F16B

Strana 11

Príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256594

Dátum: 15.04.1988

Autor: Frič Otto

MPK: F16B 35/00

Značky: príchytka

Text:

...ktorej podstatou je, že pozostáva zo stopky ojpatrenej závit-om, ktorá naväzuje na znížený driek príchytky opatrený -otvorom pre otočný nitový spoj so sklopným ramenom uchyteným asymetricky. Vyšší účinok- riešeniavpríchytky podľa vynálezu spočíva v zjednodušení montáže a spojenia niektorých elementov v určitých špecifických podmienkach napríklad znížená mechanická pevnosť alebo neprístupnosť. Riešenie má dopad tiež na pevnosť a únosnosť spoja...

Šroubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 242832

Dátum: 01.04.1988

Autor: Prachao Otakar

MPK: F16B 37/04

Značky: šroubový

Text:

...1 e vynálezu spočivaji v tom, že odpadá převrtáváni otvoru v panelech a těsnění spojevzhledem k použití přirubové podložky z polyamidu, která vymezuje vůli mezi šroubem a otvorem v rámu a utěeňuje spoj. Při dotahování šroubového spoje stači jeden pracovník, zalisovaná drážkovaná válcová přirubová matice se nemusi přidržovat proti protočeni.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojeni s výkreeovou části, kde na...

Vstřelovací těsnicí hřeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 255462

Dátum: 15.03.1988

Autori: Votava Zdeněk, Kryštov Michael, Meissner Karel, Fiala Jaroslav, Karlík Božek, Cinegr Miroslav

MPK: F16B 19/14

Značky: vstřelovací, těsnicí, hřeb

Text:

...obr. 6, obr. B půdorysný pohled na krycí kotouček podle obr. 6 a J, obr. 9 příčný osový řez těsnicím kotoučkem vstřelovacího těsnicího hřebu podle obr. 6v nárysu, obr. 10 půdorysný pohled na těsnioí kotouček podle obr. Sa, 9, obr. 11 nárysný pohled na vstřelovací těsnicí hřeb třetího provedení zobrazeného v jeho levé poloviněa čtvrtého provedení zobrazeného v jeho pravé polovině, obr. 12 příčný osový řez těsnicím kotoučkem vstřelovacího...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245952

Dátum: 01.03.1988

Autori: Lebediv Valentin Nikolajevie, Slepov Timofej Nikolajevie

MPK: F16B 7/08

Značky: upínací, spojka

Text:

...upínací šroub s maticí je umístěn nad osou vodorovné trubky, ve vzdálenosti menší, než je velikost poloměru dříku upínscího šroubu.Hlavní výhoda upínaoí spojky podle vynálezu spočívá v tom,že vyosením šroubu a opěrky je dossženo samosvornosti spojení již při slabém dotažení upínacího šroubu. To je umožněno vyt vořením klopného momentu mezi svislou trubkou, opěrkou a upí 3245 952 nacín šroubem, který zvyšuje pevnost třecího spoje....

Pojistka zámku dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 255112

Dátum: 15.02.1988

Autori: Paulík Jiří, Praženka Vlastislav

MPK: F16B 2/04

Značky: dveří, zámku, pojistka

Text:

...je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje schematický pohled na boční dveře motorového vozidla opatřené pojistkou zámku dveří, obr. 2 představuje bokorys převodové páky pojistky zámku dveří,upevněné na boční stěně dveří, obr. 3 představuje nárys převodové páky pojistky zámku dveří ve funkční poloze, upevněné na boční stěně dveří, obr. 4 znázorňuje pohled na upevñovací otvor, vytvořený v boční stěně dveří.Pojistka zámku...

Rohovník pro rohové spojení kovových dutých tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255072

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kůrka Jan

MPK: F16B 7/04

Značky: tyčí, rohovník, kovových, spojení, rohové, dutých

Text:

...stěnu kovové duté tyče. Nevýhodou tohoto typu rohovníku je komplikovaná výroba a nebezpečí ztráty tuhostirohového spoje při nárazovém zatíženi.Nevýhodou všech známých konstrukcí rohcvníká pro rohové spojení kovových dutých tyčí do rámů je nemožnost jejich použití pro tuhé a přesné rohové spojení kovových dutých tyčí vyrobených s velkými tolerancemi rozměrů a kolmoetí stěn dutiny tyče. Při jejich použití dochází po zavěšení křidla na...

Pojistná matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255027

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vanžura Jaromír

MPK: F16B 39/00

Značky: pojistná, matice

Text:

...zapadá dělená matice opatřená vnější kuželovou plochou. Dělená matice je spojene s kroužkem prostřednictvím pera se šroubem, které je uloženo v drážce, vytvořenéna čelní ploše kroužku a zapadá do drážky vytvořené na čelní ploše dělené matice.zmsmn Pokrok dosežený pojístnou maticí podle vynálezu spočívápředevším v tom, že pojistná nzatioe po přitažení k součástí vykazuje samojistící účinek.Na. přiloženém výkresu na obr. 1 je znázorněn...

Štvoruholnikový závit

Načítavanie...

Číslo patentu: 243752

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dlouhý Miloslav

MPK: F16B 33/02

Značky: štvoruholnikový, závit

Text:

...alebo bez hlavy-skrutky, delených matic možno vyvodiť dostredivú silu - tým i posuv dielov matice vzájomne proti sebe. Toto možno učiniť bez toho, že by musela byt vyvodenáosová sila v skrutke. Celý závit je zaťažený. Vylüči sa používanie ok, svornikov, možno eliminovať preplátované spoje, nity a pod.Na pripojených výkresoch sú znázornená príklady štvoruholníkového závitu, kde na obr. 1 je znázornený profil závitu ako geometrický obrazec...

Nabíjacia tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 254663

Dátum: 15.01.1988

Autor: Beriac Rudolf

MPK: F16B 7/22, F42B 3/20

Značky: nabíjacia

Text:

...puzdra a že horný oblúk háku sa opiera o dno puzdra a spodný oblúk puzdra sa opiera o čelo háku.Výhody nabíjacej tyče podľa tohoto vynálezu spočívajú v jej jednoduchšej výrobe, vpri jej zaseknutí vo vývrte a ubíjat upchávku a pritom ju podľa potreby používat v rôznych dĺžkach zmenou použitého počtu pomocných tyčí.Na priloženom výkrese je znázornený príklad nabíjacej tyče podľa tohoto vynálezu,pričom .obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na...

Spoj snímače deformace s měřeným předmětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254557

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lampa Jaromír

MPK: F16B 1/00

Značky: měřeným, deformace, předmětem, snímače

Text:

...deformace velmi náročná a pracná.Uvedené nevýhody stávajících snímačú deformace strojních dílů se odstraní spojem snímače deformace s měřeným předmětem podle vynálezu, tvořeným nejméně dvěma montážními šrouby a dvěma upevňovacími šrouby pro spojení tělesa snímače deformace s měřeným předmětem ve dvou místech, jehož podstata spočívá v tom, že mezi upevñovacími šrouby a tělesem snímače deformace a montážními šrouby a vyrovnávací příložkou...

Spevňovací maticový komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 244572

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štos Libor, Skoivan Boris, Ustrnul Jaromír

MPK: F16B 39/16

Značky: spevňovací, komplet, maticový

Text:

...možné použiť riešenie podľa FR-PS 403 012, kde skrutka je delená. Tu musí matica mať dvojakú funkciu, zaistiť polohu spevňovaného telesa na skrutke a vytvoriť poistenie proti uvoľneniu. V prípadoch, kedy môže byť poloha spevňovaného telesa axíálne rôzna V širšom rozmedzí, dochádza k prípadu, že bud matica má málo nosných, alebo málo poistných závitov. - «Takisto pre koniec skrutiek použiteľné riešenie podľa FR-PSÁ 03 932 má šesthrannú...

Zásuvka hydraulické rychlospojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243523

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pospíšil Bedoich

MPK: F16B 1/00

Značky: rychlospojky, hydraulické, zásuvka

Text:

...zásuvky vytvoří soustředná dutina, zvětšená o průřez obou drážek bajonetového uzávěru,která postačí k vyjmutí a výměně obou těsnicích prvků pomocí háčku.Příklad provedení zásuvky hydraulické rychlospojky podle vynálezu je nakreslen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v podélném řezu zásuvka, na obr. 2 je zástrčka rychlospojky, na obr. 3 je pohled na přípojné čelo zásuvky a na obr. 4 je podélný řez zásuvkou s krytem upraveným pro...

Spojovací deska s prolisovanými trny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246534

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štefkovie Štefan, Tolnai Vojtech, Michlík Peter, Bernát Viktor

MPK: F16B 5/00

Značky: deska, spojovací, prolisovanými

Text:

...trny podle vynálezu maji špičky trnů oproti patám trnů plynule natočeny o 10 až 30 °. Natočení špiček trnů sousedních řad může být provedeno v opačném smyslu. Tyto spojovací desky mají větší pevnost spoje oproti deskäm se stejnými trny bez natočení špiček V uvedeném rozsahu. Větší natočení trnů je naopak pro pevnost spoje nepříznivé. Poža 4dovaná pevnost spoje se tim zajistí spojovací deskou s menší plochou a menším počtem trnů.Na...

Zariadenie na súčasné napínanie svorníkov predpätého spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 246427

Dátum: 15.12.1987

Autor: Metyšová Jioina

MPK: F16B 31/00

Značky: svorníkov, súčasné, spoja, zariadenie, predpätého, napínanie

Text:

...zo sady hydraulických napínacích jednotiek 1, uložených na ich nosnej konštrukcii 2. V osiach týchto hydraulický-ch napínacích jednotiek 1 sú svojimi hprnýml koncami zaikotvené tažné tyče 3. Stíhlost týchto tyčí 3, t. j. pomer dĺžky L ich drieku 4 k priemeru D 1 -drieku 4 je pätnásť. Okrem toho, pomer priemeru D 1 ich drleku 4 k priemeru ,D 2 maticového závitu 5, vytvoreného v osi ich pätice 6 aslúžiaceho pre uclhytenie svorníka 7...

Střední narážecí a spřáhlové ústrojí pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245778

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eulák Ladislav, Prievidza Kunovský Jozef, Polievka Milan

MPK: F16B 7/08, F1GC 3/12

Značky: vozidla, střední, spřáhlové, kolejová, ústrojí, narážecí

Text:

...provedení vynálezu je uveden na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je znázorněno spojeni obou dílů v bočním pohle 4du a částečném řezu, na obr. 2 řez rovinou II~II z obr. 1, na obr. 3 natuho spojená spřáhlová tyč, zobrazená v půdorysu a na obr. 4 uvolněná spřáhlová tyč před vykývnutim, zobrazená rovněž v půdorysu.Spřáhlová tyč je složená z hlavového dílu 1, na němž je upevněna hlava spřáhla a z výlkyvného dílu 2, upevněného výkyvně...

Spojení konců žlabových dílů hřeblových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245764

Dátum: 15.12.1987

Autor: Trávníeek Bedoich

MPK: B65G 19/18, F16B 21/00

Značky: konců, spojení, hřeblových, dopravníku, žlabových, dílů

Text:

...na lobr. neznázorněnými šrouby.Žlabové díly jsou sestaveny v souvislý pás, v němž se pohybuje na obr. neznáminěný hřebllowý dowpravník. vrchní větełv 15 je větví dlolpravní, kdežto Spodní větev 1 G je větví zpětnou.e obvyklé spojovat žlabovvé díly mezi sebou navzájem tak, že tono spojení je pevné na tlah, avšak umožňuje mírné výkyvy jak ve směru vodorovném, tak i svislém.Součástí znázonrněného spojení jsou úložné díly 17, přivařené...

Rozebíratelný kloubový spoj pro hlubinnou těžbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245761

Dátum: 15.12.1987

Autori: Láznieka Milan, Šalak Addej

MPK: E21D 23/08, F16B 17/00

Značky: kloubový, rozebíratelný, těžbu, hlubinnou

Text:

...které znázorňují na oebr. 1 rozebíratelný kloubový spoj podle vynálezu V perspektivním pohledu, na obr. 2 jiné provedení rozebíratelného kloubového spoje podle vynálezu zabudované ve štít-ové výstnoíji a na obr. 3 rozebíratelnýkloubový spoj podle obr. 2 v perspektivním pohledu.Obr. 1 znázorňuje kloubové spojení 1,které sestává z prvního spojovaného členu 11 a z druhého spojovaneho členu 12. První spojovaný člen 11 tvaru lišty má předem...

Predpätý svorníkový spoj so sférickou podložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245526

Dátum: 15.12.1987

Autor: Neeas Miroslav

MPK: F16B 31/00

Značky: predpätý, sférickou, svorníkový, podložkou

Text:

...Zároveň sa vyrovnávajü výrobné nepresnosti dosadaoích plôch, čím sa zabraňuje vzniku ohybového napätia svorníka aj od týchto nepresn-ostí. Všetky diely svorníkového spoja okrem horného dielu sférickej podložky zostávajú konštrukčne nedotknuté, pričom V optimálnom prípade ani horný diel sférickej podložlky si nevyžaduje zmenu jeho vonkajšíchro-zmerov. To preto, že polomer bežne vyrábanej siérickej podložky, a teda aj jej horného dielu je o...

Rozebíratelné spojení plechového profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243083

Dátum: 15.11.1987

Autor: Németh Imrich

MPK: F16B 17/00

Značky: plechového, spojení, profilů, rozebíratelné

Text:

...tlouštka materiálu U-pro-filu, který je opatřen -obdélníkovými otvory určenými pro nasunutí na výstupky a dále záseky, s hloubkou větší,než je tloušťka vložky, určenými pro nasa 4zení do obou k-oncůotvorů protilehlých k výstupku. vložka je posléze zajištěná proti samovolnému vysunutí.Spojení profilů p-odle vynálezu je možno použít u nejrůznějších stavebnicových konstrukcí z plechových protilů, např. skladacích žebříků, regálů, rozvaděčů,...

Rozebíratelná spojka travers

Načítavanie...

Číslo patentu: 253148

Dátum: 15.10.1987

Autor: Svoboda Michal

MPK: F16B 2/24

Značky: travers, rozebíratelná, spojka

Text:

...upínek na sebe nedoléhajících, mající-symetrícké úkosové plochy kterými dosedají z jedné strany na vnitřní příruby spojovaných traverz a 2 druhé strany na vnitřní příruby podpěr majících týž sklon. Podpěry jsou zajištěny v optimálních polohách rozpěrně stahovacími šrouby kotvenými do jejich stojen stavěcími maticemi. Každý pár upínek ve středových vrtáních je opatřen ůstředními stahovacími šrouby zajištěnými proti povolení.Podle vynálezu...

Tažený profil, zvláště pro výrobu matic a šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235298

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ordáň Jan, Sousedík Jaroslav

MPK: F16B 33/00

Značky: výrobu, šroubu, zvláště, matic, profil, tažený

Zhrnutie / Anotácia:

U tažených šestihranných profilů určených pro výrobu matic a šroubů lze podle vynálezu dosáhnout úspory materiálu průměrně 10 % tím, že pro utahovací klíč se ponechá materiál pouze v bezprostředním okolí rohů. Mimo rovinné plošky v rozích profilu je profil vytvořen oblouky kružnice, jejíž střed je shodný se středem profilu a jejíž poloměr je v mezích 85 až 100 % poloměru kružnice profilu vepsané.

Rozebíratelné spojení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252700

Dátum: 17.09.1987

Autor: Hána Josef

MPK: F16B 3/06, F16B 7/00

Značky: spojení, rozebíratelné, součástí

Text:

...čep jsou vzájemně souosá. Váloový čep je opatřen závitem rovněž jako díra.spojením součástí, kde jedna obemyká druhou spojených pomocí komolého kuželového čepu, kuželovou částí uloženého v klínovitém vybrání obemknuté součástí a protínající obě součástí dosáhne velmi pevného a tuhého spojení obou součástí. Spojení je zajištěno proti samovolnému uvolnění při provozu, je snadno a rychle rozpojovatelné a naprosto spolehlivá.Na připojených...

Samosvorné matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 252479

Dátum: 17.09.1987

Autor: Tramezzani Giancarlo

MPK: F16B 39/286

Značky: matice, samosvorné

Text:

...nevýhody vytvořením samosvorné matice uvedeného druhu, u níž je možno nečistoty, nahromaděné v drážkách nákružku během používání samo~ činně odstranit při odšroubování nebo po odšroubování matice, přičemž matice je dále opatřena nákružkem, který je stlačitelný ve větším rozsahu a může se tedy přizpůsobit většímu počtuPodstata vynálezu u shora uvedené samosvorné matice spočívá v tom,.že celková oblouková délka sousedních podélných drážek ve...

Spojovací zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242459

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eepkalenko Michail Gavrilovie

MPK: F16B 12/20

Značky: zámok, spojovací

Text:

...časti zariadenia tak menia svoju polohu.Využitie spojovacieho zámku je vhodné napríklad pre otvárateľnú skriňku, pričom dolné prvky zámku by boli na niekoľkýchmiestach vsunuté do konštrukčného rámu skrinky a horné prvky zámku do dvierok,ktoré by mali schopnosť meniť svoju polohu vzhľadom na konštrukčný rám skrinky.Podstata spojovacieho zámku podľa vynálezu spočíva v tom, že zamok pozostáva z dvoch prvkov, horného 4 a dolného 1, ktoré do...

Způsob průtažného nýtování nýty s plochou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251704

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kasal Eduard

MPK: F16B 19/06, F16B 19/04

Značky: průtažného, hlavou, plochou, způsob, nýtovaní, nýty

Text:

...nýtovaného materiálu. Pro případ,že materiál hlavy nýtu přečnívá rovinu horního materiálu, je na nýtu vytvořena středicí drážka pro možnost použití brusky. Takto provedený nýtový spoj zaručuje dostatečnou pevnost, aniž by bylo nutné upravovat předem délku nýtů.- 2 251 704 Nevýhodou popsaných způsobů provedení nýtového spoje jenutnost provést vedlejší operací - zkrácení použitého nýtu na potřebnou délku nebo použití dalšího elementu (případné...

Skrytý spoj plochých dílů, zejména nábytkových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244443

Dátum: 15.07.1987

Autor: Polievka Milan

MPK: F16B 13/00

Značky: zejména, nábytkových, dílů, plochých, skrytý

Text:

...Spojovací prvek je vytvořen jako jednodílný element s sestdvd se nákladní části ,L e z připojovaei části 3, ktere obě mají stejnou délku. Na vnüjsí ploäe apojovscího prvku jsou vytvořeny obvodové vruby J. enlřující ne obou konoíoh proti sobě a mající stejný průměr, přičemž jejich Iířlq se neprsvidelně od sebe liäí. Z toho vyplývá, ie vsdjemne odstupy mezi prstencovými obvodovými vruby 3 jsou rdanê velké. Spojovací prvek sůäe být vyroben z...

Spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 240092

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bocko Jozef, Hauskrecht Peter

MPK: F16B 2/14

Značky: spona

Text:

...a navzájem rovnoběžné plechy se sešíkmenými olemovanými okraji. Za tato olemování jsou zaklesnuta olemování upínacího plechu, které při zasouvání přitlačují střední část upínacího plechu na upínanou trubku. Tento mechanismus je však vhodný pouze pro upínání trubek malých průměru.z němeekého zveřejňovacího spisu č 28 37 404 je znám klinový zavěr dvou plechových dílů, který spojuje oba plechové díly natupo. Okraje obou spojovaných plechových...

Složené klínové pero

Načítavanie...

Číslo patentu: 240071

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16B 2/14

Značky: složené, klinové

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že základní klín je úkosovitě osazen jednak na horní ploše pro vložení horního klínu, jednak na Spodní ploše, která doléhá na spodní klín.Použitím složeného klínového pera ke spojení součástí se dosáhne stejných silových přenosových poměrů pro oba smysly otáčení a zcela se vymezí vůle mezi složeným klínovým perom a bočními stenami drážek spojovaných součástí. Pro složené klinové pero vyhovují...

Dvoudílné klínové pero

Načítavanie...

Číslo patentu: 240070

Dátum: 01.07.1987

Autor: Petruželka Jioí

MPK: F16B 2/14

Značky: dvoudílné, klinové

Text:

...na přesnou montáž, prodlužuje délku náboje a vyvození vétšího tŕecího momentu vede ke komplikacím z titulu nutnosti použití více kroužkových dvojíc.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny dvoudílným klinovým perom podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že základní klín je na horní ploše úkosovitě osazen pro vložení horniho klímu,přičemž alespoň jedna boční plocha základního klínu je také úkosová.Použitím dvoudílného klínového pera ke...

Kryt zásuvky hydraulické rychlospojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251108

Dátum: 11.06.1987

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: F16B 1/00

Značky: hydraulické, rychlospojky, zásuvky

Text:

...po obvodě dna váloové dutiny nemusejí vytvářet celý vnitřní šestihran, nebot k držení čepu proti otáčení v krytu postačí i nálitek jeden nebo dva a tedy méně než šest.stejně tak, šestihran na nákružku čepu může být nahrazen jiným geometrickým tvarem.Na připojených výkresech je vyznačen příklad úpravy krytu zásuvky hydraulické rychlospojky, kde na obr.1 je částečný řez zástrčkou a na obr. 2 částečný řez zásuvkou. Na obr. 3 je částečný jen...

Spojovací prvek, zejména pro spojování dvou až pěti nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 251104

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mihola Vladimír, Janovský Václav

MPK: F16B 12/12

Značky: prvek, spojování, spojovací, pěti, dílců, zejména, nábytkových

Text:

...dílu lg a pravého dílu ll se pak zasune kolik g, který se natočí tak, aby jeho přičný otvor 4 souhlasil s druhým otvorem V základním dilu lg. V pravém dílu łł se kolik g upevni jižzmíněnou úchytkou a do jeho axiálního otvoru 3 se našroubuje upevňovaci šroub §. Do přič ného otvoru 3 koliku 3 se pak našroubuje rameno g, na které se nasadi horní díl lg a rovněžse upevni pomocí úchytky.Jiná varianta řešení je spojeni tří nábytkových dilú.V...

Spojovací prvek, zejména pro spojování nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 251103

Dátum: 11.06.1987

Autori: Janovský Václav, Mihola Vladimír

MPK: F16B 12/12

Značky: nábytkových, zejména, spojovací, dílců, spojování, prvek

Text:

...spojení vytvorí otvory, do nichž se zasune kolík g, jehož konce se V pravém dílci ll i levém dílci lg upevní libovolným způsobem, např. jsou-li opatřeny otvorem pro příčný čep, zasune se tento čep do příslušného otvoru, a tím se kolík 3 uchytí k dílcům ll, lg. Při demontáži spoje se pak postupuje opačně.Schematické spojení čtyř nábytkových dílců, a to středního dílce lg, pravého dílce ll, levého dílce lg a horního dilce lg představuje...

Způsob povrchové úpravy závitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251068

Dátum: 11.06.1987

Autori: Missaire Gerhard, Lenze Friedrich, Hübecker Hans

MPK: F16L 15/00, F16B 33/06

Značky: způsob, úpravy, povrchové, závitů

Text:

...a vsuvek, a to úpravou nosných ploch závitů nebo celé závitové plochy včetně osazení a ploch těsnicĺch kov na kov použitím látky, která při šroubování snižuje odpor tření v závitech, jehož podstata je podle vynálezu v tom, že plochy závitů se zdrsňuji na hloubku drsnosti 7 až 15 m metáoím hranatých až kulatých zrn korundu nebo karbldu křemiku o velikosti 40 až 200 m proti ploše závitu, načež sena zndrsněrrou plochu závitu .nanáší vrstva...

Rozebíratelný spoj hřídele a náboje pro přenášení krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240651

Dátum: 01.06.1987

Autor: Frentzel-beyme Johannes

MPK: F16B 2/14

Značky: náboje, přenášení, momentu, hřídele, rozebíratelný, krouticího

Text:

...seřiznuti boků předepjaté.obvodové rozteče v hřideli a v náboji mohou mit větší úchylky od jmenovitého rozměru nežli při dosevedním způsobu. Stačí, jsou-li nepřesnosti v rozděleni drážek menší než rozdíl mezi šiřkou drážek v hřideli a v náboji. Tim se zlevni výroba.Na připojených výkresech je znázorněn přiklad, jak provést spojeni hřidele s nábojem podle vynálezu, kde na obázku 1 je znázorněn hŕidel s páry a náboj. Na obrázku 2 je nakreslen...

Nýtové spojení dvoudílné klece valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 240179

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kinne Lothar

MPK: F16B 19/04

Značky: spojení, dvoudílné, nýtové, valivého, ložiska, klece

Text:

...příruby. Průměr zbývající části otvoru v tělese klece je větší než průměr dříku nýtu.U nýtového spojení obou dílů klece podle vynálezu nedoclází k uvolnění spoje ani při uvolněni svěru V důsledku tepelne dilatace ve směru osy nýtu, nebot rozdíl tepelné-dilatace průměru dříků nýtů a otvorů v kleci je s ohledem na jejich malé průměry zanedbatelný a ve značné míře se tímto prodlužůje životnost ložiska. Omezením délky zalisování nýtů do tělesa...

Kotevní prvek do plechových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 243041

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štulajter Ján, Petrík Juraj

MPK: F16B 5/07, E04B 1/60

Značky: prvek, kotevní, plechových, stěn

Text:

...správnou polohu úchytnáho prvku vzhledem k plechová stäně a správnou a spolehlivou funkci přípoje - kotvení. Další výhodou je jeho výrobní jednoduchost, jako i jednoduchou e rychlost. jeho montáie.Příkladné provedení kotevního prvku podle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde ne obr. I je polotover kotevního prvku v půdoryse, na obr. 2 je kotevní prvek již e ohnutými rovnoběłnými kotevními rameny před montáži v exonometrickám bokoryse,...

Zařízení pro přesné ustavení polohy mechanických skupin ve dvou pravoúhlých souřadnicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 243021

Dátum: 15.05.1987

Autor: Denk Karel

MPK: B23B 41/16, F16B 5/02

Značky: pravouhlých, ustavení, polohy, skupin, zařízení, přesné, souřadnicích, mechanických

Text:

...v kolmých souřadnicích.Příklad uspořádání je patrný z připojených obr. 1, 2, 3, kde obr. 1 znázorňuje směry posuvů mechanismu v pravoúhlých souřadnicích X a I.-excentrů a na obr. 3 je znázornšn boční řez zařízením, kde je zndzorněno uložení mezidesky zařízení, posuvné ve smšru Y a nosné desky zařízení, posuvná ve smeru x.Na pevná desce L stroje je do drážky upevnšno vedení g, které zapadá do drážląr upravená v mezidesce 1. Tato mezideska J,...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242777

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žlnka 1uboš, Vargoveak Ladislav

MPK: F16B 7/00

Značky: spojka, upínací

Text:

...tělese. To je umožněno rozkladem sil na šikmých dotykových plochách prizmatíckého výřezu, kdy výslednice těchto sil má těžiště pod osou vodorovné trubky, v důsledku nesymetrického tvaru těchto ploch, čímž se zároveň snižuje maximální ohybový moment a napětí v bočnicích v místě svislé osy vodorovné trubky, zatímco napětí v bočnicích v místě vodorovné osy se zvětšuje, čímž je optimálně využít i tento prüřez. To umožňuje zmenšit jak výšku...

Spoj čepu s nábojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242748

Dátum: 15.05.1987

Autori: Slažik Dušan, Almássy Stanislav

MPK: F16B 21/00

Značky: nábojem, čepu

Text:

...i. vyse uvedená nevýhody popssxzých provedení odstraňuje spoj čepu s núbojem podle vyná~ lesu, jehož podstate spočivá v tom, že v dělící sptiře mezi vnitřní válcovou plochou vnějšího prstence s vnější válcovou plochou vnitřním prstence jsou kuželové otvory. vnější s vnitřní prstence jsou slespoň v jednom místě, ns svém obvodu v sxiálním smeru delené.Výhodou tohoto spojení je snadné montáž a demontáž spoje, jednoduchost provedení a poměrně...

Spevňovací maticový komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 250781

Dátum: 14.05.1987

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavol, Cejp Jozef

MPK: F16B 39/16

Značky: maticový, komplet, spevňovací

Text:

...funkciu, zaistiť polohu spevňovaného telesa na skratke a vytvoriť poistenie proti uvoľneniu. V pripadoch, kedy môže byť poloha spevňovaného telesa axiálne rôzna v širšom rozmedzí, dochádza k prípadu, že bud matica má málo nosných, buď mei-c poistných závit-ov.Talk isto pre koniec skrutiek použiteľné riešenie podľa FR-PS 4 03 932 má šesťhrannú rmaticu vsaldeniú do matice čapu. ZáJVItOVÝ čap menšieho priemeru je zaskrutkovaný do...