F16B

Strana 10

Přužný pojistný kroužek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267430

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F16B 21/18

Značky: kroužek, pružný, pojistný

Text:

...lomenými rameny kroužku. obr. 4 alternativa základního provedení s rameny ve tvarulichoběžníku a obr. 5 alternativa základního provedení s rameny ve tvaru kruhového segmentu. Na obr. 6 a 7 jsou příklady provedení kroužků z obr. 4 a 5 vytvarovaných z drátu.Pružný pojlstný kroužek tvoří například podle obr. 1 a 2 tří tvarově prvky 4 tvaru ramen upravených do oblouků spojených ve středu kroužku. Tvar a poloměry ramen 1 rozdíl výchozího...

Kotviaci skrutkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267376

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pašák Josef

MPK: F16B 31/04

Značky: kotviaci, skrutkový

Text:

...plochy axiálneho otvoru 6 kotviacej matice 2, prípadne opačne. Pohybový závit8, čiostatné uvedené prostriedky sú prostriedkami pre vzájomné natáčanie kotviacej matice 2 voči puzdru 7 v závislosti od ich vzájomnej axiálnej polohy. Tlačnâ pružina 3 je uložená koaxiálne s kotviacim ťahadlom l, puzdrom 7 a kotviacou maticou 2 medzi prírubou kotviacej matice 2 a prírubou puzdra 7. Puzdro 7 je svojim priebežným axiálnym otvorom 9 nasunuté na...

Západkový mechanismus pro těžké provozní podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267299

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kočandrle Ladislav, Elger Rudolf

MPK: F16B 1/00

Značky: provozní, mechanismus, západkový, těžké, podmínky

Text:

...západkovy mechanismus pro těžké provozní podmínky podle tohoto vynálezu. Skládá se ze sady západek,ze sady čepů, ktoré jimi prochézejí a jsou uloženy v nosiči, a z posuvného pouzdra.Podstata vynálezu spočívá v tom, že kuželová dutina posuvného pouzdra přechází v místě svého nejmenšího průměru do čelní mezikruhovő plochy a že funkční část západky je na spodním konci opatřena plochou, které je segmentovou částí mezikruží a která na vnější straně...

Pružinová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267207

Dátum: 12.02.1990

Autor: Svoboda Václav

MPK: F16B 12/20

Značky: pružinová, spojka

Text:

...kde obrJ.uvádí přĺčný řoz pouzdrom pružinové spojky, obr.2 uvádí podélný řez pružinovou spojkou a obr 3 uvádí přikladné provedení spoje s využitím pružinové spojky.Pružinové spojka je vytvořena z pouzdra ł, ktoré je opatřeno podélnou drážkou g. V pouzdru L je pohyblivé uložen čep 2 s hlavou, o ktorou se opírá jedna strana pružiny 1, přičemž její druhá strana je zajištěna proti uvolněni vymačknutou zarážkou Ž v zadní stěně pouzdra łcHlava čepu...

Pružná skrutka na spojovanie dvoch dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267930

Dátum: 12.02.1990

Autor: Štyrand Jan

MPK: F16B 33/02

Značky: spojovanie, pružná, dielov, skrutka, dvoch

Text:

...plocha zviera 5 plochou klinového profilu ostrý uholx Pri výhodnom prevedení je v spodnej časti drleku skrutky vytvorený kuželový otvor, pričom táto časť je rozrezaná v jednej alebo viacerých pozdĺžnych rovinách v smere osi skrutky. iáto priestorová konštrukcia skrutky umožnuje výhodnejší styk závitových plôch telesa a skrutky, ako aj to že možno touto skrutkou vyvodiť vztažnú sllu 1 ked nie je skrutka opatrená hlavou.Pružná skrutka je...

Skrutka pre stiahnutie a opravu prasklín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266951

Dátum: 12.01.1990

Autor: Štyrand Jan

MPK: F16B 35/00

Značky: opravu, prasklín, skrutka, stiahnutie

Text:

...závitom až k hlave, skrutky so zárezom a pod. sa nedajú použit na stiahnutie prasklín a pre opravu odlomených častí frém, stojanov a pod. To isté plati aj pre skrutky opatrené hlavou s rôznymi závitmi.Vyššie nedostatky sú odstránené skrutkami, ktorýohzávitová časť je opatrená štvor uholníkovým závitom a hlavou do ktorej je vytvorený zápich, ktorého protilahlá stranaod drieku skrutky je častou kuželovej plochy. Takúto skrutku možno aplikovat na...

Otočná spojka pístnice nebo táhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266769

Dátum: 12.01.1990

Autori: Piňos Miloš, Anděl Miroslav

MPK: F16J 7/00, F16B 7/22

Značky: pístnice, otočná, táhla, spojka

Text:

...síly v obou směrech. Radiální vůle je zde větší, což usnadñuje montáž.Na vyobrazení je schematicky znázorněna na obr. l celá tato spojka, na obr. 2 je detail, týkající so víka.Neotočná část l pístnice s pístem g má na svém konci dutinu Q, do které zasahuje konec otočné části § pístnice s osazením §. Na obou stranách osazení Ž je axiální valivé nebo kluzné ložisko 5. Dutina 1 se součástmi v ní uloženými je uzavřena víkem 1,zajištěným podle...

Pružná pojistná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266692

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F16B 21/18

Značky: pružná, vložka, pojistná

Text:

...a často i obtížně technicky řešitelné.Shora uvedené nevýhody odstraňuje V podstatě vynález,kterým je pružná pojistná vložka, eestávající z tvarových prvků opatřených opěrnými plochami a úchytkami, a jeho podstata spočívá v tom, že tvarové prvky jsou nejméně tři a navzájem jsou spojeny ve středu vložky.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že je zajištěna spolehlivá funkce pružné pojistné vložky, vymezující pohyb a zdvih pohyblivých...

Svorník pro spojení plošných dílců z azbestocementu, celulózocementu, umělých hmot a kompozitních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266510

Dátum: 12.01.1990

Autor: Surý Antonín

MPK: F16B 5/00

Značky: umělých, plošných, kompozitních, spojení, celulózocementu, dílců, svorník, azbestocementu, materiálů

Text:

...a nižší životnostikonstrukce, což se projeví neekonomicky i na celém objektu.Uvedené nevýhody odstraňuje svorník pro spojení plošných dílců z azbestooementu,celulôzocementu, umělých hmot a kompozitních materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořený nosným šroubem, nn němž je navlečený fixační element, dále maticĺ a podložkou vyznačený tím, že fixační element je tvořený trubkou opatřenou na straně matice přírubou, přes...

Hermetický závitový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 266478

Dátum: 12.01.1990

Autori: Staroverov Jurij, Balaj Vladimir, Minič Jevgenij

MPK: F16B 31/00

Značky: závitový, hermetický

Text:

...newaneň 1, 3 K cöopxe (oőeąxnpusamm, yna-~ nam cnoň.oKäcna). CoenHHamTpeaL 6 onmeeŕahu 1, 3 Ha 1 ~Ž Buŕxa pespöu. Hpu BŤOM cosnamw oTKpuwym.Kanpnenym eukocrb, o 6 paaynee pesb 6 oBoäxnoBepxnocrLm° oxnawunaeuoň neranu 1 u Topnenbň KonMuecKoňnonepxHocànm 4 oxsarmnaeuoä neÁwahn 3. . j J Omxprym Konbuenyw ehxocrbýsanonnamm camowsepemuu Bemecwnom 5 (repmerax,Kneů) H HPOHSBOAHT.s 3 BHHqHBaHHe.HDH sanununsanu, vo ecwb npHBpámeHuu ogHoü...

Napěňovací hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265443

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bulena František, Svačina Josef

MPK: F16B 13/00

Značky: napěňovací, hmoždinka

Text:

...například impregnací, vyztužením nebo slepením s materiálem konstrukce. Hmoždinka s pružným pouzdrem se použije tam, kde pouzdro zajistí ochranu napěňovací hmoty před chemickým nebo fyzikálním znehodnocením, dále tam, kde je žádouoí úplné tvarové vyplnění kotevního otvoru. Další použití je kotvení do nepřístupných dutín za tenkou pevnou stěnou, kde napěňovací hmota v ochranném pružném pouzdru vytvoří kulovitý tvar pevné hmoty zabraňující...

Pneumatická hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265442

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bulena František, Svačina Josef

MPK: F16B 13/00

Značky: pneumatická, hmoždinka

Text:

...umístěná do předvrtaného otvoru nebo do dutiny), tlak a druh použitého plynu na způsobu plnění (sifőnovou bombičkou, ruční hustilkou, přenosným přívodem stlačeného plynu z kompresoru nebo tlakových lahví) a požadované únosnosti hmoždinky podle druhu a tvaru pevné součástí, do které se kotvení provádí. S výhodou lze pneumatiokou hmoždinku použít pro dynamické zatížení při současné eliminaci jeho účinků do pevných součástí (tlumení vibrací)...

Sestava hmoždinky z umělé hmoty a upevňovacího šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265235

Dátum: 13.10.1989

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/14

Značky: hmoty, sestava, hmoždinky, upevňovacího, umělé, šroubu

Text:

...zatažení upevňovacího šroubu do zužujícího se osového vrtání této části hmoždinky.Výhoda sestavy hmoždinky a upevňovacího šroubu podle vynálezu se opírá o vytvoření jejího prodlouženého hrdla dvěma čelistmi oddělenými mezerou. V důsledku toho lze čelisti stlačit bez obtíží na průměr předvrtaného otvoru v podložce, takže lze hmoždinku snadno usadit v otvoru odpovídajícího průměru. V prodlouženém hrdle hmožidnky se jeho vrtání zužuje,takže při...

Zařízení pro spojení dvou trubkových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264598

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vychodil Konstantin, Řehoř Miroslav, Neubauerová Ivana

MPK: B23Q 7/00, F16B 7/00

Značky: zařízení, spojení, trubkových, součástí

Text:

...řezu, obr. 2 je trubkové pouzdro v nárysu a obr. 3 trubkové pouzdro v bokorysu.Pístnice lg, jež je prodloužením neznázorněného pístu upínacího válce soustružnického automatu, je uložena v neznázorněněm vřetenu. Do otvoru pístnice lg je zasunuto trubkové pouzdro 3 s osazením Q, jež je opatřeno obvodovou drážkou 12,Na konci-trubkového pouzdra 3 je našroubována matice Q,přizpůsobená pro jeho vytahování a vkládáuí do otvoru pistnice lg. Na...

Způsob rozebíratelného montážního šroubového spojení dílů blízké tvrdosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264588

Dátum: 14.08.1989

Autori: Drolle Jan, Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: F16B 5/00

Značky: způsob, dílů, šroubového, rozebiratelného, montážního, spojení, tvrdosti, blízké

Text:

...dílů je největší ve středu její výšky, Dvpřičemž vložka, zhotovená z materiálu tvrdšího než materiál ~ I i I v .vvrlšroubovým spojem zatlačí do povrchu spojovaných dílů.Výhody rozebíratelného montážního šroubového spojeníspočívají ve snížení pracnosti odstraněním svrtávání a vystružování otvorů pro lícované šrouby nebo kolíky, ve zmeašení rozměrů,a tím i v menší spotřebě materiálu na vytvoření spoje. Protože se při spojování nepoužívá...

Spojovací profil

Načítavanie...

Číslo patentu: 264408

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pěničková Zuzana, Lukáš Josef

MPK: F16B 5/00

Značky: spojovací, profil

Text:

...náběhové plochy.Výše uvedené nevýhody odstraňuje spojovací profil k rohovému spojeni dvou sousedních,na sebe kolmých, plošných přiřezů, jehož podstata je v tom, že je tvaru L, z jehož vnitřní části vybíhá dalsi část profilu, která je ve tvaru zrcadlovém písmena L. Tento složený profil vytváří dvě drážky, do kterých se vaouvaji plošné přířezy. Na koncích raman základního L jsou vytvořony ostré (zkosené) výstupky, které zapadají do drážek...

Objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264379

Dátum: 12.07.1989

Autori: Zeman Jiří, Šmehlík Miroslav

MPK: F16B 7/08, F16B 2/02

Značky: objímka

Text:

...plášř je připevněn k základné šrouby zatimco na čelní ploše oňjímky je vyznačena stupnice a vnitřní válcová plocha je opatřena,odlehčenímObjímka zajíšřuje pevné, ŕychlé a přesné upevnění laseru,stabilitu příslušných parametrů jako směru polarizace a směru vyzařováni. Stupnice na čelní straně objímky umožňuje přesné úhlové nastavení laseru. Objimka zajíšřuje také zvýšenýNa pŕipojeném výkresu je V příkladném provedeniznázorněn čelní pohled...

Přírubové spojení lodního hřídelového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263464

Dátum: 11.04.1989

Autori: Platonov Valentin, Kochan Nikolaj, Čisťjakov Jevgenij, Drut Vladimir

MPK: B63H 23/32, F16B 5/02, F16B 35/04...

Značky: vedení, přírubové, hřídelového, spojení, lodního

Text:

...coeumennn /aapnaur smnonueunn coenuueunn/ Ha mnr.5 ~ ysen B Ha mur.Á /napnanw nunnnueuun coeąuueuaa/. .Coennenne Bxnmvaew ąnauuu I H 2 c omnepcruamu-3,v 4 non öcnrm 5, úmemmueFonuąepuu MaTepnanoMnonnonnmuñ ocenoň 8 u panuanbnuň 9 Kananm, orponnmň xànàn IU, raäxy ll, úeHTpupymmee Konbup 12, peanuonym npqöxy l 3. Basop 7 B 0 mnanneaon coennennn c xouuąecxnu őopramn MOKET ömrn ocy oöunmeunn xonycà öonwa Ha uacrn ero nnmu /cMowpu ®nr.l/, nnño...

Osový spoj závitových částí, zejména spirálovitých vrtáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263332

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lovíšek Lubomír, Novotný František, Škvor Karel

MPK: F16B 17/00, B23B 51/02

Značky: závitových, vrtáků, částí, spirálovitých, osový, zejména

Text:

...kde ne obr. 1 je znázorněn osový spoj jednopramenného vrtâku před spojením obou částí, na obr. 2 osový spoj z obr. 1 po spojení obou částí, na obr. 3 osový spoj dvoupramenného vrtáku před spojením obou částí a na obr. 4 osový spoj z obr. 3 po spojení obou částí.Šroubovitý vrták je dělený a skládá se z první části s tělem 1 na němž je vytvořen pramen ll závitą a druhé části s druhým tělem g, opatřeném pokračujícícm pramenem gl závitu. Tělo...

Úchytná rozpěrná kotva pro opakovatelné použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 262997

Dátum: 11.04.1989

Autori: Komárek Vilém, Klimeš Ivo

MPK: F16B 3/00

Značky: kotva, použití, opakovatelně, rozpěrná, úchytná

Text:

...závitem pro pevné spojeni se stavitelným úchytem ovlá daným ryehloupínačem.232 997 Výhodou úchytné roxpěrné kotvy podle vynálezu je .jednoduchá a rychlá montáž, víoenásobná použitelnost jedné kotvy a možnost uchycování materiálů různých t 1 ouš~těk úohytnou rozpěrnou kotvou stejné délky.Přikladné provedení úchytné rozpěrné kotvy pro opakovatelné použití podle vynálezu je znázorněno na výkrese představujícím podélný řez úchythou...

Páskový zásobník hřebů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262684

Dátum: 14.03.1989

Autori: Steffen Markus, Von Flue Peter

MPK: F16B 15/08

Značky: zásobník, páskový, hřebů

Text:

...umístění se dosáłhnevysoká přetvárná tuhost, takže takto vytvořený páskový zásobník je z hlediska dodržení vzájemné rovnobežne polohy hřebů tvarově stabilní.Pro zajištění, že spojovací můstky budou prcsstřiženy uprostřed, jsou tyto ve své střední oblasti vždy mezi dvěma sousedąními vodicímí ptuuzdry opatřeny zes-labením prüřezu, vytvořeným alespoň .na jedné z čelních stran spojuolvacích můSÍlků »Vybíráním ve tvaru písmeno V. P-rovedenim...

Stavěcí šroub

Načítavanie...

Číslo patentu: 262155

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šmehlík Miroslav, Zeman Jiří

MPK: F16B 13/02

Značky: stavěcí, šroub

Text:

...trubice. Při zalévání hmot-ou není trubice v pouzdru flxována s dostatečnou přesností. Oba zxpůsoby uchycení trubic jsou časové náročné.Výše uvedené nevýhody jsou odstvryalněny stavěcím šroubem podle vynálezu, jehož podstata spočlvá v tom, že je tvoiřen základním tělesem s lvnějším závitem, do jehož Ivnitňního otvonu e vsazen operný čep, rpřl 4čemž mezi dno otvoru -v základním tělese »a operný čep je .vlpžen ,pružný element.Výhodou stdvěcího...

Rozebíratelný spoj součásti spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262017

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tížek Jaroslav, Michna Bohuslav

MPK: F16J 15/00, F02F 11/00, F16B 7/02...

Značky: rozebíratelný, spalovacího, motorů, součástí

Text:

...je uložen a utěsněn v klikovâ skříni. Podstata vynálezu ByOčÍVá v tom, že otvor v hlavě válce je ukončen kuželovým sedlem a v něm uložený konec trubky je ukončen lemem, jehož těsnící plocha je ve styku s kuželovým aedlem a jeho tlačná plocha je ve stysku s tlačnou plochou šroubení trubky.2 I 2 o 17 Při montáži trubky do hlavy válce se lem trubky deformujepodle tvaru kuželového sedla, čímž se docílí zlepšení těanoeti spoje. Nedochází k...

Zařízení ke kotvení svorníku s rozpínací hlavicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261920

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mareček Pavel

MPK: F16B 13/12

Značky: svorníků, rozpínací, hlavici, kotvení, zařízení

Text:

...zabudování.Zařízení ke kotvení svorníku sestává z ocelové trubky 1,jejíž průměr je o vúli větší než průměr tělesa l svorníku.Ocelové trubka 3 je.opatřena apojovacím dílem Q a je v ní vložena pružina 5 a opěrka 5, jíž může být například ocelové kuo ličke. Svorník a rozpínací hlavicí je tvořen tělesem L, na jehož jednom konci je vyválcován závit. Na opačném konci tělesaL svorníku je vykován komolý kužel 1, jehož pomyslný vrchol je umístěn na oąe...

Regálový svěrný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260677

Dátum: 12.01.1989

Autor: Synovec Vladimír

MPK: F16B 2/06

Značky: svěrný, regálový

Text:

...jsou připevněny prostřednictvím šroubů směrem ke sloupu příčka a třmeny, do jejichž otvorů jsou vložena.zkosená pouzdra tak, že se zkosenou částí opírajíVýhody tohoto regálového svěrného spoje spočívají v tom,že třecí síla vyvozená tahem šroubů se násobí úkosy zkosených pouzder, která dále při působení svislé síly vykazuje pootočením samosvěrný účinek. Relativní pohyb zkoseného pouzdra vůči sloupu při dotahování třmenu šrouby odírá předem...

Víceúčelový spojovací hřeben s dvouhrotými hřebíky pro vnitřní spoje dřevěných dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260604

Dátum: 12.01.1989

Autori: Brož Václav, Kubát Oldřich, Kremlička Vladimír, Balínek Pavel, Opočenský Miloš, Koželuh Bohumil

MPK: F16B 15/00

Značky: dvouhrotými, víceúčelový, spoje, dřevěných, hřeben, vnitřní, spojovací, hřebíky, dílů

Text:

...v jednoúčelovém automaticky pracujícím zařízení sestaveném z bodovacího svářecího stroje a podávacích přípravků. Seřiditelností pro různý průřez drátu, různé rozměry dvouhrotých hřebíků a různou rozteč i polohu je v jednom zařízení možná .výroba většího sortimentu výrobků. Výroba spojovacího hřebenu je bezodpadowvá a z nekonečného hřebe 260504Pro vnitřní spoje dřevěĺriýçhjiílłů se yet-m. . , . z hm. nu.- n-un- x nujsĺša oddélíj...

Dutá přípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259991

Dátum: 15.11.1988

Autori: Koudela Jiří, Gonsior Ladislav, Novotný Eduard, Žalud Květoslav

MPK: F16B 35/06

Značky: přípojka, dutá

Text:

...dílů.vCílem vynálezu je zdokonalení duté přípojky zaúčelem zjednodušení mnnipuloce při provádění spoje.Dutá přípojka sestúvá 2 upínací hlavy a.závitového dříku. Podstata vynálezu npočívá V tom, že upínací hlava je oputřena alespoň jednou dutou válcovou hubicí, vystupující 2 její bočnístěny, jejíž dutina je opojena s dutinou v závitovém driku.Provedení duté pšípojky umožňuje zjednodušit manipulaci. n-urychlit montáž při provádění...

Pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259621

Dátum: 17.10.1988

Autori: Řádek František, Landovský Karel, Skořepová Jaroslava, Svoboda Václav

MPK: F16B 7/00

Značky: vzájemné, rotačními, styčnými, souose, pružný, ustavení, plochami, prvek, dílů

Text:

...pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami, ve tvaru kuželovítého mezíkruží majíoího v horní částí tvar plného prstence, jehož podstatou je, že spodní část prstence je vytvořena propojenými zkříženými žebry.Hlavní výhodou tohoto provedení, vytvořeného z plastu, je jeho snadnä a rychlá montáž, spočívající V pouhém vtlačení mezi oba ustavované díly. inými výhodami jsou jeho ekonomická sériová výroba,...

Vratové matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259401

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kuchtíček Jan

MPK: F16B 39/282

Značky: matice, vratové

Text:

...je možno použít matice opatřené drážkou V hlavicí matice, do níž je možno fixovat zásek šroubu.Příklad provedení vraiove matice je vyobrazen na připojeném výkrese, na němž obr. 1 představuje její provedení v náryseopatřene neprůchozím závitem, obr. 2 je bokorys obr. 1. Obr. 3 je provedení v náryse opatřené průchozím závitem, obr. 4 je bokorys, obr. 3 a obr. 5 představuje vriatovoau matlci s drážkou při spojení součástí s pojištěním spoje...

Svěrka ke stavbě držáků měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259094

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mihovič Jiří, Dobrovolný František, Sladký Petr

MPK: F16B 1/00

Značky: přístrojů, stavbe, svěrka, držáku, měřicích

Text:

...konstrukce pokrývající minimálně interval rozpětí prů řezů 1 až 100 mm. Konečné lze vyrábět díly svěrky ve velkých ee riích metodami tlakového 1 m z lehkých- slitin, přičemž lze ao.-sáhnout jeho vysoké přesností. Svěrka podle vynálezu může s vý hodou nahradit dosud známé laboratorní chemické avěrky, jakožvynález je dále blíže popsán na příkladu provedení svěrky podle vyná 1 ezuŠod 1 e připojených výkresů, na kterých obr. 1 představuje...

Omezovač ohybu svorníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258772

Dátum: 16.09.1988

Autori: Festa Karel, Plecitý Jiří, Jánský Václav

MPK: F16B 19/02

Značky: omezovač, ohybu, svorníků

Text:

...do závitového otvoru podélné osy trnů § sledují po rozepnutí kleštinového ústrojí přesně osy závitových otvorů I. kolektoru.Mezikruhová deska l s ložisky g se položí na podpěry É na trny § se nasazují postupně kroužky 1, přičemž je nutno začít u základního ložiska 3 (obrz 2), které leží mezi dorazy Q. Tečné uatavení tohoto ložiska 3 se provádí posunováním celé mezikruhové desky l. Při dosažení nulová tečné odchylky základního ložiska g od...

Upínač súčiastok so závitovými výstupkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258664

Dátum: 16.09.1988

Autor: Spišák Alexander

MPK: F16B 1/00

Značky: súčiastok, upínač, závitovými, výstupkami

Text:

...ktorú je .neskrutkovaná maticiàt pričom objim-ka je uzavretá vekom s nalisovaným puzdrom a poistnou maticou, pričom medzi hlavou skrutky a nalisovaným puzdrom je pružina.Vyšší účinok vynálezu spočíva vo zvýšenI efektívnosti upínania velkorozinerových súčiastok spočívajúcom v zjednodušení polohovanie a vo zvýšení uiniverzálnosti využitiIa.Upínač súčiastok so závvitovými výstupkami je znázornený schematicky na pripojen-om výkrese v priečnom...

Upínač súčiastok s otvormi so závitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258663

Dátum: 16.09.1988

Autor: Spišák Alexander

MPK: F16B 1/00

Značky: závitom, súčiastok, otvormi, upínač

Text:

...uzavretá vekom s nalisovaným puzdrom a poistnou maticou.Vyšší účinok vynálezu spočíva vo zvýšení trvanlivosti a univerzálnosti uipíoacieho mechanizmu.Účinok je schematicky znázornený v priečnom reze na pripojen-ovm obrázku.Upíoaič pozostáva zobjímky 1, ktora-je -upevnená skrutkami 12 k upínace doske 10 a zo skrutky 2, na ktorú je neskrutkovaná matice 8, pod ktorou je pružina 9, objimka 1 je uzavretá vekom 6 s nalisomaným puzdrom 4 a poistnom...

Spojovací prvok pre rozoberatelné spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258630

Dátum: 16.09.1988

Autori: Karasz Róbert, Kukan Imrich

MPK: F16B 39/36

Značky: rozoberateľné, prvok, spojovací, spojenie

Text:

...spojovacieho prvku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený v reze a na obr. 2 je znázornená pružné puzdro v celosti.Spojovací prvok pre rozoberateľné spojenie pozostáva zo skrutky 1 s kužeľovou hlavou 2, z pružného puzdra 3, ktoré má vytvorenú vnútornú kuželovú plochu 4 odpove 4dajúcu svojim tvarom tvaru kuželovej hlavy 2 skrutky 1, z podložky B a matice 7.Pružná puzdro 3 môže byť vytvorené z jedného kusu obr. 2 alebo môže byť...

Rozebiratelný pružný spoj nejméně dvou trubkových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258281

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kanderál František, Hejretová Milada

MPK: F16B 7/00

Značky: rozebíratelný, trubkových, pružný, nejméně, dílů

Text:

...dílcú do délky je samovolné. rozložení dílů provádí každý uživatel.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje schematicky znázorněné spojení horního a epodního dílu rozebiratelným pružným apojem, obr. 2 představuje schematioky znázornění spojení horního a spodního dílu mezi nimiž je vložen střední díl rozebiratelným pružným spojem a obr. 3 představuje úpravu jednoho konce spodního případně...

Spoj tyčových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258092

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vodička Josef

MPK: F16B 7/00

Značky: tyčových, profilů

Text:

...na nefunkčnich plochách se vytvořišpoj, který nenýnutné žádným dalším způsobem opracovávet H dále 7také zostříknutý plaatický materiál vyplní případné nepřesnostiv nepojeni jednotlivých konců profilů, čímž odpaàá jejích úpra ve, která je při jiném způsobu nutná. Tvar a uoietěni nálitků je dántvarem a velikosti dutiny formy a ovlivčuje pevnost spojeNa přiloženém výkresu na obr. 1 je znázorněn půdorye spoje provedený podle vynálezu. Na obr. 2 je...

Sestava polic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244927

Dátum: 15.07.1988

Autor: Liškutínová Marie

MPK: F16B 12/02

Značky: sestava, polic

Text:

...vyvrtaných otvorů válcovitého průřezu.Vynález bude nyní blíže objasněn podle připojenêho výkresu, na němž představuje obr. 1 pohled ze strany na první provedení spojovacího prvku pro sestavu polic podle vynálezu, obr. 2 pohled ze strany na dru-hé provedení zmíněného spojovacího prv-ku,obr. 3 podélný řez policí, spojovacími prvky a svislými podpěrami, s použitím spojovaciho prvku podle obr. 1, a obr. 4 podelný řez policí, spojovacími...

Posuvná západka s oboustrannou aretací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256884

Dátum: 15.04.1988

Autori: Piňos Miloš, Karas Miroslav

MPK: F16B 1/02

Značky: posuvná, západka, aretaci, oboustrannou

Text:

...maticí 2, který zapadá do vodicí drážky 15 tělesa 6.V dutíně pláště l zápedky, mezi distanční vložkou l a osazením pláště l se nacházíšroubová pružina lg, která rozpíná dolní podložku ll a horní podložku lg. V tělese É jeuchycena páka ll s ochrannou koulí li.Při zasouvání západky 2 výchozí polohy podle obr. 1 do pracovní polohy podle obr. 2. obsluha pomocí páky ll opatřené ochrannou koulí ll otáčivým pohybem uvede do šroubového pohybu těleso...

Zařízení pro vytváření mechanického předpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256838

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vobořil Jiří

MPK: F16B 31/00

Značky: předpětí, zařízení, vytváření, mechanického

Text:

...první napínací šroub, z vnější strany opatřený přírubou a z vnitřní strany, která je zašroubována do matice, je v ose prvního napínacího šroubu vytvořena příčná drážka, do které zasahuje drážkové osazení čepu uloženého v ose druhého napínacího šroubu s přírubou. Druhý napínací šroub s přírubou je zašroubován do druhé matice, přičemž čep je upevněn v druhém napínacím šroubu pomocí přesazení a upevňovacích šroubů.Nového a vyššího účinku je...

Zařízení pro zajištění upínacího šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256677

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sedlecký Josef

MPK: B23Q 3/10, F16B 39/12, B23Q 3/00...

Značky: šroubu, zařízení, zajištění, upínacího

Text:

...pracovníkem obtížnÉ«zajistítelné.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu pro zajištění upínacího šroubu vůči upínací desce. Sestává z dutého šroubu s maticí. Dutina dutého šroubu je větší než průměr upínacího šroubu. Dutý šroub nebo matice jsou opatřeny radiâlním šroubem. Dutina se na protilehlé straně radiálního šroubu prizmaticky zužuje.Nasunutím takto řešeného zařízení na upínací šroub se dosáhna po.zajištění...