F16B 39/00

Skrutkový spoj so zamedzením proti samovoľného uvoľneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5359

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cimpl Lukáč

MPK: F16B 39/00, F16B 27/00

Značky: proti, zamedzením, samovolného, uvoľneniu, skrutkový

Text:

...západkou je nalisovaný ochranný kovový alebo plastový prstenec.Z montážneho hľadiska je podstatné, že matica, ochranný prstenec alebo prelis sú opatrená axiálnyrn otvorom alebo len matica je opatrená axiálnym otvorom.Výhody skrutkového spoja so zamedzením voči samovoľnému uvoľneniu podľa tohto úžitkového vzoru spočívajú v tom, že v jednom prípade ak by mala snahu vnútomá matica sa uvoľniť, tak už u dotiahnutého spoja vnútorná západka v...

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5280

Dátum: 05.11.2009

Autor: Poljak Silvester

MPK: F16B 39/00, F16B 25/00

Značky: zvýšenou, odolnosťou, vibráciám, skrutkový, proti

Text:

...stúpania závitov ale s rozdielnymi hodnotami stúpania závitov. Prvému závitu skrutky je priradená vnútorná matica a druhému závitu skrutky je priradená vonkaj šia matica.Pritom nezáleží či prvý závit a druhý závit skrutky je pravotočivý, jednoduchý alebo viacnásobný alebo či prvý závit a druhý závit skrutky je ľavotočivý, jednoduchý alebo viacnásobný.Avšak podstatným znakom technického riešenia je, aby prvý závit skrutky mal vyššiu hodnotu...

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5096

Dátum: 05.02.2009

Autor: Poljak Silvester

MPK: F16B 39/00

Značky: vibráciám, odolnosťou, skrutkový, proti, zvýšenou

Text:

...vizuálne označená. Tomu prináležia aj realizácie, kde matica s pravým závitom má zhodnú alebo rozdielnu hodnotu stúpania závitu ako matica s ľavým závitom.V jednom variantnom vyhotovení skrutkového spoja so zvýšenou odolnosťou voči vibráciám je možné ako prvú - vnútomú použiť maticu s pravým závitom a ako druhú - vonkajšiu použiť maticu s ľavým závitom. V druhom variantnom vyhotovení skrutkového spoja so zvýšenou odolnosťou voči vibráciám je...

Samosvorná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4724

Dátum: 05.04.2007

Autor: Dominik Jozef

MPK: F16B 39/00

Značky: matica, samosvorná

Text:

...resp. chemické metódy istenia spôsobujú problémy pri demontáži.Uvedené nevýhody odstraňuje samosvomá matica podľa navrhovaného riešenia. Jeho podstata spočíva v skoseni dosadacej plochy matice o určitý uhol, takže pri montáži sa matica nútene nakloní voči osi skrutky a zatlačí závity na skrutku, čim istí skrutkový spoj, využívajúc pritom tzv. samosvomý efekt.Výhody riešenia podľa návrhu spočívajú najmä v spoľahlivom istení...

Poistná podložka na skrutkové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4574

Dátum: 07.09.2006

Autor: Dominik Jozef

MPK: F16B 39/00

Značky: skrutkové, poistná, spoje, podložka

Text:

...po ñnálnu montážou silu FM po preklznutí o rozteč h a novom zapadnutí výstupkov 3 do susedných jamiek 4. Obr. 7 altematívne znázorňuje zubové prevedenie poistných podložiek podľa návrhu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPoistné podložky podľa návrhu sa môžu použiť bud na maticove alebo bezmatícové skrutkové spoje. U maticového skrutkového spoja sa poistná podložka 6 podľa návrhu montuje medzi maticu a spájané diely (obr. 4 A) a v...

Skrutkové spojenie s poistkou proti pootočeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3370

Dátum: 16.11.2005

Autori: Hölzl Hubert, Illedits Thomas

MPK: F16B 39/00

Značky: spojenie, proti, skrutkové, poistkou, pootočeniu

Text:

...obrázkov na výkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou príkladovObr.1 horný čelný diel pohyblivých schodov s priehradovouObr.2, obr.3, obr.4 skrutkovê spojenie podľa vynálezu, a0 br.1 znázorňuje horný čelný diel § pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka s koľajnicovým blokom Ě a priehradovou konštrukciou Ě. Koľajnicový blok § zahŕňa hnacie koleso §ł na pohon retazovêho pása schodov alebo paliet,hnacie koleso äLâ...

Skrutka s vŕtacím alebo vnikajúcim hrotom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1155

Dátum: 22.04.2004

Autori: Palm Erich, Mair Roland

MPK: F16B 25/00, F16B 39/00

Značky: hrotom, vnikajúcim, skrutka, vrtacím

Text:

...v podložke budezodpovedajúcim spôsobom vyhotovený neokrúhly alebo viachranný.Ďalší variant uskutočnenia vznikne vtedy, keď podložka bude vyhotovená ako pás, vinutý na spôsob skrutkovej línie. Podložka sa potom zavíja na spôsob skrutkového pásu do peny bez toho, aby sa pena z vítacej oblasti vynášala.V tejto súvislosti je zvlášť výhodné, keď sa podložka, vyhotovená ako vinutý pás, alebo ohnutý čiastkový úsek podložky pri dosadnutí na pevný...

Zariadenie na zabraňovanie otáčania pre vedľa seba ležiace matice alebo skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 388

Dátum: 23.10.2003

Autori: Marczynski Michael, Marriot John

MPK: F16B 39/00

Značky: vedľa, zabraňovanie, zariadenie, otáčania, ležiace, skrutky, matice

Text:

...zariadenia podľa vynáiezu, pričom je znázornený len jeden z obochobr.4 je pohľad, porovnateľný s obr. 3, na štvrté uskutočnenie zariadenia podľaPrvé uskutočnenie zariadenia podľa vynálezu, ako je znázornené na obr.1,obsahuje spojovací prvok 20 a dva objímkové prvky 10, 12. Oba objímkové prvky 10,12 sú v podstate zhodné. Každý pozostáva z telesa majúceho v podstate kruhový obvod a v podstate štvorcový priechod 14. Objímkové prvky...

Skrutkový spoj holých plochých vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 305

Dátum: 10.11.1993

Autori: Kovářová Eva, Kovář Otakar

MPK: F16B 39/00, F16B 43/00

Značky: holých, plochých, skrutkový, vodičov

Text:

...dajú uťahovať bežnými kľúcmi. nie je nutná používať kľúče momentové. Normovane časové termíny revízie a opráv spojov sa výrazne predľžia a ceľkom sa odstráninutnosť doťahovať matice na skrutkových spojoch.Pri uťahovaní skrutiek sa kompenzačné podložky podľa technického riesenia odpružia tak,že dosadnú celou medzikružnou plochou na vodiče.Tak sa vytvorí na premietnutýchstykových plochách vodičov medzikružná elektrovodná plocha.na ktorej...

Pojistná matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255027

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vanžura Jaromír

MPK: F16B 39/00

Značky: matice, pojistná

Text:

...zapadá dělená matice opatřená vnější kuželovou plochou. Dělená matice je spojene s kroužkem prostřednictvím pera se šroubem, které je uloženo v drážce, vytvořenéna čelní ploše kroužku a zapadá do drážky vytvořené na čelní ploše dělené matice.zmsmn Pokrok dosežený pojístnou maticí podle vynálezu spočívápředevším v tom, že pojistná nzatioe po přitažení k součástí vykazuje samojistící účinek.Na. přiloženém výkresu na obr. 1 je znázorněn...

Kloubová matice posunového mechanismu, zejména přestavitelné zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234490

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koláček Jaromír, Nykl Vítězslav

MPK: F16B 39/00, B21B 35/14

Značky: zarážky, kloubová, matice, zejména, posunového, mechanismu, přestavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce kloubové matice s ohledem na odstranění přídavných sil do posunového šroubu od deformaci mechanismu. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením čepu (3) na bočních stěnách tělesa (l) matice. Tyto čepy (3) jsou s vůlí uloženy v drážkách vytvořených po stranách průchozího otvoru vodítka (4), ve kterém je uspořádáno těleso (l) matice. Vodítko (4) je uloženo v osazeních úložných těles (5, 5´). 0 čelní plochy tělesa...