F16B

Strana 12

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250767

Dátum: 14.05.1987

Autor: Miština Ervín

MPK: F16B 15/00

Značky: spojovací, prvok

Text:

...podstata spočíva v tom, že plochy vrübłkov sú ąkolmé na os svalcovej časti ukončené ostrou hranou a po obvode valcov-ej časti v mieste rezu vedeného plochou každého vrdbku sa rna-chádza len jeden vrúbolk. Spo 4jovací prvok je ukončený hrotom, hlava je kuželová zapustené. so zärezonr.Použitím spojovacieho prvku podľa vynálezu znížime časovú náročnosť na vytvorenie spoja so zrovnateľnými pełvnostnýnü vlastnosťami spoja, ako s použitím...

Aretační kroužek pro zajištění vstřelovacího hřebu v hlavni vstřelovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250501

Dátum: 15.04.1987

Autori: Karlík Božek, Fiala Jaroslav, Kryštof Michael, Votava Zdeněk, Cinegr Miroslav, Meissner Karel

MPK: F16B 19/14

Značky: prístroje, hlavní, vstřelovacího, aretační, zajištění, hřebů, kroužek

Text:

...kovy, umělé hmoty,kaučuk, tvrzený papír a podobné.Příkladná provedení vynälezu jsou znázorněna na výkresech, kde obr. 1 představuje podélný řez koncovou částí hlavně vstřelovacího přístroje s posuvným tloukem .a vstřelovacím hřebem opatřeným aretačním kroužkem, přičemž vstřelovací hřeb znázornený V jednom známém provedení, je svo-u hlavou zapuštěn do čela posuvného tlouku, obr. 2 podélný řez koncovou částí hlavně menšího průměru s posuvným...

Násuvný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239719

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bechtold Ludvík, Vácha Jaroslav, Kršoák František

MPK: F16B 3/00

Značky: násuvný

Text:

...pro pero na hŕídeli je v místě mimo atykovou plochu hřídele s dréžkou pro pero odlehčen zvätäením jeho vrténí o 0,5 mm až l m.vynález je zřejmý z výkreau, na němž obr. l v čéstečném příčném řezu a pohledu znázorňuje spojení hŕídele s perem na dutým hŕídelem osazeným například, ozubeným kolem, které je mimo stykovou plochu hŕídele s drézkou pro pero odlehčen zvätšením jeho vrténí s kdy stykové plocha pera v dréžce dutého hŕídele není...

Příchytka pro připevňování předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250221

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dubost Dominique

MPK: F16B 37/04

Značky: príchytka, připevňování, předmětů

Text:

...jsou jako v předchozím provedení diametrálně protilehlé a vytvorené v obvodu závitovanéh-o otvoru 15 matice 11 tak,že se do něj otevírají.Ramena 14 tvoří ramena útvaru ve tvaru písmeno U, jehož voĺné konce 25 jsou spojeny pevně s destičkou 16. Ramena 14, potiél nichž se může posouvat matice 11, kro mč toho jsou každé opatřeno osazením 17, tlovolujicím zadržování matice 11.ak je dobře patrné z obr. 3, je každé rameno 14 mezi osazením 17 a...

Zařízení pro spojování konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232010

Dátum: 01.04.1987

Autori: Lebart Stanislav, Klimeš František

MPK: F16B 2/02

Značky: zařízení, konstrukčních, spojování, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro spojování konstrukčních prvků, zejména používané pro spojování horizontálních a vertikálních dílů skladebných výstavářských skeletů. Podstata vynálezu spočívá ve tvarovém uspořádání tělesa zařízení a v novém provedení vlastního svírání vytvořeného spoje horizontálního a vertikálního dílu. Pohyblivá čelist je opatřena dvěma držáky. Pohyb pohyblivé čelisti zajišťuje šroub s kuželovým zakončením, opírajícím se o...

Upevňovacia príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237852

Dátum: 15.03.1987

Autor: Ondrejovič Ján

MPK: F16B 7/00

Značky: príchytka, upevňovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je prevedenie rozoberateľného spojenia valcovitých, alebo hranolovitých profilov. Uvedeného účelu sa dosiahne upevňovacou príchytkou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je tvorená klietkou hranolovitého tvaru voľne uloženou na spojovaných profiloch. V klietke medzi spojovanými profilmi sú uložené dva rozpínacie segmenty, ktorých dosadacie plochy na spojované profily sú v tvare rádiusov a rozpínacie segmenty sú vzájomne...

Těsnicí prvek šroubového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249341

Dátum: 12.03.1987

Autori: Skořepová Jaroslava, Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: F16B 39/34, F16J 15/10

Značky: prvek, těsnicí, šroubového, spoje

Text:

...je,že těsnící prvek je vložen úkosovou částí do prostoru mezi otvocem a dříkem nebo závitem šroubu a je deformován přítlačnou plochou matice, hlavy šroubu, případně podložky. Těsnění může být složeno ze dvou pravoúhlých trojúhelníků přiléhajících k sobě svými odvěsnami. Hlavní výhodou těsnění universálních šroubových spojů strojových skříní podle vynálezu je. že je spolehlivě použitelná k utěsnění běžných spojovacích prvků, to jest matic,...

Těsné upevnění vestavěných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231267

Dátum: 01.03.1987

Autor: Herman Steiner

MPK: F16B 12/00

Značky: upevnění, vestavěných, součástí, těsné

Zhrnutie / Anotácia:

Těsné upevnění vestavených součástí řeší upevnění součásti ve stěně výlisku z plastické hmoty, čehož se docílí tak, že otvor ve stěně je opatřen nejméně jedním pružně deformovatelným břitem vystupujícím z materiálu stěny otvoru v oblasti obvodové hrany.

Kloubová matice posunového mechanismu, zejména přestavitelné zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234490

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koláček Jaromír, Nykl Vítězslav

MPK: B21B 35/14, F16B 39/00

Značky: matice, kloubová, mechanismu, zejména, posunového, přestavitelné, zarážky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce kloubové matice s ohledem na odstranění přídavných sil do posunového šroubu od deformaci mechanismu. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením čepu (3) na bočních stěnách tělesa (l) matice. Tyto čepy (3) jsou s vůlí uloženy v drážkách vytvořených po stranách průchozího otvoru vodítka (4), ve kterém je uspořádáno těleso (l) matice. Vodítko (4) je uloženo v osazeních úložných těles (5, 5´). 0 čelní plochy tělesa...

Konštrukcia spoja vhodného najmä pre spájanie nábytkových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248101

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šulán Elemír

MPK: F16B 12/14

Značky: spájanie, spoja, vhodného, najmä, dielcov, nábytkových, konštrukcia

Text:

...tiahlo usporiadané v drážke dosky.Spoj, ktorý je predmetom ochrany umožňuje, okrem spájania dielcov usporiadaných tv horizontálnej a vo vertikálnej rovine, aj spájanie dielcov Lisporiandaných v ľubovoľnej rovine. Teda okrem tradičných dvo-j-,troj- a štvorsmerných spojov s uhąlami odklonu priečok 90 ° a 180 ° je možné týmto spojom zabezpečiť odklon priečok pod inýmuhlom hlavne 120 ktoré riešenia je velmi vhodné pri zhotovovaní...

Pojistný šroub

Načítavanie...

Číslo patentu: 247477

Dátum: 15.01.1987

Autor: Švarc Zdeněk

MPK: F16B 41/00

Značky: pojistný, šroub

Text:

...současně s touto hlavou tak, že mezi miskou a hlavou šroubu je vytvořen prostorPříkladné provedení pojistného šroubu podle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde na obr. 1 je pohled na pojistný šroub v řezu a na obr. 2 je půdorysný pohled na pojistný šroub s vyznačením drážek pro montážní klíč.Pojistný šroub je tvořen válcovým dříkem l se závltem. Dřík ł je zakončen přechodovou kuželovou částí 3, na kterou navazuje válcová hlava 3 průměru...

Příchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235722

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kopecký Stanislav, Hladík Oldřich, Motl Zdeněk, Čejka Jiří, Knappová Zdeňka

MPK: F16B 2/22

Značky: príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká příchytky z plastu k samosvornému a současně rozebíratelnému spojení dvou nebo více plochých vrstev, například k připevnění čalounění ke karoserii automobilu. Podstatou vynálezu je, že každý spojovací element sestává ze dvou částí, které spolu svírají tupý úhel, kde oba spojovací elementy se vzájemně rozevírají od osy směrem k rozšířené střední časti a dále se lomí v opačném sklonu směrem k ose, přičemž spojovací elementy mají...

Vazná deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 235507

Dátum: 15.11.1986

Autor: Poutanen Tuomo Tapani

MPK: F16B 15/00

Značky: deska, vazná

Zhrnutie / Anotácia:

Vazná deska, určená ke spojování dílců ze dřeva a podobného materiálu, má hroty vyhnuté z roviny desky pro zatlučení nebo zalisování do dřeva. Hroty, vyražené ze společného otvoru, mají na společném řezu zuby, zatímco čáry řezu mezi hroty a tělesem desky jsou přímky nebo křivky prosté vrubů a ostrých rohů.

Rozpěrná hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229933

Dátum: 15.11.1986

Autor: Leibhard Erich

MPK: F16B 13/06

Značky: hmoždinka, rozpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpěrná hmoždinka sestávající z tělesa a z rozpěrného prvku výsuvného do rozepřené polohy z tělesa, které je na svém zadním konci opatřeno záchytnými prostředky pro přenos axiálně působících sil a na předním konci je opatřeno opěrnou plochou pro rozpěrný prvek skloněnou vzhledem k podélné ose rozpěrné hmoždinky a dosahující obvodového obrysu tělesa rozpěrné hmoždinky, přičemž toto těleso a rozpěrný prvek se v nerozepřené poloze doplňují do...

Upevňovací člen pro rozebíratelné spojení tyčí, trubek apod. prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229695

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pataki Endre, Gillemot László, Zuckermann Ernö, Prodán János

MPK: F16B 7/04

Značky: prvků, spojení, upevňovací, člen, trubek, tyčí, apod, rozebíratelné

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací člen pro rozebíratelné spojení tyčí, trubek apod. konstrukčních prvků navzájem rovnoběžných, anebo orientovaných vůči sobě prostorově, sestávající jednak z tělesa opatřeného nejméně jedním zajišťovacím otvorem a nejméně dvěma vstupními otvory, které jsou uspořádány navzájem rovnoběžně anebo mimoběžně a tvoří spolu s příslušným zajišťovacím otvorem průchody, jednak z nejméně jedné upínací vložky uspořádané v zajišťovacím otvoru a...

Univerzální páskový šroubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 230180

Dátum: 15.09.1986

Autori: Šmídová Jana, Němec František

MPK: F16B 2/02

Značky: páskový, šroubový, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální páskový šroubový spoj sestávající z pásku šroubu a matice, vyznačený tím, že sestává z poutka (1), v němž jsou uloženy šroubová matice (3) s alespoň s jedním závitovým otvorem (4), pod níž je vložena alespoň jedna pružná destička (5) o vysoké tvrdosti a nad maticí (3) prochází pásek (7) opatřený alespoň jedním otvorem (2a) a tvořící na opačné straně oko (8) nebo rozvidlená ramena (10), přičemž poutko (1) je z horní strany opatřeno...

Spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233498

Dátum: 15.09.1986

Autor: Krátky Jozef

MPK: F16B 12/14

Značky: kovanie, spojovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie kovanie je určené pre spájanie poschoďových postelí, nadstavovanie regálov a pre spojovanie dlhých zvislých a vodorovných prvkov rôzneho použitia s prevedenia. Podstata spojovacieho kovania spočíva v tom, že v spojovaných elementoch je vložené púzdro so závitmi pre upevňovacie skrutky a v tomto púzdre je vložený spojovací čap s vytvorenými šikmými ploškami. Pomocou tlaku vytvoreného skrutkami sa dosiahne pevný spoj.

Závitové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228950

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pelton John Franklin

MPK: F16B 7/18

Značky: spoje, závitové

Zhrnutie / Anotácia:

Závitové spoje pro zatížení v osovém směru, sestávající ze dvou dílů, jež mají splývající osy a odlišné koeficienty lineární tepelné roztažnosti, přičemž jeden díl je díl s vnějším závitem a druhý díl je díl s vnitřním závitem, vyznačující se tím, že se při teplotě okolí zavede sbíhavost taková, že změna radiální vůle na jednotku délky mezi protilehlými závity každého dílu je rovna výrazu A?Ttg(, kde A = rozdíl koeficientů tepelné lineární...

Hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228550

Dátum: 15.08.1986

Autor: Murbach Julius

MPK: F16B 13/00

Značky: hmoždinka

Zhrnutie / Anotácia:

Hmoždinka má kovové rozpěrné pouzdro, které má koncový úsek se štěrbinami. Do tohoto koncového úseku zasahuje rozpěrný člen. Ten má těleso z kmity tlumicí hmoty, ve kterém je uloženo kuželové pouzdro a v axiální vzdálenosti od něj přípojná část. Kuželové pouzdro spolupracuje s koncovým úsekem se štěrbinami. Přípojná část slouží pro upevňování upevňovacího šroubu a pro zatahování rozpěrného členu do koncového úseku se štěrbinami rozpěrného...

Závěsový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 232441

Dátum: 15.07.1986

Autor: Němec František

MPK: F16B 17/00

Značky: závěsový

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční prvek je tvořen speciálně tvarovaným závěsem a objímkou s kruhovitým otvorem. Aplikace těchto závěsů umožňuje podstatně zjednodušit výrobu celé řady výrobků, uspořit náklady na materiál a energii při jejich výrobě, zmenšit pracnost jejich montáže a demontáže, snížit náklady na přepravu a skladování, využívat zbytkový a podřadný materiál apod. Konstrukční prvek je výrobně jednoduchý, obě jeho části lze výhodně vyrábět z různých...

Příchytka pro upevňování tepelně izolačních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233834

Dátum: 01.07.1986

Autori: Haš Stanislav, Šik Josef, Jelínková Hana, Pešl Ladislav

MPK: F16B 2/02

Značky: tepelně, izolačních, príchytka, fólií, upevňování

Zhrnutie / Anotácia:

Příchytky pro upevnění tepelně izolačních fólií se využijí v zahradnických závodech při izolaci skleníků v zimním období. Vynález řeší problém upevňování tepelně izolačních fólií na stěny skleníků nebo na konstrukci. Příchytka je řešena tak, že umožňuje upevnění fólie mezi základní těleso a objímku, čímž je vytvořena nízká příchytka nebo při připojení další objímky vytvořit vysokou příchytku a zajistit tak izolační vzduchovou mezeru. V obou...

Mechanická silová upínacia matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 236448

Dátum: 01.06.1986

Autor: Szabó Vincent

MPK: F16B 37/08

Značky: matica, upínacia, silová, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanickej silovej upínacej matice na silové upínanie obrobkov alebo spojovanie súčiastok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základné teleso má na svojej hornej časti vytvorený závit pre posuvnú maticu a na svojej dolnej časti vodiacu plochu pre prstenec pevne spojený s puzdrom, pričom medzi vnútornou kužeľovou plochou posuvnej matice, čelnou plochou, prstencom a novkajšou kužeľovou plochou základného telesa sú uložené...

Kovová hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231325

Dátum: 15.05.1986

Autor: Řehořek Tomáš

MPK: F16B 13/06

Značky: hmoždinka, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kovová hmoždinka skládající se z rozpěrného článku, rozpínacího článku nasunutých na svorník s matkami jejíž podstatou je to, že svorník s válcovou hlavou na jednom konci, je opatřen na závitové části opačného konce zářezem pro šroubovák vedený osou svorníku, přičemž kuželovitost dotýkajících se ploch rozpěrného a rozpínacího článku je nejméně 18°C. Kovová hmoždinka je určena na kotvení různých předmětů zejména ke...

Samočinně zamykaná vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239240

Dátum: 15.05.1985

Autori: Davídková Pavla, Eihák Pavel

MPK: F16B 2/10

Značky: zamykaná, vidlice, samočinně

Text:

...na doraz posuvného pouzdra lg, nasazený pevně na dřík vidlice l. Na spodní část posuvněho pouzdra 2 je našroubována stavitelné objímka 5. V posuvném pouzdřeág je uložena pružina 3, opřená jedním koncem o dno posuvného pouzdra 3 a druhým koncem o doraz g, tvořený kroužkem, pevně nasazeným na dříku vidlice l. Na horní části vidlice l je na čepu 1 výkyvně uložen zamykací hák gve tvaru dvouramenné páky, jejíž zamykací rameno zasahuje do výřezu...