F16B 7/22

Závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8717

Dátum: 13.11.2003

Autor: Camps Werner

MPK: B42F 15/00, F16B 7/22

Značky: závesné, zariadenie

Text:

...definujúce vždy jedno hákovité podrezanie, ktoréuchopujú profilovú tyč. Také závesné zariadenie je podľa spisu US4,105,268 vhodné na zavesovanie dokumentov (napríklad výkresov, karát, časopisov a magazínov).Úloha predloženého vynálezu je vyriešená tým, že Závesná časť zariadenia pozostáva z dvoch hákových dielov, v podstate protiľahlých a na seba navzájom privrátených, definujúcích vždy jedno podrezanie,pričom jeden hákový diel je...

Upínacie zariadenie na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278525

Dátum: 08.06.1994

Autor: Züllig Kurt

MPK: F16B 7/04, F16B 7/22

Značky: upínacie, zariadenie, dielov, spojenie, rozoberateľné, dvoch, profilových

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie obsahuje vložené prizmatické jadro (2) s možnosťou zasunutia a upnutia do prvého profilového dielu (1). V pozdĺžnej osi vloženého jadra (2) je axiálne suvne uložený kotvový svorník (7), ktorého vystupujúci koniec je usporiadaný na záber do pozdĺžnej drážky druhého profilového dielu (19). V boku kotvového svorníka (7) je vytvorené priečne kužeľové vybratie (14), do ktorého zasahuje kužeľový hrot (15) nastaviteľnej skrutky,...

Strmeň na axiálne a radiálne zaisťovanie hriadeľov, čapov a podobných strojných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 57

Dátum: 07.07.1993

Autor: Toušek František

MPK: F16B 7/04, F16B 7/22

Značky: podobných, radiálně, strmeň, axiálně, súčastí, zaisťovanie, hriadeľov, strojných, čapov

Text:

...pružnost třmenu a tím i jeho snadné nasazováni nebo vyjí mánío Jeho pružnost dále umožňuje jeho použití pro vván tak, aby byla vytvořena řada několika průměrů třaenu, kte xrá b obsáhla všechny oěžně se vyskytující průěry hřdelů veTechnické řešení bude podroon ai objesněno na přlkledu konve středu raâiáli osy třmenu l, přičemž V axilní směa ru je če rcvěž umlsäěn V ose třmenu, viz 0 7 élka čepu Eobr.3 je pak v řezu znázorněno zasunutí třmenu...

Otočná spojka pístnice nebo táhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266769

Dátum: 12.01.1990

Autori: Anděl Miroslav, Piňos Miloš

MPK: F16J 7/00, F16B 7/22

Značky: táhla, spojka, otočná, pístnice

Text:

...síly v obou směrech. Radiální vůle je zde větší, což usnadñuje montáž.Na vyobrazení je schematicky znázorněna na obr. l celá tato spojka, na obr. 2 je detail, týkající so víka.Neotočná část l pístnice s pístem g má na svém konci dutinu Q, do které zasahuje konec otočné části § pístnice s osazením §. Na obou stranách osazení Ž je axiální valivé nebo kluzné ložisko 5. Dutina 1 se součástmi v ní uloženými je uzavřena víkem 1,zajištěným podle...

Nabíjacia tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 254663

Dátum: 15.01.1988

Autor: Beriac Rudolf

MPK: F42B 3/20, F16B 7/22

Značky: nabíjacia

Text:

...puzdra a že horný oblúk háku sa opiera o dno puzdra a spodný oblúk puzdra sa opiera o čelo háku.Výhody nabíjacej tyče podľa tohoto vynálezu spočívajú v jej jednoduchšej výrobe, vpri jej zaseknutí vo vývrte a ubíjat upchávku a pritom ju podľa potreby používat v rôznych dĺžkach zmenou použitého počtu pomocných tyčí.Na priloženom výkrese je znázornený príklad nabíjacej tyče podľa tohoto vynálezu,pričom .obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na...