F16B 7/00

Prstencový spoj s posuvnými valčekmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285906

Dátum: 24.09.2007

Autor: Bohačík Roman

MPK: F16B 7/18, F16B 7/00

Značky: prstencový, posuvnými, valčekmi

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spoj využívajúci posuvné valčeky vzájomne spojené skrutkami na rozoberateľné spojenie rúrovitých a valcovitých telies (12), ktorý je tvorený telovou časťou (2) s otvorom na rúrovité alebo valcovité telesá (12), otvorom (9) v tvare stlačenej elipsy, v ktorom sú uložené dva posuvné valčeky (4, 5), pričom jeden posuvný valček (4) je vybavený voľne priechodnými otvormi (6) a druhý posuvný valček (5) je vybavený otvormi (7) so závitom...

Pozdĺžne nastaviteľný spojovací článok s jednosmerne posuvným uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5645

Dátum: 12.01.2006

Autor: Fabbri Flaviano

MPK: E04G 25/00, F16B 7/00

Značky: článok, mechanizmom, pozdĺžne, uzatváracím, jednosměrně, nastavitelný, posuvným, spojovací

Text:

...rozperného článku podľa predmetného vynálezu, ktoré umožňuje skrátenie článku zasunutím pozdlžnych dielcov, no bráni jeho roztiahnutiuNa obr. č. 1 je znázornený dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok (1) pozostávajúci z prvého pozdĺžneho dielca (2) a druhého pozdĺžneho dielca (3), ktoré sú usporiadané tak, že sú osovo súmerné. Prvý pozdĺžny dielec (2) má tvar tyče, pričom sa jeho určitá časť zasúva na princípe piestu do osovo lícujúcich...

Konštrukčná montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3881

Dátum: 17.11.2005

Autor: Hendriks Marc

MPK: E04B 1/58, F16B 7/00, F16B 7/04...

Značky: montáž, konštrukčná

Text:

...spojovacej časti,takže je možné miernym predimenzovaním ďalej znížiť vzájomnú vôľu.0006 Konkrétne uskutočnenie konštrukčnej montáže podľa predmetného vynálezu má takú vlastnosť, že zo spojovacieho kusa, ktorý obsahuje spoločné kovové jadro, vychádzajú najmenej dve Zásuvné spojovacie časti. Konštrukčný prvok je možné pripojiť na spojovací kus na oboch stranách, čo je v praxi často sa vyskytujúcim želaním. Vynález takto poskytuje nevyhnutnú...

Priehradová konštrukcia ako aj prúty pre priehradovú konštrukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7706

Dátum: 15.07.2005

Autor: Lipp-bühler Peter

MPK: F16B 7/00

Značky: priehradová, priehradovú, prúty, konštrukciu, konštrukcia

Text:

...zariadení.0011 Prúty sú v priečnom reze profily tvaru Iso stenou a dvoma pásnicami. Také prúty savyznačujú obzvlášť priaznivými statickými vlastnosťami.0012 Priehradová konštrukcia sa v podstate skladá z vertikálne prebiehajúcich podpier a horizontálne prebiehajúcich nosníkov. Pri prútoch pre nosníky prebieha dosadacia plocha pre spojovací dielec pravouhlo na pozdĺžny smer prúta. Tým sa tieto prúty dajú čelne navzájom spojiť...

Spojovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4185

Dátum: 01.07.2005

Autori: Gajdošík Edmund, Hromádka Igor

MPK: F16B 7/00

Značky: prostriedok, spojovací

Text:

...vyrovnávanie kvôli uľahčeniu jeho pohybu. Ďalej môže mat polouzavreté puzdro na prednej časti zarážky na lepšie zaistenie spojovacieho prostriedku na prvku konštrukcie.Plochý upevňovací prvok je na jednom konci ukončený zahnutím a na druhom konci rozdelený výhodne na tri ohybné ramená, ktoré sú ukončené uchytávacimi prvkami,výhodne háčikmi a je vybavený otvorom na osadenie ovládacieho prvku. Ohybné ramená sú na konci ohnuté, pričom stredné...

Upínacie zariadenie a jeho použitie v nástroji na upratovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4665

Dátum: 18.07.2003

Autori: Tsuchiya, Tanaka, Fujiwara

MPK: A47L 13/20, A47L 13/10, B25G 1/00...

Značky: zariadenie, použitie, upínacie, nástroji, upratovanie

Text:

...umiestnený elastickom ramene siahajúcom vsmere osi, úkon na uvoľnenie poistkyzatlačením zasúvacieho výstupku zvonka do otvoru nevyžaduje veľkú silu.0014 Tento vynález môže byť skonštruovaný tak, že sa zasunie zaisťovací člen integrálne tvorenýelastickým ramenom a zasúvacím výstupkom do prednej strany samostatnej násady z jej zadného konca, a medzi zaisťovacim členom a prednou stranou samostatnej násady sa nachádza lícovacia časť pre...

Istiaci spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2660

Dátum: 12.09.2000

Autori: Huska Eugen, Alman Branislav

MPK: F16B 7/00

Značky: istiaci

Text:

...rúrok sa spoj uvoľní. Dilatačný medzikus môže byť prispôsobený na spájanie rúrok rôznej svetlos ti. Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese je na obr znázornený rez istiacimspojom podľa technického riešenia. Príklad uskutočneniaIstiaci spoj bol vytvorený z dvoch kovových rúrok 1,2rovnakej svetlosti. Prvá z rúrok l bola na spájanom konciP vybavená centricky umiestneným dilatačným rúrkovým medzikusom lls menšou svetlosťou,...

Spojovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2241

Dátum: 12.07.1999

Autori: Hromádka Igor, Kysel Bohumil

MPK: F16B 7/00

Značky: prostriedok, spojovací

Text:

...tvaru, má v prednej časti protiľahlé vzájomne opačne umiestnené vodiace výstupky pre ohybnć ramená plochćho upevňovacieho prvku, v zadnej časti zadný nasúvací otvor prechádzajúci na hornej strane polouzavretého púzdra do oblúkovitého vybrania, ktorým sa do polouzavretého púzdra nasúva plochý upevňovací prvok a ovládací prvok. Na spodnej strane polouzavretého púzdra, oproti oblúkovitému vybraniuje kotviaci otvor pre hriadeľ...

Stavebnicový spojovací prvok rúrkových skeletov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1064

Dátum: 10.01.1996

Autor: Nový Zdeněk

MPK: F16B 7/00, A47B 7/00

Značky: rúrkových, stavebnicový, skeletov, prvok, spojovací

Text:

...2 Na obr. 12. je spojovací prvok v plošnom vyhotovení, tvo rený zostavou 120 zo štyroch mechanicky spojených jednoduchých pravouhlých prvkov łg. Prvok umožňuje spojenie dvoch štvorícrúrok vo zvislom smere a dvoch dvojíc rúrok na ne kolmých.Príklad 3 Obr. 13 uvádza zostavu vnútorného spoja rürkového skele tu pri používaní spojovacieho prvku z ôsmych mechanicky spojených jednoduchých pravouhlých prvkov lg, V kubickej zostave igg....

Spojovacie teleso najmä pre variabilné montovateľné prútové konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 645

Dátum: 09.11.1994

Autor: Badánik Jozef

MPK: F16B 12/40, F16B 7/00

Značky: variabilné, montovatelné, najmä, těleso, konštrukcie, spojovacie, prútové

Text:

...na jednej kružnici je štyri alebo celý násobok štyroch. Výhodné je usporiadanie ôsmich funkčných plôch po obvode každej kružnice, čim vznikne priestorový útvar majúci tvar oktaedrického hranola v každej z troch základných rovin, pričom spojovacie teleso bude mať až 18 funčných nosných plôch. Každá funkčná plocha, v kombinácii s koncom nosného prúta, môže byť vybavená niektorým zo známych upinacích systémov, napr. závitovým spojom,...

Spojka rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 188

Dátum: 11.08.1993

Autori: Husák Václav, Kočandrle Jiří, Špaček Jan

MPK: F16B 7/00

Značky: spojka, rúrok

Text:

...a obr.2 v bokoryse a ćiastoćnom reze rozloženú zostavu spojky trubiek z guľového elementa, spojovacieho štvorbokého hranola a koncovky.Príklady vyhotovenia technického riešeniaspojka určená ku spojovaniu trubiek pozostáva z guľového elementa l, ako hlavnej časti, ktorý je stredovým prepojovacim prvkom, ku ktorému je možné mechanickypripojit jednu až šest koncoviek g s trubkami 3. Guľový element l je na oboch protiľahlých stranách všetkých...

Hydraulický podstaviteľný zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 278464

Dátum: 17.06.1992

Autori: Petula Oldřich, Mikulčík Ludvík

MPK: F16B 7/00, B66F 1/08

Značky: podstaviteľný, hydraulický, zdvihák

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický zdvihák pozostáva z telesa hlavného valca (2), ktoré je pevne spojené so základovou doskou (1). Teleso piesta (3) je zaistené proti vysunutiu z telesa hlavného valca (2) pomocou pružného zaisťovacieho krúžka (4), ktorého uvoľnenie sa robí cez priechodný montážny otvor (7) v telese hlavného valca (2).

Zařízení k udržování stavitelné konstantní přítlačné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267608

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lidařík Miloslav, Kudrna Milan, Šíma Milan

MPK: F16B 7/00

Značky: zařízení, stavitelné, udržování, přítlačné, síly, konstantní

Text:

...ukazatclem tlaku na pruzinu umistěnou v pouzdřc opatřenem stupnicí tlaku a opírající se přes dno pouzdra o přítlañnou desku.Hlavní předností zařízení podle tohoto vynalezu je spolehlivá udržování přítlaćnć sily na nastavené hodnotě pri relativně malých rozmćrech přípravku. Zatímco dosud so pro lepení při konstantním zatížení slepo používala páková zařízení vyžadujíci značné velký prostor. zařízení podle vynálczu je nepoměrně menší. Tato...

Zařízení pro spojení dvou trubkových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264598

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vychodil Konstantin, Řehoř Miroslav, Neubauerová Ivana

MPK: B23Q 7/00, F16B 7/00

Značky: trubkových, zařízení, spojení, součástí

Text:

...řezu, obr. 2 je trubkové pouzdro v nárysu a obr. 3 trubkové pouzdro v bokorysu.Pístnice lg, jež je prodloužením neznázorněného pístu upínacího válce soustružnického automatu, je uložena v neznázorněněm vřetenu. Do otvoru pístnice lg je zasunuto trubkové pouzdro 3 s osazením Q, jež je opatřeno obvodovou drážkou 12,Na konci-trubkového pouzdra 3 je našroubována matice Q,přizpůsobená pro jeho vytahování a vkládáuí do otvoru pistnice lg. Na...

Pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259621

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Václav, Landovský Karel, Řádek František, Skořepová Jaroslava

MPK: F16B 7/00

Značky: vzájemné, ustavení, plochami, styčnými, pružný, souose, rotačními, prvek, dílů

Text:

...pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami, ve tvaru kuželovítého mezíkruží majíoího v horní částí tvar plného prstence, jehož podstatou je, že spodní část prstence je vytvořena propojenými zkříženými žebry.Hlavní výhodou tohoto provedení, vytvořeného z plastu, je jeho snadnä a rychlá montáž, spočívající V pouhém vtlačení mezi oba ustavované díly. inými výhodami jsou jeho ekonomická sériová výroba,...

Rozebiratelný pružný spoj nejméně dvou trubkových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258281

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hejretová Milada, Kanderál František

MPK: F16B 7/00

Značky: dílů, nejméně, rozebíratelný, trubkových, pružný

Text:

...dílcú do délky je samovolné. rozložení dílů provádí každý uživatel.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje schematicky znázorněné spojení horního a epodního dílu rozebiratelným pružným apojem, obr. 2 představuje schematioky znázornění spojení horního a spodního dílu mezi nimiž je vložen střední díl rozebiratelným pružným spojem a obr. 3 představuje úpravu jednoho konce spodního případně...

Spoj tyčových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258092

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vodička Josef

MPK: F16B 7/00

Značky: tyčových, profilů

Text:

...na nefunkčnich plochách se vytvořišpoj, který nenýnutné žádným dalším způsobem opracovávet H dále 7také zostříknutý plaatický materiál vyplní případné nepřesnostiv nepojeni jednotlivých konců profilů, čímž odpaàá jejích úpra ve, která je při jiném způsobu nutná. Tvar a uoietěni nálitků je dántvarem a velikosti dutiny formy a ovlivčuje pevnost spojeNa přiloženém výkresu na obr. 1 je znázorněn půdorye spoje provedený podle vynálezu. Na obr. 2 je...

Rozebíratelné spojení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252700

Dátum: 17.09.1987

Autor: Hána Josef

MPK: F16B 3/06, F16B 7/00

Značky: rozebíratelné, spojení, součástí

Text:

...čep jsou vzájemně souosá. Váloový čep je opatřen závitem rovněž jako díra.spojením součástí, kde jedna obemyká druhou spojených pomocí komolého kuželového čepu, kuželovou částí uloženého v klínovitém vybrání obemknuté součástí a protínající obě součástí dosáhne velmi pevného a tuhého spojení obou součástí. Spojení je zajištěno proti samovolnému uvolnění při provozu, je snadno a rychle rozpojovatelné a naprosto spolehlivá.Na připojených...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242777

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vargoveak Ladislav, Žlnka 1uboš

MPK: F16B 7/00

Značky: upínací, spojka

Text:

...tělese. To je umožněno rozkladem sil na šikmých dotykových plochách prizmatíckého výřezu, kdy výslednice těchto sil má těžiště pod osou vodorovné trubky, v důsledku nesymetrického tvaru těchto ploch, čímž se zároveň snižuje maximální ohybový moment a napětí v bočnicích v místě svislé osy vodorovné trubky, zatímco napětí v bočnicích v místě vodorovné osy se zvětšuje, čímž je optimálně využít i tento prüřez. To umožňuje zmenšit jak výšku...

Upevňovacia príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237852

Dátum: 15.03.1987

Autor: Ondrejovič Ján

MPK: F16B 7/00

Značky: príchytka, upevňovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je prevedenie rozoberateľného spojenia valcovitých, alebo hranolovitých profilov. Uvedeného účelu sa dosiahne upevňovacou príchytkou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je tvorená klietkou hranolovitého tvaru voľne uloženou na spojovaných profiloch. V klietke medzi spojovanými profilmi sú uložené dva rozpínacie segmenty, ktorých dosadacie plochy na spojované profily sú v tvare rádiusov a rozpínacie segmenty sú vzájomne...