F16B 25/10

Závitom vybavené puzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18418

Dátum: 07.03.2012

Autor: Färber Wolfgang

MPK: F16B 25/00, F16B 25/10, F16B 33/02...

Značky: puzdro, vybavené, závitom

Text:

...materiálu, ako ktomu často dochádza pri dreve, sa podstatne zmenši. Naviac sa v dôsledku lepšieho procesu vyrezania materiál spracovávanej súčasti, do ktorej sa závitom vybavené puzdro zaskrutkuje zatočením, menej poškodi, napr. vytváraním malých trhlín,z ktorých následne vyplynie zlé spojenie medzi závitom vybaveným puzdrom a materiálom.Vcelku vznikne podľa toho pri spojí podstatne väčšia pevnosť v ťahu.Okrem toho má závitom vybavené...

Skrutka do trieskovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17283

Dátum: 14.03.2011

Autor: Nölle Klaus

MPK: F16B 25/10, F16B 35/06

Značky: dosky, trieskovej, skrutka

Text:

...od 3 ku l do približne 5 ku 1.V ďalšej úprave vynálezu môže byť uskutočnené to, že prednáhraničná stena frézovaných výrezov v smere otáčania prebiehavpozdĺžnom reze prípadne vbočnom pohľade skrutky rovnobežne s pozdĺžnou osou skrutky.Podľa vynálezu môže byť v ďalšej úprave uskutočnené to, že vsmere otáčania zadná hraničná stena frézovaných výrezov prechádzavbočnom pohľade skrutky pozdĺž šikmo prebiehajúcej línie dokužeľovitej spodnej...

Skrutka na pripevnenie kovových a/alebo plastových profilov alebo dosák na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 284198

Dátum: 24.09.2004

Autori: Köppel Norbert, Palm Erich

MPK: F16B 25/10

Značky: plášťových, skrutka, profilov, kovových, dosák, podklad, pripevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri skrutke na pripevnenie profilov na podklad je stopka (2) vybavená vŕtacím úsekom (4) a závitovým úsekom (5), ako aj skrutkovou hlavou (3). Úsek (6) stopky (2) nadväzujúci na skrutkovú hlavu (3) je v smere k skrutkovej hlave (3) kužeľovo rozšírený. Na svojej spodnej strane (7) má skrutková hlava (3) prevýšenia (8) a/alebo prehĺbenia (9). Pri použití na pripevnenie profilov na podklad sa profil, ktorý sa má pripevniť, pritlačí kužeľovým...

Platničkový vŕtací diel na samorezné pripevňovacie prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280394

Dátum: 09.04.1997

Autor: Palm Erich

MPK: F16B 25/10, F16B 19/10

Značky: platničkový, samorezné, vrtací, pripevňovacie, prvky

Zhrnutie / Anotácia:

Platničkový vŕtací diel (4) na samorezný pripevňovací prvok (1) má na prednej strane vytvorené rezné hrany (5, 6), na ktoré nadväzujú žliabkové vybrania (7, 8). V oblasti oboch predných rezných hrán (5, 6) sú vytvorené zárezy (9, 10) s dozadu oddelenou reznou hranou (11, 12), takže sa vytvorí určitý druh stupňovitého vrtáka. Zárezy (9, 10) sú vytvorené v oblasti axiálneho rozloženia žliabkových vybraní (7, 8).

Samovrtný upevňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 279515

Dátum: 12.04.1995

Autor: Köppel Norbert

MPK: F16B 25/10

Značky: samovrtný, upevňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Samovrtný upevňovač (1) obsahuje teleso (2) upevňovača a platničkovo tvarovaný hrot (3). Bočné okrajové plochy (7) hrotu (3) majú priehlbiny (8), ktoré sú zahĺbené cez celú hrúbku hrotu (3). Do týchto priehlbín (8) sa pôsobením tlaku na obe čeľuste (5, 6) obklopujúce drážku (4), do ktorej je hrot (3) vložený, zatlačia kotviace výstupky (9) vytvorené plastickou deformáciou. Takto upevnený hrot (3) sa ani v prípade väčšej dĺžky nebude pri...