F16B 5/07

Montážny komponent a spôsob výroby montážneho komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16343

Dátum: 23.09.2010

Autor: Studniorz Thilo

MPK: E04B 9/18, F16B 5/07, F16B 5/10...

Značky: spôsob, komponentu, komponent, montážny, výroby, montážneho

Text:

...podstatne zoslaboval. Zásadne je tiež možné,že namiesto štrbín sa do dielcov vytvárajú väčšie otvory, dokiaľ sa nevytvoriapráve požadované oblúkovité hrany pomocou týchto otvorov.0013 Podľa ďalšieho prednostného uskutočnenia vynálezu sú spojovacie úseky dielca usporiadané práve na tej istej strane dielca. Tým sa zaručuje, že na jednej strane dielca sú usporiadané práve aspoň dva spojovacie úseky, ktoré môžu zaberať práve v dvoch spojovacich...

Kolík kolíkového spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 280900

Dátum: 09.09.1998

Autori: Smorádek Peter, Mateáš Pavol, Tkáčik Jozef

MPK: F16B 5/07, F16B 12/10

Značky: kolík, spoja, kolíkového

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojdielny kolík (1) sa skladá z vonkajšieho regulovateľného telesa (6) vybaveného súosovým otvorom (8) s vnútorným závitom (9), do ktorého sa zaskrutkováva vnútorný kotviaci strmeň (11) vybavený vonkajším závitom (12). Kotviaca strana (7) kolíka (1) je vybavená zápichom (10) a na opačnej strane sa nachádza čelná časť (4) s drážkou (5). Čelná časť (4) je v priečnom reze menšia ako vonkajšie regulovateľné teleso (6) kolíka (1) a zároveň je...

Zariadenie na spájanie dvoch okrajov pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278933

Dátum: 08.04.1998

Autor: Oetiker Hans

MPK: B65D 63/02, F16B 2/08, F16B 5/07...

Značky: zariadenie, pásov, spájanie, okrajov, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zariadenia spočíva v tom, že z prvého okraja (33) prvého pásu (31) vyčnievajúci aspoň jeden spojovací prvok (39) zapadá do vybrania (43) v druhom okraji (37) druhého pásu (35). Súčasne aspoň jeden výstupok (47, 49) vyčnievajúci z prvého okraja (33) prvého pásu (31) v smere časti spojovacieho prvku (39), ktorá zapadá do vybrania (43) v druhom okraji (37) druhého pásu (35), a je bočne oddelený od spojovacieho prvku (39), dosadá do výrezu...

Prvok v podobe pásu, spôsob jeho výroby a spojenie dvoch prvkov v podobe pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280645

Dátum: 07.05.1997

Autori: Fröhlich-rössler Ursula, Fröhlich Wolfgang

MPK: B65D 5/00, B31D 5/00, B31F 1/28...

Značky: podobě, prvkov, výroby, pásu, spôsob, spojenie, prvok, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Prvok v podobe pásu pozostáva z hornej vrstvy (5, 7) a spodnej vrstvy (6, 8) alebo medzivrstvy (133 až 135), ktoré sú navzájom prichytené pomocou pozdĺžnych rebier (37). Aspoň horná vrstva (5, 7) je tvorená viac ako jednou stojkou (16 až 19, 20 až 24, 36) s pravouhlým prierezom, ktoré sú umiestnené navzájom rovnobežne na pozdĺžnych rebrách (37) a ležia svojou plochou stranou v jednej rovine. Stojky (16 až 19, 20 až 24) sú umiestnené v rovnakom...

Kotevní prvek do plechových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 243041

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štulajter Ján, Petrík Juraj

MPK: F16B 5/07, E04B 1/60

Značky: plechových, prvek, stěn, kotevní

Text:

...správnou polohu úchytnáho prvku vzhledem k plechová stäně a správnou a spolehlivou funkci přípoje - kotvení. Další výhodou je jeho výrobní jednoduchost, jako i jednoduchou e rychlost. jeho montáie.Příkladné provedení kotevního prvku podle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde ne obr. I je polotover kotevního prvku v půdoryse, na obr. 2 je kotevní prvek již e ohnutými rovnoběłnými kotevními rameny před montáži v exonometrickám bokoryse,...