vzájomne spojené, pričom prvý...

Rohové spojenie predovšetkým pre nekovovú kostru lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11365

Dátum: 07.04.2009

Autor: Huhn Heino

MPK: A47C 19/00, A47C 19/02, F16B 12/22...

Značky: spojenie, kostru, predovšetkým, rohové, nekovovú, lôžka

Text:

...aj výrez na pripojenie kolíka.0008 Zatial čo tieto nekovové rohové spojenia pre kostry lôžka umožňujú opakovateľnú demontáž a následnú montáž kostry lôžka, rohové spojenie podľa GB 489,816, pri ktorom sú na bočných častiach čapy navzájom viacnásobne a striedavo3 usporiadané, tak aby tieto čapy mohli byť cez dve k nôžke vertikálne usporiadané pozdĺžne steny vzájomne aktivované a ziepené, a pri ktorom k nim budú obe kolmo usporiadané bočné časti...

Zostava spojovacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16834

Dátum: 13.03.2009

Autor: Sessa Eugene

MPK: F16B 41/00

Značky: zostava, prvků, spojovacieho

Text:

...dostatočnú na vytvorenie tuhého spojenia shriadeľom druhej súčiastky a axiálnu dĺžku dostatočnú kzachovaniu hriadeľa druhej súčiastky všeobecne rovnobežnej s osou vŕtania prvej súčiastky.0010 Nové znaky, ktoré sú charakteristické pre predkladaný vynález, sú uvedené v priložených nárokoch. Viac menej, uprednostňovaným prevedením tohto vynálezu a ďalším jeho cieľom a súvisiacim výhodám bude najlepšie porozumené s odkazom na nasledujúci...

Držiak žiarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5139

Dátum: 05.03.2009

Autor: Majerčík Peter

MPK: F21V 33/00, B60Q 1/30, F16B 1/00...

Značky: držiak, žiarovky

Text:

...lisovacieho výstupku 31 mreže 3. Na druhom konci je pásik strednej časti 13 rozšírený a zohnutý do zácvaku 17, na zacvaknutie do zacvakávacej štrbiny 24 zasúvacej časti 22 žiarovky 2. Súbežne so stredovou časťou 13 je umiestnená bočná časť 14, ktoré sú vzájomne prepojené kolmou prepoj ovacou časťou 15. Na bočnú časť 14 nadväzuje oproti zácvaku 17 umiestnená kontaktová plôška 18, na prepojenie s kontaktným drôtikom 23 zasúvacej časti 22...

Spojovacie teleso najmä na spojenie dvoch drevených konštrukčných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13680

Dátum: 16.02.2009

Autor: Heitz Walter

MPK: E04B 1/61, F16B 12/22, E04B 1/26...

Značky: dřevěných, částí, najmä, těleso, spojovacie, spojenie, dvoch, konštrukčných

Text:

...stredom spojovacieho telesa 10. Toto má za následok, že dve totožné spojovacie telesá 10 možno zostaviť tak, že vytvárajú takmer kompaktný kváder so zaoblenými rohmi.0013 Na lepšie upevnenie na drevenú konštmkčnú časť má spojovacie teleso 10 upevňovacie tŕne 36 vyčnievajúce z dosadacej plochy 14. Okrem toho má dosadacia plocha 14 zdrsnené časti 38 plochy. Ďalej sú cez ramená 20 podkovy vyvŕtané dalšie bočné uchytávacie kanály 40, ktoré...

Zverná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14854

Dátum: 06.02.2009

Autor: Offenbroich Adrian

MPK: F16B 7/04

Značky: zverná, spojka

Text:

...sa môže premieňať na translatorný pohyb kotevnéhoelementu. Celkovo je možné dosiahnut toho, že pohon môže byť použitý podľa určenianezávisle od namáhania zvemej spojky. Zvlášť výhodne je možné dosiahnuť toho, ženamáhanie pohonu krútiacim momentom je vpodstate nezávislé od namáhania zvemejJedno ďalšie uskutočnenie predpokladá, že každý pridržný kolík je pohyblivý pozdĺž svojej pozdĺžnej osi. To umožňuje pre montáž zvemej spojky v úložnom...

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5096

Dátum: 05.02.2009

Autor: Poljak Silvester

MPK: F16B 39/00

Značky: zvýšenou, odolnosťou, proti, skrutkový, vibráciám

Text:

...vizuálne označená. Tomu prináležia aj realizácie, kde matica s pravým závitom má zhodnú alebo rozdielnu hodnotu stúpania závitu ako matica s ľavým závitom.V jednom variantnom vyhotovení skrutkového spoja so zvýšenou odolnosťou voči vibráciám je možné ako prvú - vnútomú použiť maticu s pravým závitom a ako druhú - vonkajšiu použiť maticu s ľavým závitom. V druhom variantnom vyhotovení skrutkového spoja so zvýšenou odolnosťou voči vibráciám je...

Panel, najmä podlahový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11629

Dátum: 28.01.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04F 15/02, F16B 5/00

Značky: panel, najmä, podlahový

Text:

...usporiadaný udržiavač odstupu integrovaný vdlaždlci, ktorý zahŕňa prostriedky na kompenzáciu tepelného roztiahnutia obkladačky do dĺžky. Tieto udržiavače odstupu sú hákovito proñlované, takže dve obkladačky môžu byt navzájom spojené prostrednictvom vertikálneho spúšťacieho pohybu.0008 DE 200 08 708 U 1 tiež opisuje panely shákovitými profilovanými boćnýml hranami, ktoré môžu byť prostrednictvom vertikálneho spúšťacieho pohybu navzájom spojené...

Závitová vložka a diel vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15491

Dátum: 20.01.2009

Autor: Schraer Thorsten

MPK: F16B 37/12, F16B 39/282

Značky: vozidla, vložka, závitová

Text:

...sily, ako aj diel vozidla z ľahkého kovu so závitovou vložkou z ocele, v ktorom je závitová vložka na jednom konci na druhej strane príruby opatrená vonkajším závitom, ktorý má stúpanie závitu opačné vnútornému závitu, a závitová vložka je týmto vonkajším závitom zaskrutkovávaná do príslušného vnútorného závitu v diele vozidla.0009 Proti sebe bežiacimi závitmi sa výhodne dosahuje to, že sa závitová vložka ešte pevnejšie zaskrutkováva do dielu...

Metóda ukotvenia spojovacieho prvku a spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9181

Dátum: 23.12.2008

Autori: Torriani Laurent, Lehmann Mario, Valance William, Cove Peter

MPK: B29C 65/00, B29C 65/08, F16B 5/01...

Značky: prvok, prvků, spojovací, ukotvenia, metoda, spojovacieho

Text:

...stavebnej vrstvy, zatial čo na piest je aplikovanátlaková sila spojovací prvok je stlačený medzi druhú stavebnú vrstvu a nástoj, ktorým je aplikovaná tlaková sila.0008 V súlade s týmto aspektom je teda 0 skvapalňovanie minimálne časti z termoplastového materiálu skvapalneného v procese uskutočnené u rozhrania medzi objímkou a piestom a pri aplikácii mechanického kmitania a tlakovej sily. Bolo zistené,že tento pristup, na rozdiel od...

Upevňovací element

Načítavanie...

Číslo patentu: 286578

Dátum: 18.12.2008

Autori: Zoubek Viktor, Šašek Václav

MPK: F16B 19/00, F16B 21/00, F16B 2/20...

Značky: upevňovací, element

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací element je uskutočnený pridržovacou časťou (1), dutou kotviacou pätkou (2), pružným dorazom (15) usporiadaným medzi pridržovacou časťou (1) a kotviacou pätkou (2), ktorej stena obsahuje dva navzájom protiľahlé otvory (4), z ktorých zo spodného okraja vystupujú vždy pružné ramená (5, 6) rozovierajúce sa smerom k pridržovacej časti (1), ktoré majú na svojom konci čelné plochy (7, 8), ktoré po vložení upevňovacieho elementu do otvoru...

Spôsob vyhotovenia spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9560

Dátum: 03.12.2008

Autori: Henry Christophe, Morral Xavier, Miller Ira, Turegano Francisco

MPK: B21D 39/02, B62D 27/02, F16B 11/00...

Značky: vyhotovenia, spôsob, spoja

Text:

...slúžiť na redukciu a/alebo elimináciu kroku predbežnéhoobrubovania vybraných dielov v priebehu výrobného procesu. Spôsob sa skladáz poskytnutia konštrukčného prvku s dvoma substrátmi vytvárajúcimi priestor,ktorý sa má spojiť umiestnenie konštrukčného materiálu obsahujúceho,v hmotnostnom podiele, menej než približne dvadsať percent (20) etylénového kopolyméru, menej než približne štyridsať percent ( 40) epoxidu, menej než približne tridsať...

Pružné príchytky na upevnenie dvoch súčastí k sebe navzájom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13832

Dátum: 21.11.2008

Autor: Dubost Dominique

MPK: F16B 2/24

Značky: súčastí, dvoch, navzájom, upevnenie, pružné, príchytky

Text:

...sú spojené upevňovacou doskou, označenou číslom 9.0021 Táto upevňovacia doska 9 môže byť opatrená dodatočnými upevňovacimi prostriedkami,označenými číslom 10 a a 10 b, ktoré slúžia na zaistenie dobrého prichytenia príchytky.0022 Možno uvažovať o rôznych spôsoboch prevedenia týchto upevňovacích prostriedkov.0023 Upevňovacie prostriedky 10 a a 10 b tak môžu byť napriklad tvorené prvkami tejto upevňovacej dosky, ktoré majú harpúnovitý tvar.0024...

Podlahová krytina pozostávajúca z tvrdých podlahových dosiek a spôsob výroby podlahových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286531

Dátum: 12.11.2008

Autori: Cappelle Mark Gaston Maurits, Thiers Bernard Paul Joseph, Moriau Stefan Simon Gustaaf

MPK: E04F 15/04, F16B 5/00

Značky: pozostávajúca, krytina, podlahová, podlahových, spôsob, tvrdých, výroby, dosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahová krytina pozostáva z tvrdých podlahových dosiek (1), ktoré majú prvú dvojicu a druhú dvojicu protiľahlých strán (2, 3 26, 27). Podlahové dosky (1) sú aspoň na okrajoch druhej dvojice protiľahlých strán (26, 27) vybavené spojovacími časťami (4, 5 28, 29), ktoré majú v podstate tvar pera (9, 31) a drážky (10, 32). Tieto spojovacie časti (4, 5 28, 29) sú vybavené integrovanými mechanickými blokovacími prostriedkami (6), obsahujúcimi...

Výstredníkový nastavovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12411

Dátum: 18.09.2008

Autor: Schraer Thorsten

MPK: B62D 17/00, F16B 35/04, F16B 19/02...

Značky: výstredníkový, prvok, nastavovací

Text:

...nástrojom, takže môže byť každá matica naskrutkovaná a pevne utiahnutá jednotlivo a nezávisle od seba, alebo môže byť pridržiavaná jedna matica a tyč môže byť naskrutkovaná s pomocou silovej záberovej0013 Predložený vynález bude v nasledujúcom bližšie vysvetlený za pomoci príkladu uskutočnenia znázorneného na pripojenom výkrese.obrázok 1 výstredníkový nastavovací prvok podľa vynálezu zo strany (matice a výstredníkové kotúče v reze),...

Hmoždinka pre izolačné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11139

Dátum: 02.09.2008

Autor: Renz Jürgen

MPK: F16B 13/04, E04F 13/08

Značky: hmoždinka, izolačné, hmoty

Text:

...elipsovite alebo kosoštvorcovo.V oblasti pomyslených polosí elipsy, resp. pri rohoch kosoštvorca sú štrbiny prerušené, takže na uvedených miestach sú vytvorené deformačné kĺby. Štrbiny ohraničujú a tvoria stenové výstupky drieku hmoždinky pre izolačnú hmotu v rozťahovacej zóne. Ako je uvedené, môžu štrbiny svoju šírku pozdĺž svojej dĺžky meniť. Vo whodnom usporiadaní sú elipsovite alebo kosoštvorcovo usporiadané štrbiny kombinované s...

Zariadenie indikujúce otáčanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16729

Dátum: 21.08.2008

Autor: Marczynski Michael

MPK: F16B 39/10, F16B 31/02, F16B 1/00...

Značky: indikujúce, zariadenie, otáčanie

Text:

...Avšak,odbornikovi v danom odbore by bolo zrejmé, že ďalšie silikónové kaučuky, ďalšie syntetické kaučuky, ako je butylkaučuk alebo nitrylová guma a iné pružné materiály s vhodnými vlastnosťami môžu byť vybrané z mnohých iných, ktoré sú komerčne dostupné.0008 Vynález má potenciál pre široké uplatnenie vo vzťahu k akémukoľvek zariadeniu pre montáž na šesťhranné matice alebo hlavy skrutiek, a tiež pokiaľ ide o zariadenia pre montáž na rôzne...

Zariadenie na upevnenie plastových častí na karosériu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12024

Dátum: 24.07.2008

Autor: Schraer Thorsten

MPK: F16B 5/02, B60R 19/18

Značky: zariadenie, upevnenie, vozidla, částí, plášťových, motorového, karosériu

Text:

...manžety rozlomí. Týmto spôsobom sú manžeta a objímka vzájomne spojené tak, že sa nemôžu stratiť, čo značne zjednoduší vedenie skladu, manipuláciu a montáž.0008 Alternatívne k tomu môže byt manžeta pred montážou s objímkouspojená zlepením, pričom zlepenie je vykonané tak, že sa pri zaťažení v axiálnom smere manžety Iepený spoj preruší. Toto riešenie sa prednostne hodí vtedy, keď majú byt manžeta a objímka zhotovené oddelene.0009 Okrem toho...

Spôsob upevnenia spojovacieho elementu na obrobok a súčasť z obrobku s na ňom pripevneným spojovacím elementom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16678

Dátum: 15.07.2008

Autori: Berger Franz, Meyer Jürgen, Burtsche Daniel, Schreiner Sven

MPK: B23K 26/22, F16B 2/00, B23K 26/00...

Značky: spôsob, pripevneným, elementom, súčasť, upevnenia, elementů, spojovacieho, obrobok, obrobků, spojovacím

Text:

...hriadeľa - vačkového hriadeľa. Zlyhanie tu obvyklého skrutkového spojenia môže viest k spontánnemu totálnemuAko riešenie bolo skúšané lepenie spojovacieho elementu na jednu zo spojovaných plôch spojovaných obrobkov. To vyžaduje absolútne čisté, odmastené a suché plochy, ktore sa pri stavbe motorov zaisťujú len s veľkými nákladmi. Zvyšky lepidla navyše poškodzujú charakteristický mechanizmus prenosu síl trení zvyšujúcich preložiek podľa...

Zariadenie na spájanie konštrukčného prvku a na ňom ležiacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11012

Dátum: 10.07.2008

Autor: Mouchet Steve

MPK: F16B 43/02

Značky: dosky, konštrukčného, spájanie, prvků, zariadenie, ležiacej

Text:

...kruh, ktorého priemer je menší než priemer vonkajšieho okraja osadenia,- voľný koniec každého poddajného ramienka obsahuje úkos orientovaný smerom dovnútra uloženia,- zvieracia matica a/alebo oporná pätka je získaná tvarovaním z plastu.0009 Ďalšie výhody a znaky jasnejšie vyplynú z nasledujúceho opisu konkrétneho uskutočnenia vynálezu, poskytovaného len ako neobmedzujúci príklad a znázorneného na pripojených výkresoch, na ktorých- obrázok 1...