F16B 5/06

Rozoberateľný spoj so samočinnou funkciou doťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7508

Dátum: 01.08.2016

Autor: Matuš Pavol

MPK: F16B 12/24, F16B 12/26, F16B 13/13...

Značky: funkciou, doťahu, samočinnou, rozoberateľný

Text:

...pružinovej spony. V prípade použitia kruhovej lamely (zaslepovacej zátky) môže takéto riešenie zároveň slúžiť nielen na stabilizáciu (fixovanie) spoj a, ale aj na uvoľnenie pevného spojenia pootočením kruhovej lamely jedným alebo druhým smerom.V segmentoch zhotovených z pórovitých alebo kompozitných materiálov, kde by nastal problém s pevným prichytením záchytného tŕňa a pružinovej spony, sa môžu použiť príchytky rôzneho tvaru, ktoré sa...

Zostava na pridržiavanie prvku obloženia pri prvku karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20320

Dátum: 19.04.2012

Autori: Claverie Aurore, Bollier François, Bacelos François

MPK: B60R 21/216, B60R 13/02, B60R 21/213...

Značky: obloženia, prvků, karosérie, zostava, vozidla, pridržiavanie

Text:

...časťami.0012 Tieto formy sú drahé, preto musia výrobcovia na ich obstaranie vynaložiť veľké finančné prostriedky, čo zvyšuje náklady na výrobu prídržných0013 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zostavu, v ktorej bude mať držiak príchytky menšiu veľkosť. Predmetom tohto vynálezu je zostava pre pridržiavanie prvku obloženia pri prvku karosérie vozidla pri nafukovaní airbagu vloženého medzi prvkom obloženia a prvkom karosérie, ktorá sa vyznačuje...

Spôsob vytvorenia kruhovej vložky z dvoch materiálov, zapnutím prvej kruhovej vložky do druhej kruhovej vložky, vytvorenej z plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5261

Dátum: 13.03.2007

Autori: Poirier Gaël, Maingaud Daniel

MPK: F16B 5/06, F16B 21/00

Značky: materiálov, vložky, zapnutím, dvoch, vytvorenia, kruhovej, plechů, spôsob, vytvorenej, druhej, prvej

Text:

...s vyklopením za tepla- vybrania sa vytvoria dierovaním, najlepšie spoužitím velkej vôle medzi priebojníkom a matricou a- druhý diel sa vytvorí lisovanim, počas lisovania sa vykonáva dodatočnérazenie tak, aby sa vytvorili, na úrovni klesajúcich úsekov, formy vhodné pre0012 Vynález sa tiež týka zostavy, ktorá sa získa spôsobom v súlade s vynálezom, ako je vyššie opísaný vo všetkých svojich kombináciách, ktorá sa vyznačuje tým, že- prvý...

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4588

Dátum: 25.10.2006

Autor: Klein Jean-luc

MPK: F16B 5/06, B60R 13/02

Značky: spojovací, prvok

Text:

...12 čelne (tj. v smere osi A) do objlmky prispčsobenej v hlavičke 12 dielu obloženia, až pokým zaskakovacie výstupky 20 nezaskočia do objlmky. Vonkajšie priečne rebro 22 slúži pritom ako doraz a umožňuje uchytenie spojovacieho prvku 10 počas montáže. Pretože čelo 38 tŕňa 34 vyčnieva z valcového úseku 18 hlavičky 12, pri upevňovani hlavičky 12 na diel obloženia sa pátka 14 pritláča zo svojej východiskovej polohy z dielu obloženia do...

Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4573

Dátum: 07.09.2006

Autori: Fedák Dušan, Vozár Attila, Lelko Ján

MPK: F16B 5/06, E04F 19/08, F24D 3/12...

Značky: príchytka, vyhrievacích, doskových, oceľových, telies, mriežky, horných, plechov, krycích

Text:

...znázorňuje príchytku mriežky horných krycich plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku vo funkčnom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia príchytiek mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies s dvoma panelmi je znázornená na výkrese, kde na obr. l a 2 je príchytka vyrobená z plastu ako nerozoberateľný celok....

Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4572

Dátum: 07.09.2006

Autori: Vozár Attila, Hreror Milan

MPK: F24D 3/12, F16B 5/06, E04F 19/08...

Značky: horných, plechov, krycích, príchytka, vyhrievacích, oceľových, telies, doskových, mriežky

Text:

...oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje príchytku mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku...

Pružná spona na upevnenie dvoch súčiastok navzájom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14158

Dátum: 17.08.2006

Autori: De Azevedo Helder, Dubost Dominique

MPK: F16B 5/06, F16B 2/24

Značky: pružná, súčiastok, navzájom, upevnenie, dvoch, spona

Text:

...strmého bodu na bočných krídlach 6 a 7 spony umožnia zabrániť akémukoľvek stiahnutiu spony a zaručiť spoľahlivosť vzájomného spojenia súčiastok.Ako to vidieť na obrázkoch, spona obsahuje v úrovni zóny spojenia bočného krídla alebo krídel 6, 7 a príslušnej vetvy 3, 4 stredovej časti 2 spony vyhnuté výrezy, ktoré vytvárajú v predĺžení bočného krídla alebo krldiel spony a v smere jej stredovej časti 2 rohové výčnelky na zablokovanie stredovej...

Klipsové alebo západkové upevnenie na zafixovanie tenkej steny na stenovom držiaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11002

Dátum: 28.02.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: E05C 19/02, E05C 1/16, F16B 5/06...

Značky: západkové, tenkej, upevnenie, stenovom, klipsové, stěny, zafixovanie, držiaku

Text:

...tenkej steny a na základe konštrukčného materiálu zpoddajnej umelej hmoty umožňuje hlavu pružne uchytiť. Nevýhodná je tu tá skutočnosť, že tento materiál z umelej hmoty môže v priebehu času a pri častom zaťažení stratiť svoju súdržnosť a pružnú silu a že vysoká pevnosť tohto uchytenia nebude zaručená. Okrem toho je tátokonštrukcia veľmi komplikovaná a drahá.0006 Úlohou tohto vynálezu oproti tomuto dokumentu je pozmeniť západkové upevnenie...

Klipsové alebo západkové upevnenie na zafixovanie tenkej steny na stenovom držiaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10378

Dátum: 28.02.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: F16B 5/06, E05C 19/02, E05C 1/16...

Značky: klipsové, zafixovanie, stěny, držiaku, tenkej, upevnenie, stenovom, západkové

Text:

...pružnú konštantu, zatiaľ čo pri umelej hmote je táto pružná silavymedzená materiálovými vlastnosťami danej umelej hmoty.0009 Vonkajšiu časť (objímku) zásuvného spojenia treba pri známom stave techniky nainštalovať do kruhového prieniku vtenkej stene, pri forme uskutočnenia vzmysle vynálezu je táto vonkajšia časť (objimka) zásuvného spojenia výhodne vytvorená z obdĺžnikového prieniku v tenkej stene, výhodne v oblasti obruby na okraji tenkej...

Upevňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1727

Dátum: 04.04.2003

Autori: Šašek Václav, Menzel Thomas

MPK: F16B 5/06, F16B 21/00, F16B 2/20...

Značky: upevňovací, prvok

Text:

...v otvore s Aväčším priemerom vzniká nebezpečenstvo, že sa pružinové ramená nazáklade bočnej vôle kotviacej pätky zvesia.Z US 2 424 757 je známy upevňovací prvok, s ktorým môže byt valcová súčasť upevnená na doskovitom nosnom diele. Pozostáva z objímky, ktorá je nasunutá na valcovú súčasť a z ktorej bočne vyčnieva pár rozpínajúcich sa pružinových ramien, Tým má byť umožnené zakotvenie v nosných dieloch s rôznymihrúbkami, Tieto pružinové ramená...

Upevňovacie zariadenie so svorkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1609

Dátum: 13.02.2003

Autori: Lemesre Frédérique, Bros Denis, Welu Jacques

MPK: F16B 5/06, F16B 37/04

Značky: svorkou, upevňovacie, zariadenie

Text:

...obrazky 5 až 8 sú schémy troch postupných krokov fixáciedvoch dielov pomocou upevňovacieho zariadenia podľa- obrázok 9 je pohľad zdola na zariadenie podľa vynálezuumiestneného na spojovanom diele, a- obrázok 10 je podobný pohľad po natočení zariadenia naSvorková matica podľa vynálezu znázornená na priložených obrázkoch je predovšetkým zostavená z upevňovacieho dielu 100 a svorky 200.Prednostne je zhotovená 2 jedného kusa liatím...

Spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2068

Dátum: 11.02.1999

Autori: Stacho Ivan, Labanc Martin, Kuka Stanislav, Zvarík Jozef, Machaj Peter, Chytil Břetislav

MPK: F16B 5/06

Značky: spojka

Text:

...pri 180 stupňovom uhle uloženia panelov, príp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.2 je v reze uchytenia zobrazená spojka pri 135 stupňovom uhle uloženia panelov, príp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.3 je v reze uchytenia zobrazená spojka pri 90 stupňovom uhle uloženia panelov, prĺp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.4 je znázornený priečny rez vonkajšej a vnútornejčasti spojky spolu s navádzacími kolikmi a dutýni čapni...

Úchyt plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2040

Dátum: 02.12.1998

Autor: Červenko Jozef

MPK: F16B 5/06

Značky: plošných, úchyt, materiálov

Text:

...plošnýeh materiálov bez nutnosti ich poškodenia alebo ich narušenia.Spôsob upevňovania plošného materiálu k nosnémtt základu bez nutnosti jeho narušenia alebo poškodeniaje veľmijednodttchý a pozostáva z vloženia plošného materiálu medzi stenu vložky úchytu a vonkajšiu stenu telesa ťichytu a jeho zovretím, napr. skrutkovaniiii prítlačných prvkov v otvoroch telesa úchytu.Ako už bolo Livedené teleso úchytu na vnútornej svojej strane, výhodne...