F16B 12/28

Upevnenie nábytkových modulárnych skriniek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7270

Dátum: 03.11.2015

Autor: Liba Bohumil

MPK: A47B 87/02, F16B 12/28

Značky: upevnenie, nábytkových, skriniek, modulárnych

Text:

...Q. Nábytkové obdlžnikové skrinky Ä a Ä a nábytkové poličky Ä majú rozmer kratšej strany zadnej steny 21 x 12 a rozmer dlhšej strany 2 x 12. Nábytková skrinka štvorcová Q má rozmer strany zadnej steny Q 2 x 12. Rozmery dielcov zadnej steny 21 i zodpovedajú rozmerom voľných plôch základovej dosky l. V príklade podľa obrázka 2 je to jeden obdĺžnikový dielec zadnej steny Q s rozmerom kratšej strany Q a rozmerom dlhšej strany 2 X 12 a dva...

Manžetový spoj priečnikov súosových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 442

Dátum: 11.05.1994

Autori: Šurhaňák Ján, Šurhaňák Jozef

MPK: F16B 12/28, F16L 23/12

Značky: priečnikov, rúrok, súosových, manžetový

Text:

...s manzetou v otvore válcovým výstupkom s rediálnym vybráním vo vnútri manžety, ktoréHo podmaLłete je posuvne upevnenà dvojice pozdľpriečnikmi vo vybrâriech ťezxoun súos 0 Wührrł. Priečnił rítom vore priečnej rür.y.o äanžetový spoj podľ ohto technického riešenie umožnuje 1spojenie priečníkov so suosmqmřrúrkami pri xerobných nákladoch.Prehľad obrázkov na výkresochManže ečnikov súomnñhrúrok v priereze s dvo tov hlv1 ma protiľe mi pr nihii...

Puzdrový spoj priečnikov súosových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 441

Dátum: 11.05.1994

Autori: Šurhaňák Jozef, Šurhaňák Ján

MPK: F16B 12/28, F16L 23/12

Značky: puzdrový, rúrok, súosových, priečnikov

Text:

...rúrky. Púzdrový spoj podľa tohto technického riešenia umožňujepevné spojenie priečnikov so súoemýnĺrćrkami pri malých výrobných nákladoch.Prehľad obrázkov na výkresochPúzdrový spoj priečnikov súosovfth rúrok V priereze s dvoma protiľehlými priečnikmi je znázornený na pripojenom obr.l., ez j Ľ obr.l sa skladá z dvojice pozdľžnych vzájomne súosowłhrúrok 1, vložky 2, a TJverov Ž so stredovým závitovým otvorom, ťažnej skrutky Q a dvojice...