F16B 2/02

Usporiadanie na spojenie dvoch koncových hrán dvoch úsekov pásu a zvierací kruh alebo kruhová spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 285157

Dátum: 19.06.2006

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 2/02, F16L 33/02

Značky: úsekov, spona, dvoch, spojenie, hrán, zvierací, koncových, usporiadanie, kruhová, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je usporiadanie na spojenie koncových hrán (3, 7) dvoch úsekov (1, 5) pásu, pričom prvá koncová spojovacia hrana (3) má aspoň jeden jazyk (21), ktorý je v zábere v príslušnom vybraní v druhej koncovej spojovacej hrane (7), pričom jazyk (21) je vytvorený v pozdĺžnom smere pásu a má aspoň dva bočne vyčnievajúce úseky (23, 25, 27, 29), ktoré sú navzájom umiestnené v pozdĺžnom smere v odstupe, a oblasti vyčnievajúce z jazyka (21) na jeho...

Príchytka na upevnenie najmä horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4128

Dátum: 05.05.2005

Autori: Vozár Attila, Dvoržák Ondrej, Fedák Dušan

MPK: F24H 9/00, F16B 2/02

Značky: vyhrievacích, telies, najmä, upevnenie, doskových, plechov, oceľových, horných, krycích, príchytka

Text:

...príchytiek na upevnenie homých krycích plechov oceľových doskových telies je znázornená na výkrese, kde obr. l znázorňuje príchytku určenú na upevnenie horného krycieho plechu pre jednoduchý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom a obr. 2 znázorňujú príchytku na upevnenie horného krycieho plechu pre dvojitý, resp. troj itý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom.Na obr. l je príchytka...

Zariadenie na pripevnenie tabuľky na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 881

Dátum: 11.07.1995

Autor: Marksteiner Heinz

MPK: F16B 2/02

Značky: pripevnenie, tabuľky, podklad, zariadenie

Text:

...zariadenie na pripevnenie tabuľky na podklad, najmä3 na pripevnenie tabuľky s poznávacou značkou na motorové vozidio, u ktorého po uskutočnenom pripevneni podiožky,naprikiad na motorovom vozidle, možno tabuTku nasadiť a opäť odstrániť, pričom uzamykacie zariadenie medzi rámom a podiožkou je vytvorené tak, že je nestratiteTne pripevnené v ráme, zodpovedajúcim nástrojom ho možno jednoduchým spôsobom uvoTnit, aie napriek tomu je reaiizované...

Zariadenie na rýchle opravy vodovodných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 122

Dátum: 11.08.1993

Autor: Chomoucký Oldřich

MPK: F16B 2/02

Značky: rychle, vodovodných, rúrok, zariadenie, opravy

Text:

...který nahradí v havarijních situacích nouzově vyráběné žlaby z trubek a podstatně zjednoduší instalaci. Přípravek má vnitřní tvar ž 1 abu.o poloměru,blížícímu se vnějšímu poloměru opravované trubky. Tělo přípravku je na podélných stranách opatřeno nálitky s otvorypro spojovací šrouby. Ze dvou přípravků umístěných proti sobě, se pomocí spojovacích šroubů vytvoří požadovaný spoj.Poškozené misto trubky se překryje pryžovou hadicí, na jedné...

Objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264379

Dátum: 12.07.1989

Autori: Zeman Jiří, Šmehlík Miroslav

MPK: F16B 2/02, F16B 7/08

Značky: objímka

Text:

...plášř je připevněn k základné šrouby zatimco na čelní ploše oňjímky je vyznačena stupnice a vnitřní válcová plocha je opatřena,odlehčenímObjímka zajíšřuje pevné, ŕychlé a přesné upevnění laseru,stabilitu příslušných parametrů jako směru polarizace a směru vyzařováni. Stupnice na čelní straně objímky umožňuje přesné úhlové nastavení laseru. Objimka zajíšřuje také zvýšenýNa pŕipojeném výkresu je V příkladném provedeniznázorněn čelní pohled...

Zařízení pro spojování konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232010

Dátum: 01.04.1987

Autori: Lebart Stanislav, Klimeš František

MPK: F16B 2/02

Značky: spojování, prvků, konstrukčních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro spojování konstrukčních prvků, zejména používané pro spojování horizontálních a vertikálních dílů skladebných výstavářských skeletů. Podstata vynálezu spočívá ve tvarovém uspořádání tělesa zařízení a v novém provedení vlastního svírání vytvořeného spoje horizontálního a vertikálního dílu. Pohyblivá čelist je opatřena dvěma držáky. Pohyb pohyblivé čelisti zajišťuje šroub s kuželovým zakončením, opírajícím se o...

Univerzální páskový šroubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 230180

Dátum: 15.09.1986

Autori: Šmídová Jana, Němec František

MPK: F16B 2/02

Značky: páskový, šroubový, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální páskový šroubový spoj sestávající z pásku šroubu a matice, vyznačený tím, že sestává z poutka (1), v němž jsou uloženy šroubová matice (3) s alespoň s jedním závitovým otvorem (4), pod níž je vložena alespoň jedna pružná destička (5) o vysoké tvrdosti a nad maticí (3) prochází pásek (7) opatřený alespoň jedním otvorem (2a) a tvořící na opačné straně oko (8) nebo rozvidlená ramena (10), přičemž poutko (1) je z horní strany opatřeno...

Příchytka pro upevňování tepelně izolačních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233834

Dátum: 01.07.1986

Autori: Šik Josef, Jelínková Hana, Haš Stanislav, Pešl Ladislav

MPK: F16B 2/02

Značky: tepelně, izolačních, upevňování, príchytka, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Příchytky pro upevnění tepelně izolačních fólií se využijí v zahradnických závodech při izolaci skleníků v zimním období. Vynález řeší problém upevňování tepelně izolačních fólií na stěny skleníků nebo na konstrukci. Příchytka je řešena tak, že umožňuje upevnění fólie mezi základní těleso a objímku, čímž je vytvořena nízká příchytka nebo při připojení další objímky vytvořit vysokou příchytku a zajistit tak izolační vzduchovou mezeru. V obou...