F16B 2/06

Kompaktná príchytka plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283320

Dátum: 28.04.2003

Autor: Červenko Jozef

MPK: A47F 3/12, E05C 19/18, F16B 12/20...

Značky: príchytka, materiálov, kompaktná, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka (23) plošných materiálov každého druhu pozostáva z telesa (1) príchytky s ohybom (5) na jeho kratšej strane s otvorom (6) na zaisťovací tŕň, z vložky (2) príchytky vybavenej vymedzovacím tŕňom (11) a zaisťovacím tŕňom (13), z prítlačných prvkov (3) a z pružnej vložky (17) pozostávajúcej z pevného dielu (18) a pružného dielu (19).

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282935

Dátum: 05.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 2/06, F16L 33/02

Značky: svorka, otvoreného

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka otvoreného typu obsahuje zvierací pásik (11) majúci navzájom sa prekrývajúcu vnútornú pásikovú časť (11b) a vonkajšiu pásikovú časť (11a), mechanické vzájomné spojenie medzi vnútornou a vonkajšou pásikovou časťou (11b, 11a), upínací prostriedok (41) na upínanie svorky okolo predmetu, ktorý ňou má byť upevňovaný, a pružinový prostriedok (110), tvorený časťou samostatnou vzhľadom na zvierací pásik (11) a majúci konvexný tvar na vytváranie...

Príchytka plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282503

Dátum: 06.09.2002

Autor: Červenko Jozef

MPK: E05C 1/02, A47B 96/00, A47F 3/12...

Značky: plošných, materiálov, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka plošných materiálov každého druhu bez narušenia alebo poškodenia plošného materiálu pozostávajúca z telesa (1), vložky (2) príchytky a prítlačných prvkov (3), ktorá má teleso (1) tvaru U, ktorého jedna strana je kratšia a je vybavená ohybom (5) a otvormi (4) na prítlačné prvky (3). Vložka je vybavená ohybom (10), vymedzovacím prvkom (11) a zaisťovacími tŕňmi (13).

Kompaktná príchytka plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2766

Dátum: 18.01.2001

Autor: Červenko Jozef

MPK: A47F 3/12, E05C 1/02, E05C 19/18...

Značky: materiálov, kompaktná, plošných, príchytka

Text:

...hranolového a pod. alebo iného a zjedného pružného dielu ľubovolného tvaru napr. oválneho, obdĺžnikového a pod. Každý z oboch pevných díelov je opatrený predozadným otvorom a drážkou umiestnenou po ich vonkajšom obvode. Pružný diel má dva symetrícké otvory, ktorých priemer je daný vnútomým priemerom drážky umiestnenej na vonkajšom obvode pevných dielov. Predozadný otvor pevných dielov má priemer, ktorého veľkost je daná veľkostou...

Pásik hadicovej spony

Načítavanie...

Číslo patentu: U 527

Dátum: 10.08.1994

Autor: Slávik Pavol

MPK: F16B 2/06

Značky: hadicovej, pásik, spony

Text:

...do strany, prenos malého utah. momentu do 2,5 Nm.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje ine tvarové riešenie pásika, ktoré spočíva v tom, že v pásiku sú vytvorené dve pozdlžne drážky s rovnakým rozstupom ako má spona. /obr. Č. 1/Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkou, kde na obr. č. 1 je znázornený nový tvar pásika a na obr. č. 2 je znázornená celková zostava hadicovej spony.Hadicová...

Univerzálna svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 206

Dátum: 09.09.1993

Autori: Mikan Josef, Miko Jaromír

MPK: F16B 2/06

Značky: svorka, univerzálna

Text:

...při různých úkonech a obr. 3 znázorňuje připůsobení wam středové destičky pro potřebu připojení k ocelovým konstrukcím.Příklady provedení technického řešeníZařízení, podle obr. 1, sestává ze dvou svomých částí l a 3 s prolisem ve tvaru kruhovćho oblouku a středové destičky z s prolisem pro vedení vodiče ĺ,šroubu se čtyřhranem pod hlavou i, matice 5 a podložky Q, přičemž svomá část 3 má provedeno vyhnutí a. Na obr. 2 je znázoměno zařízení...

Zvierací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279165

Dátum: 15.01.1992

Autori: Calmettes Lionel, Andre Michel

MPK: F16B 2/06, F16L 33/02

Značky: zvierací, krúžok

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierací krúžok tvorený stočeným kovovým pásikom (1), ktorého konce sú opatrené zodpovedajúcimi vzájomne doplnkovými zachytávacími prostriedkami obsahujúcimi háčik (5), uspôsobený prejsť za prehyb (2) pri zvieraní krúžku, pričom vnútorný koniec pásika je v uzatvorenej polohe krúžku predĺžený aspoň za háčik a pričom kovový pásik je opatrený najmenej jedným zvlnením, vytvoreným pri päte radiálneho ohybu (4) nesúceho háčik (5). Maximálna...

Regálový svěrný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260677

Dátum: 12.01.1989

Autor: Synovec Vladimír

MPK: F16B 2/06

Značky: regálový, svěrný

Text:

...jsou připevněny prostřednictvím šroubů směrem ke sloupu příčka a třmeny, do jejichž otvorů jsou vložena.zkosená pouzdra tak, že se zkosenou částí opírajíVýhody tohoto regálového svěrného spoje spočívají v tom,že třecí síla vyvozená tahem šroubů se násobí úkosy zkosených pouzder, která dále při působení svislé síly vykazuje pootočením samosvěrný účinek. Relativní pohyb zkoseného pouzdra vůči sloupu při dotahování třmenu šrouby odírá předem...